Liikumise üldmudelid

download report

Transcript Liikumise üldmudelid

I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
http://vimeo.com/31484170
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Kulgemine
 Pöörlemine
 Kuju muutumine

mahu muutumine

Võnkumine ja laine
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Kulgemine ehk translatsioon

Kõik keha punktid liiguvad ühtemoodi

Keha asend ruumis jääb samaks

Keha asukoht muutub

Ajaühikus läbitakse mingi pikkus
Tiirlemine – liikumine mööda ringjoont
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Pöörlemine ehk rotatsioon

Keha asend muutub

Pöörlemistelg – kehas asuvad punktid,

mis ise ei liigu
Liikumine mööda ringjoont ümber pöörlemistelje

Ajaühikus läbitakse mingi nurk
http://www.youtube.com/watch?v=27y_hwbSW0k
http://www.youtube.com/watch?v=1SKzo9FfSxk
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Kuju muutumine ehk deformatsioon

Keha punktide omavahelised kaugused
muutuvad

Surve või venitus

Kõverdus

Nihe

Vääne
Elastne ja plastne deformatsioon
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Mahu muutumine


Kuju muutumise erijuht
Keha paisub või tõmbub kokku kõikides
suundades ühtviisi
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Võnkumine ja laine (ostsillatsioon)


perioodilisus ehk korduvus
võnkumine – perioodiline liikumine
tasakaaluasendi ümber (võnkeperiood)

energia levimist ruumis ei toimu

laine erijuht - seisulaine
http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Võnkumine ja laine (ostsillatsioon)




laine – võnkumise edasikandumine ruumis
ruumis liigub edasi kehade või väljade
konfiguratsioon (kindel paigutus)
edasi kandub võnkumine (liikumine), aga mitte
aine ise
kaasneb energia levik
http://www.youtube.com/watch?v=7cDAYFTXq3E
http://www.youtube.com/watch?v=7yPTa8qi5X8
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Meenuta tunni alguses nähtud videot.
Missuguseid liikumisi sa märkasid?
Kas filmis olid kõik tänases tunnis käsitletud
liikumised?
Laur Leetjõe
I kursus: FLA
Liikumise üldmudelid
Tänan tähelepanu eest!
Laur Leetjõe