Klikk her for å se presentasjon av det nye avfallssystemet

download report

Transcript Klikk her for å se presentasjon av det nye avfallssystemet

Bromstadenga Borettslag
28.02.2011
Hva er et nedgravd
søppelsystem?



Dette systemet benytter nedgravde containere der avfallet samles i
store containere under bakkenivå, der hele containeren heises opp
når den skal tømmes.
For å sikre at det kun er beboere i borettslaget som får kaste avfall
blir nedkastene utstyr med brikkekontroll. Beboere får utdelt en
elektrisk brikke som fungerer som nøkkel til tilhørende nedkast.
Med et nedgravd søppelsystem vil dere nesten ikke merke at det er
der. Løsningen er lukket, så det finnes ikke synlig avfall. Dermed
blir området både rent, luktfritt og fritt for skadedyr.
Eksempelbilder
Plassering av containere
Det skal lages til 8 avfallsstasjoner:
A: Fjøsmesterveien 1
(1R + 1PP)
B: Stallmesterveien 4 – Fjøsmesterveien 3
(2R + 2PP + 1P + 1G)
C: Stallmesterveien 2
(2R + 1PP)
D: Stallmesterveien 6 – Fjøsmesterveien 5
(2R + 2 PP)
E: Stallmesterveien 1 - 9
(1R + 1PP + 1P)
F: Stallmesterveien 9 - 15
(1R + 1PP)
G: Stallmesterveien 7 -25
(2R + 2PP + 1P)
H: Bromstadbuen 1 – 11 og 2 - 32
(1R + 1PP + 1P)
R = Restavfall, PP = Papp og papir, P = Plast
Byggeprosess
Byggeprosess

Byggestart for prosjektet vil være 26. april (Rett over påske)

For hvert plasseringspunkt vil følgende operasjoner utføres:


Graving av byggegrop
Legge i drenerende masse
Plassering av betongbunker
Igjennfylling rundt bunker.
Sluttarbeider

Tidsforbruket per punkt vil variere noe siden det er ulike antall tanker per punkt.




Rekkefølgen på hvilke punkter som tas først og sist er ikke fastsatt enda. Dette
avklares mot entreprenør nærmere oppstart.

Entreprenør har lagt opp en total byggetid på en måned.

Øvrige arbeider som skal utføres er:


Noen tiltak på internvei ved Stallmesterveien 6 – Fjøsmesterveien 5
Montering av bom ved Stallmesterveien 2 – Fjøsmesterveien 1
Økonomi

Budsjett for prosjektet:
Sum eks mva
Sum inkl mva
Graveentreprise
Kr
593.145,80
741.432,25
Levering av containere
Kr
1.844.052,00
2.305.065,00
Prosjektledelse
Kr
120.000,00
150.000,00
250.000,00
312,500,00
3.508.997,20
Uforutsett
Sum
Kr
2.807.197,80
Støtte
Kr
- 270.000,00
Betales av renholdsverket
Kr
- 100.257,06
Totalsum
Kr
2.436.940,80
3.046.176,00
Takk for oss!