Transcript paragraaf 4

Paragraaf 4
Werken met de atlas
Soorten kaarten
1.
2.
3.
Topografische kaart: kaart met een
precieze beschrijving van een klein
gebied.
Overzichtskaart: kaart met een
overzicht van een gebied.
Thematische kaart: kaart die over een
onderwerp in een gebied gaat.
Overzichtskaarten

Natuurkundige overzichtskaart: geeft
een overzicht over de hoogte in een
bepaald gebied en geeft ook de
belangrijkste bergen en rivieren aan.

Staatkundige overzichtskaart: geeft elk
land in een groter gebied een eigen kleur
en in het land staan de belangrijkste
steden vermeld.
Werken met de atlas

Wij, docenten van het Han Fortmann,
gaan ervan uit dat jullie thuis een 52e of
53e druk bezitten van de Grote Bosatlas.

Alle volgende dia’s zijn gebaseerd op deze
drukken!
De bladwijzer

Deze staat op de achterkaft aan de
binnenzijde van de atlas.
 kaart met allemaal hokjes om landen
waarin nummers van de bladzijden staan.
Handig als je al weet waar het land dat je
zoekt ligt.
Inhoudsopgave

Deze staat voorin de atlas en werkt
uitzoomend: van dichtbij naar veraf.
 per werelddeel staan alle kaarten
genoemd, verdeeld over thema’s met de
bijbehorende bladzijde erbij.
Handig als je thematische kaarten moet
opzoeken.
(Namen)register

Deze staat achter in de atlas, op
alfabetische volgorde.
 alle namen van landen, steden,
rivieren, zeeën, bergen, vulkanen worden
genoemd. Achter een naam staat de
bladzijde en het kaartvak waarin je de
naam kunt vinden.
Handig bij onbekende namen.
Algemene legenda

Sommige kleuren, symbolen of tekens
hebben op veel kaarten dezelfde
betekenis.

Deze betekenis wordt dan niet bij de kaart
zelf vermeld, maar kan je opzoeken in de
algemene legenda die op de binnenkant
van de voorkaft staat.
En verder……






Willen wij, jullie docenten op het Han Fortmann,
dat jullie kunnen werken met:
Het landenregister
Het zaken- of trefwoordenregister
Het afkortingenregister
De statistiek
De geografische begrippen
Hierna volgt van elk onderdeel een korte
toelichting
Het landenregister

In dit register staan op alfabetische
volgorde alle erkende landen van de
wereld.
Met schuine cijfers worden de bladzijden
genoemd van het werelddeel waarin het
land ligt.
 Met rechte cijfers worden de bladzijden
genoemd van de kaart waarop het land
het grootst wordt afgebeeld.

Het zaken- of trefwoordenregister

Hierin worden, op alfabetische volgorde,
alle onderwerpen genoemd die op de
thematische kaarten zijn uitgebeeld.

Onder het thema worden, op alfabetische
volgorde, de landen/ gebieden genoemd
die over dit thema informatie hebben.
Dit is dus het broertje van de algemene
inhoud!
Het afkortingenregister

Hierin staan op alfabetische volgorde alle
aardrijkskundige afkortingen met hun
betekenis.
De statistiek

Hierin vindt je van lokale schaal naar
mondiale schaal cijfermateriaal over
verschillende onderwerpen.

Het doel van de statistiek is dat je
verschillende landen met elkaar kunt
vergelijken.
De geografische begrippen

Deze lijst bevat woorden die zelfstandig of
als onderdeel van een naam in de atlas
voorkomen.

Achter het woord zie je de betekenis van
het woord en het land waar het vandaan
komt.

Je kunt zo dus namen vertalen!
Schema
Voor het snel
opzoeken van...........
Gebruik
je.....................
De topografie die je
ongeveer weet te liggen….
De topografie die je niet
weet te liggen....
Onderwerpen van een
gebied/land....
Kleuren en kaarttekens
van een kaart....
de bladwijzer
het (namen)register of
landenregister
Inhoudsopgave of het
zaak-/ trefwoordenregister
de legenda (op de kaart of
voorin de atlas)