Move4Nature: Carpathian Mountains ESD Training

download report

Transcript Move4Nature: Carpathian Mountains ESD Training

Prezentarea Traseelor Educaţionale
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂCUIEU
COMUNA SĂCUIEU
JUDEŢUL CLUJ
Prof. PAŞCALĂU MARIANA
Move4Nature Întâlnirea Finală
Braşov, România
21-22 Octombrie, 2010
Localizarea şcolii şi a Traseului Educaţional
Comuna Săcuieu
Localitatea
Săcuieu ,este aşezată
într-o frumoasă zonă
montană, fiind situată la
o altitudine medie de
700 m, marginită lateral
de frumoase dealuri şi
piscuri semeţe, ce
încadrează masivul
Vlădesei.
Comuna Săcuieu se
învecinează la N-V cu
comuna Poieni, la E
comuna Sâncrai, la S-E
comuna Mărgău şi la SV cu judeţul Bihor.
Şcoala cu clasele I-VIII Săcuieu
Structura şcolii
• Este şcoală
independentă cu
personalitate juridică, cu
4 structuri în subordine:
Şcoala cu clasele I-VIII Rogojel
Şcoala cu clasele I-IV Rogojel-Cămin
Şcoala cu clasele I-IV Vişagu
Şcoala cu clasele I-IV Rogojel-Modoneşti
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL-ECOLOGIC
,,OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI INSINE”
PARTENERI: SCOALA CU CLASELE I-VIII SACUIEU
PRIMARIA SACUIEU
I
PROIECT
,,EDUCATIE PENTRU MEDIU IN PARCURILE NATURALE”
SEMINAR LA SEDIUL ADMINISTRATIEI PARCULUI NATURAL APUSENI
SUDRIGIU, JUD. BIHOR
ACORD DE PARTENERIAT
FESTIVAL DE COLINDE,, NOI UMBLAM SA IMPLINIM”
PARTENERI:SCOALA CU CLASELE I-VIII SACUIEU
SCOALA CU CLASELE I-IV ROGOJEL CAMIN SI
CLUBUL COPIILOR HUEDIN
PARTENERIAT EDUCATIONAL
,,SI NOI PURTAM CHIPUL LUI DUMNEZEU’’
PARTRENERI: SCOALA CU CLASELE I-VIII SACUIEU
BISERICA ORTODOXA SACUIEU
INITIATORI: EDUC. TRIF FLORINA
PREOT. POP VALENTIN
Ghidul Educaţional al Şcolilor din Carpaţi
In procesul de predare am
stabilit folosirea ghidului pentru
organizarea unei activitati pe
semestru la disciplinele:
Lb. romana
Istorie
Chimie
Biologie
Geografie
Ed. tehnologica
Religie
Sport
Ed. plastica
Traseul Educaţional
– Traseul educaţional
cuprinde puncte de atracţie
turistică;
– Tema principală a traseului
este cunoaşterea zonei, a
Muntelui Vlădeasa şi
protejarea biodiversităţii;
– Traseul se concentrează
mai mult pe moştenirea
naturală ;
– Traseul evidenţiază atât
caracteristicile pozitive ale
zonei cât şi educarea
elevilorîn spiritul protejării
mediului înconjurător;
Puncte Cheie şi Exerciţii
Puncte Cheie:
Clase participante:
Elevi din clasele I-VIII
 Limba română
Istorie
Geografie
Biologie
Educaţie
tehnologică
Religie
Punct Cheie 1: Monumentul Eroiilor
In centrul localitatii Sacuieu este ridicat un
monument in cinstea eroilor.
De ziua eroilor la „Înălţarea Domnului”sărbătoare religioasă, elevii şcolii împreună cu
cadrele didactice pregătesc şi prezintă program
artistic,depuneri de coroane la mormântul eroilor
satului.
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Istorie
-elevii au cântat Imnul
Eroiilor, au recitat
poezii;
Punct Cheie 2: Patrimoniul cultural al comunei
In comuna Săcuieu există
tradiţii importante transmise din
generaţie în generaţie;
-Aceste elemente se păstrează în
mod natural, având o valoare
sentimentală deosebită;
-elevii ar trebui să respecte
valoriile culturale ale zonei cât si
obiceiurile;
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Limba română;
-culegere de folclor si
obiceiuri ;
Punct Cheie 3: Arborii Sequoia
Arborii Sequoia sunt situaţi în locul
numit “Dealul Domnului”, fiind aduşi
din America de către boierul Gal;
-au fost aleşi pentru că sunt exemplare
unicat în zonă;
-constituie o rezervaţie naturală;
-nu există surse de poluare în
împrejurimi;
-elevii ar trebui să protejeze aceşti
arbori datorită importanţei şi unicităţii
lor;
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Biologie
-Ieşire la faţa
locului;
-Discuţii în clasă;
Punct Cheie 4: Piatra Bănişorului
Piatra Bănişorului este situată pe
teritoriul satului Vişagu,fiind un
impresionant grup de stânci;
-aici se află câteva plante protejate prin
lege;
-are o poziţie privilegiată, nu există
surse de poluare;
-elevii pot învăţa să protejeze natura;
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Geografie
-analiza plantelor
din zonă;
Punct Cheie 3: Vârful Vlădeasa
Are înălţimea maximă de 1836 m,fiind
situat în Munţii Apuseni;
-pe vârul Vlădeasa există unele specii
de plante protejate prin lege, motiv
pentru care a fost inclus în Parcul
Natural A puseni;
-vegetaţia este supusă degradării în
unele areale din cauza păşunatului
excesiv;
-elevii ar trebui să protejeze plantele şi
animalele;
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Geografie
-analiza faunei si
vegetatiei din zonă;
Punct Cheie 5:
Staţia meteorologică Vlădeasa 1400
Staţia meteo Vlădeasa 1400, este situată
în Masivul Vlădeasa, lângă cabana cu
acelaşi nume;
-este importantă pentru studii meteo;
-funcţionează în condiţii optime;
-elevii pot învăţa noţiuni elementare de
meteorologie;
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Geografie
-elevii au măsurat
temperatura aerului şi
presiunea; au indicat
direcţia din care bate
vântul,etc;
Punct Cheie 6: Atelier-meşteşuguri
Atelier mestesugaresc, de tamplarie si
fierarie.
-vizita la atelier:
-identificarea uneltelor traditionale;
-modul de prelucrare a fierului si
lemnului;
Exerciţii:
Subiect
Descriere:
Educaţie
tehnologică
Prelucrarea fierului si a
lemnului
Parteneri:
Primaria comunei Sacuieu
Biserica
Prof. Potra Mirela
DIRECTOR
Informaţii de contact:
SCOALA CU CLASELE I-VIII SACUIEU
COMUNA SACUIEU
JUDETUL CLUJ
Telefon: 0788-086561
E-mail:[email protected]