Depressie - Ipse de Bruggen

download report

Transcript Depressie - Ipse de Bruggen

Gezond ouder met een verstandelijke beperking:
specialistische zorg voor hoog-risicogroepen
Prof Dr Heleen Evenhuis
Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
Afd Huisartsgeneeskunde
Erasmus MC Rotterdam
GOUD deelnemers 50+ (1050 van de 2300 cliënten)
Geslacht
vrouwen
511
Mannen
539
Leeftijd
50-59
550
60-69
342
70-79
137
80+
21 
Woonlokatie
Centrale lokatie (vooral zorg)
557
Groepshuis in de wijk (ondersteuning)
432
Bij familie
Onafhankelijk met ambulante ondersteuning
19
192 
GOUD thema’s: vanuit preventie
Interventieprogramma
meer bewegen
op de dagbesteding
8 maanden
Fysieke Activiteit &
Fitheid
+ slaap, botkwaliteit,
spiermassa
Voeding &
Voedingstoestand
+ slikken
+ risicofactoren
hart- en vaatziekte
Depressie & Angst
+ life events, kwaliteit
van leven
Meten in plaats van vragen / dossiers
Diagnostische metingen door eigen medewerkers
Fysieke Activiteit &
Fitheid
Voeding &
Voedingstoestand
Depressie & Angst
+ slaap, botkwaliteit,
spiermassa
+ risicofactoren
hart- en vaatziekte
+ life events, kwaliteit
van leven
Stappenteller
Voedingsdagboek
Screeningsvragenlijsten
Actiwatch (slaap-waakritme)
Lichamelijk onderzoek
Diagnostisch interview
Fitheidstests (6)
Mini Nutritional Assessment
Life events vragenlijst
Bot-echo
Slikobservatie
Kwaliteit van leven
Lab onderzoek
vragenlijst
GOUD thema’s in deze presentatie
Interventieprogramma
meer bewegen
op de dagbesteding
8 maanden
Fysieke Activiteit &
Fitheid
+ slaap, botkwaliteit,
spiermassa
Voeding &
Voedingstoestand
+ slikken
+ risicofactoren
hart- en vaatziekte
Depressie & Angst
+ life events, kwaliteit
van leven
De feiten
Fitheid
balans
1 à 1,5 uur metingen
spierkracht
spierkrachtuithoudingsvermogen
flexibiliteit
coördinatie
reactievermogen
wandelsnelheid
aeroob uithoudingsvermogen
in gymzaal
door getrainde fysiotherapeuten
Spierkracht GOUD-deelnemers
vergeleken met algemene populatie
Mannen (N=370)
kg

Mannen
Vrouwen (N=382)
Vrouwen
Slaapproblemen
Gemeten op basis van beweging (Actiwatch)

72% tenminste één slaapprobleem (inslapen, 's nachts wakker worden, korte slaap,
vroeg wakker worden)

Aanzienlijk meer informatie dan alleen anamnese of observatie

Deelnemers die veel zorg nodig hebben, liggen vaak erg lang in bed

Circadiaan rust-activiteitsritme significant meer gefragmenteerd dan in
controlegroep ouderen met een normaal verstand
Circadiaan rust-activiteitsritme
Normaal
patroon
Gefragmenteerd
patroon
Gekoppeld aan bekende factoren,
maar ook aan hersenschade
Voedingsdagboek (N = 287)
 69% onvoldoende calorieën (snacks tussendoor?)
 98% onvoldoende vezels
 30% te weinig eiwitten
 90% teveel verzadigd vet
Slikken
Gemeten met Dysphagia Disorders Survey:
gestandaardiseerde observatie door getrainde logopedisten

52% matige of ernstige slikproblemen

Slechts bij 11% van degenen met slikproblemen was dit vermeld in het medisch
dossier
Ondergewicht met BMI
3%
Mini Nutritional Assessment (MNA) niet valide voor deze populatie
Risicofactoren voor hart- en vaatziekte
niet eerder
gediagnostiseerd
Obesitas (middelomtrek)
Obesitas (BMI)
44%  vrouwen
26%  vrouwen
Hoge bloeddruk
49%
50%
Hoog cholesterol
22% 
46%
Diabetes
13% vrouwen
45%
Metabool syndroom
36%
94%
Perifere atherosklerose
21% 
97%
Depressie
Opsporing met gevalideerde screeningsvragenlijsten (zelfrapportage of
observatie)
Vervolgdiagnostiek met gestandaardiseerd psychiatrisch interview (PAS-ADD)
door getrainde gedragsdeskundigen
niet eerder
gediagnostiseerd
Depressie (major depression)
8%
5x zo hoog als in de algemene 55+ populatie
62,5%
Life events
Gemeten met internationaal gebruikte vragenlijst,
aangevuld met specifieke events (praktische ervaring)
72% tenminste 1 negatieve life event
in afgelopen jaar
Uit de top-10:
Problemen in woongroep
Veranderingen (begeleider, werk)
Ziekte, mobiliteit
Ziekte of overlijden in familie
Hangt significant samen met depressie- en angstsymptomen → kwaliteit van leven
Conclusie:
Welke pro-actieve diagnostiek
komt dus in het routine pakket ?
Pro-actieve diagnostiek
Lichamelijke activiteit
Goede stappentellers
Fitheid
VB-Fitscan van Hilgenkamp & Oppewal
Slaap-waakritme
Actiwatch
Risicofactoren voor hart- en vaatziekte NHG-standaard incl. enkel-arm index
Slikken
DDS
Depressie
ADESS en GAS in vertaling van Hermans
PAS-ADD in gereviseerde versie
Life events
Checklist van Hermans
Waarom meer obesitas, diabetes en depressie?
Metabole effecten van
te weinig gebruik
spieren
Metabole effecten van
antipsychotica (30%)
Effecten van chronisch
verstoord slaapwaakritme
Huisarts?
Gewichtstoename
Gewichtstoename
Gewichtstoename
Hoog glucose
Hoog glucose
Hoog glucose
Hoge bloedvetten
Hoge bloedvetten
Hoge bloedvetten
Metabool syndroom
Metabool syndroom
Depressie
+ ongezonde voeding
Onderzoek De Kuijper
Succesvolle gedragsverandering vereist specifieke
aanpak en specialistische ondersteuning
GOUD-programma ‘Meer bewegen op de
dagbesteding’
Educatief deel en trainingsdeel
Toenemende eisen aan fitheid
Speels en afwisselend, beloningen
Effecten:
 Gemotiveerde deelname
 Verbetering objectieve
fitheids- en gezondheidsmaten
Noodzaak van samengestelde interventies
met specialistisch karakter
↓
Aanvulling op multidisciplinaire zorg
Taak voor AVG-poli’s?
Met dank aan alle meewerkende
Woon- en activiteitenbegeleiders
Managers
Fysiotherapeuten
Logopedisten
Doktersassistenten en testassistenten
Gedragsdeskundigen
AVGs en huisartsen