Eva Lembke og Astrid Hostrup, Energistyrelsen

download report

Transcript Eva Lembke og Astrid Hostrup, Energistyrelsen

VE til procesordningen
Hjallerup Fjernvarme Temadag
11. december 2014
Eva Lembke og Astrid Hostrup
VE til proces teamet
Astrid Rathe(chef)
Jette Ellegaard Vejen (projektleder)
Eva Lembke
Nikolaj Ladegaard
Michael Bøgh
Helle Liemann
Ásbjørg Abrahamsen
Charlotte Forsingdal
Astrid Hostrup
Morten Christensen
Mona Elgaard
VE til proces - energiaftalen
Energiaftalen af 22. marts 2012:
Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende
energi i virksomhedernes produktionsprocesser.
Støtte gives til:
1. Anlægstilskud til konvertering til vedvarende energi
2. Anlægstilskud til konvertering til fjernvarme
3. Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til 1 og 2.
Støtten ydes kun til procesenergi
VE til proces – midler
• Der er afsat følgende midler:
•
•
•
•
•
2013:
2014:
2015-2020:
2021:
I alt:
250 mio. kr.
500 mio. kr.
400 mio. kr. pr. år
500 mio. kr.
3,65 mia. kr.
VE til proces – effekter
• Forventede effekter i 2020:
Reduktion af fossil energi: ca. 16 PJ/år
Forøgelse af VE andel: ca. 1,1%
Reduktion i CO2 udledning: ca. 1,5%
(1990) svarende til 1 mio. tons CO2e/år
Status
• Antalsmæssigt mange ansøgninger fra
landbrug
• 2013
• 189 ansøgninger
• Tilsagn for 152 mio. kr.
• 50.000 kr.- 40 mio. kr.
• 2014 indtil nu
• Ca.165 ansøgninger
• Ansøgt beløb: Ca.145 mio. kr.
• Forventes at bruge puljen i år
Støtte gives som
• Anlægstilskud til
• Omstilling til VE (vedvarende energi)
f.eks. biomasse, solvarme, varmepumper
• Omstilling til fjernvarme
• Energieffektivisering
• ”Enten eller”
• Solceller
• Vindmøller
• Biogas
Tilskudsrammer
• Tilskuddets størrelse
• EU rammer
• Afhængig af virksomhedens og projektets størrelse
• Konvertering:
max 45% - 55% - 65%
• Energieffektivisering: max 20% - 30% - 40% ændres fra 1.
januar 2015 til
: max 30% - 40 % - 50 %
• Ordningens rammer
• omstilling: 23 kr./GJ/10 år
• Rentabilitet
• 2 års simpel tilbagebetalingstid
Hvem kan støttes
• Alle virksomheder med procesenergi
baseret på fossilt energi
• Må ikke have fjernvarme til proces
• Én ansøgning pr. projekt
• Ikke samtidig støtte fra energiselskab
Hvad kan støttes
• Nødvendige omkostninger, fx:
•
•
•
•
•
•
•
Anlægskomponenter (nye)
Installation, entreprenørydelser
Tilslutning til fjernvarme (og biogas)
Nødvendige følgearbejder
Miljøundersøgelser (VVM)
Ekstern rådgivning
Krævet revision af regnskab.
• ”Nødvendig” afgøres i Energistyrelsens
sagsbehandling
• Kun procesenergi
Hvad består ansøgningsmaterialet
hovedsageligt af?
• Ansøgningsskema
• Projektbeskrivelse
•
•
•
•
•
Detaljeret beskrivelse
Tidsplan
Budget
Beregninger (priser, mængder)
Principtegninger
• Tilhørende regneark (Excel) !!!
• Energi
• Økonomi (anlæg- og driftsomk.)
=> Foreløbig beregning af tilskud.
• Dokumentation
Dokumentationsbehov for
ansøgning
• Dokumentation for forbrug af brændsel før
konvertering
• Dokumentation for priser på brændsel før.
• Dokumentation for fremtidige energipriser
• Ikke accepterede tilbud for alle væsentlige
udgifter
• Seneste årsrapport
• Derudover evt. samtykkeerklæring,
energisynsrapport mm.
Regneark indeholder
•
•
•
•
•
•
•
Virksomhedsoplysninger
Energi inddata
Anlægsomkostninger
Driftsomkostninger
Energieffektiviseringer
Se resultat
Energi Uddata
Følg med på hjemmesiden
www.ens.dk/VE-proces
Tilmeld jer til vores nyhedsbrev