SPS - SMK Baru Bintulu

Download Report

Transcript SPS - SMK Baru Bintulu

Kementerian Pendidikan Malaysia
Sistem Pengurusan Sekolah
sebagai penyelesaian kepada
Menangani Isu Beban Tugas Guru
dan
Pengintegrasian Satu Data Pendidikan KPM
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
SPS
2013
Cita-cita dan Harapan
Projek Rintis Sekolah Bestari
1996-2005
2006 – 2007
SSMS WSMS
Pembestarian Sekolah
mulai
SPS
2009
(12 Januari 2009)
+ SPK
22 modul pengurusan sekolah
disediakan di dalam SPS
Objektif:
 Mewujudkan hanya satu aplikasi pengurusan
maklumat di sekolah
 Mewujudkan hanya satu pangkalan data
Fungsi:
 Sistem yang mengautomasi dua bidang utama di
sekolah iaitu pengurusan dan pentadbiran
pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran
(PdP).
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
2
Aplikasi SPS
22 modul pengurusan sekolah
Digunakan di 88 sekolah bestari
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Maklumat Sekolah
Kemudahan Sekolah
Takwim Sekolah
Pentadbir Sistem
Staf
Murid
Sistem Rumah
Jadual Waktu
Asrama
Kehadiran
Kedatangan Murid
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
3
Bimbingan & Kaunseling
SPBT
Disiplin
Kurikulum
Kandungan
Program Nilam
Peperiksaan
Kokurikulum
Laporan
Utiliti
e-Cuti
Perancangan Peluasan SPS
Julai - Oktober 2013
Tanggungjawab semua sekolah
menggunakan 6 modul teras SPS
1
6 Modul Teras SPS
2
Oktober 2013
Proses pengintegrasian data
SPS-EMIS akan mula dijalankan
bagi melihat keupayaan SPS
untuk mengutip data EMIS KPM
3
4
Begitulah seterusnya dengan
sistem-sistem lain KPM yang
ketika ini digunakan di sekolah
•Pengurusan Maklumat Sekolah
•Pengurusan Kemudahan Sekolah
•Pengurusan Staf
•Pengurusan Murid
•Pentadbir Sistem
•Takwim Sekolah
Dengan kejayaan ini, secara
beperingkat semua kemasukan
hanya dilaksanakan melalui SPS.
5
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
4
Keperluan Asas Pelaksanaan
keperluan
pelaksanaan
Terdapat empat(4) keperluan asas,
mengikut keutamaan, bagi sekolah untuk
melaksanakan SPS.
Kesanggupan serta komitmen
pengurusan sekolah untuk
melaksanakan SPS di sekolah
1
2
Sumber manusia untuk mengurus
SPS dan penglibatan semua
warga sekolah dalam
penggunaan SPS
3
4
Ketersediaan maklumat/data
yang diperlukan bagi memastikan
SPS dapat beroperasi dan
dilaksanakan secara berkesan
dalam persekitaran operasi
sekolah
Ketersediaan capaian internet di
dalam persekitaran sekolah dan
juga di luar sekolah
(untuk kegunaan di luar waktu
persekolahan)
mula menggunakan SPS
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
5
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi
Capai url
https://sps.1bestarinet.net/SPS
Tempoh : 1 minggu
1
Log masuk kali Pertama
2
Taipkan
Username: No KP.KODSEKOLAH
Password: No KP
831111132222.YEA9102
Tukar password
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
6
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi
3
4
Log keluar, kemudian log masuk sekali lagi menggunakan password
baru.
Klik pada menu
Pentadbir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
7
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi
5
Klik pada menu Selenggara Maklumat Staf
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
8
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi Guru
6
Klik pada menu Tambah
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
9
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi
7
Paparan tersebut akan kelihatan, kemudian klik pada menu Sila Pilih
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
10
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi Guru
8
9
Tetingkap berikut akan muncul, kemudian klik pada nama sendiri
untuk mengemaskini maklumat peribadi.
Klik pada menu Pilih
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
11
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi
10
•Nama akan muncul pada borang maklumat peribadi
•Lengkapkan maklumat peribadi
•Pastikan KOD NAMA GURU adalah sama dengan KOD NAMA JADUAL WAKTU
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
12
Pelaksanaan
Mengemaskini Maklumat Peribadi
11
12
•Klik menu Simpan
Lengkapkan maklumat lain seperti maklumat Keluarga, Pengalaman
Kerja, Kelulusan Akademik dan lain-lain. Klik menu Tambah untuk
menambah maklumat peribadi.
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
13
Pelaksanaan
Selenggara Maklumat Murid
Klik pada menu Pentadbir
Sekolah
Klik pada menu Tambah Murid
Tempoh : 5 minggu
1
3
2
Pilih menu Selenggara Maklumat
Murid
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
14
Pelaksanaan
Selenggara Maklumat Murid
7
Paparan tersebut akan kelihatan, kemudian lengkapkan maklumat
murid
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
15
Pelaksanaan
Selenggara Maklumat Murid
Penting...
8
Pastikan medan Tingkatan Kemasukan adalah TINGKATAN TERKINI murid
tersebut BUKANnya tingkatan awal kemasukkan murid tersebut
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
16
Pelaksanaan
Selenggara Maklumat Murid
9
10
Pada bahagian maklumat pengesahan. Pastikan nama pengguna dan
kata laluan murid adalah NO KP sahaja.
Klik pada menu
Simpan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
17
Pelaksanaan
Selenggara Maklumat Murid
11
Kemudian lengkapkan maklumat pada menu maklumat keluarga, rekod
persekolahan, maklumat untuk dihubungi dan lain-lain.
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
18
Pelaksanaan
Penempatan Murid Secara Manual
Klik pada menu Pentadbir
Sekolah
Tanda Check-box untuk
memilih nama pelajar
Klik pada menu Pindah Murid
Tempoh : 5 hari
1
3
2
Pilih menu Penempatan Murid
Secara Manual
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
19
Pelaksanaan
Penempatan Murid Secara Manual
4
5
Pilih kelas yang sesuai untuk menempatkan pelajar ke kelas terkini.
Klik pada menu Pindah Murid
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
20
Pelaksanaan
Penempatan Murid Secara Manual
11
Murid telah ditempatkan pada kelas terkini.
Pastikan guru telah mengemaskini maklumat peribadi untuk
didaftarkan sebagai wali kelas.
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan
21
Terima Kasih
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Teknologi Pendidikan