2011 Cryotherapie voor prostaat en niercelcarcinoom

download report

Transcript 2011 Cryotherapie voor prostaat en niercelcarcinoom

1e Post EAUN Meeting
Cryotherapie voor
prostaat- en niercelcarcinoom
Erik van Muilekom
Verpleegkundig specialist
Cryotherapie
Prostaat
Indicaties
• Geen standaard therapie in gelocaliseerd
prostaatcarcinoom
• Salvage cryotherapie na radiotherapie
• Ziekte controle na recidief
(Pisters L.L. (2009) J Urol.182(2):517-27)
Plaats prostaatcarcinoom
Cryotherapy
• Bevriezing voor vernietiging tumor
• Te kort aan gerandomiseerde clinische trials in
gelocaliseerd prostaatcarcinoom
• Slechts 2 trials Cryotherapy versus RT
– Beperkte follow up
– Cry niet inferieur tov RT
– Slechtere sexuele functie
– Evaluatie criteria niet helder
(Robinson J.W. et al, (2009) Cancer,Chin J.L (2008) Prostate
Cancer Prostatic Dis. 11(1):40-5.Jones J.S. (2008) J Urol.
180(2):554-8.)
Plaats prostaatcarcinoom
Cryotherapy
• Complicaties:
– urethra letsel,
– urine incontinentie
– Erectiele disfunctie,
– uretra strictuur,
– fistels,
– prostatitis
(Robinson J.W. et al, (2009) Cancer,Chin J.L (2008) Prostate
Cancer Prostatic Dis. 11(1):40-5.Jones J.S. (2008) J Urol.
180(2):554-8.)
Technology
1.Generatie
0.Generation:
•Solaire metale blok
2.Generatie
1.Generatie (1960-1990):
2.Generatie (mid. 1990):
3.Generatie (2000):
3.Generatie
prostaat
biopsie
naald
Moderne Cryobiologie
1st Generatie
2e Generatie
3e Generatie
Meer gelijkmatige termperatuur
distributie bij gebruik 3e generatie
cryonaalden
Oud versus nieuw
Behandel zone
relatie tussen behandelzone
en effectzone
effect
zone
behandelzone het zelfde
9mm
20mm
Minder schade omgving
20mm
20mm
38mm
28mm
3.4 mm
cryoprobe
17-gauge
cryoneedle™
3e Generatie CryoNeedle™
3e Generation CryoNeedle™
ijsbal
Joule Thomson Effect
High
Pressure
Argon
Pressure
Valve
Tubing
High
Pressure
Helium
CryoNeedle
Pressure
Valve
Tip
-183°C
Orifice
Argon
+70°C
Helium
Ice ball
Cryobiologie
1.Extracellulair ijs-cristal-formatie (<-7°C)
→terugtrekken van water hyperosmotisch extracellulair gebied
→ water is onttrokken aan cellen
→ cell krimpen, membramen en cellen worden beschadigd
door dehydratie
Proces richt schade aan cel aan
Cryobiologie
2. Intracellulair ijs-cristal-formatie
(<-15°C en snel (!) bevriezing ~25°C/ min)
→ laat langzaam osmotisch proces niet toe
→ ijs cristallen reageren
→ verstoring cel functie en cel membraam
Proces maakt cel kapot
Cryobiology
3. Vasculair effects
•Tgv vasoconstrictie→ circulatie vermindering
→ formatie micortrombus→ cellulaire ischemie en necrose
•Vasculaire schade
Ice ≠ Ice
Bevriezing: zo snel als mogelijk
Temperatuur
minimaal -40°C, omdat extra- en intracellulaire
ijsformatie niet wordt bereikt bij hogere temperaturen
Cryo Therapy
Tot 25 naalden afhankelijk van de volume prostaat
Naalden worden geplaatst onder transrectale echo
Twee bevriezings cycli snel naar -30°C, en temperatuur
10 minuten vasthouden.
Temperatuurmeting 2-5 onafhankelijke sensors
Cryotherapie Krankenhaus Nordwest
Cryotherapie Krankenhaus Nordwest
Cryotherapie Krankenhaus Nordwest
Cryotherapie Krankenhaus Nordwest
Naald plaatsing
Cryotherapie Krankenhaus Nordwest
Cryotherapie Krankenhaus Nordwest
Cryotherapie
Nier
Indicatie
•
•
•
•
•
•
•
Minimale tumoren
Als chirurgie niet mogelijk is
Comorbiditeit
Bij mononier
Beperkte nierfunctie
Sparen van de nier
Herhaling is mogelijk
(Davol, 2006 Urology)
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
3-8 naalden om een ijsbal te vormen, afhankelijk van
grootte van de tumor
Percutane plaatsing naalden onder laproscopie en
echo maar ook onder CT
Twee cicly snel bevriezing tot -30°C, ongeveer 10
min, onderbroken door ondooien
Temperatuur controle 2 sensors
Postoperatieve Zorg
Eten en drinken
Normaal
Mobilisatie
direkt
Naald punctie/ poort/ drain
•Verband
•Observatie zwelling/ haematoom
•Observation afscheiding
•Bij geen haematurie, catheter verwijderen 1 dag post
operatief
Postoperatieve zorg
pijn
Paracetamol
antibiotica prophylaxis
Perioperative
laboratorium controle
Nierfunctie
HB
Breed bloedbeeld
Ontstekingsparameters
Complicaties
Intraoperatief
•Orgaan/nier schade
•Bevriezingsschade omliggende organen
•Circulatie en respiratoire effecten door
intraabdominale druk
•Bloeding ook later evt. Laparotomie
•Late nierfunctiestoornissen
Met dank aan
Suzanna Hieronymi
Krankerhaus Nordwest Frankfurt