şiddet çeşitleri

download report

Transcript şiddet çeşitleri

KADINA YÖNELİK ŞİDDET
PSİKOLOG: ENİSE AKGÜL
TUZLA PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ
3 95 18 36
Kadına karşı şiddet, en yaygın ve sık olarak
rastlanılan kadının insan hakları
ihlallerindendir.
Aile içi şiddetin sadece fiziksel olduğu inancı
yanlıştır.
ŞİDDET ÇEŞİTLERİ
Fiziksel şiddet
 Sözel şiddet
 Toplumsal ilişkilerin sınırlanması
 Cinsel şiddet

Türkiye’de yapılan araştırmalar:
%90’ı kocalarının kendilerine psikolojik
şiddet uygulayarak bağırdıklarını, hakaret
ettiklerini, aşağıladıklarını, küfür ettiklerini;
 %40’ı kocalarının kendilerine fiziksel şiddet
uygulayarak tokat, tekme, dayak, bıçak
veya silahla saldırdıklarını;
 %15’i kocalarının kendilerini istemedikleri
halde cinsel birleşmeye zorladıklarını
belirttiler.


Şiddetin başlangıcı her zaman dayakla olmaz. Psikolojik
bir baskıyla başlar, arkadan ekonomik şiddet gelir ve
ondan sonra dayak başlar. Evlilik başladığı andan itibaren
önce çiftler arasında birbirlerine uyguladıkları baskılar
ortaya çıkar. Bunlar her zaman dayak olmuyor. Önce
özgürlüğün kısıtlanmasına çalışılıyor. 'Onunla görüşme,
bununla görüşme, para harcama' gibi... Bu tip
durumlardan sonra şiddet, en son kademe olarak ortaya
çıkıyor. O nedenle biz 'şiddet' denince ilk önce dayağı
değil; ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddeti görüyoruz.
En sonunda, fiziki şiddet de zaten ne yazık ki geliyor.
Alkol, madde ve şiddetin olduğu ailelerde dayağa çok sık
rastlıyoruz.
Şiddetin ilerleyen yıllarla birlikte ortaya
çıkması daha olasıdır.İlk şiddet kadın için
ok büyük bir şoktur ve genelde affedilir.
Yaşanılan fiziksel ve duygusal incinmeler
“geçici” olarak adlandırılır.
Genelde şiddet tutumları zaman geçtikçe
daha da artar.
Evliliğin dayak açısından en tehlikeli
dönemleri ne zaman?
Her şiddet atağının ardından gelen balayı
dönemleri kadının gerçek dışı beklentilere
kapılarak, mucizevi iyileşmeleri hayal ettiği
dönemler haline gelir.







Şiddete maruz kalan kadın
İlk dönemde donup kalma “şok” hali
Çevreye şiddet tepkileri verme (çocuklar)
Sosyal yaşamdan uzaklaşma,içe kapanma,derin
depresyon, öz-güven yitimi
Kendini suçlama eğilimi, artmış endişe ve korku
hali
Madde kullanımı
İntihar düşünceleri
Öğrenilmiş çaresizlik
Peki şiddet gören kadınlar ne yapmalı?
Yalnız başına OLMAZ!
Öncelikle korunun, güvenli bir yere
saklanın, tehlikeli alet bulunan yerlerden
sakının
 Evden aniden ayrılmanız gerekse nereye
gidersiniz, düşünün, acil hareket planı
yapın
 Güvendiğiniz birileriyle konuşun.
Yalnızlığınızı kırın


Kadın evde şiddet görüyorsa, boşanmayı
da planlıyorsa mutlaka rapor almalı!"
155 polis imdat telefonunu aramalı
 Karakola giderek şikayette bulunmalı,
tutanak tutturup imzalamalı. Mümkünse
tutanak örneğini değilse tutanağın tarih ve
numarasını almalı

Karakol sizi hekime gönderir. Ordan da
rapor alınmalı
 Herhangi bir adliyede Adliye Mahkemesi’ne
veya Cumhuriyet Savcılığına başvurup,
Ailenin korunmasına dair kanun uyarınca
korunma talebinde bulunabilirsiniz.


Yakınlarınız da sizin adınıza karakola, Aile
mahkemesine ve cumhuriyet savcılığına
şahsen ya da telefonla başvurabilir.

'Boşanma davası nasıl açılır ya da dayakçı
koca evden nasıl uzaklaştırılır?'

Kadın önce şiddeti boşanma sebebi olarak
kullanıp kullanmak istemediğine karar
verecek. İstiyorsa derhal bir boşanma
davası açacak. Haklarını kullanmak için
harekete geçecek. Kendisi bu işi şahsen ya
da avukat aracılığıyla yapabilir. Önemli
olan olayın gerçekleştiği tarihten itibaren
6 ay içinde bu davayı açmasıdır..."

Şiddet gören kadın eşini seviyorsa ya da
boşanmak istemiyorsa

Dava da iki şekilde açılabilir.

Bir çift arasında, dayağın hazmedilip sonra
evliliğin normal temposunda sürdürülmesi
mümkün mü?

Şiddet ortaya çıktığında ne yapmalı, ilk
tokattan sonraki tepki ne olmalı?






Bulunduğunuz ortamı bir süreliğine 'terk edin'.
Hayatınızı koruyun.
Ölmemeye çalışın.
Şiddetin nereye gideceği bilinemez. O an değil ama daha sonra orayı
kesin terk edin.
O anda çok tehlikelidir. İlk şiddet anından sonra büyük tepkiler
vermek doğru değildir, karşısındakinin sakinleşmesini beklemesi
gerekli. Ertesi sabah güvendiği, tanıdığı, sevdiği kişilerin yanına gidip
kendine süre tanımalıdır.
Erkekler dayak olayının ardından cinsellik isteyebilirler. Maalesef o tip
kişilik yapısı gösteren erkeğin doğasında olan bir şey. Her şeyi oldu,
bitti ve kapandı diye düşünmeye çalışıyor. Ama kadın orada çok
aşağılanıyor, erkek ise bunu görmüyor. Kadının da barıştığını
zannediyor.
Tokattan sonra hemen mi evi terk
etmeli?





O an olmaz, o an çekip gitmek karşı tarafın daha çok
hiddetlenmesine yol açabilir.
Kadının o an ilk yapacağı hayatını korumaktır. Sonra
mutlaka o ortamdan uzaklaşmalı.
Ardından ne yapacağını oturup düşünmeli.
O insanın alkol ya da madde sorunu varsa tedavi
edilmeye yanaşması gerekir.
Kadın şiddetten sonra ayrılmaya karar verirse zaten
şiddet gösteren kişi tehdit eder, ki bu tehdit genellikle
'çocuğu vermeyeceğim' olur. Kadın bu durumda daha da
ağır örseleniyor. Bu bir kadına verilebilecek en büyük
acılardan biridir. Bir kadının canını koparırsan o da her
şeyi yapabilir.
Dayak yiyen kadının şiddetle karşılık vermesi
acaba karşı tarafı caydırır mı?
Hayır!

Alkol kullanımı olduğunda neden dayak da
artıyor. İnsanın doğasında olan saldırganlık
mı açığa çıkıyor?
ALO MOR ÇATI
0212 292 5231
0212 292 5232