Taklimat dari Bahagian Pendidikan Guru

Download Report

Transcript Taklimat dari Bahagian Pendidikan Guru

TAKLIMAT
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
(PPG) DI BAWAH RMKe-10
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
TARIKH : 22 SEPTEMBER 2012
MASA
: 02.00 PETANG
TEMPAT : UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN
MALAYSIA
OLEH :
SHARIFFUDDIN BIN TAIB
SEKTOR PENGAMBILAN DAN PENDAFTARAN LATIHAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
LATAR BELAKANG
 BPG bertanggungjawab merancang dan menguruskan
pembangunan profesionalisme guru dalam perkhidmatan.
 Program ini merupakan perluasan dasar pensiswazahan guru
dalam Rancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 yang
belum dapat dicapai sepenuhnya oleh KPM.
 Matlamat PPG - meningkatkan tahap kelayakan pendidikan
PPPLD untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan
pengurusan sekolah
sambungan…
 Program Pensiswazahan Guru di bawah RMKe-10 mengambil kira
cadangan UPE seperti berikut:
 Mengelakkan guru meninggalkan kelas beramai-ramai
 Meminimakan kesan negatif kepada aktiviti P & P di bilik darjah
 Menjimatkan kos yang perlu ditanggung oleh rakyat
 Program pensiswazahan guru sedia ada yang telah dan sedang
berlangsung;
i. Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
ii. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
iii. Program Pensiswazahan Kerjasama KPM dengan OUM
(KPM-OUM)
iv. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Calon Persendirian
v. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) – IAB
PELAKSANAAN PPG
 Semua PPPLD yang belum mencapai umur 50 tahun pada 31 Disember
2012 layak memohon untuk mengikuti PPG
i. calon berumur 46 & 47 yang telah memilih opsyen bersara wajib
58 tahun.
ii. calon berumur 48 & 49 yang telah memilih opsyen bersara wajib
60 tahun.
 Anggaran akan melibatkan hampir 100,000 guru:
 Guru SM – 8,686 orang
 Guru SR – 91,171 orang
 Sasaran PPG dalam RMKe-10, di akhir tahun 2015:
 Guru siswazah SR – 60%
 Guru siswazah SM – 90%
sambungan…
 Status pencapaian Guru Siswazahan Terlatih di Sekolah Rendah:
 Tahun 2009 – 25.18%
 Tahun 2010 – 29.24%
 Tahun 2011 – 36.45%
 Tempoh pengajian: 3½ hingga 4 tahun
 Mod Pengajian: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
 PPPLD yang terlibat dalam PPG, YURAN PENGAJIAN ditaja oleh
KERAJAAN dan diikat dengan Perjanjian.
BIDANG PENGAJIAN & PENGKHUSUSAN
 Struktur dan kurikulum pengajian PPG di IPG, IPTA, dan IPTS
dikawal dan diselaraskan oleh BPG.
 Pilihan opsyen/bidang pengajian di kawal oleh BPG dan
mengelakkan isu ketidakpadanan opsyen (mismatch).
 Kriteria pemilihan bidang pengajian/opsyen:
i. Meneruskan opsyen asal, atau
ii. Memilih pengajian bidang opsyen mata pelajaran utama
yang diajar, atau
iii. Memilih pengajian yang relevan dengan subjek yang
ditawarkan di sekolah.
Sumber: Bahagian Perancangan dan
Penyelidikan Dasar Pendidikan, KPM 2010
ISU-ISU PPG
 Permohonan
 Permohonan guru
sedang belajar PJJ
 Permohonan
selepas tarikh tutup
 Memohon
pertukaran
 Pemohon belum
sah jawatan
 Tawaran berbeza
dengan opsyen asal
 Tawaran
penempatan yang
jauh
 Disiplin (Pelajar)
 Disiplin
- kehadiran
- pakaian
- kecurangan
akademik
 Pecah Kontrak
- gagal
diberhentikan
- mohon
berhenti
 Pelajar
 Komitmen
keluarga
 Stress (Kerja
sekolah/tugasan)
 Kesihatan
 Kewangan
 Masalah bahasa
(modul bahasa
Inggeris)
PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
 Nama borang - KP.PPG/LDP
 BAHAWASANYA –
 KERAJAAN telah bersetuju meluluskan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan
Guru (Program Pensiswazahan Guru) kepada PEGAWAI bagi mengikuti
Pengajian seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran Pembiayaan
Pendidikan Guru (selepas ini disebut “Surat Tawaran”).
 KERAJAAN telah bersetuju meluluskan PEGAWAI bagi mengikuti
Pengajian seperti yang ditetapkan di dalam Surat Kelulusan Belajar
(selepas ini disebut “Surat Kelulusan”).
 PEGAWAI telah menerima Surat Tawaran dan Surat Kelulusan tersebut
dan bersetuju untuk menerima Pembiayaan tersebut tertakluk kepada
syarat-syarat yang terkandung di dalam Perjanjian, Surat Tawaran dan
Surat Kelulusan tersebut.
 Surat Tawaran dan Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh KERAJAAN
hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada
Perjanjian ini.
sambungan…
 “PEGAWAI yang telah menamatkan Pengajian dengan jayanya atau tidak,
akan terus berkhidmat dengan KERAJAAN sebagaimana yang ditentukan
oleh KERAJAAN bagi tempoh seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8
Jadual kepada Perjanjian ini mulai dari tarikh tamat pengajian.”
 PEGAWAI yang melanggar perjanjian (pecah kontrak akan dikenakan
bayaran RM50 000 dan dikehendaki membayar dalam tempoh 60 hari
dari tarikh yang ditetapkan.
 “sekiranya pembayaran tidak dijelaskan dalam tempoh enam puluh (60)
hari, PEGAWAI adalah dengan ini bersetuju untuk membenarkan
KERAJAAN untuk membuat perkiraan dengan sesiapa jua pihak lain atau
majikan PEGAWAI supaya suatu jumlah tertentu dipotong daripada
pendapatan PEGAWAI dan jumlah yang dipotong tersebut dibayar terus
kepada KERAJAAN sebagai pembayaran gantirugi.”
 PEGAWAI hendaklah memaklumkan keputusan peperiksaan 2 minggu
selepas keputusan dikeluarkan kepada Jabatan Pelajaran masing-masing
selaku wakil Kerajaan
PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI
PENEKANAN








Fasal 4 : 4.1 (a- f)
Fasal 4 : 4.3 (a-c)
Fasal 4 : 4.4 (a-c & d (i –ii))
Fasal 4 : 4.5 (a-c)
Fasal 4 : 4.6 (a-d)
Fasal 5 : 5.1 – 5.3
Fasal 6 : 6.1 – 6.4
Fasal 7 : 7.1 – 7.2
 Lain-lain peraturan terikat kepada Pekeliling Perkhidmatan, Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Pindaan 2002
AUKU atau Akta 174 serta sebarang surat, pekeliling dan arahan yang
di keluarkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa
PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN
SEMASA MENGISI BORANG PERJANJIAN
 Baca dengan teliti dan fahamkan isi kandungan setiap perkara/
maklumat Borang Perjanjian
 Sila lengkapkan 2 salinan Borang Perjanjian. Guna Borang
Perjanjian yang betul - KP.PPG/LDP
 Pastikan pen dakwat hitam (mata bulat) sahaja digunakan
 Lengkapkan Nombor Pendaftaran Institusi (no. matrik, nama
institusi & bidang). Kedudukan: di muka pertama atas kiri
 Setem hasil RM 10/kpg tampal atau setem hasil dari LHDN
di penjuru kanan
CONTOH SETEM HASIL (SALAH)
CONTOH SETEM HASIL (BETUL)
sambungan…
 Tuliskan tarikh perjanjian (Bahagian 1 Jadual) pada – 22 SEPTEMBER 2012
(tarikh hari pendaftaran)
 Jika berlaku kesilapan, potong dengan satu garisan, ’initial’ (tandatangan
ringkas) dan tulis semula yang betul di ruang kosong berhampiran
 Borang perjanjian hendaklah diserahkan kepada penyelaras institusi masingmasing pada hari kuliah pertama.
 SAKSI (ada cop rasmi jawatan)
 Penghulu/Ketua Kampung/Tuai Rumah/Kapitan/Ketua Masyarakat/Tok Batin
 Pensyarah IPG/IPTA
 Pengetua/ Guru Penolong Kanan Sek. Men/ Ketua Bidang Sek. Men.
(Kumpulan A)
 PENGESAH DOKUMEN SOKONGAN (ada cop rasmi jawatan)
 Penghulu/Ketua Kampung/Tuai Rumah/Kapitan/Ketua Masyarakat/Tok Batin
 Pensyarah IPG/IPTA
 Pengetua/Guru Penolong Kanan/Ketua Bidang Sekolah Menengah
 Guru Besar/Ketua Jabatan masing-masing sahaja
SUSUNAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 Surat Pengesahan Jawatan/Perkhidmatan – SPP
 Salinan Surat Kelulusan – BPG
 Salinan Surat Tawaran Pembiayaan – BPG
 Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang
 Salinan Surat Tawaran Institusi
 Salinan Surat Opsyen Bersara
(Bagi calon berumur 46 hingga 49 tahun)
**Semua dokumen perlu DISAHKAN disertakan dalam SATU salinan
sahaja.
KESILAPAN YANG SERING DILAKUKAN
 SAKSI DAN PENGESAHAN DITOLAK:
 Tanda tangan bagi pihak (b.p) pegawai pengesah
 Pengesahan dibuat oleh pusat perkhidmatan politik/parti politik/
senator/ketua parti cawangan
 Pengesahan dibuat oleh pegawai kerajaan kumpulan B ke bawah
 Pengesahan dibuat oleh pegawai syarikat swasta
 Pengesahan dibuat oleh Imam/padri/ketua kuil dll/ ketua agama
 Pengesahan dibuat oleh Pesuruhjaya Sumpah
 Pengesahan dibuat oleh AJK dalam pertubuhan (JKK/ Persatuan
Penduduk dll)
 Cop pengesahan tiada tertera NAMA, JAWATAN DAN AGENSI
KERAJAAN
 ALAMAT – Alamat tetap (bukan kuarters/rumah sewa) mesti dinyatakan
dalam Bahagian 2 Jadual
 NAMA – MESTI lengkap sebagaimana dalam kad pengenalan
KESILAPAN YANG SERING DILAKUKAN
 Pelajar tidak menurunkan tandatangan pada borang
perjanjian
 Menaip dan menampal maklumat dalam borang
perjanjian
 Menggunakan tulisan selain daripada tulisan rumi
 Tandatangan di ruang kerajaan
 Menggunakan pen dakwat basah dan selain dari warna
hitam
 Menyertakan dokumen tambahan selain daripada
dokumen yang diperlukan
 Menconteng / membuat catatan di borang perjanjian
PANDUAN MENGISI PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN GURU
SENARAI SEMAK
CONTOH SURAT TAWARAN - BPG
CONTOH SURAT KELULUSAN - BPG
MAKLUMAT LANJUT
 Sebarang pertanyaan berkenaan BORANG PERJANJIAN, e-melkan/
telefon ke:
 Pn Aliza binti Che Ahmad
 [email protected] / 03-88841227
 En. Muhd Khairul Rizal bin Othman Odanu
 [email protected] / 03-88841240
 Pn. Aney Marinda binti Muhammad Amin
 [email protected] / 03-88841228
 Nombor Faksimili : 03 88841320
TERIMA KASIH