Hormoon stelsel & Lymfatisch stelsel

download report

Transcript Hormoon stelsel & Lymfatisch stelsel

Meebewegen met wat het leven wil.
Je laten meenemen door de stroom van
het leven.
Zoals het water van de zee je draagt en
meeneemt, zo doet ook het leven dat.
Het draagt ons en wijst ons de weg.
Aan ons de opgave ons niet te verzetten,
maar ons te laten meenemen.
Dus:
Afscheid nemen, loslaten en je verwonderen over
nieuwe vergezichten die het leven schenkt.
Hans Stolp & Harm Wagenmakers
Een visie op:
Hormoon stelsel &
Lymfatisch stelsel
Door:
Joseph Linnenbank
Docent en POS-coach
aan het ANZN te Eindhoven
Waar ga ik vanuit?
- Holistisch
De mens in zijn totaliteit
Het vrouwelijke en mannelijke in ons
Een wording met het goddelijke
Zo binnen, zo buiten
Zo boven, zo beneden
Kijken naar de oorzaak, niet het symptoom
Het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam
- Karma
- Chakra’s
- De invloed van het kleurenspectrum (Het licht)
Karma
“De gevolgen van acties of keuzen”
• Instant karma-effect
- De gevolgen zijn onmiddellijk merkbaar
• Middellang karma-effect
- Het heeft tijd nodig voor je jezelf realiseert dat je
verkeerd bezig bent.
• Uitgesteld karma-effect
- Je bent jaren ongezonder gaan leven en je voelt je
steeds minder, maar je weet eigenlijk niet waarom.
• Familiekarma
- In je familie komen steeds weer dezelfde
“problemen” voor. (Grootouders, ouders, broers,
zussen enz.)
Chakra’s
7 hoofdchakra’s
• Kruin; Zetel van het hoogste bewustzijn
• Voorhoofd; Integratie van het geestelijke
bewustzijn in de persoonlijkheid van de mens
• Keel; spreken en handelen vanuit ons innerlijk
ten opzichte van de omgeving
• Hart; het liefdesvermogen en de verdere
gevoelswereld
• Solar Plexus; beleving en vormgeving van
gevoelens en gedachten binnen de
persoonlijkheid
• Sacraal; scheppende energieën (seksualiteit)
• Basis; uitdrukking geven aan ons gehele
bewustzijn via onze persoonlijkheid
Kleuren
•
•
•
•
•
•
•
Paars
Indigo
Blauw
Groen
Geel
Oranje
Rood
Het Goddelijke – Het Universele
De Intuïtie – Het Gevoelsmatige
Het Communicatieve
Het Onvoorwaardelijke (Liefde)
Het Actieve – flexibele – Creatieve
Het Relationele (Man/vrouw)
De Verpersoonlijking (IK)
Zo binnen – zo buiten
Het hormoonstelsel
Een transformatieproces om eenheid te
bereiken met het goddelijke
Een proces om onvoorwaardelijke liefde te
manifesteren in ons aardse leven en in ons
zelf
Hormoon Functie :
- De functie wordt bepaald door de organen en
de chakra’s waar de hormoonproducerende
klieren mee zijn verbonden
- Het zijn overbrengers van impulsen uit de
diepere dimensie
- Het zijn overbruggers van het stoffelijke naar
het fijnstoffelijke
- E-motie : Energie in beweging
Chakra’s – Klieren - Kleuren
•
•
•
•
•
•
•
7e Kruin
6e Derde oog
5e Keel
4e Hart
3e Zonnevlecht
2e Sacraal
1e Basis
Epifyse
Hypofyse
Schildklier
Thymus
Pancreas
Geslachtsklier
Bijnieren
Paars
Indigo
Blauw
Groen
Geel
Oranje
Rood
Epifyse
• Thema: Angst & Vertrouwen
• Betekenis: Het fundament, De persoonlijkheid en
het hemelse
• De poort (filter) naar het Universele,
Het hogere bewustzijn
• De bewustwording in de materie (Geestkracht)
• Sleutelpositie in het “Geestelijk hart”
• 7e chakra, Wit/Paars
Hypofyse
•
•
•
•
•
•
•
•
Thema: Emoties
Betekenis: Het ervaren van onszelf
De poort naar het aardse
Verzamelpunt van het onderbewuste
Achterkwab: Mannelijk
Voorkwab: Vrouwelijk
Sleutelpositie in het “Geestelijk hart”
6e chakra, Indigo
Schild- Bijschildklier
•
•
•
•
•
Thema: Het lijden
Betekenis: Uiting geven aan emoties
Communicatie; Bagatelliseren of Opblazen
De poort naar het kwetsbaar durven zijn
Overheersing van het lijden vanuit het
onderbewuste
• 5e chakra, Blauw
Thymus
•
•
•
•
•
Thema: Overgave, bewustwording
Betekenis: Erkenning van liefde
Verbinding met het onderbewust zijn
De weg naar de innerlijke kracht
Verbinding met de Levensorganen;
Hart/Longen
• 4e chakra, Groen
Alvleesklier
• Thema: Eenzaamheid
• Betekenis: Besef van het liefdesvermogen in
de persoonlijkheid van de mens
• Verwerking vanuit het onderbewuste; Wat zijn
we in staat te verwerken, wat staan we onszelf
toe?
• Suikerstofwisseling; Zielekracht, emotionele
genoegdoening
• 3e chakra, Geel
Geslachtsklier
• Thema: Verbinden (Verlangen, lust)
• Betekenis: Een worden
• De polariteit in het mannelijke en vrouwelijke,
innerlijk en uiterlijk, universeel en aards
• Van twee naar één. Nieren, Testikels, Eileiders
• De mens schept zichzelf;
- volmaakt en onvoorwaardelijk
- kwetsbaar en liefdevol
• 2e chakra, Oranje
Bijnieren
• Thema: Aarding, zelfaanvaarding en inzicht
verwerving
• Betekenis: Het Ik-besef kan uitgroeien tot
Godsbesef in de mens
• Vecht- of vluchtmechanisme (merg)
• Weerstand, stofwisseling (schors)
• Het verwerven van inzichten welke leiden tot
zelfaanvaarding
• Erkenning van jezelf
• 1e chakra, Rood
Bevindingen
• De hormoonklieren worden gevoed vanuit de
diepere dimensies of bewustzijnsgebieden
• Het hormoonstelsel weerspiegelt de
transformatie naar de eenheid met het
goddelijke
• E-moties zijn de sleutel tot bewustwording
• Overtuigingen vormen de grootste
uitdagingen
• De hormoonklieren tonen in hun activiteit de
weerslag van de innerlijke gesteldheid van de
mens
• Fronsende blik
• Voorover gebogen
• Oogt beladen, vermoeid
• Open blik
• Rechtop
• Oogt actief, verkwikt
• Wanneer alle chakra’s in zuivere verbinding
staan met elkaar en vanuit een innerlijk balans
functioneren, zal onvoorwaardelijke liefde
door de mens stromen en eenheid met het
goddelijke worden verwezenlijkt.
• ZONLICHT is de voeding van al het leven. Het
kleurenspectrum (Prisma) speelt een
belangrijke en onvoorwaardelijke, maar vaak
onderkende rol in het zelfhelend vermogen
van de mens.
●
Het zelfhelend vermogen van de mens ligt in
het vinden van balans tussen het mannelijke
en vrouwelijke in alle aspecten van ons leven
Het lymfatisch stelsel
• Het vrouwelijke in ons:
- Het levenbehoedende karakter
- Het element water (vloeistofbalans)
- Het emotionele en gevoelsleven
• De kracht hangt samen met de mate van verwerking
• Vernieuwing van scheppingsenergie (Prana) vanuit de
opruimfunctie
• Scheppingsenergie in haar verdichting als seksuele energie
is wel de meest herkenbare uiting van de scheppende
kracht die in de mens aanwezig is
• De lymfestroming heeft een nauwe samenhang met de
ademhaling, het samentrekken van het middenrif en de
druk die in de weefsels ontstaat wanneer het bloed het
hart verlaat
De Lymfe functies
• Het drainage systeem voor de weefselvloeistoffen
• Instandhouding van de vloeistofbalans
• Het zuiveringsproces waarin de innerlijke groei
naar bewustwording plaats kan vinden
• Het ontvangen van geestkracht (Prana), wat leidt
tot vernieuwing en bewustwording
• De behoedende kracht welke zorg draagt voor de
mate van loslaten van het materiegericht zijn
De Milt
•
•
•
•
Rode en witte pulpa.
Bloed- (vuur) en Lymfatisch weefsel (water)
Het mannelijke en vrouwelijke aspect in een
Via de hypofyse en het vegetatieve zenuwstelsel
bereiken signalen van geestkracht de milt
• Via de zonnevlechtchakra bereikt prana de milt,
hierin liggen de mogelijkheden van het totale zijn
opgeslagen
• De milt heeft een functie als opstarter. De lever,
direct verbonden middels de poortader, de
stroomverdeler
• De werkzaamheid van prana is afhankelijk van de
mate waarin de mens zijn handelen laat bepalen
door oude gebondenheden en dwangmatigheden
in zijn emoties en denken
• Het lymfatisch weefsel draagt zorg voor
verschoning van het oude en afgewerkte
• Prana draagt zorg voor verheldering en
vernieuwde impulsen
• Het lymfatisch weefsel geeft uitdrukking aan de
eenheid van het vrouwelijke en het mannelijke.
Het zuiverende, soms overspoelende water naast
de stuwende, soms verterende kracht van het
vuur
Eind Conclusie
Door jezelf te realiseren dat alles met elkaar
verbonden is en dat signalen van het lichaam
als uiteindelijk doel het volledig mens worden
nastreven, zul je inzichten verwerven die
leiden tot het manifesteren van het goddelijke
in jezelf.
In een woord: VERLICHTING
Dank u voor uw aandacht
ANZN
Academie voor
Natuurgeneeskunde Zuid
Nederland
www.josephlinnenbank.nl
Een toegift
“Naamanalyse”
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I R
HQZ
GPY
FOX
ENW
DMV
CLU
BKT
AJS
Zonnegoud
Rozerood
Paars
Indigo
Blauw
Groen
Geel
Oranje
Rood
1-2
1
1
1
2
1-3
1
1
3
Vertrouwen
Onvoorwaardelijk, Liefde
Het goddelijke, Universele
Intuïtie
Communicatie
Balans in denken/voelen
Flexibiliteit en activiteit
Relatie
Jouw innerlijke kracht