PP CJG Maassluis - Samenwerkingsverband Schiedam

download report

Transcript PP CJG Maassluis - Samenwerkingsverband Schiedam

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Programma • • • Het CJG Het Wijkteam Jeugd&Gezin Vragen

CJG Maassluis • • • • Het CJG is de plaats voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en alle vormen van dienstverlening, die hiermee verband houden Vrijwillige hulpverlening voor gezinnen met kinderen/jongeren van -9 maanden tot 23 jaar Zet in op preventie Is een netwerkorganisatie

CJG Maassluis • • • Front Office Jeugdgezondheidszorg Wijkteam Jeugd&Gezin

De Jeugdgezondheidszorg • • • • Alle kinderen in beeld Vaste contactmomenten Maatwerk medewerkers o Jeugdartsen o Jeugdverpleegkundigen o Doktersassistente o CB assistente o (Ortho)pedagogen

Wijkteam J&G Maassluis • • Actief vanaf 01-02-2014 in Maassluis oost, vanaf 01-11-2014 geheel Maassluis Door wijkgericht te gaan werken moet de nodige hulp efficiënter, effectiever en kostenbesparend ingezet worden.

Wijkteam J&G Maassluis Gezin centraal Gezin

Wijkteam J&G Maassluis Oost Informele Wijknetwerk Sport vereniging Familie Buurt vereniging Gezin Vrienden Kerk/ Moskee Buren

Wijkteam J&G Maassluis Rol informeel netwerk • • • • Heeft een grote rol bij het: Signaleren Inzetten van hulp Ondersteunen van wijkgenoten ….

Wijkteam J&G Maassluis Formele Wijknetwerk School SMW Kinder opvang Gezin JGZ AMW Politie MEE Huisarts

Wijkteam J&G Maassluis

Rol formeel netwerk • • • • • • Is verantwoordelijk voor 80% van de zorg Vroegsignalering van problematiek Inzetten van gerichte interventies op signalen Uitvoeren van gerichte preventieve programma’s Stimuleren van eigen kracht Betrekken van het Wijkteam bij het gezin

Wijkteam J&G Maassluis WIJKNETWERK School Kinder opvang Buren Familie AMW Vrienden MEE Sport Gezin Wijkteam Huisarts Kerk/ Moskee Politie SMW JGZ

Wijkteam J&G Maassluis Jeugd- en gezinscoaches • • • • Professionals vanuit verschillende organisaties Werken generalistisch en hebben ieder hun eigen specialisaties om hulp in te zetten Zetten zich in voor de meest kwetsbare gezinnen Werken samen

Wijkteam J&G Maassluis Oost Inzet hulp bij meervoudige problematiek • • • • • • • • • Schulden Opvoedvragen/opvoednood Verstandelijke beperking Psychiatrische stoornissen Organiseren huishouden Gezinsproblematiek Huisvesting Dagbesteding Tienermoeders

Wijkteam J&G Maassluis

De kracht van het wijkteam

• • • • • • Neemt binnen een week na de aanmelding contact met de cliënt!

Werkt met 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur De casusregisseur is het vaste aanspreekpunt voor het gezin Heeft een directe verbinding met de verschillende organisaties en professionals uit het wijknetwerk Zet in op de eigen kracht van het gezin en hun omgeving Start met wat nodig is: Geeft advies, ondersteuning of zet door naar zwaardere hulp of specialistische hulp

Wijkteam J&G Maassluis

Specialistische hulp

Wijkteam J&G Maassluis

Jeugdbeschermingsplein

• • • • Regionaal geregeld Minder schakels, snelle doorstroom; aanmeldingen binnen 48 uur op JB tafel, binnen 5 dagen aan de tafel met de cliënt.

Jeugdbeschermingstafel heeft één overleg Besluitvorming i.s.m. de keten op basis van beschikbare informatie en beschikbare expertise: - Dwang: Vrijwillig kader/outreachend - Drang: Uitspraak van de rechter

Wijkteam J&G Maassluis

Jeugdbeschermingsplein

• • • Doelgroep Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en (fysieke) veiligheid van de kinderen En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of ouders deze hulp niet aanvaarden

Jeugdbeschermingsplein

Doelgroep

• • • Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en (fysieke) veiligheid van de kinderen En waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of ouders deze hulp niet aanvaarden

Jeugdbeschermingsplein

Resultaat

• • • • • • 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur Casusregie vanuit gecertificeerde instelling. Bestaande gezinsplan is uitgangsput met als aanvulling de bedreigde ontwikkeling en/of veiligheid Veiligheid en ontwikkeling van het kind staan centraal.

Onderzoek, zorg/begeleiding en toezicht lopen parallel, zo nodig inzet Spoed Interventie Team Zorg voor op- en afschalen.

Melder blijft aangehaakt bij vervolg, uitvoering in samenwerking met WT, ouders en netwerk.

Jeugdbeschermingsplein

Aanmelden

• Aanmelding Ouders/jeugdigen moeten geïnformeerd zijn over de melding en de werkwijze JBP , tenzij veiligheid van de melder in gevaar is. (folder io).

• • • • • Niet geschikte meldingen Als het een VOTS betreft/als er een acuut veiligheidsrisico is.

Als het een middel is de wachtlijst te bekorten.

Een melding zonder hulpverlening geschiedenis, als hulp geen kans gekregen heeft.

Om een andere organisatie te omzeilen.

Als de melding ongegrond of onvoldoende ernstig is of enkel als ‘niet pluis’ wordt gekaraktiseerd.

Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak GOSA

Wijkteam J&G Maassluis

Privacy

• • • • Privacyreglement moederorganisatie Privacy afspraken Toestemming cliënten delen gegevens In gesprek en transparant naar cliënten

Wijkteam J&G Maassluis Resultaat Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich kan ontwikkelen tot een volwaardig lid van de samenleving

.