I−Q-moduláció - Széchenyi István Egyetem

download report

Transcript I−Q-moduláció - Széchenyi István Egyetem

KÓDOLÁSELMÉLET
Nagy Szilvia
4. I−Q-moduláció
2009.
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Spektrum és konstellációs
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
diagram
A periodikus jelek felírhatók Fourier-sorukkal:


k 1
k 0
yt    Ak sink0t    Bk cosk0t 
T
1 0
Ak   y t sink0t dt,
T0 0
T0
1
Bk   y t cosk0t dt
T0 0
Spektrális
tulajdonságok
spektrum: a frekvencia (körfrekvencia)
függvényében az amplitúdóeloszlás
2
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Spektrum és konstellációs
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
diagram
A periodikus jelek felírhatók Fourier-sorukkal:

yt  
jk0t
C
e
 k
k  
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
1
Ck 
T0
T0
2
 jk 0t


y
t
e
dt


T0
2
A két felírás ekvivalens:
Ck  Ak  jBk
3
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Spektrum és konstellációs
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
diagram
Spektrum: periodikus jel – vonalas spektrum
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
4
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Spektrum és konstellációs
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
diagram
A nemperiodikus jelek Fourier-integrálként
írhatók:

1
jt


yt  
Y

e
d

2 

Y   yt e jt dt

Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
5
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Spektrum és konstellációs
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
diagram
Spektrum: nemperiodikus jel – folytonos
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
6
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Spektrum és konstellációs
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
diagram
Komplex amplitúdó:
a Ck számok komplex számok
1
Ck 
T0
T0
2
 jk 0t


y
t
e
dt


T0
Ck  Ak  jBk
2
az Y() függvény komplex függvény

Y   yt e jt dt

mindkettő ábrázolható komplex számsíkon.
y(t) forgóvektor: a komplex amplitúdó
jellemzi az amplitúdóját és a
kezdőfázisát.
7
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
A kódolt üzenetet a csatornával kompatibilis
alakra kell hozni.
Ha az átviteli közeg pl. réz érpár – elektromos
árammal, a legegyszerűbb
ASK – amplitúdóbillentyűzés: RZ – NRZ
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
8
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Ha az átvivő közeg elektromágneses hullám,
akkor a hullám amplitúdója, fázisa és
körfrekvenciája is hordozhatja az
információt.
yi ( t ) = A0 sin( 0 t + j0 )
Ennek megfelelően van digitális
• amplitúdómoduláció
• fázismoduláció
• frekvenciamoduláció
• egyidejű amplitúdó- és fázismoduláció
• egyidejű fázis- és amplitúdómoduláció
9
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
A digitális kódoló
• az időt egyforma hosszú (TK), nem átfedő
intervallumokra bontja
• a kódolandó szimbólumok
mindegyikének megfeleltet egy-egy TK
hosszúságú jelszakaszt
• az időintervallumok mindegyikében lead
egy az üzenetben soron következő
szimbólumnak megfelelő jelet. Így az
egész karaktersorozatot elemenként a
csatornára küldi.
10
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
A digitális dekódoló
• ismeri a szóba jöhető jelalakokat és TK -t
• szinkronizálódik a kódolóval
• az időintervallumok mindegyikében vesz
egy zajjal változtatott jelet
• összehasonlítja vett jelszakaszt a
lehetséges jelalakokkal és eldönti, hogy
a zajos jel azok közül melyik lehetett a
csatorna bemeneti oldalán (melyikre
hasonlít a legjobban; figyelembe véve a
csatorna tulajdonságait)
• ennek a jelalaknak megfelelő szimbólum
jelenik meg a kimenetén.
11
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
PAM
Impulzus-amplitúdómoduláció (Pulse
Amplitude Modulation)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) = ai  A0 sin( ω0 t + φ0 )
az ai lehet például a0 = 0, a1 = 1;
y t 
Im a i
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
0
t
1 Re a i
1
1
0
1
0
0
0
1
12
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
PAM
Impulzus-amplitúdómoduláció (Pulse
Amplitude Modulation)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) = ai  A0 sin( ω0 t + φ0 )
az ai lehet például a0 = −1, a1 = 1;
y t 
Im a i
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
1
t
1 Re a i
1
1
0
1
0
0
0
1
13
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
PAM
Impulzus-amplitúdómoduláció (Pulse
Amplitude Modulation)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) = ai  A0 sin( ω0 t + φ0 )
ai lehet például a0=−2, a1=−1, a2=1, a3 = 2:
Im a i
Bithibaarány
y t 
Spektrális
tulajdonságok
 2 1
1 2 Re a i
t
2
0
2
3
1
1
0
3
14
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
QAM
Impulzus-amplitúdómoduláció (Pulse
Amplitude Modulation)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) = ai  A0 sin( ω0 t + φ0 )
ai lehet: a0=−1−i, a1=−1+i, a2=1−i, a3=−1+i;
fázistolás
y t 
Im a i
Bithibaarány
i
Spektrális
tulajdonságok
1 Re a i
1
t
i
2
0
2
3
1
1
0
3
15
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
QAM
Impulzus-amplitúdómoduláció (Pulse
Amplitude Modulation)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) = ai  A0 sin( ω0 t + φ0 )
16 komplex amplitúdófaktorral (16-QAM):
Im a i
3
11
15
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
14
2
1
3
1
0
1
3 Re a
i
13
4
12
16
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
QAM
Impulzus-amplitúdómoduláció (Pulse
Amplitude Modulation)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) = ai  A0 sin( ω0 t + φ0 )
16 komplex amplitúdófaktorral (16-QAM):
10 8 2 4 3 3 6 9 12
Spektrális
tulajdonságok
t
17
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
PSK
Fázistolásos moduláció (Phase Shift Keying)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) =A0 sin( ω0 t + φ0 + ψi )
a ψi lehet például ψ0 = 0°, ψ1 = 180°;  2PAM
Konstellációelemzés
y t 
Im a i
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
1
t
1 Re a i
1
1
0
1
0
0
0
1
18
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
PSK
Fázistolásos moduláció (Phase Shift Keying)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) =A0 sin( ω0 t + φ0 + ψi )
a ψi lehet például ψ0 = 0°, ψ1 = 90°, ψ2 = 180°,
ψ3 = 270°;
y t 
Im a i
Bithibaarány
i
Spektrális
tulajdonságok
1
t
1 Re a i
i
2
0
2
3
1
1
0
3
19
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
PSK
Fázistolásos moduláció (Phase Shift Keying)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) =A0 sin( ω0 t + φ0 + ψi )
ψi lehet: ψ0 = 0°, ψ1 = 45°, ψ2 = 90°, ψ3 = 135°,
ψ4 = 180°, ψ5 = 225°, ψ6 = 270°, ψ7 = 315°;
y t 
Im a i
Bithibaarány
i
Spektrális
tulajdonságok
1
t
1 Re a i
i
6
3
1
4
2
2
0
3
20
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció:
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
FSK
Frekvenciatolásos moduláció (Frequency
Shift Keying)
ha a vivőjel: A0 sin( ω0 t + φ0 )
az i-edik szimbólumnak megfelelő
jelszakasz:
yi ( t ) =A0 sin( (ω0+ ωi ) t + φ0 )
a ωi lehet például ω0 = ωc , ω1 = −ωc ;
y t 
c 
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
0
4
t
1
0
0
1
0
1
1
1
21
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Amplitúdó modulátora
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
I−Q modulátor
i(t)
adat
leképező
+
q(t)
iqmod(t)
Q
90°
ho(t)
I
helyi
oszcillátor
22
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Amplitúdó modulátora
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Q modulátor
i(t)
adat
leképező
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
+
q(t)
iqmod(t)
2
Aiq mod  Ai  Aq
megegyezés
szerint az i(t)a
koszinuszos, a
q(t) a szinuszos
összetevő
90°
jiq mod  arctan
ho(t)
2
Aq
Ai
helyi
oszcillátor
23
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Amplitúdó modulátora
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
I−Q modulátor
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
24
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Amplitúdó demodulátora
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q demodulátor
i(t)
iqmod(t)
I−Q-modulátor
q(t)
I−Qdemodulátor
adat
inverz
leképező
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
90°
vivő
órajel
ho(t)
vivő és órajel
visszaállító
25
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Amplitúdó demodulátora
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
I−Q demodulátor
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
26
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
Hibák: Gauss-zaj
ok: a nemideális csatornán való áthaladás
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
27
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Hibák: Gauss-zaj
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
28
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Hibák: fáziszaj
(fázisdzsitter)
ok: a jel útban
lévő
frekvenciakonverterek,
vagy a
modulátor
hibája
29
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Hibák: szinuszos zavaró jel
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
30
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
Hibák: kvadratúrahiba v. fázishiba
ok: a modulátor 90°-os fázistolójának hibája
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
31
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Hibák: hibalehetőségek
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
32
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
Hibák: I−Q-aszimmetria
ok: a modulátor két ágában más és más az
erősítés
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
33
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
Hibák: vivőszivárgás
ok: a nem megfelelő vivőelnyomás
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
34
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
Hibák:
ok: a nem megfelelően beállított
szimbólumsebesség és vivőfrekvencia
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
35
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Hibák:
ok: szinkronizálatlan vivő
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
36
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Konstellációs diagram
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Hibák:
ok: nincs QAM jel a csatornán
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
Fischer, A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI, Budapest, 2005
37
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Bithiba-arány
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
Kétféle bithiba-arány:
• a dekódoló(k) előtti, a csatornát
jellemző BER
• a dekódoló(k) utáni BER
bithibák száma
BER 
összes átvitt bitek száma
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
pl.:
BER  0.0E  9(1000 /1000)
38
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Bithiba-arány
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Modulációshiba-arány (MER)
Q
hibás
középpont
hibavektor
Digitális
modulációk
ideális
középpont
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
MERcsúcs 
MERát l 
max hibavektor 
I
URMS
100%
2
1 N1


hibavektor

n
N n0
100%
URMS
39
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Bithiba-arány
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Modulációshiba-arány (MER)
Q
Digitális
modulációk
In
Qn
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor

Konstellációelemzés
MERát l 
Qn
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
MERdB
In
I
1 N1
2
2

I


Q
 n
n
N n0

1
2
2
I

Q
n n
N n0
N1


 100%

 N1
2
2
  In  Qn
 10  lg nN0 1

2
2
  In  Qn
 n0







40
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Bithiba-arány
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
A hibavektor abszolútértéke (EVM)
EVMcsúcs 
max hibavektor 
Ucsúcs
100%
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
41
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Szűrők szükségessége
általában √cos-os szűrő
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
42
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
Digitális
modulációk
I−Q-modulátor
I−Qdemodulátor
Spektrum
Usp=64dBV
Bw=8MHz
Resbw=100kHz
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
43
Széchenyi KÓDOLÁSELMÉLET – I−Q-moduláció
István
Egyetem
Digitális moduláció
I−Q-moduláció
Spektrum és
konstelláció
•
Digitális
modulációk
•
I−Q-modulátor
•
•
•
I−Qdemodulátor
Konstellációelemzés
Bithibaarány
Spektrális
tulajdonságok
•
•
robosztusabb, zajra kevésbé érzékeny
információátvitel
lehetőség hibajavító kódolás
alkalmazására
interferenciával szemben védettebb
egyenletesebb spektrum, zajszerű jel
keskenyebb sáv elég, mint a
hagyományos modulációknál
jobb kihasználása a frekvenciasávoknak
lehetséges csatornaosztás
44