1. del, Medgeneracijsko sodelovanje, Marko Gale

Download Report

Transcript 1. del, Medgeneracijsko sodelovanje, Marko Gale

ČE BI MLADOST VEDELA,
ČE BI STAROST MOGLA
(francoski pregovor)
Posvet v sklopu evropskega projekta DialogeS na temo
Medgeneracijsko sodelovanje
Projekt DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in
zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne
usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.
Medgeneracijsko sodelovanje
Uvodne misli
Vsakdanji kontakti med posameznimi
generacijami
Posamezne situacije medgeneracijskih
stikov
Medgeneracijski odnosi
Medgeneracijsko sodelovanje
Medgeneracijsko sodelovanje
Kaj je generacija?
Vrste generacij: mlajša (prva), srednja
(druga), starejša (tretja)
Medgeneracijsko sodelovanje
Delitev generacij (Zemke et al., 2000):
- generacija veteranov
- generacija otrok blaginje
- generacija X
- generacija Y
- generacija Z
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija veteranov - tiha generacija (rojena med 1900 in
1945)
Vzgojeni v disciplini in strogosti, nerazvajeni
So zanesljivi, zvesti in zaščitniški, se ne pritožujejo, vse vidijo
črno-belo, močna pripadnost, skupno dobro, osebna
skromnost
Generacija radia in močnih osebnih stikov (VIP)
Vrednote: trdo delo, dolžnost, posvečenost, žrtvovanje,
varčnost, hitro delo, pravila, čast
Kot zaposleni so neprecenljivi zaradi močne delovne
etike, discipline, stabilnosti in izkušenj; še so aktivni
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija veteranov
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija baby boom (rojena med 1946 in 1960)
prva povojna generacija; treba je delati, če hočeš kaj
imeti; so strastni in si želijo stalno več udobja, razkošja,
več moči, veljave – več vsega
Svoje otroke so vzgajali kot sebi enake, v prijateljskem
odnosu
Zrasli so brez računalnikov, televizija je bila takrat šele na
pohodu
So lojalni, spoštujejo starejše ter izkušnje, timsko delo, so
cenjeni in potrebni kot nosilec delovne sile, se počasi
umikajo kot nosilec delovne sile
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija X (rojena med 1961 in 1980)
So potomci generacije baby boom; veliko časa v
družbi vrstnikov ali sami, pred televizorjem
So neodvisni, samostojni, prilagodljivi, ne marajo
avtoritete, le mentorstvo; so najbolj izobraženi in
razgledani, cenijo prijateljstvo, enakopravne odnose,
timsko delo, udobje in osebno svobodo, zavedajo se
začasnosti vsega
Delajo resno, strokovno, samozavestno, uravnoteženo,
so tehnično razgledani, uporabljajo osebni računalnik,
so glavnina delovne populacije
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija Y - digitalni domorodci (rojeni med 1981 in 2000)
 Digitalni jezik bolj znan kot slovenščina; so internet generacija,
e-plesna glasba, e-pošta, mobilni telefoni, zasvojenost z SMS-i,
comp. razmišljanje, komunikacija kratka, jedrnata, brez dlake
na jeziku; svojevrsten jezik, poln kratic
 Odnosi zelo površinski, stalno iščejo zabavo, hitra naveličanost,
nestrpnost, neprilagodljivost, neobremenjenost s preteklostjo,
za mini napor želijo maksi rezultat; nezvestoba intimnim
partnerjem; družina je pomembna le kot naložba časa, truda
in denarja
 Prihajajo na trg dela, hitro menjajo službe, so nezvesti
delodajalcem; veliko zahtevajo in malo dajo; so ustvarjalni,
sposobni početi več stvari hkrati; so nosilec prihodnosti
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija Y
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija Z (rojena od 2001 naprej)
 Najmlajše generacije otrok, ki še odraščajo - imenovana
generacija Z, oziroma generacija NetGen
 Značilnost: »priklopljenost« že od rojstva. Internet in digitalna
tehnologija pri razvoju njihovih komunikacijskih spretnosti, kratka
sporočila izrinjajo pisano in govorjeno besedo, virtualno
druženje, brez osebnih stikov.
 Svet brez mobilnih telefonov, računalnikov in interneta jim je
nepoznan; facebook komunikacija je njihovo življenje; raziskave
kažejo, da ima povprečen pripadnik generacije Z pri 13 letih za
seboj čez 10.000 ur gledanja televizije in do 10.000 ur dela z
računalnikom.
 Ostale lastnosti te generacije še niso raziskane
Medgeneracijsko sodelovanje
Generacija Z
Medgeneracijsko sodelovanje
Razumevanje posameznih generacij
Razlike med generacijami se
odražajo kot komunikacijski problemi
Nujnost sobivanja, sožitja in
sodelovanja med generacijami
Medgeneracijsko sodelovanje
HVALA ZA VAŠO
POZORNOST!
[email protected]
Več informacij o projektu DialogeS najdete na
www.sops.si