reguliere - knmg district2

download report

Transcript reguliere - knmg district2

GHB, van “onschuldige” partydrug tot
gevaarlijke harddrug
Pieter ten Holt, verslavingsarts Brijder Hoofddorp
Presentatie April 2012 KNMG
Hein Sigling januari 2009
Filmpje
Hein Sigling januari 2009
Wat is GHB
• GHB = Gamma Hydroxy Butyraat
– Endogene korte keten vetzuur, aanwezig in czs
• GBL = Gamma butyrolacton en BD = 1,4
butaandiol
– In lichaam omgezet
in GHB
Hein Sigling januari 2009
Effecten
• Psychisch
– Gelukzalig gevoel, ontspanning
– Angsten en remmingen verdwijnen
– Praterig, sexuele opwinding, (10-40 mg/kg)
• Lichamelijk
–
–
–
–
–
Gevoelig voor aanraking, spierverslapping
Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid (40-70 mg/kg)
Stuiptrekkingen ledematen en gezicht (>70 mg/kg)
Onbedwingbare slaap, bewustzijnsverlies
Ademhalingsremming
Hein Sigling januari 2009
Gebruik
• Medicijn (1961)
– Narcose middel, bij slaapstoornissen (Xyrem)
• Gebruikers
– Dance feesten,(swingers) party’s, thuis,
bodybuilders
• Effect
– na 5 minuten, houdt ongeveer 2-3 uur aan
– T ½ = ong 30 (!)min
– Inhiberend effect op de hersenen
Hein Sigling januari 2009
Kinetiek
• Opname via de lever
• Afbraak is razend snel
– Na 8 uur niet meer in het bloed
– Na 12 uur niet meer in de urine
Hein Sigling januari 2009
eliminatie
Lactonase
GBL
GHB
Alcohol dehydrogenase
1,4 BD
GHB
Hein Sigling januari 2009
achtergronden
• Eerste berichten over het middel in de
verslavingszorg waren weinig
verontrustend: Behalve dat het moeilijk
te doseren is zijn er weinig
bijwerkingen/geen kater
• Inmiddels wordt steeds meer bekend
over de gevaren en is het
middel ook op lijst 1 opiumwet
geplaatst
Hein Sigling januari 2009
achtergronden
• Sinds 2007 toename van GHB
verslaafden
• Hevige onthoudingsbeelden ondanks
zeer hoge doses benzodiazepines
• Relatief hoog percentage “ontspoorde”
ontgiftingen (delier)
Hein Sigling januari 2009
Overzicht opnames O&D
Hoofddorp 2007-2009
• 14 opnames met als doel ontgiften ghb
• Groot deel patienten gebruikt ook andere
middelen
(xtc, cocaine/amfetamine/cannabis/alcohol)
• 8 van de 14 ontgiftingen
leidden tot delier, in sommige
gevallen met opnames
GGZ en ICU.
Hein Sigling januari 2009
Werkwijze Brijder Hoofddorp
• Bepalen dosis illegale GHB voor opname
• Eerste dag instellen op geleide van sterkte en
anamnese
• Controles mbv de Ciwa-ar, RR, P
• Afbouwen met 2/3 ml per gift per dag
• Naast GHB zo nodig Baclofen 10 mg, 3-4 dd1 en βblokkers. Ook (laaggedoseerd) Benzo’s
• Korte lijnen naar GGZ ingeest en ICU Sp Zh
Hein Sigling januari 2009
Werkwijze Brijder Hoofddorp
• Resultaten zijn goed: ontgifting
verloopt betrekkelijk
ongecompliceerd.
• Sinds start in 2010 geen
delieren meer gehad bij
reguliere opnames.
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Patiente, 31 jr, verslaafd aan GHB, benzodiazepines
en amfetamine (im).
• VG: eerdere opnames GHB, langdurige amfetamine
afhankelijkheid, depressieve klachten. Cluster b
trekken(?)
• Pte staat op de wachtlijst voor ontgifting van GHB in
de kliniek te hoofddorp.
• Pte wordt gezien op het spreekuur van brijder den
Haag met op dat moment (rand) psychotische
klachten(?).
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Pte gebruikt veel GHB, elke 3 kwartier 10 ml
• Ze is eerder 2 keer gezien door de crisisdienst na 2
maal een ts met GHB en medicatie
• Beide keren na mogelijke psychotische
decompensaties bij GHB en amfetamine gebruik
• Tijdens het gesprek is ze onrustig, ze heeft
hallucinaties. Gezien ook de tssen van voor het
weekend wordt een opname noodzakelijk geacht
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Waar????
• Hoofddorp brijder? GGZ? PAAZ? Algemeen
ziekenhuis (Interne, neurologie)?
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Overwegingen:
Verslaving hoort bij brijder, GHB expertise zit in
Hoofddorp, maar (tot nu toe)alleen reguliere
opnames en wachtlijst
Delier hoort behandeld te worden in ???
Mogelijkheden bopz
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Pt 2, 33 jarige man met cluster b
persoonlijkheidstrekken, adhd en afhankelijkheid van
GHB, amfetamine, cocaine en alcohol.
• Patient is uitgebreid bekend bij brijder. In 1 ½ jaar
heeft hij 3 opnames ter detoxificatie gehad in
Hoofddorp, waarvan de laatste in mei 2011
• Pt wordt door familie op de SEH gepresenteerd
vanwege overdosis GHB(?)
• Pt is agressief en onhandelbaar, krijgt diazepam 15
mg, zonder effect
Hein Sigling januari 2009
casus
• Patient is de afgelopen weken meerdere malen in de
zelfde toestand op de SEH gepresenteerd geweest.
• Niemand weet wat aan te vangen met hem.
• Pt staat op de wachtlijst voor detox te hoofddorp,
waar hij over 2 weken een plek heeft
• …wat kun je doen…
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Pt, 32 jr. Afhankelijk van cocaine, ghb,
methamfetamine, benzo’s
• Geen psychiatrie behalve antisociale trekken
• Bekend bij brijder, staat op wl opname EH
• Meldt zich op zaterdagmiddag bij kliniek
hoofddorp voor opname…
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Detox Hoofddorp doet geen crisisopname
GHB, dus verwijzing naar huisartsenpost of
crisisdienst
• Pt is echter vastbesloten een plek af te
dwingen. Hangt de gehele middag rond het
ziekenhuis en meldt zich uiteindelijk bij SEH
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Op het moment dat hij daar belandt gedraagt
hij zich vreemd:
Trekt grimassen, maakt vreemde
bewegingen
Blijft echter redelijk aanspreekbaar.
Hein Sigling januari 2009
Casus
• Na overleg SEH, crisisdienst en brijder wordt
besloten pt voor 24 uur ter observatie
(vrijwillig) in de separeer van ingeest te
plaatsen
• Brijder bepaald mede het medicatie beleid
• Wanneer pt de eerste 24 uur goed doorkomt,
volgt overplaatsing naar detox Brijder
Hein Sigling januari 2009
Casus
Deze Casussen hebben onlangs plaatsgevonden in
noord en zuid Holland. Er lijkt een duidelijke toename
te zijn van GHB gerelateerde ernstige problemen
welke gepresenteerd worden bij Huisartsen,
crisisdiensten en SEH van algemeen ziekenhuizen.
We hebben hiervoor niet overal een adequate
oplossing/aanbod….
Hein Sigling januari 2009
Herkennen GHB intoxicatie of
onthouding
• Bij intoxicatie: moeilijk wekbaar/wisselend
bewustzijn, afgewisseld met agitatie, angst en
agressie.
• Bij (ernstige) onthouding: wisselend
bewustzijn, agitatie, angst, hallucinaties,
wanen, agressie
• Het onderscheid is tijd: intoxicatie is na
ongeveer 2 uur over (verlengd bij combi met
alc of benzo’s).
Hein Sigling januari 2009
Film
Hein Sigling januari 2009
Vragen
Hein Sigling januari 2009