VY_52_INOVACE_PV18.07

Download Report

Transcript VY_52_INOVACE_PV18.07

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková
Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.07
Téma: Risk – oxidy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826
Klíčová slova: oxidy, chemické reakce
Anotace:Tato prezentace lze použít při opakování učiva pro žáky 8. tříd.: oxidy.
Lze tu najít otázky týkající se použití nejznámějších oxidů, ale také různé
chemické reakce týkající se probíraných oxidů. Žák si zde osvojí informace nabyté
z minulých hodin chemie. S žáky možno pracovat skupinově. Tzn. že se žáci
rozdělí do třech skupin a ten kdo odpoví správně, může vybírat další otázku s
nějakou hodnotou. Systém je stejný jako v televizi hra „Riskuj“.
VY_52_INOVACE_PV18.07
Chemie 8
I.
Vypracovala Mgr. Ilona Sadílková
Květen/ 2011, Člověk a příroda, chemie,
oxidy
NOx
COx
SO2
CaO,Al2O3
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
Hrací pole
NOx 1000
Mezi NOx nepatří:
a) Oxid dusičitý
b) Oxid dusičný
c) Oxid dusičelý
d) Rajský plyn
Hrací pole
NOx 2000
Oxid dusnatý vzniká:
a) Z oxidu dusného
b) Z oxidu dusičitého
c) Ze vzdušného dusíku a kyslíku
d) Ze vzdušného kyslíku a vodíku
Hrací pole
NOx 3000
Napiš reakci oxidu dusičitého s vodou
a) 3NO + O2  N2O5
b) 3NO + O2  NO2
c) 3NO + H2O  2HNO3 + NO
d) 3NO2 + H2O  2HNO3 + NO
Hrací pole
NOx 4000
NOx spolupůsobí na vzniku
a) kyselých dešťů
b) globálním oteplování
c) skleníkovém efektu
d) sopečné činnosti
Hrací pole
NOx 5000
Posledním meziproduktem pro výrobu kyseliny dusičné je:
a) Oxid dusičný
b) Oxid dusičitý
c) Oxid dusný
d) Oxid dusitý
Hrací pole
COx 1000
Mezi složky čistého vzduchu nepatří:
a) oxid uhličitý
b) oxid uhelnatý
c) vodní pára
d) helium
Hrací pole
COx 2000
Je CO2 těžší nebo lehčí než vzduch?Využití
vlastnosti:
a) těžší,sycení nápoje
b) lehčí, hasicí přístroje
c) lehčí, sycení nápoje
d) těžší, hasicí přístroje
Hrací pole
COx 3000
Který oxid z cigaret způsobuje snížení
účinnosti hemoglobinu?:
a) Oxid uhličitý
b) Oxid uhelnatý
c) Oxid dusičitý
d) Oxid dusný
Hrací pole
COx 4000
Vyjmenuj činnosti, při kterých se CO2 dostává
do atmosféry::
a) sycení nápojů,komíny,kvašení cukrů
b) sycení nápojů,automobilismus,
sopečná činnost
c) sycení nápojů, dýchání,
spalování paliv, automobilismus
d) automobilismus,fotosyntéza,
výfukové plyny
Hrací pole
COx 5000
Vyjmenuj skleníkové plyny:
a) vodní pára,CO,methan,ozón,N2O
b) vodní pára,CO2,methan,ozón,N2O
c) vodní pára,CO2,methan,O2,N2O
d) vodní pára,CO2,methan,ozón,N2O5
Hrací pole
SO2 1000
Jak vzniká SO2:
a) Při spalování sirovodíku
b) Tepelným rozkladem kyseliny sírové
c) Při hoření síry v kyslíku
d) Při hoření síry ve vzduchu
Hrací pole
SO2 2000
Proč se dříve v nemocnicích zapalovala síra?:
a) desinfekce
b) odbarvovací účinky
c) bělící účinky
d) kvůli zápachu
Hrací pole
SO2 3000
Napiš reakci vzniku oxidu siřičitého:
a) S + O3  SO2
b) S + O2  SO2
c) SO2 + O2  S2O4
d) S + O2  SO3
Hrací pole
SO2 4000
Co způsobuje velký obsah SO2 ovzduší?:
a) automobilismus
b) výfukové plyny
c) cigaretový kouř
d) spalování nedokonalého uhlí
Hrací pole
SO2 5000
Co znamená slovo odsíření?:
a) odstranění kyselin z ovzduší
b) odstranění SO2 při spalování uhlí
c) odstranění síry při spalování uhlí
d) odstranění lesů pomocí síry
Hrací pole
CaO, Al2O3 1000
Proč se CaO používá při výrobě samoohřívacích obalů
konzerv?reakce:
a)endotermní reakce:CaO+H2OCa(OH)2
b)exotermní reakce:Ca2O+H2OCa(OH)2
c)exotermní reakce:CaO+H2OCa(OH)2
d)endotermní reakce:CaO+H2Ca(OH)2
Hrací pole
CaO, Al2O3 2000
Jak se vyrábí pálené vápno?
a) hořením vápníku ve vápenkách
b) tepelným rozkladem hašeného vápna
c) tepelným rozkladem vápence
d) Hořením vápníku ve vzdušném kyslíku
Hrací pole
CaO, Al2O3 3000
Vyber správný název reakce a zápis:
a) Vznik malty
Ca(OH)2 + písek→ malta
b) Pálení vápna
CaO + H2O → Ca(OH)2
c) Tvrdnutí malty
Ca(OH)2 + CO → CaCO3 + H2O
d) Zahřívání vápence 1 000 0C
CaCO3 → CaO + CO2
Hrací pole
CaO, Al2O3 4000
Tvrdý nerost v přírodě ve formě Al2O3?
a) smirek
b) korund
c) safír
d) rubín
Hrací pole
CaO, Al2O3 5000
Barvy odrůd korundu:
a) křišťál-čirý, ametyst-růžový
b) safír-modrý,rubín-červený
c) safír-hnědý,růženín-růžový
d) rubín-červený, záhněda-bezbarvý
Hrací pole
POUŽITÁ LITERATURA
BENEŠ, K.; PUMPR, V.; BANÝR, J.: Základy praktické chemie 1,
pracovní sešit. 1. vyd. Praha : FORTUNA, 1999. ISBN 807168628X.
Didaktické poznámky:
Tato prezentace lze použít při opakování učiva pro žáky 8. tříd.:
oxidy. Lze tu najít otázky týkající se použití nejznámějších oxidů, ale
také různé chemické reakce týkající se probíraných oxidů. Žák si zde
osvojí informace nabyté z minulých hodin chemie.
S žáky možno pracovat skupinově. Tzn. že se žáci rozdělí do třech
skupin a ten kdo odpoví správně, může vybírat další otázku s
nějakou hodnotou. Systém je stejný jako v televizi hra „Riskuj“.