2014-11-14_laegedage_poct

download report

Transcript 2014-11-14_laegedage_poct

Patientnær analyse
Problemer eller muligheder
Lægedage
13.15-13.45
Ændrer klinikeren adfærd pga. teknisk let adgang og økonomisk faciliteret
laboratorieresultat. Skal infektionssygdomme ”verificeres” af CRP, er penicillin forbudt ved strepA negativt
hals? Hjemmetestning af narco, skal man det?
Gregers Hansen-Nord, practikus
13.45-14.30
Kan vi regne med resultatet, dur POCT ? Hvor god er kvaliteten ?
Peter Felding, overlæge. Klinisk biokemi RHEL
14.30-15.00
Pause
15.00-15.45
Hvordan udføres analyser på POCT og hvilke apparater skal man vælge?
Charl Pieter Botha, bioanalytiker, laboratoriekonsulent. RHEL
Lægedage
CE- mærkning
IVD (in vitro diagnostic tests)
Ingen analyse kvalitetskrav (-HIV)
Ingen slutbrugerkvalitet vurdering
(fx SKUP)
Slet ingen krav om kvalificeret forståelse
Lægedage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkoholtest
Blodmangeltest
Blodtypetest
Blodsukkertest
Brystcancertest
DNA og faderskabstest
Fertilitetstest
Fødevareintoleransetest
Leddegigttest
Genom
Glucose målestrimler (til sukkersyge)
Graviditetstest
Gonorétest
Hepatitis B test
Hepatitis C test
HIV-test
Index for knogle-tilstand
Koagulationsmåling
Kolesteroltest
Kønstest af fostre i 10. uge
Klimakterietest
Klamydiatest
Narkotest
Nikkelallergitest
Nyretest
Omega-3 index
Parfumeallergitest
Prostatacancertest
Skjoldbruskkirteltest
Sædkvalitetstest
Syfilistest
Test for tarmkræft
Triglycerid test
Urinsyre teststrimler og urinsyremåler
Urinvejsinfektionstest
Ægløsningstest
Lægedage
Patient - selvundersøgelser
Raske – selvundersøgelser
POCT – hos LÆGEN
Lægedage
.
2010
2012
>450.000.000
Antal Ydelser
Antal Ydelser
Brutto Honorar
1.185.514
1.249.818
kr. 15.341.459,97
434.901
450.443
kr. 16.595.540,41
7106 - II. Svampe (dyrk.) 3
4.501
4.252
kr. 156.714,60
7107 - III. Andet (dyrk.) 3
2.310
1.318
kr. 48.496,96
7108 - B-hæmoglob.(fotom.)4
941.352
931.113
kr. 45.716.759,65
7109 - Svælg-strept.antig.4
493.796
450.524
kr. 22.114.905,65
7112 - Audiometriunders. 10
13.754
11.337
kr. 1.391.452,00
181.486
184.801
kr. 20.412.079,01
5.452
6.168
kr. 682.444,37
309.732
321.096
kr. 11.823.120,36
53.755
54.105
kr. 3.320.229,90
136.951
127.397
kr. 12.500.338,03
7120 - C-Reaktivt Protein
1.114.191
1.309.549
kr. 80.355.705,07
7121 - Lungefunk.under.
41.245
50.283
kr. 11.109.439,29
7122 - I. Mikro. af urin
321.702
342.330
kr. 16.798.223,93
7126 - PP-inr (koagu.fakt.)
587.177
692.218
kr. 76.467.720,43
1.021.583
890.803
kr. 43.725.555,34
7152 - 3 u.f. blod i fæces5
12.555
10.717
kr. 658.711,10
7156 - Elkard. inkl. præc.9
348.700
472.170
kr. 52.143.813,39
28.124
34.047
kr. 2.093.755,11
7175 - Svang.reak.,urinch.4
122.831
117.458
kr. 5.766.715,32
7177 - Sænkningsreaktion 2
328.752
305.784
kr. 7.503.916,76
7183 - Lungefunkt.unders. 3
84.256
76.992
kr. 2.837.157,62
447.012
470.028
kr. 34.643.353,59
Ydelser Ydelseskode
7101 - Urin v. stix
1
7105 - I. Bakterier(dyrk.)3
7113 - Lungef. v. spirom. 3
7114 - Lysf.mikr.skopi
7115 - Mask.leucocyt diff.
7116 - Fasekontr.mikroskopi
7117 - Tympanometri
7136 - B-glukose (fotom.) 4
7168 - Se-kreatinin
5
7189 - Urin Til Resistens 6
Lægedage
Patient selvundersøgelse
Plasmaglucose
INR selvstyret behandling
Pulsoxymetri hos KOL pt.
Hjemme blodtryksmåling
Lægedage
Raske – selvundersøgelser
Kendetegnes af lav sygdomsprævalens
dvs.
• Mange falsk positive.
• Problemer med vurdering af resultat
• Overfortolkning ( jeg vil gerne være
sikker på, at jeg er rask)
• Bekymring evt. angst (sidder ensom
med malignt resultat)
Lægedage
Narcotest
Teknisk:
• Sensitivitet: 99,5-99,9%
• Fortyndingsrække på 2 personer.
• Interreaktion med medicamina m.v.
• Specificitet: ikke opgivet.
• Ikke sufficient valideret på
slutbrugerniveau
Lægedage
Dilemma
Hvis der fandtes en
metode med 100 %
positiv prædiktiv
værdi:
skal den så benyttes ?
Lægedage
Syg
Positivt
Sand
testresultat positiv (a)
Negativt
Falsk
testresultat negativ (c)
a+c
Lægedage
Rask
Falsk
a+b
positiv (b)
Sand
c+d
negativ (d)
b+d
N=
a+b+c+d
Populationsspecifikt
Lægedage
Lægedage
 Sensitivitet: evne til at finde syge, dvs
de sandt positive = a/(a+c)
 Specificitet: evne til at finde raske, dvs
de sandt negative = d/(b+d)
 Positiv prædiktiv værdi: a/(a+b)
 Negativ prædiktiv værdi: d/(c+d)
 Prævalens: (a+c)/N
Lægedage
Quick Vue Dipstick StrepA
• Sensitivitet:
• Specificitet:
92 %
98 %
• Pos. prædiktiv værdi :
• Neg.
Do
:
Lægedage
CRP - infektion
• Teknisk tillades op til 40 % usikkerhed
ved LKO parallelkontrol.
• Særdeles tilfredstillende: 28 %
• POCT: 1) bias< 10 2) CV< 10
• LKO lab: 1) bias< 3 2) CV<3
Lægedage
Imprecision
Lægedage
Akutfase reaktant.
• 10-40 mg/l : mild inflamation og viral
infection
• 40- >200 mg/l: bakteriel større infektion
• Hvor autoritært bruger du CRP ?
Lægedage