Vanhempainillan diat

Download Report

Transcript Vanhempainillan diat

”Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä.”
VANHEMPAINILTA
8.5.2012
Olet lämpimästi tervetullut!
 Henkilökunnan
esittely
 Koulun kuulumiset ja ensi vuoden
suunnitelmat
- pieni tauko  Asiaa koulutulokkaille ja kouluun muuttaville



Rehtori, koulun esittely
Erityisopettaja, oppilaan tukeminen
Terveydenhoitaja, arjesta selviytyminen
Rehtori + 30 opettajaa, joista neljä laajaalaista erityisopettajaa ja neljä
resurssiopettajaa
 Siirrytään kohti nelisarjaisuutta
 8 koulunkäyntiavustajaa
 10 muuta henkilökuntaa
 Oppilasmäärän kehitys





syksy
syksy
syksy
syksy
2011
2012
2013
2014
444
471
510
550
oppilasta
oppilasta
oppilasta
oppilasta

1969 Lehtolan ja Tursolan koulupiirit yhdistettiin
Suoraman koulupiiriksi, päärakennus valmistuu

1973 Viipalekoulu pihaan ”väliaikaisesti”

1988 Pääkoulun laajennus

1992 Viipalekouluun korjauksia (mm. ilmastointi)

2008 Siirtokelpoinen rakennus koulun pihaan

2009 Tursolan koulu valmistuu koulupiiriin
Oppilasmäärä voimakkaassa kasvussa Suoraman
alueella, ennuste syksyksi 2013 on yli 500
oppilasta
 Uusi koulun mitoitettu 470 oppilaalle
 Viipalekoulu jää koulukäyttöön toistaiseksi?
 Uuden yhtenäiskoulun valmistuttua, Viipaleesta
koulukäytöstä luovutaan

 Peruskorjattavaa
tilaa on 3465m2
 Laajennus on 3255m2
 Yhteensä uusi koulu on kooltaan 6690m2
13 uutta perusopetustilaa
 Kolme uutta erikoisluokkaa (tietotekniikka,
kuvaamataito ja teknisen työn laajennus)
 Muita tiloja mm. mediateekki, pienryhmätiloja,
varastotiloja, psykologin/kuraattorin työhuone,
apulaisrehtorin huone
 Uudet esiopetustilat (kolmelle ryhmälle)
 Nuorisotilat

 Avaruus
- avoimuus
 Valoisuus
 Turvallisuus
 Joustavuus
 Hyvä akustointi
 Modernisuus/aikaa kestävä
 Viihtyisyys
 Monikäyttöisyys
 Käytännöllisyys
NUORISOTILAT/13
luokkatilaa
TN+KEITTIÖ
+RUOKALA
HALLINTO/
ESIOPETUS
Tilaaja: Kangasalan kunnan tilapalvelu,
rakennuspäällikkö Arja Lehto
 Pääsuunnittelu: Arsatek Oy, Jari Palonen ja Arto
Peltokangas
 Pääurakointi: Lujatalo OY

Pitkään odotettu, asiasta puhuttu kymmenen
vuotta
 Kevät 2010: Hankesuunnitelma hyväksytty
 Tammikuu 2011: Suunnittelu käynnistyi
 Tammikuu 2012: Suunnitelmat valmiit
 Maaliskuu 2012: Rakennuttajien kilpailutus
 Toukokuu 2012: Rakennustyöt alkavat 21.5.
 Toteutus vaiheittain 2012-2014
 Valmis 2014 (kevät-kesä-syksy?)

VAIHE 1
- Alkaa toukokuussa 2012, päättyy heinäkuussa
2013, eli lukuvuosi 2012-2013
- Koulu katkaistaan keskeltä kahtia, toinen
puoli opiskelee väistötiloissa urheilukentän
päällä
- Peruskorjattava puoli korjataan, sekä
rakennetaan hallintosiipi, laajennetaan
ruokala, keittiö ja tn-tilat
- Muutto uusiin tiloihin kesällä 2012
VAIHE 2.
VAIHE 1.
VIIPALE
2.Lk ja
3.c ja 3.d
PARAKKI
Alkula ja 3.a ja 3.b
VÄISTÖTILAT
1.lk, 5.lk ja
hallinto
VAIHE 2:
- Alkaa elokuussa 2013, päättyy elokuussa 2014
- Koulun toinen puoli peruskorjataan ja
samalla rakennetaan nuorisosiipi ja uudet
luokat hammashoitolan puolelle
- Edelleen osa oppilaista opiskelee
väistötiloissa
- Piha remontoidaan täydellisesti
- Koko koulun olisi tarkoitus olla valmis
syksyllä 2014
 Koko
hankeen kustannukset n. 10 miljoona
euroa
 Jakautuvat vuosille 2011-2014
 Valtionosuutta ei ole haettu
 Irtaimiston uusinta n. 500 000e
 Kunta
on palkannut erillisen
hankekoordinaattorin
 Kunta on palkannut erillisen
turvallisuuskoordinaattorin
 Koulun pihasta aidataan aina selkeästi
oppilaille kuuluva tila
 Projektista tiedotetaan säännöllisesti
 Asenne täytyy olla meillä kaikilla kohdallaan;
varmasti tulee hankalia tilanteita, mutta
lopputulos on odotettu ja toivottu






Osa koulun vanhaa irtaimistoa myydään/huutokaupataan
to 24.5. klo 17-20 koulun salissa pidettävässä myyjäisissä.
Myytäviä tavaroita on laidasta laitaan (mm. oppilastuoleja,
salituoleja, vanhoja tn-tavaroita jne..).
Ostokset pitää maksaa kaikki käteisellä ja kuljettaa saman
tien pois tapahtumapaikalta.
Arvokkaimmaksi arvioidut tavarat huutokaupataan (mm.
pari harmoonia jnee..).
Myyjäiset alkavat klo 17 salissa ja huutokauppa klo 18.
Näin huutokaupattaviin tavaroihin voi tutustua
ensimmäisen tunnin aikana.
Kaikki rahat menevät lyhentämättömänä koulun uuden
irtaimiston hankintaan.
 Kysymyksiä/kommentteja?
OIKEIN HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE!
- Tauko 5 min -
Uusille vanhemmille
Suoraman koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa
itsetunnoltaan terveitä, vastuuntuntoisia ja rehellisiä
tulevaisuuden kansalaisia turvallisessa ja monipuoliset
mahdollisuudet tarjoavassa oppimisympäristössä.
-> Pohjautuu Suomen lakeihin, asetuksiin ja
opetussuunnitelman perusteisiin
 turvallisuus
 terve
itsetunto
 työnteon arvostus
 ihmisarvo
 toisten kunnioitus
 hyvät tavat
 tietojen, taitojen ja kokemusten arvostus
 Yhteisvastuullisuus
 ekologisuus
 oman kulttuuri-identiteetin tiedostaminen
yhteisöllisyys
rehellisyys
avoimuus
aikuisuus
huumori
Hyvä vuorovaikutus - Yhteiset pelisäännöt
KOULUSSA VIIHTYMINEN
 3.
lk A1-kieli -> Englanti
 4. lk A2-kieli -> Saksa
 78
ekaluokkalaista, luokkataso muuttuu
nelisarjaiseksi
 Opettajat ovat Pia Keskinen, Eija
Turunen, Päivi Klemi ja Leena Kuorilehto
 Luokkakoot 14-18-20-20!
 89
kolmasluokkalaista, luokkataso
muuttuu nelisarjaiseksi
 Tursolan oppilaat 21 sijoitetaan kahteen
luokaan olemassa olevin ryhmin
 Nykyinen 2a luokka jaetaan
Tursolalaisten pariksi
 Opettajat ovat Satu Heinonen, Jaana
Seppä, Kari Veijola ja Tiina Veijola
 Luokkakoot 23-20-23-23!
 KIVA-tiimi
 Oppilaskunta
 Vanhempainyhdistys
 Kuorojen
kannatusyhdistys
Vanhemmat
Oma opettaja ja koulun muut
opettajat
Koulunkäyntiavustajat ja
koulun muu henkilökunta
Vanhempainyhdistys
puh. joht.
Suoraman
koulun
Tukiverkostot
Seurat, yhdistykset, järjestöt
Rehtori Jyrki Taipale
050-4411720
Erityisopettajat: Pirjo
Laatikainen
Ulla Säily, Petri Viljanen, Pirita
Nieminen
Erityisopetuksen koordinaattori
Jaana Karppinen
Kuraattori Senni Kangasniemi
Kouluterveydenhuolto
Kirsti Kylä-Laaso/Johanna
Lantela
Koulutaksit/
kuljetuslogistiikka
Fysioterapeutti
Hammashoito
Päiväkodit
Puheterapeutti
Koulupsykologi
Aluekoulut
Pitkäjärvi / Vatiala
TAYS
311611
Perheneuvola
Koululaisten iltapäiväkerhot
 Rakentuu
luottamukselle
 Avointa ja rehellistä
 Viestin kulku tärkeää, myös positiivisten
 Lapset ovat yhteinen, upea
pääomamme, joiden eteen haluamme
tehdä töitä
 Selkeät roolit
 Yhteiskunta viisauden mittari: miten
suhtaudumme lapsiin!
 Toimimme
aina niin, että teemme
asiat oppilaan edun mukaisesi
 98% tilanteista meillä on sama
näkemys oppilaan edusta
 Olette viisaita vanhempia ja tiedätte
lapsenne parhaan -> roolitus
 2% tilanteista täytyy keskustella
rakentavassa hengessä
 Ohittaminen kielletty!
KIMPALE KULTAA