Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

Download Report

Transcript Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

EUREGIO KARELIAN
17.08.2010
8.4.2015
1
KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELU OY
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy on PohjoisKarjalan matkailun alueorganisaatio, joka vastaa
alueen yhteisestä matkailumarkkinoinnista, tuotekehityksestä, kokous- ja kongressipalvelujen tuottamisesta, matkailupalvelujen myynnistä sekä
matkailuneuvonnasta.
.
8.4.2015
2
Matkailun painopistealueet
• Pohjois-Karjalan matkailustrategia on voimassa
2007 – 2013
• Lähtötilanne 2007 (2006 lukuja)
– Ympärivuotiset vuodepaikat
– Matkailuyrityksiä
– Matkailuyritysten yhteenlaskettu
työllisyysvaikutus
- Majoitus- ja ravitsemustoiminnan
liikevaihto
- Matkailun majoitusvuorokaudet
(rekisteröidyt)
8 476 kpl
639 kpl
1 822
henkilötyövuotta
98,38 milj.€
468 481
yöpymisvrk
8.4.2015
3
MATKAILUSTRATEGIAN
PAINOPISTEALUEET:
•Tukea matkailun investointeja, siten että majoituskapasiteetti ja
ohjelmapalveluyritysten palvelukapasiteetti ovat kasvaneet
taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan tasolle.
•Ohjata matkailun rahoitusta siten, että maakunnan
matkailukeskittymät kasvavat ja kehittyvät kansallisesti ja
kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi.
•Ohjata matkailun rahoitusta siten, että matkailun
toimintaympäristö, laatu ja ympäristönäkökohdat sekä
esteettiset ja esteettömät näkökannat tulevat huomioiduiksi.
•Tukea matkailun kasvun kautta kriittisesti tärkeiden
liikenneyhteyksien kehittymistä (lentoliikenne, nopeat
junayhteydet) sekä edesauttaa matkustamisen kustannusten
laskua lisääntyneen kysynnän kautta.
8.4.2015
4
• Hakea voimakasta kasvua vetovoimaisten, helposti
ostettavien ja teemapohjaisten kärkituotteiden kautta
sähköisen liiketoimintaympäristön kehittämisen avulla.
• Tuoda tehokkuutta matkailun kehittämiseen ja
markkinointiin yhteisesti sovittujen ja verkostoituneiden
yhteistyömallien kautta.
• Ohjata matkailu- ja ympäristörakentamista ja toimintaa
siten, että se perustuu tasokkaaseen suunnitteluun, on
korkealaatuista ja ympäristövastuullista, ja kuvastaa
karjalaista ja paikallista identiteettiä.
• Kasvua kansainvälisyydestä toimenpiteinä mm:
• Suunnitelmallista markkinointi- ja myyntityötä
ulkomaille kohdemaina Venäjä, Saksa, Alankomaat,
Ruotsi, Iso-Britannia, Sveitsi ja Japani
• Käynnistetään ulkomaan markkinointihanke
• Tehdään aktiivista ulkomaanmarkkinointiyhteistyötä ItäSuomen tasolla
• Tuetaan yleisesti Venäjän matkailun edistämiseen
8.4.2015
5
suunnattuja kehittämistoimintoja
Matkailustrategian määrälliset tavoitteet 2013
-Majoituskapasiteetti kasvanut 12 000 vuodepaikkaan, tästä 90
% on tapahtunut Kolilla, Bomballa, Joensuussa ja Niiralan
rajanylitysaseman läheisyydessä
- Maakuntaan on syntynyt 1-2 ohjelmapalveluyritystä, joiden
palvelukapasiteetti mahdollistaa 200-400 sekä kotimaisen että
kansainvälisen asiakkaan palvelun samanaikaisesti
- Pohjois-Karjalan rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet ovat 650
000 kpl vuonna 2013
8.4.2015
6
VISIO 2013
- Pohjois-Karjalan matkailu on kasvanut keskus- ja
kärkituotevetoisesti yhdeksi maakunnan tärkeimmistä
tuohentuojista, jolla on merkittävä rooli koko maakunnan
pysyvänä työllistäjänä ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä.
- Maakunta tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti
KOLI-brandistaan: alue erottuu kilpailijoistaan palveluidensa
ympärivuotisuudella, monipuolisuudella, ainutlaatuisella
luonto- ja kulttuuriperustalla sekä erityisesti karjalaisella
vieraanvaraisuudellaan.
- Matkailun kapasiteetti- ja yhteistyörakenteet ovat
kasvaneet taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan
mahdollistavalle ja tukevalle tasolle
8.4.2015
7
Pohjois-Karjala
Iloinen luonnostaan!
Lähempänä luonnostaan!
8.4.2015
8