Uran – kontroverzní nerostná surovina

Download Report

Transcript Uran – kontroverzní nerostná surovina

POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU V PŘÍRODNÍCH
VĚDÁCH A MATEMATICE S VYUŽITÍM POTENCIÁLU MU
Uran – kontroverzní nerostná
surovina
Uran – kontroverzní nerostná
surovina
www.bohatstvizeme.cz
1
1
Čím je uran výjimečný a zajímavý?
Jedná se o nejvydatnější technologicky zvládnutý zdroj energie
(16 000 krát efektivnější než černé uhlí).
Nejstrategičtější prvek pro vojenské použití.
V roce 2013 se vytěžilo 60 000 tun uranu v ceně asi 5 miliard
USD.
© http://byznys.ihned.cz
www.bohatstvizeme.cz
Uran – kontroverzní nerostná surovina
2
Vyhledávání uranových ložisek
Ložiska jsou velmi nápadná svoji radioaktivitou.
Vyhledávají se především pomocí gammaspektrometrie
(dokonce i z letadla, nebo vrtulníku).
© Georesults
© BGR
© Miligal, s.r.o. 2008
Uran – kontroverzní nerostná surovina
Těžba Uranu
Nejdůležitější rudou je uraninit (UO2) a coffinit (USiO4).
Obsah rudy se pohybuje podle typu ložiska mezi (0,02-20 %).
U nás například hlubinný důl v Dolní Rožínce (až 1200 m hluboký).
UO2 - uraninit © J. Jirásek 2004
© www.hknuclear.com
Uran – kontroverzní nerostná surovina
Děkuji za pozornost
www.bohatstvizeme.cz
Uran – kontroverzní nerostná surovina
5
Použité zdroje informací a obrázků
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover:
http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/GG_Geophysik/Aerogeophysik/Bilder/prinzip_
gamma_spektrometrie_g.html (28.9.2014).
Georesults: http://www.georesults.com.au/product/radiation-solutions-rs-230-bgogamma-ray-spectrometer-handheld/ (28.9.2014).
Hong Kong Nuclear Investment Company:
https://www.hknuclear.com/nuclear/power/cycle/miningandmilling/pages/miningan
dmilling.aspx (28.9.2014).
Jirásek, J. (2004): fotografie uraninitu,
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/uraninit.html (28.9.2014).
Miligal, s.r.o. (2008): http://www.miligal.cz/index.php?id=10303 (28.9.2014).
World Nuclear Association: http://www.world-nuclear.org/ (28.9.2014).