alcoholintoxicatie - Schakels in de Zorg

Download Report

Transcript alcoholintoxicatie - Schakels in de Zorg

Alcohol
Why do you do it?
Why do you keep
beating me?
You give some people
a real good time
But you also cause
a lot of misery
Alcohol, jongeren, ICU
goede mix?
L.F. te Velde
H.H. Ponssen
De casus in NL op de IC
• 16 jaar
• Vrienden op feest geweest
• Zakt op de terugweg in elkaar
–
–
–
–
–
–
–
–
Op SEH: E1V1M2
Snurkt
T: 35,8
Glucose: 4,5 mmol/l
pH: 7,34, pCO2: 8kPa, Bic 17,8
Stinkt naar alcohol
Vrienden hebben geen idee wat er gebeurd is
Ouders: “hij drinkt geen alcohol”
• Promillage: 3,2
Alcohol – C2H5OH
• De helft binnen 15 minuten opgenomen
• De rest binnen 30 – 60 minuten
• Afbraak nauwelijks beïnvloed door de hoeveelheid die je
inneemt:
– 10 kg lichaamsgewicht – 1 gram alcohol/uur afbraakvermogen
– 70 kg – 7 gram per uur
– 1 liter bier – 40 gram alcohol – 5 glazen
• Een niet drinker : > 3,5 promille coma
• Een drinker: > 5 promille
Alcohol – why do we do it ?
-Waarom drinken we
-Waarom drinken we veel
-Waarom zorgen over alcohol
Why do you do it?
• Alcohol is lekker?
-
-
-
Dieren en baby's drinken
geen alcohol
Het is vooral een goed
schoonmaakmiddel
Of om de open haard aan te
steken
Je moet het leren drinken
De fabrikant helpt daarbij
Why do you do it?
Why do you do it?
•
Alcohol is gezellig
-
Na een paar glazen wordt je wat losser en
vrijer
Je wordt minder verlegen
Je humeur wordt versterkt (slecht humeur
trouwens ook)
-
-
Alcohol hoort erbij. Thuis wordt ook
gedronken
Niet drinken wordt vaak niet geaccepteerd
“peer pressure” is voor jongeren
heeeeel zwaar
Why do you do it?
•
Jongeren beginnen vooral te drinken om erbij te horen. Sterk onder
invloed van commercie.
•
Waarom gaan ouderen veel drinken?
-
Genetische en familiaire factoren
Slepende conficten
Angsten, teleurstelling
En tenslotte verslaving
Dus vaker om “te vergeten” of te “vluchten”
Alcohol is prettig
• bevordert productie van endorfine
• verzacht zorgen en emoties
Maar
• steeds meer nodig voor zelfde effect
• endogene productie daalt
dus zonder alcohol wordt je steeds somberder
Figures en facts
• Is Alcoholgebruik onder jongeren (10-24 jaar) een probleem?
-
24000 SEH presentaties door jongeren met letsel door alcohol / jaar
Jongeren die niet drinken plegen nagenoeg geen vergrijpen!
86% vh uitgaansgeweld is alcohol gerelateerd
En 9% van “alle”incidenten” met politie contact
Hoe dronkender hoe ergerder
Typisch Nederlands probleem?
Typisch Nederlands probleem?
Probleem van deze tijd?
•
•
•
•
Consumptie van alcohol sinds 2000 licht gedaald
Aantal jonge mannelijke zware drinkers gedaald
Alcoholgebruik onder scholieren (t/m 14) gedaald
Percentage binge drinkers blijft hoog
• Aantal alcohol klanten in verslavingszorg gedaald
• Sterfte primair of secundair door alcohol blijft gelijk
• Maar …..>>>
Aantal ziekenhuis opnames door alcohol stijgt!!
(vooral bij jongeren en 55+)
Aantal SEH behandelingen bij jongeren
met alcoholvergiftiging stijgt
Dat is toch raar ?
Minder alcohol gebruik – meer opnames
Ondanks alle voorlichtingscampagnes en
overheidsmaatregelen om (excessief)
alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen
worden er ieder jaar meer jongeren met
alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis
dan het jaar ervoor.
Dankzij alle voorlichtingscampagnes en
overheidsmaatregelen om (excessief)
alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen
worden er ieder jaar meer jongeren met
alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis
dan het jaar ervoor.
Toch niet zo raar
• het creëren van
een morele paniek
• Maar ook betere
bewustwording
• Veel aandacht in
de pers (lekker
onderwerp)
Alcohol How do you do it?
Alcohol is toxisch
Kinderen reageren anders
Kinderen reageren anders
Kinderen reageren anders
• Kinderen slaan stadium 1,2 en
3 vaak over
Waarom doen ze zo dom?
Symptomen van intoxicatie
•
Daling van bewustzijn tot coma vanaf een promillage van 1.5
•
Ademdepressie
•
Hypothermie door perifere vasodilatatie en ontregeling thermocentrum
•
Hypotensie door vasodilatatie, polyurie, braken, transpireren
•
Metabole en respiratoire acidose
– Lactaat acidose (pyruvaat omgezet in lactaat)
– De Krebcyclus overbelast: Acetyl CoA omgezet in aceton – urine: ketonen
++
•
Hypoglycaemie wordt niet veel gezien
– Gestoorde gluconeogenese
Behandelen van intoxicatie
•
Maagspoelen en norit is doorgaans zinloos
– Geforceerde diurese: zinloos – de lever metaboliseert !!
•
•
Trauma en andere intoxicaties uitsluiten
Intuberen bij EMV 7 (aspiratie voorkomen)
•
•
Afkoelen voorkomen
Ruim verwarmd infuus – met name glucose(corrigeert acidose)
•
Ouders troosten
•
Zelden hemodialyse bij promillage > 3/4 en ernstige acidose en/of diep
coma.
– Ook gemakkelijk om patiënt te verwarmen
Het goede nieuws
•
•
•
•
De meeste jongeren houden het bij 1 opname
Geen delier
Geen onttrekkings insulten
Geen lange termijn problemen
• Maar: onbekend of deze jongeren op termijn
“alcoholist” worden
Lange termijn effecten veel
problematischer
2009 bekende mortaliteit
Alcohol en verkeer
• 20% van de ernstig gewonde auto bestuurders is
onder invloed van alcohol
• Bij 20% van de verkeersdoden is alcohol betrokken
• Naar schatting 200 doden per jaar. Vooral jongeren!
Take home !
• Problematisch gebruik van alcohol bij jongeren komt
zeker heel veel voor
• Maar de incidentie neemt niet toe: het probleem wordt
beter herkend. Campagnes lijken dus te helpen
• Opnames bij intoxicatie is vervelend maar mortaliteit en
morbiditeit door ongelukken en agressie veel zorgelijker
• De intensive care speelt maar een heel kleine rol