Zmiany w przepisach gry

download report

Transcript Zmiany w przepisach gry

Zmiany w przepisach gry
w piłkę siatkową
edycja 2013-2016
Raszyn 2013
2 asystentów trenera
Przepis 4.1.1
4.1.1
Zespół może składać się maksymalnie
z 12 zawodników oraz:
sztab trenerski: trenera i maksymalnie
dwóch asystentów trenera,
sztab medyczny: masażysty oraz
lekarza.
Przepis 4.1.1
Protokół bez aktualizacji dot. AC
Wróblewski A / Maroń K.
Oznaczenia domyślne:
AC1
AC2
Przepis 4.1.1
Przepis 4.1.1
AC2
B
3
14:23
Przepis 4.1.1
Numery zawodników
1 – 20
Nie tylko podczas oficjalnych
zawodów FIVB
Przepis 4.3.3
4.3.3
Koszulki zawodników muszą
być ponumerowane od 1 do 20.
Przepis 4.3.3
Nieuprawniony zawodnik na boisku
7.3.5.4
Jeżeli na boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany
w protokole na liście zawodników zespół przeciwny zachowuje
dotychczas zdobyte punkty i dodatkowo przyznaje mu się punkt
i zagrywkę. Zespół popełniający błąd traci wszystkie punkty oraz sety
(0:25, jeśli to konieczne) zdobyte od momentu wejścia
niezapisanego zawodnika na boisko. Zespół ten będzie musiał
również przedstawić poprawioną kartkę z ustawieniem początkowym
oraz wprowadzić na boisko właściwego zawodnika w miejsce
zawodnika niezapisanego w protokole.
Przepis 7.3.5.4
Charakterystyka odbicia piłki
9.2.4
błędem jest podwójne odbicie oraz
złapanie lub rzucenie piłki przy
odbiorze zagrywki palcami sposobem
górnym.
Przepis 9.2.4
Zawodnik Libero
Główne przepisy pozostają bez zmian
Posiadanie Libero jest dobrowolne.
1 zawodnik Libero na boisku.
Libero zastepuje wyłącznie zawodników linii obrony.
Maksymalnie 2 Libero w zespole.
Wymiana zakończona między zastapieniami Libero.
Libero, w miejsce którego nastapiło ponowne wyznaczenie.
Libero, nie może grać do końca meczu.
Przepis 19
Zawodnik Libero
Zmiany w przepisach:
Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero
Ponowne wyznaczenie Libero
Przepis 19
Nieregulaminowe zastąpienie
z udziałem Libero
Przepisy gry 2009-12:
19.3.2.9
Konsekwencje nieprzepisowego zastąpienia
z udziałem Libero są takie same jak błędu rotacji
Przepis 19
Nieregulaminowe zastąpienie
z udziałem Libero
Cel zmiany przepisu:
Ujednolicenie konsekwencji nieregulaminowej
zmiany zawodników oraz nieregulaminowego
zastąpienia z udziałem Libero
Przepis 19
Nieregulaminowe zastąpienie
z udziałem Libero
Przepisy gry 2013-2016:
19.3.2.9
Konsekwencje nieregulaminowego zastąpienia
z udziałem Libero są takie same jak zmiany
nieregulaminowej.
Przepis 19
Stwierdzenie nieregulaminowego zastąpienia
z udziałem Libero
PRZED wykonaniem zagrywki
PO wykonaniu zagrywki
WYTYCZNE:
Jeżeli zauważymy błąd, nie możemy
dopuścić, aby zespół kontynuował grę
w niewłaściwym ustawieniu!
Przepis 19
Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero
PRZED wykonaniem zagrywki - PRAKTYKA
Wykrycie błędu
Asystent sekretarza: MUSI natychmiast uruchomić brzęczek
Sędzia II: MUSI zagwizdać oraz odrzucić lub skorygować
zastąpienie
Sędzia I: stosuje UPOMNIENIE lub KARĘ za opóźnianie gry
Przepis 19
Ponowne wyznaczenie Libero
Przepis 19.4.1
Zawodnik Libero jest niezdolny do gry w przypadku kontuzji, choroby,
wykluczenia lub dyskwalifikacji.
czytaj: jeżeli coś się stało z Libero, poza wolą i decyzją trenera
Trener lub w przypadku nieobecności trenera grający kapitan może
zgłosić niezdolność zawodnika Libero do gry bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
czytaj: niezdolność wynika z decyzji trenera
Przepis 19
Ponowne wyznaczenie Libero
W oparciu o co podjąć decyzję, czy zespołowi przysługuje
możliwość ponownego wyznaczenia Libero ?
Pytanie:
Ilu zawodników Libero posiada do dyspozycji zespół
w momencie prośby o ponowne wyznaczenie Libero ?
JEDNEGO = Wyznaczenie możliwe
DWÓCH = Wyznaczenie niemożliwe
Przepis 19
Ponowne wyznaczenie Libero
W przypadku wykluczenia lub dyskwalifikacji Libero:
Przepis 19.5.1
Wykluczony lub zdyskwalifikowany zawodnik Libero może zostać
zastąpiony przez drugiego Libero. Jeśli w zespole jest tylko jeden
zawodnik Libero, zespół ma prawo do wyznaczenia nowego Libero.
Możliwości:
- zastąpienie przez zawodnika podstawowego ALBO
- zastąpienie przez drugiego Libero (jeśli dostępny) ALBO
- zastąpienie przez nowo wyznaczonego Libero
Przepis 19
Ponowne wyznaczenie Libero
Przepis 19.4.2.2
Jeśli Grający Libero jest niezdolny do gry, może zostać zastąpiony
przez zawodnika ustawienia początkowego lub bezpośrednio
i natychmiast przez nowo wyznaczonego zawodnika Libero.
Przepis 19
Przykłady wyznaczania Libero (1/2)
Libero 1
(zdarzenie
pierwotne)
Libero 2
(zdarzenie
wtórne)
Prawo do
wyznaczenia Libero
(w miejsce Libero 2)
Kontuzja*
Kontuzja*
TAK
Wyznaczenie możliwe dopiero po kontuzji Libero 2
(w zespole pozostał tylko 1 Libero).
Uwagi
Wykluczenie
Kontuzja*
TAK
Od początku kolejnego seta zespół ma do
dyspozycji znowu dwóch Libero (Libero 2 nie gra do
końca meczu).
Dyskwalifikacja
Kontuzja*
TAK
Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero.
TAK
Libero 2 nie może wrócić do gry do końca meczu,
ponieważ w jego miejsce został wyznaczony nowy
Libero. W zespole pozostał tylko jeden Libero.
Kontuzja*
Wykluczenie
Wykluczenie
Wykluczenie
TAK
Libero 2 nie może wrócić do gry do końca meczu
ale Libero 1 wróci do gry w kolejnym secie. Zespół
będzie więc posiadał znowu dwóch Libero.
Dyskwalifikacja
Wykluczenie
TAK
Libero 2 nie może wrócić do gry do końca meczu.
Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero.
* Niezdolny do gry do końca meczu
Przepis 19
Przykłady wyznaczania Libero (2/2)
Libero 1
(zdarzenie
pierwotne)
Libero 2
(zdarzenie
wtórne)
Prawo do
wyznaczenia
Libero
(w miejsce Libero 2)
Kontuzja*
Dyskwalifikacja
TAK
Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero.
Uwagi
Wykluczenie
Dyskwalifikacja
TAK
Od początku kolejnego seta zespół ma do
dyspozycji znowu dwóch Libero (wykluczony Libero
powróci do gry).
Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacja
TAK
Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero
Kontuzja*
Niezdolny
do gry**
TAK
Trener może wpływać na jakość gry zespołu
poprzez wykorzystanie innego Libero. Zespół
kontynuuje grę tylko z jednym Libero.
Wykluczenie
Niezdolny
do gry**
TAK
Od początku kolejnego seta zespół ma do
dyspozycji znowu dwóch Libero (wykluczony Libero
powróci do gry).
Dyskwalifikacja
Niezdolny
do gry**
TAK
Trener może wpływać na jakość gry zespołu
poprzez wykorzystanie innego Libero. Zespół
kontynuuje grę tylko z jednym Libero.
* Niezdolny do gry do końca meczu
** Zadeklarowany jako niezdolny do gry
Przepis 19
Niewłaściwe zachowanie
Przepis 21
Dwa etapy PREWENCJI:
1
2
Ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana
Żółta kartka dla członka(-ów) zespołu. Takie
upomnienie nie jest sankcją, a tylko
informacją o udzielonym upomnieniu dla
członka zespołu (a pośrednio dla całego
zespołu). Upomnienie takie jest zapisywane
w protokole zawodów, ale nie powoduje
żadnych innych konsekwencji.
Przepis 21.1
UWAGA !
żółtą kartkę można pokazać danej
drużynie tylko raz w meczu!
Mimo, że fizycznie upominamy
konkretnego członka zespołu, to jest to
jednocześnie upomnienie dla całej
drużyny.
Przepis 21.1
Sankcje za niewłaściwe zachowanie
KARA (punkt dla przeciwnika)
WYKLUCZENIE
DYSKWALIFIKACJA
Przepis 21.6
Sankcje za opóźnianie gry
Żółta kartka = UPOMNIENIE
Czerwona kartka = KARA
Diagram 25
Doprecyzowania i uzupełnienia
(wybrane)
Przepis 4.1.1
Tylko osoby wymienione w protokole mogą wchodzić w kontrolowaną
strefę zawodów oraz uczestniczyć w oficjalnej rozgrzewce i meczu
Przepis 7.2.3
W przypadku osobnej rozgrzewki, jako pierwszy rozgrzewa się przy
siatce zespół, który będzie pierwszy zagrywał.
Przepis 12.5.2
Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego tworzy
zasłonę podczas wykonywania zagrywki, wymachując rękami,
skacząc lub poruszając się na boki, lub stojąc w grupie, by zasłonić
zawodnika zagrywającego oraz lot piłki
Doprecyzowania i uzupełnienia
(wybrane)
Przepis 23.3.2.3
Obowiązki sędziego pierwszego (…)
c) błędach nad siatką oraz błędach kontaktu zawodnika z siatką,
głównie po stronie ataku
Przepis 24.3.2.3
Obowiązki sędziego drugiego (…)
błędnym kontakcie zawodnika z siatką głównie po stronie bloku,
lub z antenką po stronie sędziego drugiego
Obowiązki sędziów !!
Casebook – nowe przypadki
3.10b
Odbiór zagrywki sposobem górnym (podwójne odbicie)
5.27
Zastąpienie z udziałem Libero
5.29 oraz 5.30
Ponowne wyznaczenie Libero
Powodzenia i trafnych decyzji !