Matemati*ka natjecanja

download report

Transcript Matemati*ka natjecanja

Mea Bombardelli
 1959.
 1965.  1974.  1991. -
prvo natjecanje za srednje škole
OŠ 7. i 8.r
OŠ 5. i 6.r
OŠ 4.r
 Općinsko
 1988.

– Republičko – Savezno
prvo regionalno natjecanje
Split, 5. i 6. razred

1992. – Pula – 28. Republičko natjecanje

1993. – Varaždin – 2. Državno natjecanje

2009. - Pula - 50. Državno natjecanje

1994. – županijska natjecanja

1998. - zajednička Regionalna natjecanja

2006. – B-varijanta
od 4. do 6.r osnovne škole:



školska (gradska) natjecanja
županijska natjecanja
Regionalna natjecanja – četiri regije
od 7.r osnovne do 4.r srednje škole:



školska (gradska) natjecanja
županijska natjecanja
Državno natjecanje
 izbor
učenika koji će predstavljati Hrvatsku
na međunarodnim natjecanjima IMO i MEMO
 novi način izbora ekipa
 pripreme
 IMO
(srpanj)
 MEMO
(rujan)
 razne



zemlje, razni običaji
broj razina natjecanja
početne razine obično masovne - pitanja s
ponuđenim odgovorima
često (zap.Europa) samo jedna kategorija,
a ne odvojeno po razredima!
 Najuspješniji
na IMO
(1993-2004, Elezović):
Kina, Rusija, SAD, Bugarska, Vijetnam,
Rumunjska, Mađarska, Južna Koreja, Iran,
Tajvan, Japan, Indija,…
 Klokan
(od 1999.)
 Mediteransko
natjecanje (od 1998.)
 Turnir
gradova (u Hrvatskoj od 2005/06…)
 MNUB
(2008, 2009)
 Vojtech

Jarnik
Češka, ožujak ili travanj
 IMC
- International Mathematical competiton
for University students

srpanj
 šesteročlana
ekipa
 dva dana, šest zadataka
 1959.

7 država
 2009.

- 1.IMO, Rumunjska
- 50.IMO, Njemačka
565 natjecatelja iz 104 države
 2010.
Kazahstan
 od





1993.
17 godina
67 učenika (neki po 2 ili 3 puta)
6 srebrnih medalja
44 brončane medalje
26 pohvala
 http://www.imo-official.org
 olimpijci.xlsx
Miroslav Šilović 1990
Mario Krnić 1993
Natalia Kuljiš 1993, ‘94
Miroslav Jurišić 1993, ’94, ‘95
Damir Vukičević 1994
Tonči Crmarić 1996, ‘97
Vedran Zorić 1997, ‘98
Andrijana Radovčić 1997, ‘98, ’99
Tonći Kokan 2000
Ana Prlić 2001
Tonći Antunović 2000, ’01
Dijana Kreso 2002, ‘03
Josip Saratlija 2006
3.gimnazija, Split
županija SD
 šesteročlana


ne maturanti
ne sudjeluju na IMO-u iste godine
 individualno
 10



ekipa
i ekipno natjecanje
država Srednje Europe
2007. Austrija, 2008. Češka, 2009. Poljska
2010. Slovačka
2011. Hrvatska
 matematičke
grupe
 mentorstvo
 samostalni
 literatura
rad
 Osnovna

Gradivo_OS.pdf
 Srednja


škola
škola
A varijanta teme-A_varijanta.pdf
B varijanta Gradivo_B_varijanta.pdf
Tradicionalno se dijele u 4 grupe:
 algebra
 kombinatorika
 geometrija
 teorija
brojeva
Od ove godine…
(najbolji učenici svih razreda A varijante)
 dva
testa
 treći test odvojeno za IMO / MEMO
 pravila_izbora_ekipa.pdf
 predavanja
plan priprema 2008
 “tulumi”
tulumi
 TMOK
MEMOtulumi
= Test matematičke opće kulture
tmokovi_MEMO
u brojkama
školsko
županijsko
4.r
3980
?
5.r
2691
?
6.r
2112
?
7.r
1678
411
8.r
1446
402
školsko
županijsko
1.r
713
255
132
2.r
591
218
178
110
3.r
427
146
4.r
194
120
4.r
378
172
Uk.
815
493
Uk.
2109
791
školsko
županijsko
1.r
217
131
2.r
226
3.r
A varijanta
B varijanta
 Usporedba
zupanije
po županijama
školsko
dalje
prag
> 24
> 39
10. 25.
100.
4.r – ZG
315
59
35
163
34
46
41
31
4.r – ST
871
58
35
231
30
46
40
30
5.r – ZG
312
60
35
125
34
45
41
28
5.r – ST
619
51
30
79
16
43
36
23
6.r – ZG
288
46
25
46
8
39
31
16
6.r – ST
502
56
20
34
4
35
27
16
7.r – ZG
291
41
30
76
10
41
36
21
7.r – ST
376
50
23
38
9
39
29
15
8.r – ZG
224
42
35
88
23
48
39
22
8.r – ST
343
60
29
74
19
42
38
20
školsko
dalje
prag
> 24
> 39
1.
10.
1.r – ZG
63
43
17
25
7
48
37
1.r – ST
18
10
20
8
2
44
20
2.r – ZG
57
41
10
18
8
50
37
2.r – ST
23
10
19
6
0
30
19
3.r – ZG
57
40
12
23
7
49
37
3.r – ST
22
12
20
8
1
41
23
4.r – ZG
75
48
22
38
17
50
46
4.r – ST
9
8
28
8
3
50
–
školsko
dalje
prag
> 24
> 39
1.
10.
1.r – ZG
111
34
20
19
1
48
28
1.r – ST
50
17
27
17
6
50
34
2.r – ZG
91
33
14
7
0
38
20
2.r – ST
60
14
24
13
4
49
29
3.r – ZG
76
32
13
11
2
40
25
3.r – ST
32
5
27
5
1
40
16
4.r – ZG
86
35
16
15
2
43
27
4.r – ST
24
10
20
7
0
34
20
 pozvani






u
2010
7. razred
8. razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
13/40
6/40
11/26
14/25
18/26
16/25
završnim razredima oko 2/3 učenika iz ZG

studenti matematike i FER-a, 15-ak najaktivnijih

predavanja subotom za učenike zagrebačkih
(matematičkih) gimnazija

organizirali MNUB 2008. i 2009.

organizirali Turnir gradova 2009/10 u ZG

organiziraju ljetnu školu 2010 u Pazinu
http://www.mnm.hr
 KNJIGE



HMD
ELEMENT
drugi izdavači

serija: Matematička natjecanja

Mala matematička biblioteka

Matkina biblioteka

Biblioteka Elementarna matematika

Bilteni Seminara za nastavnike-mentore
 Matka
 Matematičko-fizički
list
 PlayMath
 Osječki
matematički list
 Matematika
i škola
http://mis.element.hr
 Poučak
 math-e
http://e.math.hr
http://e-knjiznica.carnet.hr
http://hrcak.srce.hr


http://www.matematika.hr
http://www.azoo.hr
 Zadaci

s naših natjecanja (Antonija Horvatek)
http://public.carnet.hr/mat-natj
 http://www.mathlinks.ro

resources, forum,…
 http://srb.imomath.com

Pripreme za takmičenja
 razni
"mathcircles" u SAD-u, npr. Berkley
Kraj