De Standaard 2010: Wim Rollfs of Roelofs (materiaaldienst

Download Report

Transcript De Standaard 2010: Wim Rollfs of Roelofs (materiaaldienst

Asfalt en bitumendag
2010
De Standaard 2010
Wim Rollfs of Roelofs
Materiaaldienst gemeente Amsterdam
Standaard RAW
•
•
•
•
•
Belang van de RAW-systematiek
Terugblik overgang van empirisch naar functioneel
Standaard RAW 2005 wijziging mei 2008
Standaard RAW 2010 aanpassing hfst. 31.2
Wat nu verder
Belang van RAW afgenomen?
• Vanaf begin 2000 ontwikkelingen van geïntegreerde
contracten
• O.a. Rijkswaterstaat, Pro-Rail geen RAW
bepalingen meer in contract
• 2010 totaal >10.000 RAW bestekken uitgegeven
• Marktwaarde RAW bestekken:
ca. € 3.000.000.000
Van empirisch naar functioneel
•
•
•
•
•
•
Ontwikkeling van EU regelgeving
Vaststelling van EN-asfaltnormen
Keuze van NL voor functionele route
Vanaf mei 2008 is Nederland overgegaan
Overgangsperiode tot 1 maart 2009
Verzamelen van data voor interpretatie van
eisstelling(en) Standaard RAW 2010
Standaard RAW Bepalingen 2010
•
•
•
•
•
•
•
Indeling wijziging mei 2008 wordt verlaten
Mengselindelingen van D-1 t/m 5
Mengsel AC surf D-1(B): hoge verkeersbelasting
Mengsel AC surf D-5: lage verkeersbelasting
Verwarring t.o.v. voorgaande RAW uitgaven
RAW 2010 indeling in categorieën
Terug naar mengselindeling van laag naar hoog:
AC surf IB , A, B, C (CROW 147 wegbeheer)
Standaard RAW Bepalingen 2010
Standaard RAW Bepalingen 2010
Standaard RAW Bepalingen 2010
artikel 31.23.02 Gegevens asfaltspecie
Naast de gegevens over de asfaltspecie m.b.t. tot CE-markering
zoals bedoeld in artikel 01.14.03, verstrekt de aannemer aan de
directie:
a. het verkorte verslag volgens proef 62 punt 5.2;
b. de referentiesamenstelling als bedoeld in 31.21.04 lid 01;
c. eventuele specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik
van het product;
d. van grof toeslagmateriaal voor deklagen, een verklaring dat het
voldoet aan het bestek voor korrelvormen polijstwaarde.
Standaard RAW Bepalingen 2010
Proef 62 art. 5.4 verkort verslag t.b.v. afnemer en directie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
naam van de producent
datum uitgifte typeonderzoek
vermelding van soort en type asfalt
ingewogen doelsamenstelling (incl. bitumencorrectie)
PM-asfalt, merknaam en type modificatie
gewogen dichtheid toeslagmaterialen
verwijzing naar CE-markering
streefdichtheid
samenstelling na extr. proefstuk t.b.v. referentiesamenstelling
resultaten frequenty-sweep
Standaard RAW Bepalingen 2010
Gevolgen huidige typeonderzoeken en CE markeringen
• Typeonderzoeken blijven geldig
• CE-markeringen aanpassen:
in basis geen aanpassingen mits…
wel als mengselnaam en categorie op CE-markering
vermeld staan
Standaard RAW Bepalingen 2010
Aandachtspunt voor besteksschrijvers:
• Let op uw besteksomschrijvingen
• Zorg voor correcte en eenduidige omschrijvingen
• Oude mengselbeschrijvingen kunnen/mogen niet meer
(GAB, STAB, OAB, DAB)
• Bij specifieke mengsels opnemen in deel 3
Ontwikkelingen functioneel onderzoek
Nog in te vullen functionele eigenschappen:
– Specificatie van de kleur bij gekleurde asfaltmengsels
– Rafelingsgevoeligheid
– lichtreflectie
Afsluitend
Dank voor uw aandacht