Fotvalv ÖREBRO LÄNS LANDSTING

download report

Transcript Fotvalv ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Fotvalv
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Fotens funktion



Att ta upp belastning
Anpassa sig till underlaget
Utveckla kraft och skjuta ifrån




Rörlighet
Balans
Styrka
Avlastning
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
 Vid gående belastar du
foten med 1,5 – 2 ggr
kroppsvikten
 Behovet av en bra
arbetssko är lika stort som
behovet av en bra
joggingsko
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Tvärgående fotvalv
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
Längsgående fotvalv
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Stötdämpande hälkudde
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
 En intakt hälfettkudde är mycket viktig för den totala
stötabsorberingen från underlaget
 Viktigt med en tydligt skålad häl för att ge hälkudden stöd från
sidorna, och därmed också förbättra hälkuddens
stötabsorberande förmåga
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Felställningar
 För att foten skall kunna
fungera korrekt måste den
belastas rätt
 Pronation
 Supination
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING


Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
Pronation och supination i
fotleden är inte isolerad till
fotleden utan fortplantar sig
uppåt i rörelseapparaten.
Detta innebär att symtom från
knä, höft eller rygg kan vara
orsakad av felställning i foten
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Felställningar i knä
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Plantaraponeuros senstråk/senhinna under det
längsgående fotvalvet
Hälsporre – Inflammation i
plantaraponeurosens infästning
mot clcaneus (hälbenet)
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hallux Valgus
•Stortån vinklas inåt
•Okänd uppkomst
•Nedsjunket främre fotvalv med bredare fot som resultat
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hallux rigidus

Rörelseinskränkning i
stortåns grundled

Artros eller trauma

Svårt att avveckla
steget, smärta

MBT - skor
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Välj rätt skor
•Vridstyvhet
•Stabil hälkappa
•Skålad häl
•Stöd i fotvalven
•Stötdämpning
Håkan Jauren Företagssjukgymnast
Februari 2012