INTEGRASI ABM dan P&P

download report

Transcript INTEGRASI ABM dan P&P

Dr. Arba’at Hassan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1

PENGENALAN

 Negara membangun memerlukan lebih ramai guru mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi maklumat (ICT).  Melalui integrasi ICT beberapa perubahan dan proses P&P akan berlaku. Antaranya, pengajaran berpusatkan guru

(teacher-centered)

kepada pengajaran berpusatkan pelajar

(student-centered

yang berorientasikan kepada proses penerokaan dan penemuan

(exploratory discovery).

2

samb…

 ICT menyediakan kaedah dengan memberi penekanan kepada penciptaan dan penerokaan ilmu secara aktif selain daripada menerima ilmu secara sehala sahaja.  Menyediakan pelbagai hala…dua hala, interaktif, latihtubi (

drill and practice

), dll 3

ICT DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

 Peranan teknologi maklumat dalam pembangunan negara dinyatakan dengan jelas sejak Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000).

Menurut dasar ini: “Kemunculan Era Maklumat menjadi penyumbang utama kepada kejayaan ekonomi (RME), canggih” persaingan Malaysia pelaburan antarabangsa dan yang besar meletakkan meningkatkan telah kualiti teknologi maklumat (IT) di kedudukan yang penting dalam pembangunan sosio ekonomi negara. IT telah diakui sebagai satu teknologi penggerak yang strategik untuk menyokong pertumbuhan disalurkan hidup penduduknya. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-6 (Rancangan Malaysia Ke-7 1996–2000, 1996:447) bagi menyediakan infrastruktur asas IT sebagai langkah ke arah menubuhkan rangkaian kemudahan dan perkhidmatan yang 4

KONSEP SEKOLAH BESTARI Prinsip yang digunakan sebagai panduan Program Pembestarian Sekolah adalah seperti berikut:  Pembestarian Sekolah perlu melibatkan semua sekolah  Dilaksanakan secara berperingkat  Semua sekolah dilengkapkan dengan kemudahan ICT  Memberi tumpuan bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang ICT  Pengaplikasian ICT bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan sekolah  Pengurangan kos pelaksanaan  Penglibatan pihak swasta secara total [Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) 2006].

5

PEMBESTARIAN SEKOLAH

 Pembestarian sekolah adalah proses berterusan ke arah pembudayaan dalam penggunaan

ICT

dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru (BTP 2007; KPM 2006). 6

Pembekalan infrastruktur ICT ke sekolah 7

Apa itu integrasi ICT?

 Integrasi ICT dalam P&P

kemahiran P&P

(Pisapa 1994) bermaksud

penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah

 Matlamat utama mengintegrasi ICT dalam kurikulum adalah untuk membantu pelajar memperkembangkan kebolehan dari segi mengguna, mengurus dan memahami ICT.

8

samb…

 Peranan ICT dalam P&P akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian.

 ICT boleh berbentuk

grafik, fotograf

(kaku),

cinematograf

, atau/dan

videograf

(bergerak).

9

Mengapa perlu pengintegrasian ICT?

 Meningkatkan mutu dan mempelbagaikan penyampaian dan pengajaran  Menyediakan sumber yang luas kepada guru-guru dan pelajar-pelajar untuk meneroka, mencari bahan pengajaran, rujukan dan penyelidikan 10

samb…

 Melalui portal-portal pendidikan, guru dan pelajar dapat memanafaatkannya pada bila-bila masa yang dikehendakinya dan memberi kefahaman lebih (e.g.: dalam eksperimen Sains, guru menunjukkan satu-satu eksperimen sekali sahaja tetapi melalui portal pendidikan (i.e.: pembelajaran virtual) mereka boleh mengulang berkali-kali dan pada bila-bila masa sehingga mereka puashati dan memahami isi kandungan sesuatu tajuk).

11

samb..

 guru dan pelajar dapat bertukar-tukar idea sesama mereka (

e-mail

,

net meeting

,

chat room)

 memberi peluang kepada guru dalam memperkenalkan pembelajaran secara

kontekstual

yang mana lebih berfokuskan aktiviti dan masalah sebenar.

12

samb..

 pelajar boleh menguasai pelbagai

kemahiran manipulatif

seperti kemahiran pemprosesan perkataan (

words)

, pangkalan data

(database),

dan

grafik

(kaku atau bergerak), serta boleh membuat pembentangan tugasan menggunakan alat-alat teknologi.  Membolehkan guru mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh.

13

samb..

 Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.

.

 Membolehkan pelajar mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa.

14

samb..

 Meningkat daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar.

 Meningkatkan kemahiran ICT.

15

PERALATAN ICT DALAM P&P

 Komputer (

desktop; laptop; notebook, palmtop, dsb)

kamera (analog, digital, video)

overhead projector, projektor LCD

, visualizer  Transperansi (lutsinar=B&W/warna) 

slaid

dan  peralatan multimedia lain

(hardware; software, and courseware)

. 16

Sebahagian peralatan yang digunakan dalam P&P 17

STRATEGI MENGINTEGRASI ICT DALAM P&P 

Peranan Pemimpin Sekolah

► kewangan ► menjadi model pengguna ICT dalam pentadbiran ► memastikan prasarana yang lengkap dikendalikan dan digunakan secara optimum oleh guru-guru semasa P&P dijalankan ► memberi perhatiaan kepada perkembangan dan pembangunan staf dalam ICT 18

Samb..

Peranan guru

-menilai setiap perisian yang sesuai sebelum menjalankan proses P&P -melakukan persediaan yang rapi dalam penyediaan peralatan ICT -memantau penggunaan aplikasi pemprosesan perkataan, lembaran kerja dan persembahan adalah perlu untuk mengelakkan pemesongan tumpuan pelajar daripada perkara yang lebih penting. -strategi guru menggunakan ICT dalam proses P&P harus selaras dengan isi kandungan mata pelajaran dan menekankan implikasi atau hasil pembelajaran berdasarkan tahap pelajar.

19

samb..

 Sokongan daripada pihak luar -Pusat Sumber Pendidikan Negeri merupakan sumber rujukan yang paling relevan untuk mendapat khidmat nasihat mengenai teknik dan kaedah P&P menggunakan ICT. -Teknik perkongsian pintar antara sekolah dan sektor swasta boleh digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kemahiran ICT guru dan semua warga sekolah 20

KEKANGAN DAN CABARAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P

Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus

Sikap Negatif Guru

Kekurangan Kemahiran

Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan

Jurang ICT dan Digital

Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi

21

Kriteria objek pembelajaran secara virtual

 harus direkabentuk bagi tujuan ruang yang berinformasi  Interaksi semasa pembelajaran berlaku di sekitarannya memberikan maklumat dalam bentuk teks dan dunia tiga dimensi (3D)  Pelajar bukan sahaja aktif tetapi menjadi pelakun: mereka membantu membentuk ruang secara virtual.

 tidak terhad kepada pendidikan jarak jauh (PJJ) sahaja 22

samb…

 dapat menyepadukan teknologi dan pendekatan pedagogi pelbagai

(integrate heterogenous technologies and multiple pedagogical approaches)

yang berinformasi, kolaborasi, dan berkaitan dengan pengurusan masa  Pembelajaran secara virtual di suatu aspek pula mungkin mempengaruhi pembelajaran yang lebih efektif  bertindan dengan sekitaran secara fizikal menjadikan pengajaran dan pembelajaran secara pelbagai 23

Contoh pengaplikasian OPV bagi pelajar pelajar Sains

 Dapat mempamerkan perkara–perkara abstrak kepada pelajar-pelajar, contohnya dalam atom dan pergerakannya di dalam sesuatu keadaan pada suhu bilik dan juga suhu yang berbeza;  Mempamerkan sel-sel daun yang terlibat dalam proses fotosintesis hanya boleh dilihat jika menggunakan mikroskop dapat dialami prosesnya dalam pembelajaran secara virtual; 24

 Sesuatu proses yang mengambil masa panjang dapat dipamerkan secara langsung prosesnya dalam masa yang lebih singkat seperti dalam pembentukan kristal kuprum sulfat;

Atom dan pergerakannya

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistr y/flash/gasesv6.swf

Pembentukan kristal kuprum sulfat

http://www.geocities.com/Hear 25

  Mempamerkan dan memendekkan masa bagi menunjukkan satu proses yang memakan masa yang lama, contohnya, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia (development of human fetus) atau lain-lain haiwan Mempamerkan proses pertumbuhan biji benih atau tunas pada daun; bunga berkembang; proses pembahagian sel ibu (mother cell) menjadi beberapa sel-sel anak (daughter cells) dalam masa yang sesuai. Amoeba asexual Pertumbuhan tepi daun pada tumbuhan 26

 Mempamerkan proses mitosis (prophase, metaphase, anaphase, dan telophase) dan juga meiosis yang memungkinkan pelajar-pelajar melihat peringkat-peringkat pembahagian sel (prophase I, metaphase I, anaphase I, telophase I dan prophase II, metaphase II, anaphase II, telophaseII) dan sebagainya.

Mitosis vs meiosis Bunga berkembang 27

Latihan

 Senaraikan LIMA sesawang (website) yang ada kaitan dengan perkembangan atau proses bagi satu-satu tajuk bagi Biologi atau Sains utk diintegrasikan dalam P&P anda.

Sekiranya opsyen anda bukannya Biologi atau Sains, buatlah pilihan mengikut bidang anda.

 Kaitkan dengan YouTube, Animation, atau sebagainya untuk menunjukkan proses tersebut (panjang minimum pergerakan 5 minit) 28

TERIMA KASIH

29