Biuro Akcji Charytatywnych - II Liceum Ogólnokształcące im. Króla

Download Report

Transcript Biuro Akcji Charytatywnych - II Liceum Ogólnokształcące im. Króla

Biuro Akcji Charytatywnych
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Nauczyliśmy się pomagać innym
– Spróbujcie i Wy !
Historia
Biuro Akcji Charytatywnych zostało
powołane na początku stycznia 2014r.
przez Samorząd Uczniowski 2014 w II
Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
Głównym celem powstania Biura było
szerzenie wartości wolontariatu,
bezinteresowności i pomocy innym
oraz utworzenie prężnie działającej
grupy uczniów, która propagowałaby te
idee wśród Sobieskiej społeczności.
Co to znaczy pomagać? – kilka słów od nas
- Kiedy ktoś pomaga, to dzieli się z innymi tym co ma najlepszego i uczy się
dostrzegać w innych to, co dobre.
Aneta
- Pomagając możemy sprawić, że ktoś mimo wszystko się uśmiechnie.
Iza
- Kochać ludzi i to co złe w świecie – naprawiać. A ludzi uciśnionych - odciążać.
Janek
- Dawać siebie innym!
Grzegorz
Nasze działania
Pomoc w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym
Sióstr Służebniczek N. M. P.
Wspólna zabawa, pomoc w odrabianiu lekcji, ogólne spędzanie czasu w przyjaznej, miłej
atmosferze wraz z niepełnosprawnymi dzieciakami.
ul. Lenartowicza 4 – Kraków
Z Natalią i Weroniką (po lewej) i z Magdą (po prawej)
Zbiórka różańców dla misji franciszkańskich
na Ukrainie
Zbiórka nadal trwa !
Kiermasz świąteczny na rzecz Hospicjum św. Łazarza
Sprzedajemy przygotowane przez nas kartki świąteczne,
czy ozdoby na choinkę i wigilijny stół i całą kwotę
przeznaczamy na rzecz Hospicjum świętego Łazarza.
Wspieranie akcji organizowanych przez Bank Żywności
Akcje zbiórki żywności tej organizacji odbywają się na terenie całej Polski.
Członkowie BACh wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym akcji, a następnie
koordynowali samo wydarzenie na terenie sklepu Biedronka na Azorach i
przy Bonarce oraz Alma w Galerii Kazimierz.
Siedziba w Krakowie ul. Zabłocie 22 przy Akademii im. Frycza Modrzejewskiego.
Akcja zbiórki zakrętek
Czyli jak wykorzystać rzeczy niepotrzebne, by zrobić coś dobrego. Pierwszym
etapem akcji było przygotowanie i udekorowanie pudełek. Następnie
rozstawiliśmy je w widocznych punktach na terenie szkoły. Każdy mógł
wrzucić zakrętkę przy okazji wyrzucania butelki po napoju. Także Ci którzy
zbierali plastikowe zakrętki w swoim domu mogli przynieść je do szkoły i
oddać na szczytny cel, jakim było zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego dla
Dominika
Akcja: Rodzina Rodzinie – paczka dla rodzin na
Ukrainie
Wpierana przez Caritas Polska akcja
polega na zbiórce na terenie
szkoły produktów żywnościowych,
ubrań, koców i tym podobnych
produktów codziennego użytku, a
następnie za pośrednictwem
Caritasu przekazaniem ich do
rodzin na Ukrainie.
AKCJA TRWA!
Akcja Krwiodawstwa
We współpracy z Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Krakowie na
terenie II Liceum zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa cieszącą się
ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. 48 z nich zgłosiło swój
udział, natomiast aż 40 udało się oddać krew, dzięki czemu uzyskano
17.650ml krwi pełnej tj. 39 pełnych jednostek krwi!
Siedziba Wojewódzkiego Centrum znajduje się na ul. Rzeźniczej 11 (przy Galerii
Krakowskiej)
Członkowie
Biura Akcji Charytatywnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grzegorz Ziarko
Aneta Ciarach
Izabella Kubik
Jan Szydłowski
Roksana Marek
Zuzanna Szylkiewicz
Anna Gibała
Zuzanna Święch
Magdalena Graca
Opiekun grupy:
p. Anna Kuźma
Kontakt
Dane szkoły:
Biuro Akcji Charytatywnych:
ul. Sobieskiego 9
31-136 Kraków
E-mail: [email protected]
Sekretariat:
tel/fax: +48 12 633-73-92
tel: +48 12 633-06-41
[email protected]
Niektóre grafiki zaczerpnięte z www.google.pl