rol en verantwoordelijkheid

download report

Transcript rol en verantwoordelijkheid

Hoe organiseren we ‘het’ met elkaar?
Gezinsgericht werken met Wijz
19 juni 2014, door Martijn van Noppen
Outline
Hoe pakt Jeugdzorg Nederland met het
project Wijz haar rol en verantwoordelijkheid
op m.b.t.:
•
gezinnen en professionals?
•
privacy en security?
•
keteninformatie?
•
goede beleids- en sturingsinformatie?
9
Filosofie achter Wijz
10
Gezinnen & professionals
•
Eén gezin, één plan
•
•
•
•
Gezinsgericht werken
Faciliteren van het team van
professionals rondom het gezin
Toekomstproof
Draagt bij aan transitie
11
Privacy & security
•
Belangrijk aandachtspunt
•
•
•
Eigen JeugdzorgNet
•
•
privacy & security geborgd
regelmatig risicoanalyses
gesloten netwerk met veilige koppelingen naar
ministeries, politie, ziekenhuizen en huisartsen
Aansluiting op Gemnet
12
Keteninformatie
Jeugdzorg Nederland zorgt voor:
•
•
•
afspraken met ministeries over ketenuitwisseling
standaardisatie in gegevensuitwisseling
afspraken over gegevensuitwisseling
•
•
•
•
Traject met Qiy foundation: individu is eigenaar van
gegevens.
goede bereikbaarheid van gegevens
aansluiting op CORV
eigen berichtenstandaard: Jeugdzorg XML
13
Beleids- en sturingsinformatie
Vaste, landelijk afgestemde basissets
•
•
•
•
voor o.a. Ministerie VenJ, VWS en de gemeenten
oplevering informatieprotocol voor de zomer
ontsluiting via website CBS (Statline)
voorkomen dat gecertificeerde instelling (nu nog BJZ)
dient af te stemmen op iedere gemeente afzonderlijk
Aandachtspunt voor gemeenten
Wat als een gemeente meer informatie wil? Ministeries,
VNG/KING
14
Ter afsluiting
Hoe organiseren we ‘het’ met elkaar?
•Focus
op informatie delen, i.p.v. registreren en
verantwoorden




juiste afspraken
juiste koppelvlakken
juiste standaarden
zorg voor tijdige aansluiting op de CORV
•Behoefte

aan meer informatie dan basissets?
Stem dit landelijk af (ministeries, VNG/KING)
15
16