Hiiumaa vaatamisväärsused

download report

Transcript Hiiumaa vaatamisväärsused

Vaatamisväärsused
Hiiumaal
Tuletornide ring
Hiiumaad saab avastada
mitmel moel: omapäi ringi
uidates, seljakott seljas,
giidi juhatusel olulisi paiku
läbi käies või kaardi ning
reisi-raamatu abil ise
marsruute kokku seades.
See raamat on üks neist
headest abilistest, mis
aitavad eksimist vältida
ning saarest mõningast
aimu saada.
Kõpu tuletorn
Kõpu tuletorn ehitati 67
meetri kõrgusele üle
merepinna Hiiumaa
kõrgeimasse punkti.
Tuletorni kõrgus
maapinnast on 36
meetrit ja tuli on
merepinnast 102,6
meetri kõrgusel, millest
kõrgemal majakatulesid
Läänemere ääres ei ole
Vanajõe org
Vanajõe org on koht, mis
kinnitab, et Hiiumaal on
olemas kõik see mis nö
päris Eestis: jõed, järved,
mäed ja orud. Just orgude
olemasolu on siinses
maastikus imekspandav,
sest tasasest maapinnast
veel allapoole laskumine
näib võimatu. Kaitse alla
võeti org 1962. aastal, kuid
huviorbiidis oli ta juba
sajandeid tagasi
Sõru sadam
Sõruotsast on saanud
turismimaastikul oluline koht
alles viimastel aastatel.
Enamikule on see lihtsalt
sadam, kust peetakse
ühendust Saaremaaga
Nõukogude perioodil teati
Sõru sadamat ennekõike
väikese kalasadama ja
kalavastuvõtupunktina.
Sõrulastel on isegi oma
tarbijate ühistu ja kauplus.
PÕHILISE LEPPE KIVID
Legendid ja lood
Rahvasuu räägib, et tegu on
kohaga, kuhu vanad
meresõitjad jumalate
meeleheaks enne ohtlikule
reisile minekut õnnekivi tõid.
Mõnusaim lugu vestab sellest,
kuidas saare üks rikkamaid
mõisnikke O. R. L. von
Ungern-Sternberg (17441811) otsustas siin Egiptuse
eeskujul püramiidi ehitada.
RISTIMÄGI
Tänane Ristimägi on
liivakünklik ristidega
kaetud ala kahel pool
vana maanteed,
iseäranis aga vasakul
pool. Meie Ristimäe
kujunemise kohta on
erinevaid seletusi
PÜHALEPA KIRIK
Ehkki tegu on Hiiumaa vanima kivikirikuga, ei
lase praegune 18.-19. sajandist pärit välisilme
seda esmapilgul aimata.
KASSARI KABEL JA SURNUAED
Kassari kabel ehk kunagine Pühalepa kiriku abikirik on armsalt
romantilise ilmega ehitis. Praegu peetakse seda ka
ainukeseks tegutsevaks rookatusega kivikirikuks Eestis.
Arvatavalt on see pärit 18. sajandist, sest kabeli sise-seinal
olevat aastaarvu 1801 seostatakse suurema remondiga
ORJAKU LINUVAATLUSTORN
Sõruga samaaegselt 1254. a. Hiiumaa jagamise dokumendis
mainitud Orjaku on väike, kuid elujõuline küla oma
turismiettevõtluse, sadama, loodusraja ja
linnuvaatlustorniga.
KÕRGESSAARE-VISKOOSA
Kõrgessaare tööstusasula asub Ninametsa poolsaarel.
Ühtlasi on see vana mõisasüda, mida on näha üksikutest
vanapärastest ehitistest, nagu maakivist viinaköök (19. saj.
II pool) või lagunevad aidad ja keldrid
TAHKUNA TULETORN
Tahkuna tuletorn, mis asub
Hiiumaa põhjatipus, sai
valmis 1875. aastal,
monteeriti see aga nn
Gordoni süsteemi
malmosadest. Süsteem
põhineb tehases valmistatud
detailidel, mida on kerge
transportida, mistõttu ka selle
kõrge torni monteerimine
osutus võrdlemisi lihtsaks
Roland Klaasmaa
5 klass
Kasutatud allikad
http://www.hiiumaa.ee/tuletorn/
http://www.tuletornikohvik.ee/tuletorn/
http://www.hiiumaa.ee/turism-majutus/