Ramus Aspe Mørk

download report

Transcript Ramus Aspe Mørk

EU-støtte til virksomheder
ErhvervSkanderborg d. 27. august 2014
EU-konsulent, Rasmus Aspe Mørk
Indhold
o Hvem er Central Denmark EU Office?
o Hvorfor søge EU-tilskud?
o Hvad er der tilskud til?
o Hvordan får man pengene?
o Hvad hjælper iFacilitator med?
Central Denmark EU Office
o
Etableret 1. januar 2007 – med
udgangspunkt i Århus-kontoret i
Bruxelles
o
Samarbejde mellem Region Midtjylland
og regionens 19 kommuner
o
Forening med bestyrelse på 7
medlemmer, der repræsenterer
Regionen, kommunerne og Vækstforum
o
9 medarbejdere i Bruxelles
o
Betalt af kommuner og Regionen – hver
2 kr. pr indbygger
Hvorfor skulle virksomheder dog
søge EU om tilskud til produktudvikling?
Finansiering:
o EU betaler 50-70% af omkostningerne ved udvikling af et nyt produkt.
Patent på nyt produkt:
o Som udgangspunkt tilfalder patentet på det nye produkt den projektstyrende
SMV, mens andre dele af værdikæden involveret i projektet får patent på
deres del. Nyt innovativt produkt øger konkurrenceevnen væsentligt.
Viden:
o EU-projekter laves som regel i samarbejde med førende virksomheder og
forskningsinstitutioner i EU, som bidrager med den nyeste viden på området.
Kontakter:
o Støtten fra EU kan lokke samarbejdspartnere til, som ellers er svære at få
kontakt til, og dette kan give adgang til nye markeder og nye EU-projekter.
Hvad der tilskud til?
EU’s konkurrenceudsatte midler støtter teknologidrevne produktudviklingsprojekter
• Risiko ved teknologiudviklingen for høj til investorer.
• Markedspotentialet skal til gengæld være stort og grundigt forberedt.
Dette støttes:
Dette støttes ikke:
o
Grundforskning
o
Drift & anlæg
o
Anvendt forskning
o
Kopi-projekter
o
Udvikling og
o
Projekter uden
demonstration
internationalt
potentiale
iFacilitator-case:
EcoJet
Virksomhed: RadiJet
Projektbudget: 1,7 mio. EUR
EU-støtte: 1,3 mio. EUR
Produkt: Super miljøvenlig mikro gas
turbine
Projektet: Optimering og
demonstration af mikro gas turbinen.
Partnerskab: Danske og internationale
virksomheder og videns-institutioner:
- RadiJet leder teknologiudviklingen.
- DAMRC står for den administrative
ledelse og skal vurdere materialetyper
- Frichs deltager i demonstrationsaktiviteterne.
Poul og Gert Lading, RadiJet:
»Vi får den hjælp, vi skal bruge, og det gode er,
at det er en blåstempling af vores forretningside.
Der er også nogle i EU, der tror på os«.
»Det giver credit, når og hvis vi vil i gang med
andre projekter«.
Hvordan får man så fat i pengene?
Den gode projektide:
Den gode ansøgervirksomhed:
o
Ny teknologi
o
Markedspotentiale
den nye teknologi udvikler
o
Bidrager til løsning på
virksomheden.
samfundsudfordring
o
o
o
aktiviteter og behov.
kompetencerne til at gøre
formået.
Tager udgangspunkt i
eksisterende kerne-
Partnerskab med
det som ingen før har
Har en strategi for, hvordan
o
Har kapacitet til at gennem-
føre projektet ved siden af
driften.
Horizon 2020
EXCELLENT
SCIENCE
INDUSTRIAL
LEADERSHIP
SOCIETAL
CHALLENGES
(ca. 24,5 Mia. euros)
(ca. 17 Mia. euros)
(ca. 29,5 Mia. euros)
European Research
Council
Leadership in enabling
and industrial
technologies
Health, demographic
change and well-being;
Future and Emerging
Technologies
Marie Sklodowska-Curie
actions
Research Infrastructures
Access to risk finance
Innovation in SMEs
Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine
and maritime and inland water
research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient
energy;
Smart, green and
integrated transport;
Climate action, resource
efficiency and raw
materials;
Inclusive, innovative and
reflective societies.
Secure Societies
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
Hvad skal man kigge efter?
Specific challenge:
Adresserer mit projekt dette?
Scope:
Passer min metode med
dette?
Expected impact:
Kan mit projekt levere dette?
Type of action:
Passer mit projekt til denne
projekttype?
Partnere:
Hvilke kompetencer skal
inddrages i mit projekt?
Tidshorisont:
Passer det til mine planer?
Budget:
Står det mål med omfanget af
mit projekt?
NB: Fanebladet ”Submission Service” er link til ansøgningsskemaet.
Horizon 2020 – EU’s Forsknings- og innovationsprogram
De mest relevante projekttyper for
virksomheder er:
o
SMV-instrumentet
o
Demonstrations-projekter
o
Europæisk erhvervs-PhD.
o
Forskningstunge projekter
SMV-instrumentet - Vilde ideer hurtigt på markedet
Område:
 Radikal innovation med stort markedspotentiale inden for rimeligt brede temaer
inden for samfundsmæssige udfordringer og nøgleteknologier.
Krav til partnerskab:
 Kun internationale partnere, hvis de er nødvendige for projektets succes.
Støtte:
 Fast takst på 50.000 EUR til fase 1 og 70% til fase 2 (0,5 – 2,5 mio. EUR).
God ansøgerprofil:
 Internationalt indstillet SMV med en meget innovativ idé, som de har kapacitet
til at drive frem til markedet på kort tid med få partnere.
SMV-instrumentet - Vilde ideer hurtigt på markedet
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Projektmodning
Aktiviteter:
Udvidet feasibility study
Risikoanalyse
IPR
Partnersøgning
Ansøgning:
Business koncept ide
10 sider
Output:
Gennemarbejdet business
plan
Støtte:
50.000 EUR fast takst
Opstart: 3 måneder efter
ansøgningsfrist (4 om året)
Projektlængde:
6 måneder
Udvikling og demonstration
Aktiviteter:
Udvikling af prototype
Test i relevant miljø
Pilot hos ”første kunde”
Ansøgning:
Fase 1 B.P. + beskrivelse af
aktiviteter i fase 2 (30 sider)
Output:
Nyt produkt bakket op af en
business plan, der er solid
nok til investorer
Støtte:
70% - 0,5 – 2,5 mio. EUR
Opstart: 6 måneder efter
ansøgningsfrist (4 om året)
Projektlængde:
1-2 år
Kommercialisering
Aktiviteter:
Pitch til private investorer
EU support og promovering
EEN support
Ansøgning:
Ingen ansøgning
Output:
Produkt på markedet
Kapital til virksomheden
Vækst og arbejdspladser
Støtte:
Intet finansielt tilskud
Opstart: Direkte efter fase 2
iFacilitator-case: Hydract
Traditionel virksomhed en god idé og stort potentiale
Produktidé: At udvikle en ny hydraulisk actuator-ventil,
så luften i ventilen erstattes af vand. Samtidigt lever
ventilen op til høje renhedsstandarder, som gør den
brugbar i fødevarebranchen. Bryggerier og mælke-
producenter kan således opnå kraftige energibesparelse
og større præcision ved blanding.
o
Tilskudsprogram: FP7 – Research for SMEs
o
Virksomhed: Forarbejder af rustfrit stål
o
Projektbudget: 1,9 mio. EUR
o
EU-tilskud: 1,6 mio. EUR
H2020: Demonstrations-projekter –
Ny forskning demonstrerer sin værdi
Område:
 Udvikling af nye produkter og services samt test, demonstration og i nogle
tilfælde opskalering af produktionen. Rimeligt specifikke prioriteter.
Krav til partnerskab:
 Mindst 2 udenlandske partnere og store virksomheder er ofte mere relevante
partnere end forskningsinstitutioner.
Støtte:
 70% + 25% i overhead – typisk støttebeløb: 2-7 mio. EUR.
God ansøgerprofil:
 Markedsførende SMV eller stor virksomhed med teknologi inden for prioriteten.
iFacilitator-case: Bioman-projektet
o
Economically efficient
BIOgas production from
MANure fibres and straw
o
Hvad gjorde iFacilitator?
o
o
o
o
o
Tog kontakt til Silkeborg-virksomheden Bigadan.
”Solgte” EU-projekt som en god mulighed for at udvikle virksomheden.
Hjalp dem i gang med at skrive EU-ansøgningen.
Fandt partnere fra Tyskland, Østrig, England og Spanien.
Hvad går projektet ud på?
o
o
o
o
At udvikle en metode til omkostningseffektiv biogasfremstilling ud fra kolort ved at
udskille væsken til gødningsformål så kun fibre er tilbage, tilsætte strå og derefter
behandle med ultralyd og enzymer.
Vil gøre landmænd i stand til at køre egne biogasanlæg.
Projektet kører fra november 2012 til marts 2015.
Budget: 13,8 mio. kr. – EU-støtte: 10,3 mio. kr.
H2020: Europæisk Erhvervs-ph.d. (EID)
– Udenlandsk forsker til virksomheden
Område:
 Vidensoverførsel mellem universitet og virksomheder uden temabegrænsning.
Krav til partnerskab:
 Mindst 1 udenlandsk universitet, som sender en PhD. til virksomheden.
Støtte:
 100% af forskers løn samt rejse- og opholds-omkostninger i 3 år. (ca. 250.000
EUR)
God ansøgerprofil:
 Stor eller lille virksomhed med et interessant PhD.-projekt og kontakt til
udenlandsk universitet.
H2020: Forskningstunge projekter – Indgå strategiske
partnerskaber med topuniversiteter i EU
Område:
 Udvikling af nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer eller åbne op for
nye applikationsmuligheder af nøgleteknologier. Rimeligt specifikke prioriteter.
Krav til partnerskab:
 Mindst 2 udenlandske partnere. Det vil som regel være forskningsinstitutioner
der leder denne type projekter, men SMV’er højner chancen for støtte.
Støtte:
 100% + 25% i overhead – typisk støttebeløb: 2-10 mio. EUR.
God ansøgerprofil:
 SMV eller stor virksomhed med teknologi inden for prioriteten.
Eurostars-programmet
•
Eurostars støtter større teknologiske udviklingsprojekter mod at udvikle et nyt
produkt i samarbejde med mindst en europæisk partner. Typiske projekter har
et budget på 10-15 mio. kr. og gennemføres af 2-3 SMV’er og en vidensinstitution
over 2-3 år. Eurostars giver 50% i støtte til virksomheder og 75% til
vidensinstitutioner.
•
Programmets hjemmeside:
https://www.eurostars-eureka.eu
Eurostars – Udviklingstunge forretningsideer gøres
markedsklare
Område:
 Udviklingstunge innovationsprojekter med stort markedspotentiale uden
temabegrænsning.
Krav til partnerskab:
 Mindst en udenlandsk virksomhed eller forskningsinstitution.
Støtte:
 50% af projektomkostningerne – typisk støttebeløb: 1-2 mio. EUR.
God ansøgerprofil:
 Forskningstung virksomhed med adgang til internationale markeder og nogen
erfaring med internationale projekter – evt. fra anden virksomhed.
iFacilitator-case: HIVAC
Den rigtige risiko-profil
Produktidé: At udvikle den første HIV-vaksine, der lever op til lovkravene for vaksiners
immunitetsniveau og er mere sikker at bruge end eksisterende medikamenter på markedet.
Projektet bruger en helt ny tilgang til at imødegå HIV’s immunforsvarsnedbrydning, der
introducerer rationelt designede mutationer. Vaksinen forventes at nå frem til kliniske tests (fase
1) et år efter projektets afslutning.
o
Tilskudsprogram: FP7 – Research for SMEs
o
Virksomhed: Universitets-spin-off
o
Partnerskab: 1 dansk virksomhed
og 2 udenlandske universiteter
o
Projektbudget: 1,2 mio. EUR
o
EU-tilskud: 0,9 mio. EUR
o
iFacilitator: Matchede til Eurostars og
skrev for-projektansøgning.
Ambient Assisted Living (AAL) – IKT
afhjælper demografiske udfordringer
Område:
 Udvikling af nye produkter og services, der afhjælper udfordringer ved det
aldrende samfund. Årlige specifikke prioriteter.
Krav til partnerskab:
 Mindst 2 udenlandske partnere, der som regel er SMV’er, end-users og
forskningsinstitutioner.
Støtte:
 50% – typisk støttebeløb: 1,5-2,5 mio. EUR.
God ansøgerprofil:
 SMV med fokus på brugerdreven innovation og spidskompetencer på prioriteten.
iFacilitator-case: e-Stocking
Lille ikke-teknologisk virksomhed med de rigtige kontakter og en god idé
Produktidé: Der udvikles en “intelligent” støttestrømpe-løsning, der gør det muligt
at styre kompressionen alt efter patientens ønsker. IKT-løsning sørger for real-time
trykjusteringer og patientdata-monitorering. Partnerskabets virksomheder dækker
hele værdikæden for produktion af løsningen.
Tilskudsprogram: Ambient Assisted Living
Virksomhed: Handikaptøj-producent
Partnerskab: 5 SMV’er, 3 forskningsinstitutioner og 2 “brugere”.
Projektbudget: 2,1 mio. EUR
EU-tilskud: 1,3 mio. EUR
iFacilitator Central Denmark
•
Gratis ekspertrådgivning målrettet virksomhedens behov, kapacitet og
ambitionsniveau.
•
Virksomheden får:
o
o
o
o
o
Et overblik over EU’s støttemuligheder
En vurdering og validering af projektideer
Hjælp til kort projektbeskrivelse
Hjælp til at finde samarbejdspartnere i ind- og udland
Hjælp til at opnå for-projektmidler
Resultater
•
Over 400 midtjyske virksomheder kontaktet
•
80 indsendte EU-ansøgninger
•
28 støttede EU-projekter – 7 under evaluering
•
38% succesrate mod 22% på landsplan
•
167 mio. kr. i EU-støtte til midtjyske virksomheder
Virksomheden i centrum af iFacilitator
Stakeholders
 Erhvervsråd
 Væksthuset
 GTSinstitutter
 Enterprise
Europe
Network
 Udviklingsparker
 Århus
Universitet
 Regionale
satsninger
 EU-DK
Support
henvisning
Central
Denmark
EU Office
henvisning
Match
Kontakt
Midtjysk
virksomhed
Ansøgning
EU
Validering
Modning
Innovayt A/S
Ansøgning
Eurocenter
De konkrete skridt i iFacilitator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontakt til lokal eller regional erhvervsfremmeaktør.
Erhvervsfremmeaktøren gør Central Denmark EU Office opmærksom på virksomheden
som en god ansøger til EU-midler.
Central Denmark EU Office ringer virksomheden op til en snak om EU-støtte med
udgangspunkt i virksomhedens ambitioner for udvikling over de næste 5 år.
Hvis virksomhedens ambitioner og tidshorisonten for disse kan matches med, hvad EU
støtter, sørger Central Denmark EU Office for et gratis møde med en privat konsulent
specialiseret i EU-støtte.
På det møde afklares det om virksomheden har en realistisk chance for at opnå EUstøtte, og i så fald, hvordan man kan komme frem til en god ansøgning.
Derefter kører en proces med virksomheden, frem mod et solidt grundlag for at søge
EU-støtte, hvor det bl.a. afklares, hvad innovationshøjden af projektet er, hvilke
kompetencer projektet har behov for, for at lykkedes, og hvilke nøglepartnere i indog udland man kunne inddrage.
iFacilitator hjælper med ansøgning om danske midler til EU ansøgningsprocessen i de
tilfælde, hvor dette er muligt.
iFacilitator
Afklaring
Ca. 1-3 mdr.
Derefter:
Ansøgning
Ca. 1-3 mdr.
Evaluering
Ca. 3-9 mdr.
Implementering
Ca. 1-3 år
Produkt på
markedet
Ca. 0-2 år
iFacilitator-case: Airfield Monitor
Iværksætter med god idé og understøttende partnerskab
Produktidé: At udvikle et nyt system til at måle is på landingsbaner for dermed at øge
sikkerheden og mindske brugen af miljøskadende isfjerning.
o
Tilskudsprogram: FP7 – Research for SME’s
o
Virksomhed: IKT-iværksætter
o
Partnerskab: Liwas, Mercon (projektleder),
Alenxandra, AmfiTech, Fraunhofer (DE), Delft
Tekniske Universitet (NL), Vector International (BE)
& C.N.S Systems (SE).
o
Projektbudget: 2,7 mio. EUR
o
EU-tilskud: 1,65 mio. EUR
o
iFacilitator: Projekt-idé matchet til tilskudsprogram, fundet udenlandske partnere og
skrevet for-projektansøgning. (120.000 DKK)
Midtjysk for-projektordning til Eurostars
Hvorfor?
At skabe flere og bedre ansøgninger til Eurostars fra midtjyske virksomheder.
Hvordan?
Nem og hurtig ansøgningsproces per mail til Central Denmark EU Office.
Hvor meget?
50.000 kr. i tilskud.
50% af omkostningerne ved at skrive ansøgningen.
Hvornår?
Løbende ansøgningsfrist frem til en måned før Eurostars’ ansøgningsfrist.
Hvem kan få?
Midtjyske SMV’er, der ansøger om at lede et Eurostars-projekt.
Forskningsaktører kan ikke søge, men SMV’erne kan vælge at bruge deres forprojektmidler til at betale en forskningsaktør eller konsulent for at skrive ansøgningen.
Hvad støttes?
Støtteberettigede udgifter:
 Egne timer (afregnes med 600 kr./time)
 Rejser til møder med udenlandske partnere
 Ekstern hjælp til ansøgningsskrivningen
Hvornår er pengene på
min konto?
Tilskuddet udbetales bagud efter Eurostars-evalueringen.
Dokumentation?
Regnskab for for-projektet med timesedler for egne timer og faktura på resten.
Minimumskrav for udbetaling af tilskuddet er mindst 50% af max. score på hvert af de 3
evalueringskriterier: 1. Projektorganisering, 2. Innovation og 3. Markedspotentiale.
Hvor er ansøgnings-
På Central Denmark EU Offices hjemmeside:
skemaet?
http://www.centraldenmark.eu/information-til/virksomheder/for-projektmidler-til-eurostars/
Midtjysk for-projektstøtte til EU’s SMV-fase 1?
Mulighed godkendt af Vækstforum – afventer godkendelse i Regionsrådet.
Tilskud til midtjyske virksomheder:
o
EU’s SMV-instrument – fase 1: 25.000 kr. (ca. 10 ansøgninger kan støttes)
Vilkår:
o
Krav om 50% egenfinansiering.
o
Dækning af lønudgifter, rejser og/eller ekstern bistand.
Ansøgningsfrist:
o
Løbende frem mod EU’s frister i december og marts.
Kvalitetskrav: (endnu ikke endeligt afklaret)
o
Nok 50% af max-score på hvert kriterium i EU’s evaluering af ansøgningen.
EUopSTART (2014-opslag – kan ændre sig i 2015)
Tilskud til danske virksomheder og vidensinstitutioner:
o
Koordinator i ansøgning: max. 150.000 DKK.
o
Partner i en ansøgning: max. 100.000 DKK.
o
SMV-instrumentet (fase 2) og Eurostars: max. 50.000 DKK.
o
Forhandling af kontrakt: 50.000 DKK.
Vilkår:
o
Krav om 50% egenfinansiering
o
Dækning af lønudgifter, rejser mv. og ekstern bistand
Ansøgningsfrist:
o
Åbner igen for nye ansøgninger i januar 2015.
Kvalitetskrav:
o
At der indsendes en gyldig ansøgning til EU.
”Hvis ikke vi havde haft mulighed for at gå igennem den
her iFacilitator-proces, og få hjælp fra sådan nogen som
Innovayt og Central Denmark, så var vi aldrig nogensinde
kommet igennem.”
Peter Espersen, KM Rustfri
”Der ligger jo en stor viden der, som
kan rådgive én
om det overhovedet er relevant, og
som kan pege på,
hvilke programmer, der kunne være
relevante at søge i,
og så selvfølgelig støtten i
ansøgningsprocessen.”
Lars Herold, Designit
”Tidligere har vi måske mere haft projekter hvor vi har været
heldige at blive spurgt om vi ville være med i et projekt, men
igennem iFacilitator har vi haft bedre chance for at gå ind i et
projekt med vores egne ideer - fokusere på vores egne ideer først,
og så finde nogen at samarbejde med bagefter.
Claus Ibsen, Vestas Aircoil