Razvojna agencija Mrav 11 2013

download report

Transcript Razvojna agencija Mrav 11 2013

Razvojna agencija
Prezentacija djelovanja, studeni 2013. – rujan 2014.
18. rujan 2014.
O nama
Osnovana u studenom 2013.
Temeljna zadaća = doprinos gospodarsko-socijalnom razvoju Kutine uz
korištenje europskih i nacionalnih fondova.
Pružamo informativnu, savjetodavnu i operativnu podršku
gospodarstvu, institucijama i organizacijama civilnog društva.
Djelovanje u području: poduzetništva, poljoprivrede, društvenog
razvoja, energetike.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
2
Aktivnosti kojima se bavimo:
Identifikacija projekata
Priprema i prijava projekata na natječaje nacionalnih i EU fondova
Potpora tijekom pripreme i provedbe projekata
Edukacija privatnog, civilnog i javnog sektora
Posredovanje i povezivanje lokalnih institucija s ključnim
institucijama, organizacijama i udrugama
Podizanje konkurentnosti sudionika lokalnog razvoja
Promocija nacionalnih i EU fondova
Konstantno usavršavanje i educiranje na području EU fondova
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
3
Odobreni projekti
Broj odobrenih projekata Iznos odobrenih sredstava
9
UKUPNO: 1.163.201 kn
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
4
Odobreni projekti
Redni
broj
Naziv projekta
Izvori financiranja
Odobreno
1.
"Integration of asylum seekers to local
community", Udruga KOMA
Erasmus+
Odobrena sredstva: 9.640,00 €
Vlastita sredstva: 0,00 €
UKUPNO: 9.640,00 €
2.
"Rekonstrukcija javne rasvjete na području
Grada Kutine", Grad Kutina
Ministarstvo graditeljstva
i prostornog uređenja
Odobrena sredstva: 70.000,00 kn
Vlastita sredstva: 25.000,00 kn
UKUPNO: 95.000,00 kn
3.
„Unapređenje poduzetničkog okruženja”,
Razvojna agencija Mrav
Ministarstvo
poduzetništva i obrta
Odobrena sredstva: 135.996,00 kn
Vlastita sredstva: 45.332,00 kn
UKUPNO: 181.328,00 kn
4.
"U svijet stvarnog poduzetništva", Srednja
škola Tina Ujevića, Kutina
Ministarstvo
poduzetništva i obrta
Odobrena sredstva: 28.100,55 kn
Vlastita sredstva: 0,00 kn
UKUPNO: 28.100,55 kn
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
5
Redni
broj
5.
Odobreni projekti
Naziv projekta
Izvori financiranja
Odobreno
Energetski pregledi javne rasvjete
Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Odobrena sredstva: 50.000,00 kn
Vlastita sredstva: 76.607,50 kn
UKUPNO: 126.607,50 kn
6.
Program za mlade grada Kutine
Nacionalna zaklada
Odobrena sredstva: 69.600,00 kn
Vlastita sredstva: 11.870,76 kn
UKUPNO: 81.473,98 kn
7.
Virtualna avantura moslavačke tradicije
(VAMT)
Ministarstvo turizma
Republike Hrvatske
Odobrena sredstva: 80.000,00 kn
Vlastita sredstva: 120.000,00 kn
UKUPNO: 200.000,00 kn
8.
Razmjenom i usklađivanjem do razvoja
poduzetništva, OŠ Banova Jaruga
MINPO
Odobrena sredstva: 30.251,96 kn
Vlastita sredstva: 0,00 kn
UKUPNO: 30.251,96 kn
Učenje bez granica - pomoćnici u nastavi
Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta
9.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
Odobrena sredstva: 630.250,00 kn
Vlastita sredstva: 0,00 kn
UKUPNO: 630.250,00 kn6
Projekti
Sredstva: Fond za razvoj turizma u. 2014. g. - razvoj turističke infrastrukture i
zaštite turističke resursne osnove
Virtualna avantura moslavačke tradicije (VAMT)
Prijavitelj: Grad Kutina
Partneri: Turistička zajednica
grada Kutine i LAG Moslavina
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
7
Virtualna avantura moslavačke tradicije (VAMT)
Opći cilj:
Pridonijeti osnaživanju grada Kutine kao turističke destinacije, a kroz
revitalizaciju povijesne kulturne baštine, unaprjeđenje turističkih
proizvoda i izgradnju javne turističke infrastrukture.
Specifični cilj:
Obnova, interaktivno opremanje i promocija jedinstvene turističke
atrakcije kontinentalnog dijela Hrvatske, 5 trjemova tradicijske
arhitekture pod nazivom Virtualna atrakcija moslavačke tradicije.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
8
Mjera K1 - Learning Mobility of Individuals
Projekti
Integration of asylum seekers to local community
Prijavitelj: Kutinska Organizacija Mladih
Partneri: Youth access association (Turska), INDICOT (Španjolska), Young
Partners for Civil Society Development (Rumunjska)
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
9
Integration of asylum seekers to local community
Opći cilj:
Podizanje svijesti mladih aktivnih građana o nužnosti integracije tražitelja
azila u društvo s naglaskom na socijalnu koheziju.
Specifični ciljevi:
1. Podići svijest o svakodnevnoj problematici tražitelja azila kod 16 mladih i 4
europske organizacije mladih te smanjiti njihove predrasude zbog boje kože,
vjere, jezika.
2. Upoznati kroz razmjenu mlade sa različitostima kultura, jezika, načina
razmišljanja i djelovanja uz interkulturalni dijalog i razvoj vještina kroz
neformalno i informalno učenje.
3. Potaknuti toleranciju i solidarnost kod mladih uz povećanje mogućnosti
mobilnog učenja i razmjenu.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
10
Projekti
Sredstva: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Natječaj: Ministarstvo socijalne politike i mladih
4. Lokalni programi za mlade
Program za mlade grada Kutine
Prijavitelj: Grad Kutina
Partneri: Foto video klub Kutina
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
11
Program za mlade grada Kutine
Opći cilj:
Kroz izradu programa za mlade omogućiti mladima kvalitetnu
društvenu participaciju u svijetu rada, kulture, cjeloživotnog učenja i
zdravlja, te aktivnije djelovanje mladih kroz udruge.
Specifični ciljevi:
1. Izraditi gradski program za mlade u gradu Kutini primjenom aktivne
participacije i doprinosa mladih.
2. Izgraditi kapacitete organizacija mladih i za mlade, za njihovo aktivno
sudjelovanje u građanskim inicijativama lokalnog razvoja.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
12
Program: „PODUZETNIČKI IMPULS”
Mjera D1 – Obrazovanje za poduzetništvo
Projekti
Razmjenom i usklađivanjem do razvoja poduzetništva
Prijavitelj: Osnovna škola Banova Jaruga
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
13
Razmjenom i usklađivanjem do razvoja
poduzetništva
Opći cilj:
Stjecanje poduzetničkih kompetencija i vještina kod 174 učenika OŠ Banova
Jaruga kroz aktivnosti učeničke zadruge.
Specifični ciljevi:
1. Povećati kapacitete učeničke zadruge i same škole za pružanje znanja iz
poduzetništva.
2. Osposobiti učenike za kompletno zadružno poslovanje usvajanjem znanja
uz praktičnu primjenu.
3. Promicati poduzetnička znanja, vještine i stavove u fazi odgoja i
obrazovanja.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
14
Program: „PODUZETNIČKI IMPULS”
Mjera D1 – Obrazovanje za poduzetništvo
Projekti
U svijet stvarnog poduzetništva
Prijavitelj: Srednja škola Tina Ujevića
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
15
U svijet stvarnog poduzetništva
Opći cilj:
Podizanje kvalitete i razvoj poduzetničkih vještina i kompetencija kod 100
učenika Srednje škole Tin Ujević Kutina.
Specifični ciljevi:
1. Unaprijeđeni kapaciteti Srednje škole Tin Ujević kroz opremanje
Poduzetničkog centra.
2. Ostvareno realno poduzetničko iskustvo 100 mladih Poduzetničkom centru
kroz 4 vježbeničke tvrtke.
3. Podignuta razina svijesti o nužnosti i prednostima poduzetništva kod 600
mladih kroz sudjelovanje na sajmu vježbeničkih tvrtki.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
16
Projekti
Program: „PODUZETNIČKI IMPULS”
Mjera 3A – Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri kompetencije
Unapređenje poduzetničkog okruženja
Prijavitelj: Razvojna agencija Mrav d.o.o.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
17
Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja
Opći cilj:
Povećanje kvalitete poduzetničke konkurentnosti kroz podizanje razine
poduzetničkih znanja i vještina te pružanje konkretne mentorske pomoći u
ostvarenju investicija.
Specifični ciljevi:
1. Povećati broj investicija poduzetnika realiziranih uz potporu EU i
nacionalnih fondova te vlastitih sredstava.
2. Povećati kapacitete Razvojne agencije MRAV kao poduzetničke potporne
institucije u cilju povećanja pokrivenosti moslavačke regije potporom
poduzetništvu.
3. Povećati broj poduzetnika koji koriste usluge poduzetničkih potpornih
institucija.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
18
Predani projekti
Redni broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv projekta
Izvori financiranja
Prostori (su)djelovanja
Nacionalna zaklada
Internacionalizacija poslovanja
MINPO
Moslavačka oaza
Ministarstvo socijalne politike mladih
Kutina - jačanje socijalne uključenosti starijih
Nacionalna zaklada
Korak po korak do održivog razvoja Kutine
Nacionalna zaklada
Poticanje konkurentnog poslovanja
MRMS
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
19
Predani projekti
Redni broj
Naziv projekta
Izvori financiranja
7.
Virtualna avantura moslavačke tradicije (VAMT)
Ministarstvo turizma Republike
Hrvatske
8.
Trijemovi - Javne potrebe u kulturi
Ministarstvo kulture
9.
Zgrada na trgu - Gradska knjižnica
Ministarstvo kulture
10.
Jačanje kapaciteta civilnog društva ljudska prava Roma
(„Education for Equality”)
Središnja agencija za financiranje i
ugovaranje
11.
Jačanje kapaciteta civilnog društva - razvoj filantropije u
zajednici, Zaklada Sandra Stojić („Do good, feel better”)
Središnja agencija za financiranje i
ugovaranje
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
20
Predani projekti
Redni broj
Naziv projekta
12.
"Igrala za djecu s teškoćama u razvoju", DND Kutina
13.
"Osiguranje pristupa osobama s invaliditetom
prostorijama udruga", Grad Kutina
14.
"Uređenje odgojno - obrazovnih standarda Dječjeg
vrtića "Neven" u Kutini", Grad Kutina
15.
"Unapređenje prometne infrastrukture na području
grada Kutine", Grad Kutina
16.
"Cvjećarnica KALA"
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
Izvor financiranja
HEP
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije
Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije
Ministarstvo poduzetništva i obrta
21
Predani projekti
Redni broj
Naziv projekta
Izvor financiranja
17.
"Montažer SMOLA d.o.o."
Ministarstvo poduzetništva i obrta
18.
Doing business together, Grad
Kutina
Erasmus +
19.
Integration through education, OŠ
Vladimira Vidrića
Erasmus +
20.
Art of Cultural Entrepreneurship,
POUKT
Erasmus +
Gojlo kolijevka hrvatske naftne
industrije
Nacionalna zaklada-Naš doprinos
zajednici
Sigurnije igralište više sporta, OŠ
Mate Lovraka
Nacionalna zaklada-Naš doprinos
zajednici
Turbomehanika – Ulaganje u
opremu za 2014. godinu
MINGO
21.
22.
23.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
22
Ostale aktivnosti
• Održane konzultacije za pravne subjekte
• Poduzetnici
• Ustanove
• Organizacije civilnog društva
• Održane edukacije
• Osposobljavanje mladih za sampozapošljavanje
• Potpora
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
23
Najava natječaja
• Povećanje konkurentnosti MSP-a – studeni 2014.
• Poslovna i turistička infrastruktura – studeni 2014.
• Integracija pripadnika Romske nacionalne manjine u redovni
obrazovni sustav – studeni 2014.
• Program ruralnog razvoja – za poljoprivrednike, poduzetnike u
ruralnim područjima, ponuđače u turizmu, infrastruktura u naseljima
– siječanj 2015.
• Europski socijalni fond – zapošljavanje ranjivih skupina – studeni
2014.
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
24
Hvala Vam na pažnji!
Izvor: http://www.ra-mrav.hr/ (preuzeto: 18.09.2014.)
25