Memóriatechnikák a tanulás hatékonyságának növelésére

Download Report

Transcript Memóriatechnikák a tanulás hatékonyságának növelésére

Memóriatechnikák
a tanulás
hatékonyságának
növelésére
Szolnok, 2010. 06. 02.
„Az iskolában ezerszám töltöttem az órákat
azzal, hogy matematikáról, nyelvről,
irodalomról, tudományokról, földrajzról,
biológiáról tanultam. De hány órát töltöttem
azzal, hogy megtudjam, hogyan működik a
memóriám? Hány órát töltöttem azzal, hogy
megértsem, hogyan működik a szemem? Hány
órát azzal, hogy megtanuljak tanulni, hogy
megtanuljam, hogyan működik az agyam? És a
válasz az volt: egyetlen egyet sem. Más szóval
nem tanították meg nekem, hogyan használjam
a fejemet.”
Charles Handy: A logikátlanság kora
Memória
 Az információ elraktározása
és előhívása
 Az agy tanulási képessége
 A tárolt információk tömege
Az emlékezés bonyolult működés:
 megjegyzés
 raktározás
 visszahívás
Nem is beszélhetünk
általánosságban jó vagy
rossz memóriáról:
Inkább arról van szó, hogy
bizonyos típusú
információkat nehezebben,
másokat könnyebben
tudunk megjegyezni.
Az emléknyom
Az első válogatás az érzékszervekben keletkezik
• vizuális
• auditív
• kinesztéziás
• verbális
Az agy tárolja az információkat
• átmenetileg, rövid távon (korlátozott munkamemória!)
• tartósan, hosszú távon (strukturált, saját ismeretekkel
összekötött)
Teszteljük a rövid távú
memóriánkat!
1. dob
2. karika
3. sótartó
4. tégla
5. bárány
6. faliújság
7. hegyvidék
8. zsák
9. rugó
10.dinnye
A hosszú távú emlékezet –
mindennapi memóriánk
Megjegyzés+felejtés= mindennapi memória
a tudatos ismeretanyag megszerzésének mechanizmusai és maga a tudatos ismeretanyag
• Epizodikus memória
életünk epizódjai, személyesen megélt események, élmények, életünk története
• Szemantikus memória
a világról való általános tudásunk; lexikonunk; az iskolai tananyag
• Metamemória
az emberi memória tudatos része: „tudom, hogy tudom” a teljesen biztostól a tökéletes
nemtudásig
• Prospektív memória
emlékezni a jövőre – Mit kell a jövő egy adott pillanatában tennünk? Segít egy jó
határidőnapló
A feledékenység okai
• fáradtság
• stressz
• érdektelenség
• tudattalanunk önvédő csele
(Freud)
• depresszió
• betegségek
A feledékenység okai
Az emberek stresszoptimuma különböző –
különböző feszültségszint mellett teljesítünk
jól.
Vészhelyzetben minden figyelmünket és
energiánkat a veszélyre koncentráljuk,
másra nem tudunk figyelni. Ha ez az állapot
elhúzódik, tartóssá válik, az kártékonyan
hat szervezetünk működésére – a tartós
stressz befolyásolja a figyelmet, a
stresszhormonok (kortizol) pusztítják az
idegsejteket.
Stresszoptimum
A stresszálló személyiség 3 ismertetőjegye
Suzan Kobasa (amerikai pszichológus) szerint:
• Kontroll
befolyásolják az eseményeket – nem érzik magukat kiszolgáltatottnak
•
Elkötelezettség
•
Kihívás érzése
értelmet ad az életüknek
a nehézség nem katasztrófa, hanem újabb feladat, erőpróba
Stresszoptimum
A-típusú személyiség Mayer Friedman
megfigyelései alapján:
(kardiológus)
• Több dolgot csinál egyszerre
• Egyre többet akar elvégezni egyre kevesebb idő alatt
• Sürgeti mások beszédét
• Indokolatlanul izgatott sorban álláskor
• Úgy gondolja, bármilyen feladatot csak ő tud jól elvégezni
• Türelmetlen másokkal szemben
• Gesztikulál, izeg-mozog
Ellenséges attitűd
Hosztilitás
(a világ ellenséges velem, én is ellenséges vagyok másokkal)
A feledékenység okai
„Sajnos rossz a memóriám!” –
Tudattalanunk önvédő csele Freud szerint
Számos kellemetlen helyzettől, kínos
magyarázkodástól véd meg sok embert ez a
mondat. Ilyenkor nem valódi memóriaproblémáról
beszélünk, hanem egyszerű védekezésről.
Segít, ha megtanulunk:
• nemet mondani
• mások véleményétől kevésbé függni
A memória hibái
• Becsapós sémák
A sémák személyes élményeink, következtetéseink és
tudásanyagunk.
Emlékezetünk a meglévő ismeretek alapján leggyakoribb
összefüggéseknek megfelelően egészíti ki a hiányzó
ismereteket.
Az új élményeinket össze tudjuk vetni régi
tapasztalatainkkal.
A sémák vezetik a megjegyzésre érdemesített információk
között a válogatást.
Becsaphatnak a sémák, ha tény és feltételezés között
elmosódik a különbség.
Egymásnak ellentmondó tanúvallomások esetén az emlékezők szinte kiradírozzák az
emlékezetükből azt, ami nem illik saját sémájukba.
A memória hibái
• Belülről származó emlékeink meg
nem különböztetése a valós
emlékektől
Egyes elmebetegségekben súlyos zavar, hogy nem
különülnek el a gondolatokból, elképzelésekből vagy
tervekből származó emlékek a valódiaktól.
Megtettem vagy csak akartam? – az
egészségesek kisebb tévedéseit jellemzi
A memória hibái
• Szórakozottságból adódó hibák
automatikus cselekvéseknél fordulnak elő
Elfelejtjük, hogy valamit már elvégeztünk, és
újra elvégezzük.
Elkezdünk egy automatikussá vált cselekvést,
és menet közben egy másik rutinra váltunk
át.
A memóriánk megfelelő
használatához vezető út
• Győzzük meg magunkat, hogy nem
vagyunk feledékenyek!
• Akarjunk emlékezni!
• Csökkentsük a feszültséget magunkban
és magunk körül!
• Növeljük a motiváltságot!
• Rendszeresen szelektáljunk az
íróasztalon, a papírok között tegyünk
rendet! (Kincskeresés kellemes
meglepetésekkel)
Betűsorrend
A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy
tnuamálny áítllsáa sznreit a szvkaaon bleül
nincs jlneestőgée annak mkénit rdeeőzndenk el
a btűek: eyeügdl az a fntoos, hgoy az eslő és
az uolstó betű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a
lgnoeygabb özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg
aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad.
A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi
agy nem eyedgi btűeket, hneam tleejs sazakvat
ovals.
Íme a bzonytéík.
Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén hyagni a
hleysresáíi fmonisáokgkal!
Tanulás
 A viselkedés olyan tartós
megváltozása, amely
gyakorlás során jön létre
 Az információk akár véletlen,
akarattalan bevésése,
megtartása és
megtalálása/felismerése
 Új ismeretek megszerzése,
az ismeretgyűjtés célirányos
módja
A tanulás öt feltétele
1.
Legyünk motiváltak.
2. Figyeljünk oda.
3. Kössük az új ismereteket ahhoz, amit már
eddig is tudtunk.
4. A nyert információkat mindjárt az elején
legalább még egyszer nézzük át.
5. Mivel később is emlékezni szeretnénk rá –
őrizzük is meg a tanultakat, vagyis időről
időre frissítsük föl tudásunkat.
Gyakorlás
Tudatos tanulás több napra elosztva
MNEMOTECHNIKAI MÓDSZER
A megtanulandó anyagot egyre hosszabb
és hosszabb időszakonként
gyakoroltatjuk
A felidézés ismétlése rendszeres
frissítéssé válik
Mnemotechnikák
• Betűmnemonik vagy mozaikszavak
Horváth Anti gyorsan jár autóval = hagyja
• Számmnemonika
Írd(3), ő(1) lesz(4) a(1) kicsi(5) kalkulált(9) pi(2)
• Akrosztichon
Szép Ottó összes kincse a jutalom, ha műveletek nevét
tudni akarom: szorzás, osztás, összeadás, kivonás
• Rímelő mnemonik
„Harminc napos a szeptember, április, június és
november.”
Mnemotechnikák
• Darabolás
Hosszú számokra emlékezés csoportokba osztással, a
csoportokhoz társítással
• Számrím
Rímelő szó 1-10-ig a számokhoz, ehhez kapcsoljuk egy
vizuális képpel, amire emlékezni akarunk (rímkampó)
• Szám és forma
A számokhoz valamilyen formát találunk ki, ami a számot
idézi fel alakjával, ehhez rendeljük a megjegyzendő
szót (kampó)
• Történetmódszer
A megjegyzendőket egy történetté állítjuk össze (lánc)
Mire való az iskola?
„Az iskola arra való,
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát,
amit szeretni fog.”
Szent-Györgyi Albert
Probléma alapú tanulás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Az adott probléma szövegének megértése
A probléma meghatározása
Problémaanalízis – „brain storming”
Az ötletek, magyarázatok rendszerezése
A hiányzó információk meghatározása
Önálló ismeretszerzés (könyvtár, internet)
Az új információk megbeszélése,
rendszerezése
Tanuljunk meg emlékezni!
• A memória javítható!
• Gyakorlással a szervezettség javul, nem
a befogadóképesség.
• Nem csak az ismétlés a megoldás.
• Bizonyos technikák, módszerek
elsajátításával könnyebb a megfelelő
pillanatban előkapni azt az információt,
amire szükségünk van.
Alain S. Brown módszere
A megjegyzés tudatos 4 lépése:
• figyelem
• társítás
• ismétlés
• megőrzés
Joan Minninger módszere
4 stratégiája:
Légy érzelmes!
Légy logikus!
Jutalmazd meg magad!
Használd az érzékszerveidet!
Nevek megjegyzése
Figyelj oda a másikra bemutatkozáskor!
Társíts hozzá 1-1 mozzanatot!
a névnek van jelentése Kovács
• a név hallatán valakinek vagy valaminek a képére asszociálunk
•
Jókai, Dunai
• némi átalakítással kell a névnek értelmet adni Czakó „zakó”
Az így értelmessé tett nevekhez kell még az illető megjelenésének
képét társítani. Annál hatékonyabb, minél bizarrabb a kép.
Ismételj!
Visszakérdezhetsz bemutatkozáskor, megismételheted a nevet
elköszönéskor.
Frissíts!
Érdemes leírni rövid emlékeztetőkkel a neveket.
Adatbank a megőrzés számára.
Olvasottak megjegyzése
Figyelj oda!
• friss állapot
• hangolódás – rítusok
• rendszeresség
• sémába illesztés
Ismételj!
• kérdések feltevése
• diktafon a lényegnek
• megvitatás, megbeszélés
• emlékeztető
• ülepítés!!!
Társíts!
• hangos olvasás
• aláhúzás „ellentétes kézzel”
• rajzos, színes jegyzetek gondolattérkép
Frissíts!
Az igazán fontos könyveket
időről időre át kell lapozni!
Egy könyv egy óra
• Tartalomjegyzék
• Ajánló
• Fejezetek átlapozása
• Beleolvasás
Megvan a rendszer, az információ
beilleszthető a részletes olvasáskor!
Megjegyzés számítógépes
képernyőről
Ki kell nyomtatni!
Fontos a jó dokumentumtárolási
rendszer.
Hallottak megjegyzése
Figyelj oda!
• Nézz figyelmesen a
partneredre!
• Kérdezz, ha lankad a
figyelmed!
Az információt is pontosítja.
Társíts!
• Jegyzetelj!
• Saját hangodon is ismételd
meg szó szerint a fontos
dolgokat!
• Ha lehet, kísérd mozgással a
megjegyzést!
Ismételj!
• Saját szavakkal mondd el!
• Foglald össze a főbb
gondolatokat,
megállapításokat!
• Nézd át a jegyzeteket!
• Készíts listát a feladatokról!
Frissíts!
• Készíts összefoglalót!
• Legyen emlékeztetőd!
Dátumok megjegyzése
• Hangosan mondd ki néhányszor a dátumot és a
hozzá kötődő eseményt!
Írd le, vágd zsebre!
Teszteld, hogy tudod-e! Ha nem, vedd elő a
cédulát!
• Rajzold le cirkalmasan, színesekkel!
Tedd jól látható helyre!
• Vágd rövidebb darabokra, és költs róluk
történetet!
Útvonalak megjegyzése
• Tanulmányozd a térképet!
• Készíts útvonaltervet!
• Járd végig gondolatban többször!
• Ha a helyszínen vagy, nézz vissza minden
útvonal-változtatás előtt és után!
Ez megkönnyíti a visszautat is!
Telefonszám megjegyzése
• Ha muszáj, csak akkor!
• Vágd a számokat kisebb, számodra értelmesebb
darabokra! (darabolás mnemotechnikája)
• Társítsd saját életed eseményeihez, dátumaihoz!
• Írj hozzá rímet vagy történetet!
PIN-kód megjegyzése
• Fordítsd át szövegbe telefonod segítségével!
• Billentyűzd be többször!
• Írd le párás ablakra, homokba!
• Mutogasd el kézmozdulatokkal!
• Számmnemonika
Lánc memóriatechnika
Történetmódszer (események sorrendje)
mókus, morcos, moha, motor, mozi,
mokkacukor, mosoly, mosópor, monda,
Mohamed
Memoritertanulás
Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
kampós és lánc
vegyesen
1.
2.
3.
4.
Nem tudhatom,
Itthon vagyok.
Ki gépen
az gyárat lát
5.
6.
7.
8.
s mi föntről
és ott a park,
Hisz bűnösök
világít bennük,
Gondolattérkép
Vázlatkészítési, tanulási módszer,
hatékony grafikai technika, amely
utat nyit az agy lehetőségeinek
kihasználásához, alkalmazható az
emberi tevékenységek bármely
területén, ahol tanulásra, tiszta
gondolkodásra van szükség.
Egy gondolattérkép felépítése
és jellemzői:
1. Tárgya egy központi képben kristályosodik ki.
2. A fő témák a központból ágaznak ki.
3. Az ágak tartalmaznak egy kulcsszót, amely
nyomtatott betűvel egy kapcsolódó vonalon
helyezkedik el. A főágakhoz kapcsolódnak a
kevésbé fontos információk kisebb elágazásokon.
4. Az ágak egy csomópontokkal kapcsolódó
szerkezetet alkotnak.
5. Gazdagítható színekkel, képekkel, kódokkal,
dimenziókkal, hogy érdekesebb, szebb és
személyesebb legyen.
Köszönöm a figyelmet!