Földrajz - vetélkedő

download report

Transcript Földrajz - vetélkedő

A Föld képe, ahogyan az Apollo 17-ről
látták.
• 1.) - Mit jelent az, hogy a
Földünk geoid alakú?
• A.: kisebb részét
szárazföld borítja
• B.: két végén kissé
lapított, megközelítőleg
gömb alakú
• C.: lapos korong
• 2.) – Földünk három óceánja közül melyik a
legnagyobb?
• A.: Csendes
• B.: Atlanti
• C.: Indiai
• 3.) – Melyik a legkisebb földrész?
• A.: Antarktisz
• B.: Európa
• C.: Ausztrália
• 4.) – Melyik földrész
helyezkedik el csak
az északi félgömbön?
• A.: Ázsia
• B.: Európa
• C.: Amerika
- Figyeld meg a képeket!
• – Milyen sorrendben „tűntek el” a képek?
• A.: autó – hajó – telefon - iránytű
• B.: hajó – iránytű – autó - telefon
• C.: telefon – autó – iránytű - hajó
• 5.) – Milyen módszer
segítségével állapítjuk
meg pontos
helyzetünket?
• A.: szélességi körök
• B.: hosszúsági körök
• C.: földrajzi fokhálózat
• 6.) – Hogy nevezzük
a leghosszabb,
legnevezetesebb
szélességi kört?
• A.: Ráktérítő
• B.: Baktérítő
• C.: Egyenlítő
• 7.) – Hol halad át a
0o -kal jelzett, kezdő
hosszúsági kör?
• A.: Párizs
• B.: London
• C.: New York
• 8.) – Melyik tengeren nem halad át a
kezdő, 0 o -kal jelölt hosszúsági kör?
• A.: Jeges-tenger
• B.: Fekete-tenger
• C.: Földközi-tenger
• 9.) – Mely főváros
földrajzi helyzetét
határozzuk meg így:
é.sz.: 47,5o,
k.h.: 19o ?
• A.: Róma
• B.: Párizs
• C.: Budapest
10.) - A Földnek van egy pontja, ahonnan csak északi irányba, és egy
másik pontja, ahonnan csak déli irányba lehet elindulni.
Melyik ez a két pont?
A.: Déli-sark, Északi-sark
B.: Egyenlítő vonala
C.: Greenwich
• 11.) – Milyen irányban
forog a Föld a saját,
képzeletbeli tengelye
körül?
• A.: nyugat - kelet
• B.: észak - dél
• C.: kelet - nyugat
• 12.) – Hány perc alatt tesz meg a Földünk 1o-ot
a saját tengelye körüli forgás közben?
• A.: 15
• B.: 60
• C.: 4
• 13.) – Hol „delel” előbb a Nap?
• A.: Egyiptom
• B.: Kína
• C.: Florida
• 14.) - Ha Londonban déli 12 óra van,
mennyi időt mutat az óra Cipruson?
• A.: Délelőtt 10 órát.
• B.: Délután 2 órát.
• C.: Délután 4 órát.
• 15.) - Mi az oka az
évszakok
váltakozásának?
• A.: A Föld forgása
képzeletbeli tengelye
körül.
• B.: A Föld
tengelyferdesége.
• C.: A Föld keringése a
Nap körül, s a Föld
tengelyferdesége.
- Figyeld meg a kép-párokat!
Hawaii-szigetek
Bering-szoros
Niagara-vízesés
gleccser
- Mit ábrázolt a másik kép?
• – Milyen sorrendben voltak láthatóak az előző
diákon a hiányzó képek?
• A.: Magellán-szoros → gleccser → Hawaii-szigetek
• B.: Hawaii-szigetek → Magellán-szoros → gleccser
• C.: gleccser → Hawaii-szigetek → Magellán-szoros
• 16.) - Mely hegység nem határa
Európának?
• A.: Kaukázus
• B.: Pireneusok
• C.: Urál
• 17.) - Melyik
ország tartozik
csak
Európához?
• A.: Románia
• B.: Törökország
• C.: Oroszország
• 18.) – Nevezd meg a Földközi-tenger
legkeletibb szigetét!
• A.: Korzika
• B.: Szicília
• C.: Ciprus
• 19.) – Melyik vulkán látható Nápoly városával
és a Tirrén-tengerrel az előtérben?
• A.: Etna
• B.: Hekla
• C.: Vezúv
20.) – Melyik csúcsra gondoltam?
• Neve franciául és olaszul is azt jelenti: „fehér
hegy”. A két ország határán elterülő, az Alpok és
Európa legmagasabb hegye. A franciák így is
hívják: La Dame Blanche, „A fehér hölgy”.
Magassága 4810 m.
• A.: Mont Blanc
• B.: Mount Everest
• C.: Mont Maudit
• 21.) – Melyik a „kakukktojás”?
• A.: Mont Everest
• B.: Csomolungma
• C.: Mont Blanc
22.) – Melyik országra gondoltam?
• Ez egy szigetország az Atlantióceán északi részén, Grönland
és Skócia között. Fővárosa:
Reykjavik. Rengeteg
szökőforrást, gejzírt találunk itt.
Ezek a melegvizes források
többnyire szabályos
időközönként kitörnek, és
vizet, illetve vízgőzt juttatnak
szökőkútszerűen a levegőbe.
• A.: Írország
• B.: Izland
• C.: Szicília
Forgatókönyv
- Alkoss történetet!
• 23.) – Mi a neve az
Atlanti-óceánt a
Földközi-tengerrel
összekötő, illetve
Európát Afrikától
elválasztó
tengerszorosnak?
• A.: Bering
• B.: Gibraltári
• C.: Boszporusz
• 24.) - Mi a neve annak
az ókori kereskedelmi
útvonalnak, amit a fenyő
megkövesedett
gyantájáról neveztek el?
A.: Gyémánt-út
B.: Borostyánkő-út
C.: Örökzöld-út
• 25.) – Egy hajó földrajzi helyzete:
é.sz.: 23,5o,
ny.h.: 80o.
• Mely sziget közelében hajózunk?
• A.: Kuba
• B.: Madagaszkár
• C.: Grönland
• 26.) – Határozd meg
Kréta szigetének
földrajzi helyzetét!
• Helyes válasz:
• é.sz.: 34o-36o,
• k.h.: 24o-26o
- Ki rúgja be a tizenegyest?
•
•
•
•
•
•
1.) Csendes-óceán
2.) New York
3.) Jeges-tenger
4.) Északi-sark
5.) Greenwich
6.) Hawaii-szigetek
•
•
•
•
•
•
7.) Tirrén-tenger
8.) Vezúv
9.) Mont Blanc
10.) Mont Everest
11.) Reykjavik
TELITALÁLAT!