Pobierz prezentację

download report

Transcript Pobierz prezentację

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

Zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w Mysłowicach w latach 2003 – 2010

ZADANIA LINIOWE

Budowa Mostu Niepodległości wraz z układem drogowym na DK 79

Przebudowa ul. Dzierżonia wraz z kanalizacją

Remont ulicy Strumieńskiego

Przebudowa ul. Mikołowskiej od ul. Oświęcimskiej do ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z kanalizacją

Odbudowa nawierzchni ul. Katowickiej - Bocznej

Rozbiórka wiaduktu przy ul. Partyzantów

Budowa balustrad na moście przy ul. Szabelnianej

Budowa barier energochłonnych przy ul. Piastów Śląskich w rejonie wagi

Budowa parkingu wraz z dojazdem przy Urzędzie Miasta Mysłowice

Remont chodnika przy ul. Mickiewicza

Remont chodnika przy ul. Piastów Śląskich

Remont schodów pod tunelem dla pieszych przy ul. Katowickiej

Remont schodów przy ul. Kołątaja - Rynek

Remont chodnika przy ul. Gagarina

Remont chodnika przy ul. Arki Bożka

Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej

Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza

Remont chodnika przed Szkołą Podstawową Nr 1 przejścia podziemnego

Przebudowa skrzyżowania przy Centrum Logistycznym Panattoni wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodników DW 934 oraz budową sygnalizacji świetlnej

Remont schodów przy ul. Wojska Polskiego

Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Świerczyny

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Stalmach

Odbudowa rowów przy ul. Kościelniaka i ul. Morgowskiej

Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach – I etap

GAMBIT – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Mysłowicach ( DW 934 przy SP nr 6 )

Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków przy budynku MOPS w Mysłowicach

Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy ul.Laryskiej w Mysłowicach

Remont chodnika przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - odcinek od ul. W. Skotnica do budynku nr 86

Remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Mysłowicach

Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach

Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Mysłowicach

Remont chodnika od ul. Katowickiej 67 do zatoki autobusowej przy DK 79 w Mysłowicach

Remont chodnika przy ul. 3 Maja w Mysłowicach – odcinek od ul. Laryskiej do zatoki autobusowej

Remont chodnika przy miasteczku rowerowym dzielnica Bończyk w Mysłowicach

Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu przy ul. G. Ziętka w rejonie Korfantego w Mysłowicach

INNE ZADANIA DROGOWE

Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Mysłowicach

Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic Stalmacha, Armii Krajowej, Wielka Skotnica, Szopena w Mysłowicach

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej w Mysłowicach

Budowa parkingu przy ul. Gen. Ziętka – Korfantego w Mysłowicach

Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Mysłowicach

Wykonanie drogi dojazdowej do budynku MZGK przy ul. PCK 221 w Mysłowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Stalmacha w Mysłowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Stokrotek w Mysłowicach

OPRACOWANE I NIEZREALIZOWANE PROJEKTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG

GAMBIT – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach – Program funkcjonalno – użytkowy

zadanie nr 1

– przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska

zadanie nr 2

– przebudowa skrzyżowania ulic Bytomska – Towarowa

zadanie nr 3

– przebudowa skrzyżowania ulic Krakowska – Towarowa – Starokościelna - Szymanowskiego

zadanie nr 4

– oznakowanie kierunkowe DW 934 oraz DK 79

Zadanie nr 1 i 2

Zadanie nr 3

Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia – Pukowca – Wybickiego w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do sierpnia 2012 r.

Przebudowa ul. Katowickiej od ul.Bytomskiej do ul. Bończyka

Przyjęcie zgłoszenia robót ważne do maja 2011 r.

Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w Mysłowicach

Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska –Kościelna w Mysłowicach

Przyjęcie zgłoszenia robót ważne do kwietnia 2011 r.

Przebudowa ul. Piastów Śląskich od Dzierżonia do Kopalnianej w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do lipca 2012 r.

Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do czerwca 2012 r.

Budowa parkingu przy USC ul. Strumieńskiego w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do września 2011 r.

Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do sierpnia 2010r.

Przebudowa ulicy Kościelniaka na odcinku od budynku 50 do ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Migdałowa Fików Akacjowa Jesionowa Orzechowa w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do grudnia 2011 r.

• •

Budowa oświetlenia ul. Kacza Strumieńskiego w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do października 2011 r.

Budowa oświetlenia przy ul. Świerczyny – boczna w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do października 2011 r.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej między Mikołowską a Wojska Polskiego w Mysłowicach

Pozwolenie na budowę ważne do grudnia 2011 r.

Budowa sygnalizacji drogowej przy skrzyżowaniu ulic : Brzezińska - Reja w Mysłowicach

Przyjęcie zgłoszenia robót ważne do grudnia 2010 r.

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ OBCYCH INWESTORÓW

Przebudowa skrzyżowania ulic Wielka Skotnica – Katowicka ( boczna ) w Mysłowicach

Inwestor: „ALDI” Sp. z o.o. Warszawa

Węzeł drogowy w trasie drogi krajowej S1 w Mysłowicach dz. Kosztowy

- Inwestor: PLC POLAND 20 i 34 Sp. z o.o. Warszawa

Połączenie S1 z DW 934

– budowa ronda drogowego

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ GMINNĄ

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - projekt „Gospodarka wodno – ściekowa w Mysłowicach”

W ramach projektu zaplanowano:

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach nieskanalizowanych o łącznej długości

190,9 km

• wymianę sieci wodociągowej w północnej części miasta o długości

20 km

• budowę

30 szt.

przepompowni • budowę

49 szt.

separatorów

NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI (PŚP) WYKONANIE RZECZOWE NA DZIEŃ 15. 08. 2010 DLA CAŁEGO PROJEKTU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Zadanie Planowane Wykonane

12,8 km

Zaawansowanie w %

64%

Modernizacja i renowacja sieci wodociągowej

20 km

Budowa kanalizacji sanitarnej

182,3 km

Budowa kanalizacji deszczowej

9,6 km

Zaawansowanie dla całego projektu

178,4 km 9,3 km 98% 97%

95%

REMONTY DRÓG W RAMACH ZADANIA „Porządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Mysłowice”

Ulice: Zielona, Sienkiewicza, Długa

REMONTY DRÓG W RAMACH ZADANIA „Porządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Mysłowice”

Ulice: Ofiar Września, Batalionów Chłopskich, Bema

ZADANIA KUBATUROWE

Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej im. Stanisława Podlewskiego w Dzielnicy Bończyk

Szpital nr 1

dostosowanie do wymogów techniczno - sanitarnych

Szpital nr 1

Szpital nr 1

Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii ogólnej i urazowej w Szpitalu nr 2 w Mysłowicach

Szpital nr 2

Termoizolacja budynku OSP Janów

Termomodernizacja Żłobka Miejskiego docieplenie ścian i dachu wymiana okien oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o.

Remont i modernizacja budynku Żłobka Miejskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Modernizacja budynku

przychodni zdrowia na potrzeby MOPS

Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – administracyjnego Domu Dziecka

Nowoczesne kotłownie w Brzezince

Kotłownie przy ulicy Reja i Bocznej w Brzezince

TBS Lokator

Remont elewacji przy ul. Grunwaldzkiej 10

Wymiana stolarki okiennej (837 okien) na przykładzie ul. Mikołowskiej 2

Budowa HYDROFORNI przy ul. Wysockiego

Termoizolacja budynku ZSP nr 1 - docieplenie ścian i dachu oraz wymiana okien

Gimnazjum nr 3

Zakres termomodernizacji: - docieplenie ścian i dachu - wymiana okien - wymiana wew. Instalacji c. o.

Modernizacja węzła cieplnego c. o. i c. w. u.

Oszczędność zużycia ciepła w skali roku po termomodernizacji około 46%

Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 - docieplenie ścian i dachu wymiana okien oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą stacji wymienników c.o. i c.w.u.

Gimnazjum nr 5

Zakres termomodernizacji: - docieplenie ścian i dachu - wymiana okien - wymiana wew. Instalacji c. o.

montaż kotłowni gazowej ( likwidacja kotłowni węglowej ) Oszczędność zużycia ciepła w skali roku po termomodernizacji około 83%

Gimnazjum nr 5

Termomodernizacja SP nr 1 – docieplenie ścian i dachu wymiana okien oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą stacji wymienników c.o. i c.w.u.

Szkoła Podstawowa nr 3

Zakres termomodernizacji: - docieplenie ścian i dachu - wymiana okien - wymiana wew. Instalacji c. o.

- montaż kotłowni gazowej ( likwidacja kotłowni węglowej ) Oszczędność zużycia ciepła w skali roku po termomodernizacji około 64%

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole nr 6

Zakres termomodernizacji: - docieplenie ścian i dachu - wymiana okien - wymiana wew. Instalacji c. o.

- modernizacja kotłowni gazowej ( nowoczesna kaskadowa kondensacyjna kotłownia gazowa )

W trakcie termomodernizacji obiektu do budynku SP 6 dobudowano salę gimnastyczną i mimo znacznego wzrostu kubatury całkowitej obiektu uzyskano w efekcie końcowym oszczędność zużycia ciepła w skali roku na poziomie około 6,5%

Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole nr 6 termomodernizacja budynku

Termomodernizacja SP nr 9 - docieplenie ścian i dachu wymiana okien oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą stacji wymienników c.o. wraz z wymianą stacji wymienników c.o.

Szkoła Podstawowa nr 12 i Przedszkole nr 11

Zakres termomodernizacji: - docieplenie ścian i dachu - wymiana okien - wymiana wew. Instalacji c. o.

- montaż kotłowni gazowej ( nowoczesna kaskadowa kondensacyjna kotłownia gazowa ), likwidacja kotłowni węglowej

W trakcie termomodernizacji obiektu do budynku SP 12 dobudowano salę gimnastyczną i mimo znacznego wzrostu kubatury całkowitej obiektu uzyskano w efekcie końcowym oszczędność zużycia ciepła w skali roku na poziomie około 19,2%

Szkoła Podstawowa nr 12 i Przedszkole nr 11 termomodernizacja

Wykonanie pokrycia dachu w SP nr 12

Szkoła Podstawowa nr 16

sala gimnastyczna

Szkoła Podstawowa nr 17

sala gimnastyczna

Budowa budynku administracyjno – socjalnego Górnik - Wesoła

Przebudowa trybun z zadaszeniem - Górnik 09

Wykonanie zaplecza kontenerowego dla obsługi imprez sportowych na Słupnej

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO i IILO w Mysłowicach

Wartość zadania: 5.617.824,00 zł Realizacja (wg podpisanej umowy): 16.03.2009 – 31.08.2010

W chwili obecnej umowa rozwiązana

Aktualne zaawansowanie finansowe realizacji budowy wynosi 66% w tym: rok 2009 – 1.857.877,00 zł rok 2010 – 1.834.068,87 zł razem: - 3.697.945,87 zł

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO i IILO

Zaawansowanie budowy sali gimnastycznej

Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach przy ul. W. Skotnica 84a

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków unijnych w ramach funduszy RPO WSL w wysokości 85% wartości inwestycji

Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach przy ul. W. Skotnica 84a

Wykonanie ogrodzenia przy SP nr 17

Modernizacja Przedszkola nr 7 – remont korytarzy na parterze

Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 16

Remont dachu MOKiS „Trójkąt „ w dzielnicy Janów

Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego

Na przedsięwzięcia termomodernizacyjne tj.:

- docieplenie ścian i dachów - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - wymianę instalacji c.o.

- modernizację wymiennikowni i kotłowni

Gmina Mysłowice pozyskuje corocznie fundusze z WFOŚiGW w Katowicach w formie :

- dotacji - niskooprocentowanej pożyczki - umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek

W latach 2006 – 2007 dla obiektów SP 6, SP 12 pozyskano w formie:

- dotacji 82.146 zł - pożyczki 692.510 zł - umorzenia 62.800 zł

W latach 2008 – 2009 dla obiektów G 3, Dom Dziecka, SP 1, SP 9 pozyskano w formie:

- dotacji 625.734 zł - pożyczki 2.654.295 zł - umorzenia 545.550 zł

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 – wymiana wewnętrznej instalacji c.o. ( I etap termomodernizacji ) Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miasta w Mysłowicach – wymiana wewnętrzna instalacja c.o. i podłączenie do stacji wymiennikowi

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja – I etap standaryzacji

OBIEKTY SPORTOWE

-

budowa i modernizacja boisk

Boisko w Kosztowach Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków unijnych w ramach funduszy RPO WSL w wysokości 85% wartości inwestycji

Boisko przy SP nr 2

Boisko przy SP nr 7

Szkoła Podstawowa nr 9

Boisko przy SP nr 11

Boisko przy SP nr 15

Boiska przy Gimnazjum nr 2

Boisko – Górnik 09

Budowa boisk sportowych w Mysłowicach

Boiska sportowe – osiedlowe

( Jodłowa, Morgi, Ławki, Reja, Bończyka 42 )

Boiska sportowe – szkolne

( SP 1, SP 3, Gim.3 ) Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ( dla boisk sportowych - osiedlowych ) ze środków unijnych w ramach funduszy RPO WSL w wysokości 82,73% wartości inwestycji

Boisko przy ul. Jodłowej

Boisko przy klubie – Morgi

Boisko – Ławki

Boisko przy ul. Reja

Boiska przy ul. Bończyka 42

Boiska przy SP nr 1

Boisko przy SP nr 3

Boisko przy Gimnazjum nr 3

ZADANIA GOTOWE DO REALIZACJI

POSIADAJĄCE DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

Basen miejski w Mysłowicach

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych przy ulicy Gwarków

Budynek administracyjny w Kosztowach przy ul. Paderewskiego

Schronisko dla zwierząt

Park Zamkowy i Skate Park w Mysłowicach

PROJEKTY POZOSTAŁE

Docieplenie Przedszkola nr 8 ( II etap termomodernizacji )

Przebudowa wejścia do ZSP nr 2

Garaż dla OSP Janów

PROJEKTY DLA BOISK :            Przy SP nr 13 Przy SP nr 6 Przy ZSS Przy Gimnazjum nr 5 Przy ZSP nr 1 Przy Górnik 09 w ramach programu ORLIK ( teren boiska treningowego ) Przy ul. Stawowej 27 ( wymaga zgłoszenia) Przy ul. Partyzantów – PRUG (wymaga zgłoszenia) Przy markecie Kaufland (wymaga zgłoszenia) Przy ZSO i II LO Przy Gimnazjum nr 6 - brak możliwości zgłoszenia ze względu na problemy terenowo - prawne

PLACE ZABAW

Plac zabaw w dzielnicy Bończyk przy miasteczku rowerowym

Plac zabaw przy ul. 11 Listopada

Plac zabaw w dzielnicy Krasowy przy PCK

Plac zabaw przy ul. Bocznej

Plac zabaw przy ul. Mickiewicza - Partyzantów MINI PARK

Plac zabaw przy ul. Górniczej

Plac zabaw w dzielnicy Morgi przy ul. Ofiar Września

Plac zabaw przy ul. Jodłowej, ul. A. Krajowej, ul. Stokrotek i ul. Portowej

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 ul. Kawy

Budowa Miasteczka Rowerowego w dzielnicy Bończyk

Zestawienie projektów w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej dla których ważność pozwolenia/zgłoszenia na budowę kończy się w 2010 roku.

Lp.

nazwa zadania

2.

3.

4.

1.

5.

Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Brzezińska, Reja w Mysłowicach Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Mysłowicach Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej – PT + wykonawstwo Przebudowa wejścia do budynku SZP Nr 2 w Mysłowicach Budowa boiska przy SP nr 6 - PT + wykonawstwo 6.

7.

Modernizacja boiska przy SP 13 - PT+ wykonawstwo 8.

9.

10.

11.

12.

Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT+ wykonawstwo Budowa boiska przy ZSO i II LO - PT + wykonawstwo Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT + wykonawstwo Budowa zaplecza socjalnego dla Kluby Sportowego UNIA Kosztowy Modernizacja boiska przy ZSP nr 1 – PT + wykonawstwo

termin ważności pozwolenia/zgłoszenia

02.12.2010 r.

05.08.2010 r. 09.10.2010 r 16.12.2010 r 01.08.2010 r 24.10.2010 04.06.2010 r 12.06.2010 12.06.2010 r 04.06.2010 r Pozwolenie wygasło 18.03.2010 r.

Zgłoszenie wygasło – 29.04.2010 r.