Dierproeven en proefdieren in Nederland

Download Report

Transcript Dierproeven en proefdieren in Nederland

STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Dierproeven.
Leg dat maar eens uit!
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is een dierproef?
Waarom doen we dierproeven?
Dierproeven voor dieren
Dierproeven & cosmetica
Aantal dierproeven
Proefdieren
Wetgeving & controle
Alternatieven
Vragen?
2
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Test je kennis
Klik op het plaatje
3
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Wat is een dierproef?
•
Definitie:
Een dierproef is een proef op levende gewervelde dieren,
die hierbij ongerief ondervinden.
4
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Wat is een dierproef?
Ongerief:
•
•
•
•
•
Bij dierproeven spreken we over ongerief
Dit is meer dan pijn alleen
Het gaat ook over stress, alleen-zijn en ziekte
Het wordt gemeten op een schaal van 1-6
Onderzoekers zijn verplicht ongerief zo veel mogelijk
tegen te gaan
•
87% van de proefdieren ondervindt gering tot matig
ongerief
5
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Waarom doen we dierproeven?
•
Wetenschappelijk onderzoek kennis vergaren over hoe
mens en dier in elkaar zitten en over het ontstaan van
ziektes
•
Toegepast onderzoek ontwikkeling van geneesmiddelen
ter bescherming van de gezondheid van mens en dier
•
Onderwijs opdoen praktijkervaring met behandelen
mens en dier
6
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Waarom doen we dierproeven?
Wettelijke verplicht: 21% van de dierproeven voor toegepast
onderzoek is wettelijk verplicht om de veiligheid van medicijnen
en voedingsmiddelen te garanderen
7
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Dierproeven voor dieren
•
•
Bijna alle menselijke ziekten komen ook bij dieren voor
Sommige medicijnen die voor mensen zijn ontwikkeld,
kunnen daarom ook voor dieren worden gebruikt
•
Er zijn ook medicijnen die speciaal voor dieren zijn
ontwikkeld
•
Wist je dat: 65% van proeven met honden en 90% van
proeven met katten wordt gedaan om de gezondheid en
veiligheid van honden en katten zelf te verbeteren?
8
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Dierproeven voor dieren
Klik op het plaatje
9
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Dierproeven & cosmetica
•
Cosmetica:
Bad- en doucheproducten, make-up, deodorant, parfum,
haarproducten, huidverzorging, mondverzorging,
nagelverzorging, scheerproducten, zeep en
zonneproducten
10
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Dierproeven & cosmetica
•
Sinds 1997 worden cosmeticaproducten niet meer op
dieren getest
•
•
Sinds 2004 geldt dat ook voor andere Europese landen
Sinds 2009 is het verboden ingrediënten van cosmetica
op dieren te testen
•
Vanaf maart 2013 verbiedt de Europese Richtlijn het
testen van ingrediënten van cosmeticaproducten op
dieren
11
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Aantal dierproeven
•
•
•
In 1978 voor het eerst registratie
Tussen 1978 en 2010: daling van 63%
In 2011 telde Nederland:
 581.776 proefdieren
 589.853 dierproeven
•
Dit is een stijging van 2,5% t.o.v. 2010
12
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Aantal dierproeven
•
Sommige proefdieren worden voor meer dan één proef
gebruikt. Dit noemen we hergebruik. In 2011 zijn 5.273
dieren één of meerdere keren hergebruikt voor 8.077
proeven
•
•
70% van de proefdieren is muis of rat
Sinds 2003 worden in Nederland geen proeven meer
gedaan op mensapen
13
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Welke dieren zijn proefdieren?
14
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Wetgeving & controle
•
•
•
•
Sinds 1977 geldt in Nederland de Wet op de dierproeven
Beschermt het welzijn van proefdieren
Stelt kaders waaraan proef moet voldoen
Alleen deskundigen mogen met proefdieren werken
15
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Wetgeving & controle
16
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Alternatieven
•
Vervanging kan de proef zonder proefdieren worden
uitgevoerd?
 Slachthuismateriaal
 Kunstrat: levensecht model om studenten te leren prikken
•
Vermindering kan de proef met minder dieren worden
uitgevoerd?
 MRI-scan: een tumorgroei volgen met een MRI-scan
17
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Alternatieven
•
Verfijning is de opzet van het onderzoek zodanig dat de
dieren het minste ongerief ondervinden?
 Pijnbestrijding, kooiverrijking, humane eindproducten
18
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Alternatieven
Klik op het plaatje
19
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Bezwaren
•
Ethische bezwaren het belang van dierproeven weegt
niet altijd op tegen het leed van proefdieren
•
Wetenschappelijke bezwaren niet alle resultaten van
dierproeven gelden zonder meer voor mensen
•
Economische bezwaren het doen van dierproeven kost
veel geld (aankoop, huisvesting, uitvoering proef)
20
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Bezwaren
•
Wat vind jij van dierproeven?
Test het op: http://ae.imcode.com
21
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Vragen?
•
Stichting Informatie Dierproeven (SID)
www.informatiedierproeven.nl
•
De SID geeft een zo objectief mogelijk beeld van het
belang van dierproeven, in het bijzonder van dierproeven
in Nederland
•
Volg ons op
22
STICHTING INFORMATIE DIERPROEVEN
Vragen?
Brochure Dierproeven. Zo doen ze dat!
Alle cijfers en cijfers over dierproeven en proefdieren in
Nederland
Gebaseerd op Zodoende 2010, het jaarverslag van de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Vraag ‘m gratis aan via [email protected]
23