FP1200 / FP2000 - Prezentacja szkoleniowa (PL)

download report

Transcript FP1200 / FP2000 - Prezentacja szkoleniowa (PL)

Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
1/
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
2/
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
3/
DB2002
5-zaciskowe gniazdo czujek
Kompatybilne z czujkami DX 206X oraz 7X
Możliwość podłączenia wyniesionego wskaźnika zadziałania
Wydzielony zacisk ekranu
Zgodne z normą EN54
6 = - Line
5 = + Line
4/
DB2016
6-zaciskowe gniazdo z wbudowanym izolatorem zwarć
Zabezpiecza przed zwarciem pętli eliminującym urządzenia
Konieczność zachowania prawidłowej polaryzacji
Kompatybilne z czujkami DX 206X oraz 7X
Wydzielony zacisk ekranu
Zadziałanie sygnalizowane diodą LED
Zgodne z normą EN54
5/
DB2016
Schemat podłączenia
6/
Gniazda serii 2000
Schemat podłączenia
1 – FP1212 / FP2864
3 – DB2002
4 – DB2003
5 – DB2002
6 – wskaźnik zadziałania
6
3
4
5
2
1
A
B
7
7/
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
8/
Czujki serii 2000
2 serie czujek
• z dwiema diodami LED
• z wyświetlaczem 7-segmentowym
Seria 2060
Czujki Optyczne
Czujka Dualna
Czujki Termiczne
Seria 2070
9/
DP2061N/DP2071
Optyczne czujki dymu
Kompatybilne z gniazdami DB2002 oraz DB2016
Zdalne testowanie
Zdalna sygnalizacja
Konieczność zachowania prawidłowej polaryzacji
przy podłączaniu czujki (DP2061N)
Zadziałanie sygnalizowane diodami LED (DP2061)
oraz diodą i wyświetlaczem (DP2071)
Możliwość testu za pomocą magnesu (DP2071)
Proste w konserwacji - wymienne komory optyczne
Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia
Łatwe adresowanie w zakresie 1-128
Szeroki zakres zastosowań (TF1-TF5)
Zgodne z normą EN54
10 /
DP2061T
Czujka dualna
Kompatybilna z gniazdami DB2002 oraz DB2016
Detekcja dymu oraz temperatury
Pięć trybów działania:
•czujka dualna optyczno-termiczna (2 poziomy czułości)
•czujka dualna
•czujka dymu i temperatury
Zdalna sygnalizacja
Zdalne testowanie
Czujnik optyczny z wymienną komorą optyczną
Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia
Łatwe adresowanie w zakresie 1-128
11 /
DP2061T
Czujka dualna-tryby pracy
Wymaga oprogramowania w wersji V8.10 lub nowszej
Tryby pracy dzienny i nocny można ustawiać niezależnie
•Poziom 1: Optyczna o czułości zwiększanej przez termiczną
– duża czułość
•Poziom 2: Tylko optyczna (tak samo jak DP2061 Poziom 3)
•Poziom 1: Optyczna o czułości zwiększanej przez termiczną
– normalna czułość
•Poziom 4: Optyczna LUB termiczna (Class A2).
•Poziom 5: Tylko termiczna (tak samo jak DT2063 Poziom 3)
12 /
DT2063/DT2073
Czujki termiczne
Kompatybilne z gniazdami DB2002 oraz DB2016
Zdalne testowanie
Zdalna sygnalizacja
Zadziałanie sygnalizowane diodami LED (DT2063)
oraz diodą i wyświetlaczem (DT2073)
Możliwość testu za pomocą magnesu (DT2073)
Łatwe adresowanie w zakresie 1-128
Zgodne z normą EN54
13 /
Czułość
Poziomy alarmu i prealarmu
Czujki optyczne (dymu)
0% kompensacji
Czujki termiczne
Maks.
kompensacja
oC
Alarm
Prealarm
Alarm
Prealarm
Alarm
Prealarm
Poziom 1
80
60
170
150
40
30
Poziom 2
95
75
170
150
47,5
37,5
Poziom 3
110
90
170
150
55
45
Poziom 4
125
105
170
150
62,5
52,5
Poziom 5
140
120
170
150
70
60
Poziom
14 /
211
Wymienne komory optyczne
15 /
Adresowanie
Obrotowy przełącznik do ustawiania adresów
Dziesiątki
Adres
Jedności
0-12 0-9
16 /
Wyświetlacz 7 - segmentowy
Bieżące wskazania
A - Alarm
F - Uszkodzenie
E - Błąd
C – Wymaga czyszczenia
P - Pre-alarm
O – W trakcie testu (wył.)
o - Blokada
- Test strefy
- Test zakończony
17 /
Test czujki przy pomocy magnesu
- 56 -
8 7 8 7
.
Adres czujki
Rzeczywista wartość
Odpytywanie
18 /
Algorytm kompensacji
% Kompensacja
100 %
Skompensowany
poziom alarmu
50 %
Zmiana punktu
alarmowego
Poziom alarmu
bez kompensacji
0%
Ustawienie
fabryczne
50
16
0
Poziom alarmu
Alarm serwisowy
Poziom
uszkodzenia
Czas
19 /
Kompensacja zanieczyszczenia
•Kompensacja zmienia próg alarmu
•Algorytm kompensacji gwarantuje liniową pracę pomiędzy
wartościami 16 i 146 jednostek
•Maks. kompensacja (100%) powoduje, że algorytm przestaje
działać (możliwość wystąpienia fałszywych alarmów – blokada
czujki)
•Odczyt poziomu sygnału z czujek przez centralę co 10min.
•Stopień zanieczyszczenia jest sprawdzany raz dziennie (co 24h)
•80% zanieczyszczenie będzie wpisywało czujkę na listę
ostrzegawczą dla obsługi serwisowej
•100% zanieczyszczenia jest sygnałem dla obsługi serwisowej
21 /
FD2705R, FD2710R
Czujki liniowe dymu
Zakres nadzoru 5 - 50 m (FD2705R) i 50 - 100 m (FD2710R)
Zasilane z pętli
Adresowalne - protokół urządzeń z serii 2000
Obszar nadzorowany - do 600 m2 na czujkę
Wybór 3 poziomów wyzwalania alarmu
Automatyczne rozróżnianie pomiędzy alarmem i
usterką
Dodatkowy uchwyt montażowy FD-MB10
22 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
23 /
DM2010
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
Kompletny, nie wymaga puszki montażowej oraz szybki
Zadziałanie sygnalizowane diodą LED
Adresowanie przy pomocy przełącznika DIP
Uruchomienie jednostopniowe -> zbij szybkę
Testowanie przy pomocy załączonego klucza
Do montażu natynkowego
24 /
DM2010E
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
Kompletny, nie wymaga dodatkowych akcesorii
Zadziałanie sygnalizowane diodą LED
Adresowanie przy pomocy przełącznika DIP
Uruchomienie jednostopniowe -> zbij szybkę
Do montażu natynkowego, zewnętrznego
Wodoodporny, stopień ochrony IP67
25 /
DM2010/DM2010E
Adresowanie
Adres ustawiany przy pomocy przełącznika
dipswitch
0 = OFF ; 1 = ON
Polaryzacja nie jest istotna
Jedności Dziesiątki
0-9
0-12
ON
OFF
np. adres 01
np. adres 07
np. adres 33
Wartość binarna :
1 2 4 8 1 2 4 8
26 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
27 /
Nowa rodzina modułów w obudowach
Moduły pętlowe z certyfikatami CPD
IO2014C - 4we
IO2031C - 2we/1wy NC/NO
IO2032C - 2we/ 2wy NC/NO
IO2034C - 4we/ 4wy NC/NO
IU2050C - 1we
IU2055C - ZMU (1 linia
boczna konwencjonalna)
ISM-95 - Izolator zwarć
IU2080C - Sterownik syren
28 /
IU2055C
Moduł linii bocznej
Umożliwia podłączenie do 20 czujek konwencjonalnych (również
iskrobezpiecznych z barierą GBX2000)
Współpracuje bezpośrednio z serią czujek konwencjonalnych serii 650
Kompatybilny z funkcją „Clean Me” konwencjonalnych czujek serii 700
Wymaga stosowania rezystora końca linii
Dodatkowe wyjście wskaźnika LED – sygnalizacja alarmu z linii
konwencjonalnej
Sygnalizacja uszkodzenia linii konwencjonalnej przy pomocy diody
LED
Monitorowany obwód linii bocznej
Możliwa weryfikacja alarmu
Łatwe adresowanie w zakr. 1-128
Zasilany z pętli
Nie wymaga obudowy zewnętrznej
29 /
IU2055C
Schemat podłączenia
Sense (-)
Det (-)
Czujka
konwencjonalna
dwuprzewodowa
(N/O)
Czujka
konwencjonalna
dwuprzewodowa
(N/O)
(-)
(-)
Det (+)
Sense (+)
Sense (-)
Det (-)
Det (+)
Sense (+)
(+) out
(+) out
b) Pętla klasy A
a) Linia klasy B
(+) in
(+) in
30 /
IU2080C
Pętlowy sterownik syren
Sterowanie sygnalizatorami lub lampami stroboskopowymi
(niezbędne zasilanie zewnętrzne 24VDC)
Monitorowane wyjście przekaźnikowe – obciążalność przekaźnika 3A
Praca impulsowa, przerywana lub ciągła
Możliwość współpracy ze wzmacniaczami audio
Łatwe adresowanie w zakresie 1-128
Zasilany z pętli
Nie wymaga obudowy zewnętrznej
31 /
IU2080C
Schemat podłączenia
1) Praca typu Y, wymagany
rezystor końcowy EOL 10k
EOL (+)
EOL (-)
Bell (+)
Bell (-)
2) Praca typu Z, wbudowany
rezystor EOL 10k
EOL (+)
EOL (-)
Bell (+)
Bell (-)
3) Praca AC, wymagany
rezystor końcowy EOL 10k
EOL (+)
EOL (-)
Bell (+)
Bell (-)
AC 2
AC 1
Z transformatora audio
(sygnał 70 V rms)
32 /
IO2034C
Moduł 4 wej. / 4 wyj.
Przekazywanie do centrali 4 sygnałów dyskretnych w celu dalszej
interpretacji
Sygnalizacja uszkodzenia (zwarcie/rozwarcie) jednego z wejść przy
pomocy diody LED
4 wej. monitorowane – konieczność stosowania dodatkowych
rezystorów
4 bezpotencjałowe wyj. przekaźnikowe NO/NC
• 2.0 A max. dla 30 VDC
• 0.3A max. dla 125 VAC
Łatwe adresowanie w od 1-128
Zasilany z pętli
Nie wymaga obudowy zewnętrznej
33 /
IO2034C
Schemat podłączenia
34 /
IO2034C
Podłączenie wejść
A
B
33 kOhm obciążenie
150 kOhm EOL (w zestawie)
Całkowita impedancja wejściowa (A-B):
Rozwarcie - 555k
243k - 54k
39k - 11k
5k6 - Zwarcie
ROZWARCIE
STAN PASYWNY
STAN AKTYWNY
ZWARCIE
* Oznacza EOL + obciążenie:
Przełącznik otwarty oznacza że RAB = 150k
Przełącznik zamknięty oznacza że RAB = 27k
35 /
ISM-95
Izolator zwarć
Zabezpieczenie urządzeń na pętli przed zwarciem i przeciążeniem
Przeznaczony do współpracy z urządzeniami serii 2000 oraz 900
Sygnalizacja aktywacji izolatora
Automatyczny powrót do normalnego
stanu po ustąpieniu problemu na pętli
Współpracuje na jednej pętli z DB2016
36 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
37 /
Sygnalizatory pętlowe
AS2363 – sygnalizator akustyczny, wewnętrzny, płytka podstawa
AS2364 – sygnalizator akustyczny, zewnętrzny, głęboka podstawa
38 /
AS2364
Sygnalizator akustyczny
Możliwość wyboru 32 tonów o różnych częstotliwościach
Możliwość regulacji natężenia generowanego sygnału
Automatyczna synchronizacja
Adresowanie przy pomocy przełącznika DIP
Głęboka podstawa
Zasilany z pętli
Klasa środowiskowa IP65
Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu
39 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Urządzenia pętlowe
Gniazda
Czujki
ROP-y
Moduły pętlowe
Sygnalizatory
Wskaźniki zadziałania
40 /
PA25/3L
Uniwersalny wskaźnik zadziałania
Przeznaczone do zastosowania w miejscach z ograniczoną
widocznością czujek
Konstrukcja wskaźnika zapewniająca b. dobrą widoczność
Niski pobór prądu dzięki zastosowaniu diod LED
Możliwość podłączenia do czujek
analogowych (gniazda DB2002 i DB2016)
lub konwencjonalnych
41 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru
FP1216C-18
FP2864C-18
42 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do 8* pętli klasy A oraz B
Do 128** urządzeń na pętli
255 programowalnych stref
99 programowalnych obszarów
Do 999 programowalnych
wejść
Do 999 programowalnych
wyjść
8 x 40 znak. wyświetlacz LCD
2 x RS232
Opcjonalna praca w sieci
Wszystkie moduły identyczne
dla obu central
* - zależne od wielkości obudowy
** - zależne od protokołu
•
•
•
•
•
•
•
Moduł wskaźników 16 stref (alarm i
uszkodzenie) – możliwość
rozbudowy*
8 programowalnych wejść wewnątrz
centrali
4 programowalne wyjścia wewnątrz
centrali – możliwość rozbudowy*
4 monitorowane wyjścia wewnątrz
centrali
Firmware wspólny dla obu central –
obecnie 8.46
Maksymalna wielkość akumulatorów
45Ah (do 18Ah w centrali)
Zgodność z normą EN54-2
(centrala) oraz EN54-4 (zasilacz
43 /
centrali)
FC2012
Procesor
HOST
COM 1
PS2012C
SD2000
HDIS2000N
LC1502
LCD1200
PS1200N
KP2000
FEP2000N
8 x 40
wyświetlacz
graficzny
LCD
LC/RB
Rozszerz.
SD2000
FP1216C-18
Zasilacz
COM 2
Akumulatory –
do 18Ah
ZE20xx
NC20xx
NE20xx
NE20xx
Część przednia
Część tylna
44 /
FP2864C-18
8 x 40
wyświetlacz
graficzny
LCD
KP2000
FEP2000N
LCD1200
PS1200N
HDIS2000N
FC2012
LC1502
Procesor
HOST
COM 1
LC/RB
SD2000
Rozszerz
COM 2
ZE20xx
PS2012C
SD2000
Zasilacz
ZE Rozsz.
NC20xx
NE20xx
Akumulatory –
do 18Ah
NE20xx
PR2000C
Część przednia
Część tylna
45 /
FC2012
Procesor główny
Procesor główny
Włączenie/wyłączenie
baterii
COM 0
(FEP)
Przełącznik
dostępu do
pamięci
COM 1
Przełącznik
serwisowy
COM 2
EPROM
46 /
ZE2016
Moduł wskaźników LED kolejnych 16 stref
Wskaźniki stanu
stref:
•Alarm
• Uszkodzenie
47 /
NC20xx
Interfejsy sieci ARCNET
Włączenie rezystora
term
.
Channel A
Channel B
Ciągłość ekranu
(uziemiony tylko w
jednym punkcie)
Tryb Repeater
ON/OFF
NE2011
TX
RX
Channel B
NE2051
Diody diagnostyczne
(Uszkodzenie, Dane Tx, Dane Rx)
48 /
NE2011
Rozszerzenie karty NC2011 o 1 port RS485
Włączenie rezystora
term
.
Ciągłość ekranu (uziemiony
tylko w jednym punkcie)
49 /
NE2051
Rozszerzenie karty NC2051 o 1 port światłowodowy
50 /
FEP2000N
Front end processor
FEP RAM
FEP Procesor
Wewnętrzny RS
232
FEP EPROM
Buzer
uszkodzenia
4 wejścia z optoizolacją :
Poziom pasywny : 0V
Poziom aktywny : 20-28 VDC
lub 10-15VAC
51 /
PS1200N
Moduł zasilacza
Przycisk STARTUP
Wybór prądu ładowania
akumulatorów (0.5A – 3A)
Diody sygnalizacyjne
•Zasilanie
•Uszkodzenie uziemienia
• Uszkodzenie obwodu ładowania
•Uszkodzenie akumulatora
• Niewłaściwa rezystancja obwodu
akumulatora
52 /
LC1502
Moduł pętli adresowalnych ( 2 pętle )
Zwory dla pętli klasy A i linii klasy B
1) 2 pętle klasy A:
A1 - wej. pętli 1
B1 - wyj. pętli 1
A2 - wej. pętli 2
B2 - wyj. pętli 2
2) 4 linie klasy B:
A1 - linia 1
B1 - linia 2
A2 - linia 3
B2 - linia 4
53 /
RB2016
Moduł 18 przekaźników programowanych
• Przekaźniki 1 - 8:
tylko NO
• Przekaźniki 9 - 18: NO lub NC
• Przekaźniki 17 - 18: programowalne tylko z zainstalowaną
kartą SD2000
54 /
SD2000
Moduł wyjść
4 wejścia
monitorowane
4 monitorowane / niemonitorowane
wyjścia przekaźnikowe :
4 wyjścia
przekaźnikowe
(COM/NC/NO)
•
•
•
•
Uszkodzenie (NC)
Ochrona (NO)
Straż Pożarna (NO)
Sygnalizator (NO)
55 /
SD2000
Konfiguracja wyjść
Wyjścia przekaźnikowe
Wejścia monitorowane:
EOL 3k3, obciążenie 560 Ohm
Wyjścia przekaźnikowe, monitorowane (Konf. A):
24 VDC
Rezystor końcowy 100 - 3k3
Zawiera rezyst. cewki przekaźnika
Bez zmiany polaryzacji
Wyjścia (Konf. B):
24 VDC
Dwie konfiguracje określone
położeniem zwory (A i B)
A) Przełączenie 3k3 / 680 Ohm
B) Przełączenie otwarty/zamknięty
Wyjście:
A
B
Uwagi
Sygnalizator (OUT 1)
J12 zw. J13 rozw.
J12 rozw. J13 zw.
J18 rozw. J19 rozw.
Straż pożarna (OUT 2)
J2 zw. J3 rozw.
J2 rozw. J3 zw.
J18 rozw. J19 rozw.
Ochrona (OUT 3)
J4 zw. J5 rozw.
J4 rozw. J5 zw.
Uszkodzenie (OUT 4)
J6 zw. J7 rozw.
J6 rozw. J7 zw.
Przekaźnik jest NC !
56 /
Podłączenie drukarki
Konfiguracja portu w centrali
Przypisanie portu szeregowego do drukarki zdarzeń lub drukarki
raportów:
• Menu centrali -> System>Konfiguracja>Komunikacja>Konfig.
Portów
• port – SER2
• prędkość – 9600
• protokół – 8,1,n (8bitów, 1 bit stopu, brak parzystości)
• przydział – Drukarka zdarzeń/Drukarka raportów
• drukarka – wewnętrzna (możliwość drukowania polskich
znaków)
Uwaga:
• Ustawienie SER1 w części Port Setup odnosi się do portu 2 na
płytce drukowanej centrali.
• Ustawienie SER2 w części Port Setup odnosi się do portu 3 na
płytce drukowanej centrali.
57 /
Podłączenie drukarki
Drukowanie zdarzeń do pliku
Przypisanie portu szeregowego do drukarki zdarzeń lub drukarki
raportów z wykorzystaniem programu Hyper Terminal:
• Menu centrali -> System>Konfiguracja>Komunikacja>Konfig.
Portów
• port – SER1
• prędkość – 9600
• protokół – 8,1,n (8bitów, 1 bit stopu, brak bitu parzystości)
• przydział – Drukarka zdarzeń/Drukarka raportów
• drukarka – normal
• Hyper Terminal -> File>New connection
• connect using – wybrać właściwy port COM
• bits per second – 9600 (lub inna, ale taka sama jak w centrali)
58 /
Podłączenie drukarki
Schemat kabla do transmisji danych FP-KAFKA
Centrala
Nazwa
Nr
końcówki
GND
5
Drukarka typu KAFKA
RTS
7
Nazwa
Nr końcówki
Złącze 9 pin / 5
pin
CTS
8
GND
5/3
DTR
4
RX
2/1
DSR
6
TX
3
59 /
Protokół komunikacyjny
Vb+Vm 1
0 0 1
0 1
Vb
Ib+20mA
1
1
1
0
0
0
0
Ib
Opis:
Napięcie stałe:
17-28V
Modulacja Vm:
4-11V
Prąd w impulsie:
20±2mA
Częst. próbkowania: 16/s (*)
Czas trwania impulsu: 62.5ms (*)
(*) Brak uszkodzeń, alarmów
Warunki zależą od:
•
Impedancji pętli
•
Całkowitego prądu
pobieranego
•
Zasilania sieciowego / z
akumulatorów
60 /
Analogowe, adresowalne systemy sygnalizacji
pożaru FP1216C-18 / FP2864C-18
Okablowanie
2 przewody
• Proste okablowanie • Możliwe krótkie
w postaci pętli lub linii
odgałęzienia
61 /
Konfiguracja centrali
Protokół, tryby pracy i grupy językowe
Protokół
• Seria 2000
• Seria 900
Grupy językowe
Tryb pracy
•Tryb EN
•Tryb NEN
•Tryb EP
•Tryb VdS
•Tryb BS
62 /
Konfiguracja centrali
Tryby pracy
Wyjścia
EN
EP
NEN
Włącz
Sygnalizatory
Tylko
wysterowanie
tak
Tylko
wysterowanie
Wyłącz
Sygnalizatory
tak
tak
tak
Opóźnienie
tak
tak
Uwaga 1
Włącz
Powiadomienie
nie
tak
nie
Wyłącz
Powiadomienie
nie
tak
nie
tak
tak
tak
Sygnalizatory
Straż Pożarna
Opóźnienie
Uwaga 1: Dodatkowe opóźnienie sygnału powiadomienia straży (do 10 min.), przy
braku reakcji ze strony operatora centrali, zatrzymywane przyciskiem «Wył.
sygnalizatory».
63 /
Wstępne uruchomienie centrali
Adres centrali (ID)
•
Wejść do menu Głównego
• Nacisnąć ‘X’ jeżeli wyświetlany jest jakikolwiek komunikat
• Nacisnąć ‘E’, wprowadzić kod ‘1’, Nacisnąć ‘E’
•
Wejść do menu System: Nacisnąć ‘1’, ‘E’
•
Wejść do menu Konfiguracji: Nacisnąć ‘1’, ‘E’
•
Wejść do menu ID: Nacisnąć ‘3’, ‘E’
•
Zmienić adres: 1/0 (Centrala 1)
•
Wyjść z menu naciskając ‘X’
•
Nastąpi restart centrali i wyczyszczenie bufora zdarzeń
64 /
Wstępne uruchomienie centrali
Autokonfiguracja (Ustawienia fabryczne)
•
Wejść do menu Głównego:
Nacisnąć ‘X’ jeżeli wyświetlany jest jakikolwiek komunikat
Nacisnąć ‘E’, wprowadzić kod ‘1’, Nacisnąć ‘E’
•
Wejść do menu System: Nacisnąć ‘1’, ‘E’
•
Wejść do menu Ustawień fabrycznych: Nacisnąć ‘4’, ‘E’
•
Wejść do menu Urządzenia: Nacisnąć ‘1’, ‘E’
•
Otworzyć przełącznik pamięci i serwisu (jeśli były wył.)
•
Wybrać pętlę - ‘0’ i nacisnąć ‘E’
• Wyjść z menu (oznaczenie autokonfiguracji - ‘ADZ’ na
wyświetlaczu)
• Po zakończeniu autokonfiguracji wszystkie urządzenia na pętlach
powinny być wpisane do centrali
65 /
Wstępne uruchomienie centrali
Podłączenie PC – kabel null modem
•
Zdefiniować portowi SER1 lub SER2 przydział Konfig.
Ser x: Konfig.
ID:Centrala 1 (1/0)
66 /
Wstępne uruchomienie centrali
Podłączenie PC – kabel null modem
Nr końcówki
Nazwa sygnału
9 pin
25 pin
1
8
DCD
6
6
DSR
9
22
RI
2
3
3
2
4
20
Nazwa sygnału
Nr końcówki
25 pin
9 pin
DTR
20
4
RX
TX
2
3
TX
RX
3
2
DCD
8
1
DSR
6
6
RI
22
9
DTR
5
7
GND
GND
7
5
7
4
RTS
CTS
5
8
8
5
CTS
RTS
4
7
67 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
•
Sieć o bardzo dużej niezawodności
•
Połączenia przewodowe lub światłowodowe
•
Nadzór z PC
•
Prosta w rozbudowie
68 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
FP2864C
FP2864C
FP2864C
FP1216C
FP1216C
RS232
Sieć: RS485 lub światłowód
FP1216C
UN2011
RS232
RS232
UN2011
RS232
69 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Hierarchia sieci
Repetytory globalne
Centrale
Repetytory lokalne
70 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Środowisko pracy
• RS485
• Pojedyncza para w ekranie (skrętka)
• Odległość pomiędzy węzłami – 1000 m (maks.)
• Rezystor terminujący na końcach magistrali dopasowujący
impedancję i zapobiegający odbiciom fal
• Ilość węzłów ograniczona do 32
• Światłowód
• Typ światłowodu - Duplex wielomodowy 50/125 lub 62.5/125 lub
100/140
• Typ złącza - ST™
• Odległość pomiędzy węzłami – 1500 m (maks.)
• Ilość węzłów ograniczona do 32
71 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Topologia sieci - RS485: Magistrala
1.
2.
3.
4.
5.
Interfejsy sieci ARCNET - NC2011
Rozszerzenie karty NC2011 o 1 port RS485 NE2011
Zworka J1 – pozycja B (terminacja)
Zworka J1 – pozycja A (brak terminacji)
Pierwszy i ostatni interfejs sieci ARCNET NC2011
72 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Topologia sieci - RS485: Podwójna magistrala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Interfejsy sieci ARCNET - NC2011
Zworka J1 – pozycja OFF (tryb repeater wyłączony)
Rozszerzenie karty NC2011 o 1 port RS485 - NE2011 (kanał B)
Rozszerzenie karty NC2011 o 1 port RS485 - NE2011 (kanał A)
Ekran kanału B uziemiony tylko w jednym punkcie i oddzielony od ekranu kanału A
Ekran kanału A uziemiony tylko w jednym punkcie i oddzielony od ekranu kanału B
Kanał B
Kanał A
73 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Topologia sieci - RS485: Pętla pół-duplex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Interfejsy sieci ARCNET - NC2011
Zworka J1 – pozycja ON (tryb repeater włączony)
Rozszerzenie karty NC2011 o 1 port RS485 - NE2011 (kanał A)
Rozszerzenie karty NC2011 o 1 port RS485 - NE2011 (kanał B)
Zworka J1 – pozycja B (terminacja)
Ekrany obu kanałów uziemione tylko w jednym punkcie i oddzielone od
siebie
74 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Topologia sieci - światłowód: Pętla pełen-duplex
1.
2.
3.
4.
5.
Interfejsy sieci ARCNET - NC2051
Zworka J1 – pozycja ON (tryb repeater włączony)
Rozszerzenie karty NC2051 o 1 port światłowodowy – NE2051
Rx
Tx
75 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Tryby pracy sieci
• 15/15
• Maksymalnie 15 central w systemie
• Maksymalnie 15 repetytorów globalnych w systemie
• Maksymalnie 15 repetytorów lokalnych przypadających na każdą centralę w systemie
• 7/31
• Maksymalnie 7 central w systemie
• Maksymalnie 31 repetytorów globalnych w systemie
• Maksymalnie 31 repetytorów lokalnych przypadających na każdą centralę w systemie
• 31/7
• Maksymalnie 31 central w systemie
• Maksymalnie 7 repetytorów globalnych w systemie
• Maksymalnie 7 repetytorów lokalnych przypadających na każdą centralę w systemie
76 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Identyfikacja węzłów
• Centrala
XX/0
• FP1216C-18, FP2864C-18
• Diody modułu wskaźników LED 16 stref wskazują stan stref (alarm i uszkodzenie)
• Globalny repetytor
0/YY
• FP1216C-18, FP2864C-18, oprogramowanie
• powtarza wszystko/emuluje dowolny wybrany węzeł sieci (ID)
• Diody modułu wskaźników LED 16 stref wskazują stan stref (alarm i uszkodzenie) lub nr
centrali
• Lokalny repetytor
XX/YY
• FP1216C-18, FP2864C-18
• powtarza wszystko/emuluje tylko jedną centralę
• Diody modułu wskaźników LED 16 stref wskazują stan stref (alarm i uszkodzenie)
77 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Tryby pracy sieci oraz identyfikacja węzłów
Globalne
repetytory
Centrale
0/1 0/2 0/3 0/4
0/7
0/15
0/31
1/0 1/1 1/2 1/3 1/4
1/7
1/15
1/31
2/0
Tryby
pracy sieci
3/0
7/31
7/0
15/15
15/0
31/7
31/0
3/2
3/4
4/0
7/2 7/3 7/4
7/7
31/7
Lokalne
repetytory
78 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Konfiguracja
• Nadać każdemu węzłowi w sieci inne ID
• Przypisać port sieciowy do jednej z dwóch sieci (NET 1 lub NET 2) z
uwzględnieniem tej samej prędkości dla każdego węzła sieciowego w tej
samej sieci
• Zdefiniować węzły sieciowe, z którymi każdy węzeł będzie się
komunikował
Ser x: NET 2
NET 1
NET 1
ID:
Sieć:
Centrala 1 (1/0)
Centrala 2: NET1
Rep. Glob. 1: NET1
Rep. Glob. 7: NET1
Rep. Glob. 1 (0/1)
Centrala 1: NET1
Centrala 2: NET1
Rep. Glob. 7: NET2
Rep. Glob. 7 (0/7)
Centrala 2 (2/0)
Centrala 1: NET1
Rep. Glob. 1: NET1
Rep. Glob. 7: NET1
79 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Komunikacja ze sprawdzeniem/bez sprawdzenia
Zalecana konfiguracja połączeń pomiędzy węzłami sieciowymi:
• od centrali do repetytora -> bez sprawdzenia
• od repetytora do centrali -> ze sprawdzeniem
• od centrali do centrali -> jeżeli wymagane jest sterowanie wej./wyj.
– ze sprawdzeniem
• od repetytora do repetytora (jeżeli jest wymagane) -> bez
sprawdzenia
80 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Podłączenie PC – kabel null modem
Nr końcówki
Nazwa sygnału
9 pin
25 pin
1
8
DCD
6
6
DSR
9
22
RI
2
3
3
2
4
20
Nazwa sygnału
Nr końcówki
25 pin
9 pin
DTR
20
4
RX
TX
2
3
TX
RX
3
2
DCD
8
1
DSR
6
6
RI
22
9
DTR
5
7
GND
GND
7
5
7
4
RTS
CTS
5
8
8
5
CTS
RTS
4
7
81 /
Sieć central FP1200C/FP2000C
Wstępne uruchomienie – dla każdego węzła
Wymagana konfiguracja każdego węzła sieciowego:
• System/Konfiguracja/ID - zdefiniować unikalny adres ID (dla
repetytorów globalnych: ustawić opcje un-n lub un-m jeżeli jest to
wymagane) – urządzenie wykona restart
• System/Konfiguracja/Komunikacja/Ustawienia portu zdefiniować przydział, prędkość i protokół
• System/Konfiguracja/Komunikacja/Sieć - zdefiniować wszystkie
centrale, repetytory lokalne i globalne, z którymi urządzenie będzie
się komunikować – urządzenie nie wykona restartu
82 /
Logika
• Wykorzystywane do definiowania równań logicznych
• Równania logiczne definiowane w postaci wejść oraz wyjść
logicznych, połączonych operatorami logicznymi
• Możliwość definiowania wyrażeń logicznych zagnieżdżonych
• Możliwość użycia w równaniach logicznych zegarów oraz
znaczników
83 /
Logika
Wejścia i wyjścia – podstawowe informacje
• Wejścia i wyjścia logiczne, posiadające swój niezależny numer,
umożliwiają przypisanie do wejścia/wyjścia fizycznego w centrali lub
module znajdującym się na pętli, zdarzenia lub akcji
• Umożliwiają, za pośrednictwem tablicy logicznej, przekazywanie ich
stanów poprzez sieć do innych central
• Umożliwiają zdefiniowanie dodatkowych parametrów dla większości
wejść/wyjść logicznych (sposób wyzwalania, tryb, kształt oraz sposób
zapisu)
• Umożliwiają wykorzystanie ich w tablicy logicznej zapewniając
pełną elastyczność systemu, a jednocześnie umożliwiając
dostosowanie jego do potrzeb użytkownika
84 /
Logika
Wejścia
NUMER
1 .... 125 *
Funkcja 1
TYP
Funkcja 2
Funkcja 3
Wyzwalani
e
Tryb
Zdarzenie
Opis
Bistabilne, Monostabilne
Kształt
Stan
Ciągły, Impuls
Pasywny, Aktywny , Rozwarcie,
Zwarcie, Niewłaściwy, Aktywny 2
Z zapisem, Bez zapisu
40 znaków
* - przydział pamięci może być zmieniony w razie potrzeby, zależny od wersji firmware
85 /
Wejścia logiczne
• Ogólne
• Strefa
• Obszar
• Obszar sąsiedni
• Wewnętrzne
• Wejście urządz.
• Urządzenie
• Akcja
• Data
• Czas
• Urządzenia p.p.
• Sieć
Lista funkcji:
• Pożar
Lista funkcji:
Lista
funkcji:
• Tryb dzienny
Uszkodzenie
•• Pożar
Lista
funkcji:
• Włączenie
stref
Uszkodzenie
zasilania,
także
•• Uszkodzenie
•Pożar
• Wyciszenie
uszkodzenie
urzadzeńbuczka
wewnętrznych,
• Stan
•Uszkodzenie
• Otwarcie
kluczyka
zewnętrznych
i sieciowych
Należy
wpisać
adres
modułu /
• Blokada
•Stan • Restart
• Stanurządzenia i nr kanału
• Koincydencja
•Blokada
• ogólna,
Reset
Lista
funkcji:
wejściowego
• Blokada
ale także
• Prealarm
•Koincydencja
•
Dostęp
prawidłowy
• Pożar urzadzeń
zablokowanie
zewnętrznych
• Przypomnienie o konserwacji
•Prealarm
• Test • Uszkodzenie
• Zapełnienie rejestru zdarzeń
• Stan
• Koincydencja
• Uwaga:
Skasowanie
rejestru
zdarzeń
Będzie
aktywne
przez 24h z
Obszar
X został
• Jeżeli
Pamięć
odblokowana
•
Pow.
straży
zał.,
wył.,
opóźn.
dokładnością
1s! zał.
zadeklarowany
jako
sąsiednipętli
do do
Uwaga:
Urządzenia
prądowej
• Sabotaż• centrali
zał.,
wył., opóźn.
obszaru Y,Sygnalizator
to zdarzenia
w obszarze
nie są dopuszczone
do
• X
Wyłącznik
serwisowy
załączony
zał.
będą traktowane
jako wejście
stosowania
w Polsce
• Obszaru
Błąd dostepu
• sąsiadujacego
Sygnał uszkodz.
Y! zał., opóźn. zał.
• nie
Sygnał
ochrona
zał., opóźn. zał.
• Uwaga
Drukarka
odłączona
–
działa
w przeciwną
• stronę,
Odłączenie
zasilania
sieciowego
tj. jeżeli
Obszar
Y został
Uwaga:
Akcja
jest
jednorazową
• zadeklarowany
Odłączenie akumulatrów
jako sąsiedni
do
czynnością
wykonywaną
• obszaru
Uszkodzenie
X. uziemienia
przez użytkownika!
• Błąd lokalnego repetytora
• Błąd modemu
• Soak Test
86 /
Wejście logiczne typu Sieć
Centrala 1
Centrala 2
Moduł wej./wyj.
Adres 2/5
Kanał 3
NET 1
Cel: Centrla 1, strefa 15 w stanie alarmu ---> Aktywacja wyjścia w module wej./wyj., Centrala 2
Centrala 1:
Wejście 1: Typ: Strefa
Strefa: 15
Funkcja: Pożar
Centrala 2:
Wejście 10: Typ: Sieć
Centrala: 1/0
Wyjście: 1
Wyjście 1: Typ: Sieć
Centrala: 2/0
Wejście: 10
Wyjście 1: Typ: Wyjście urządzenia
Adres: 2/5
Kanał : 3
Logika:
(Wejście 1) = Wyjście 1
Logika:
(Wejście 10) = Wyjście 1
87 /
Wejście logiczne typu Sieć
Podsumowanie
• Numery wejść i wyjść typu sieć oraz ID central muszą być takie
same w obu węzłach
• Należy używać zadeklarowanych wejść, odpowiadające wyjście
sieciowe musi istnieć
• Oba węzły sieciowe powinny być zaprogramowane do komunikacji
pomiedzy sobą
88 /
Logika
Wyjścia
NUMER
1 .... 125 *
Funkcja 1
TYP
Funkcja 2
Funkcja 3
Wyzwalani
e
Tryb
Zdarzenie
Opis
Bistabilne, Monostabilne
Kształt
Stan
Ciągły, Impuls, Impulsowe
Normalny, Odwrócone
Z zapisem, Bez zapisu
40 znaków
* Uwaga : Przydział pamięci może być zmieniony w razie potrzeby , zależny od wersji firmware
89 /
Wyjścia logiczne
• Ogólne
• Strefa
• Obszar
• Wewnętrzne
• Kontrolowane
wewnętrzne
• Wyj. urządzenia
• Kontrolowane
wyjście urządz.
• Urządzenia p.p.
• Kontrolowane
urządzenia p.p.
• Akcja
• Zdarzenie
• Sieć
Lista funkcji:
•Lista
Pożar
funkcji:
•• Uszkodzenie
Pożar
- ROP
Lista funkcji:
•• Stan
Pożar
- czujka
• Pożar
Adres
modułu/urządzenia i numer
• Pożar
zewnętrzny
• Uszkodzenie
kanału. zewnętrzne
• Uszkodzenie
• Uszkodzenie
• Stan
• Stan Listazewn.
• Uszkodzenie
zasilania
funkcji:
•• Blokada
Uwagi:
• Blokada
SYGN.
zablokowany
• Tryb dzienny
1)
Wyjścia
kontrolowane nie
•• Koincydencja
OCHRONA
zablokowana
• Koincydencja
• Strefy
załączone
będą załączane, jeżeli ich
• Test OCHRONY
• Sygn. modulowany zał.
obwody
będą w stanie
• Tryb serwisu
załączony
• Wycisz
buczek
nienormalnym
Uwaga:
Urządzenia
pętli prądowej
• Blokada •STRAŻY
Klucz otwarty
Kontrolowane
wyjścia
oraz
kontrolowane
• Test 2)
SYGNALIZACJI
• SYGN.
zał.,
wył., zał. opóźnienie
urządzeń
są dostępne
w
urządzenia
pętli prądowej
• Test STRAŻY
• STRAŻ
wezw., wstrzym,
zał. nie
sterownikach
ICC/SND
są dopuszczone do
• Sabotaż centrali
opóźn.
stosowania
w Polsce
• USZK. zablokowane
• USZK.
zał., wył., zał.
opóźnienie
• Test USZKODZENIE
• OCHRONA zał., wył, zał. opóźn.
• Restart
Tylko
tekst
• Kasowanie
• Synchronizacja
czasu
Te same
zasady jak dla
wejść.
• Poł. na linii 1,2,3,4
90 /
Logika
Struktura
Tryb:
Aktywny/Pasywny
Rozwarcie/Zwarcie
Wejście
fizyczne
Logika
Wyzwalanie:
Bistabilne/Monostabilne
Kształt:
Ciągły/Impuls
Wyzwalanie:
Bistabilne/Monostabilne
Kształt:
Ciągły/Impuls/Impulsowe
Wyjście
fizyczne
Tryb:
Normalny/Odwrócone
91 /
Tablica logiczna
Struktura
1
(
Wejście
1
2
I
Wejście
2
3
)=
Wyjście 1
4
Koniec
Numer
5
Typ
* Wejście
* Nie Wejście
Funkcja logiczna :
Numer linii
*(
* Wyjście
* Nie Wyjście
* Zegar
* Nie Zegar
* Znacznik
* Nie Znacznik
* Nie(
*)
* )=
* ) Ustaw-p
* ) Kasuj-p
* )Ustaw-z
* ) Kasuj-z
* Koniec
*I
* I Nie
*I(
* I Nie (
* Lub
* Lub Nie
* Lub (
* Lub Nie (
92 /
Tablica logiczna
Wyrażenia logiczne
• Źródłowe: Wejście, Znacznik, Zegar, nie Wejście, nie Znacznik, nie Zegar
• Wejścia mogą być wykorzystywane wielokrotnie
Wej1 = Wyj1
Wej1 = Wyj2
• Docelowe: Wyjście, Znacznik, Zegar, nie Wyjście, nie Znacznik, nie Zegar
• Dwa wyjścia nie mogą być wykorzystane w jednym wyrażeniu
Wej1 = Wyj1 I Wyj2
• Te same wyjścia mogą być wykorzystane w tablicy logicznej tylko raz
Wej1 = Wyj1
Wej2 = Wyj1
Wyrażenie te można zapisać w postaci jednego
Wej1 LUB Wej2 = Wyj1
za wyjątkiem wyrażeń wykorzystujących operatory Ustaw/Kasuj
Wej1 UST-P
Wyj1
Wej2 KASUJ-P Wyj1
93 /
Tablica logiczna
Znaczniki
• Stosowanie znaczników upraszcza wyrażenia logiczne
• Poniższe równania:
(( Wej1 LUB Wej2 LUB Wej115) I Wyj60)) = Wyj25
(( Wej1 LUB Wej2 LUB Wej115) I Wyj60)) UST-P Wyj215
(( Wej1 LUB Wej2 LUB Wej115) I Wyj60)) UST-Z Wyj255
można zastąpić następującymi:
(( Wej1 LUB Wej22 LUB Wej115) I Wyj60)) = ZNACZNIK1
(ZNACZNIK1) = Wyj25
(ZNACZNIK1) UST-P Wyj215
(ZNACZNIK1) UST-Z Wyj255
Wej1 LUB Wej2 = Wyj1
94 /
Tablica logiczna
Zegary
• Zegary służą do wprowadzenia opóźnienia czasowego
• Użycie zegara w wyrażeniu logicznym:
(Wej1) = Zegar1
120
(Zegar1) = Wyj1
Czas możemy ustawiać w zakresie od 0 do 32767 sek.
• Jeżeli w czasie odliczania czasu warunek zmieni się na FAŁSZ, a
później zmieni się na PRAWDA, zegar zacznie odliczać czas od
początku
95 /
Tablica logiczna
Uwagi ogólne
• Maksymalne zagnieżdżanie do 7: (((((((…)))))))
• Należy pamiętać, że niektóre funkcje są zawsze typu bistabilnego zgodnie z normą EN54
• Wyjścia mogą być także połączone z Sygnalizatorami, Strażą, Ochroną
lub Uszkodzeniem. W tym przypadku nie są potrzebne połączenia z
tablicą logiczną
• Należy zawsze używać operatora «koniec»
96 /
Programowanie central
• PCC2000 – Oprogramowanie konfiguracyjne
• PCM2000 – Oprogramowanie zarządzające
• PCE2000 – Emulator centrali
• Aricalc – kalkulator obciązenia pętli
• Alliance – Oprogramowanie graficzne
97 /
PCC2000
• Umożliwia przeprowadzenie konfiguracji centrali z uwzględnieniem:
• konfiguracji sieci
• konfiguracji urządzeń, stref i obszarów
• zdefiniowania wejść i wyjść logicznych oraz równań logicznych
• Umożliwia pobranie/wysłanie konfiguracji z/do centrali
• Umożliwia przeprowadzenie zdalnych operacji
• Umożliwia pracę off-line w celu zdefiniowania konfiguracji oraz
późniejsze jej wysłanie do centrali
98 /
PCM2000
• Umożliwia zarządzanie centralą po zakończeniu konfiguracji
• Tryb emulacji – wizualizacja centrali lub repetytora, wraz z ekranem
LCD oraz wskaźnikami LED
• Tryb wyszukiwania danych – możliwość ściągnięcia wszystkich
dostępnych informacji z centrali w celu oceny, wytypowania czujek do
serwisowania, archiwizowania lub tworzenie raportów
• Tryb stacji głównej – możliwość przesyłania danych, w przypadku
alarmu, uszkodzenia lub zmiany stanu, z centrali (central) do PC,
który będzie odbierał informacje, wyświetlał na ekranie i
przechowywał na dysku
• Tryb rejestru historii zdarzeń – możliwość analizy zdarzeń
zapisanych wcześniej na dysku PC, pracującego w trybie Stacji
głównej.
99 /
Pytania ?
100 /
Dziękuję !
101 /