tatacara pengisian online data i- nilam

download report

Transcript tatacara pengisian online data i- nilam

Bengkel i-NILAM
TARANTULA FRAMEWORK
Tatacara NILAM 2012
Keperluan Teknikal
Web Browser Google Chrome
http://www.google.com/chrome
Acrobat Reader
http://get.adobe.com/uk/reader
http://nilam.tarantula.my
Download Google Chrome & Acrobat Reader
Download Acrobat Reader
Download Google Chrome
Tarantula Support
http://nilam.tarantula.my
Email: [email protected]
017-224 8731 (Pn. Siti)
016-247 3716 (En. Kamarulzaman)
03-2098 7843 (BTP)
24 Jam (24x7)
Support 24x7
Online Support
Skop i-NILAM

Kumpulan Sasaran
SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
D1 - D6
Peralihan, T1 - T5
Skop i-NILAM

2 jenis pengiktirafan
Pengiktirafan
Keseluruhan
Mengambilkira
Bacaan Terkumpul
Keseluruhan
SR: D6 (tahun 6)
SM: T5 (tingkatan 5)
Pengiktirafan Tahunan Mengambilkira Jumlah SR: D1 – D6
Bacaan Tahunan
SM: Peralihan, T1 - T5
Skop i-NILAM


Kategori Bahan Bacaan
Buku Fiksyen
Buku Bukan Fiksyen
FM: Bahasa Melayu
BFM: Bahasa Melayu
FI: Bahasa Inggeris
BFI: Bahasa Inggeris
FC: Bahasa Cina
BFC: Bahasa Cina
FT: Bahasa Tamil
BFT: Bahasa Tamil
FL: Lain-lain Bahasa
BFL: Lain-lain Bahasa
Bilangan Buku
Bacaan Bulanan Murid
Jan - Dis
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Keseluruhan (D6)
Tahap Kelas
RT1 & RT2
(D1,D2,D3,
D4,D5,D6)

Tahap
Jumlah
Bacaan
Terkumpul
90Rendah
- 179
Pengiktirafan
Gangsa (3*)
180 - 269
Perak (4*)
270 - 359
Emas (5*)
360 ke atas
NILAM (6*)
Sijil Pengiktirafan Jauhari
(akhir pengajian D6)
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Keseluruhan (T5)
Tahap Kelas
MR & MA
(Peralihan,T1,T2,T3
T4,T5)

Tahap Bacaan
Menengah
Jumlah
Terkumpul
72 - 143
Pengiktirafan
Gangsa (3*)
144 - 215
Perak (4*)
216 - 287
Emas (5*)
288 ke atas
NILAM (6*)
Sijil Pengiktirafan Jauhari
(akhir pengajian T5)
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Tahunan (D1-D6)
Tahap Rendah
Jumlah Bacaan Tahunan

Tahap Kelas
Asas
(3*)
Sederhana
(4*)
Tinggi
(5*)
Tertinggi
(6*)
D1
9
18
27
36
D2
18
36
54
72
D3
18
36
54
72
D4
18
36
54
72
D5
18
36
54
72
D6
9
18
27
36
Sijil Penghargaan i-NILAM - program
galakan membaca
(setiap tahun D1-D6)
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Tahunan (Peralihan,T1-T5)
Tahap Menengah
Jumlah Bacaan Tahunan

Tahap Kelas
Asas
(3*)
Sederhana
(4*)
Tinggi
(5*)
Tertinggi
(6*)
Peralihan
18
36
54
72
T1
18
36
54
72
T2
18
36
54
72
T3
9
18
27
36
T4
18
36
54
72
T5
9
18
27
36
Sijil Penghargaan i-NILAM – program
galakan membaca
(setiap tahun Peralihan,T1-T5)
Skop i-NILAM



Rakan Pembaca (D1-D6,Peralihan,T1-T5)
Telah membaca 100 buah buku (ditentukan
oleh sistem secara automatik)
Maksima markah per aktiviti = 5 markah
Markah Terkumpul Aktiviti
Pengiktirafan
100-199
Gangsa (3*)
200-299
Perak (4*)
300-399
Emas (5*)
400 ke atas
NILAM (6*)
Tanggungjawab



Sekolah
*Kemaskini rekod bacaan bulanan murid
*Guru Data, Guru/Penyelaras NILAM, GPM
PKG
*Memantau penglibatan sekolah
*PTP1 & PTP2
BTPN
*Memantau penglibatan PKG
*Unit PSP
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
ATAU
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Bermula i-NILAM 2012
Import SMM 2012
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Rakan Pembaca
Proses i-NILAM 2012


Naik kelas murid sesi 2011 ke 2012
Sekolah Rendah
Pra sekolah
TAMAT
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
TAMAT
Pendidikan
Khas
Pendidikan
Khas/TAMAT
Proses i-NILAM 2011


Naik kelas murid sesi 2011 ke 2012
Sekolah Menengah
Peralihan
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T4
T4
T5
T5
TAMAT
T6
TAMAT
Pendidikan
Khas
Pendidikan
Khas/ TAMAT
Pra Universiti
TAMAT
SKM
TAMAT
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Kriteria Penetapan Kelas:
1. Tema Kelas Bertukar (cth: 2011 tema bunga. 2012 tema
bintang.
Senarai
Kelas 2011
2. Penguncupan/pengurangan
kelas.anda Senarai
•Menentukan/menyenaraikan
NAMA KELAS sekolah
bagi sesiKelas
2012.2012
3. Pengembangan/pertambahan kelas
4. Pertukaran
beberapa
nama kelas.
•Hanya nama kelas.
Tidak melibatkan
murid.
5. Tiada perubahan nama dan bilangan kelas.
OBJEKTIF:
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Fungsi Sistem:
•Salin semua Kelas 2011 ke sisi 2012
•Salin Nama Kelas ke sesi 2012
•Daftar kelas baru 2012
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Jika terdapat perubahan nama
kelas, klik Kemaskini
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Ubah maklumat berkaitan dan
klik Simpan
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Jika kelas tidak wujud tahun
2012, klik hapus
Klik OK untuk teruskan proses
hapus.
Klik Cancel untuk batalkan proses
hapus.
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Jika terdapat pertambahan nama
kelas, klik Daftar kelas baru 2012
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Masukkan Kod Kelas
Masukkan Nama Kelas
Pilih Peringkat
Klik Simpan
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Klik Kemaskini pada setiap kelas 2011.
OBJEKTIF:
•Menentukan secara dasar kelas 2012 bagi murid sesi 2011.
•Semua kelas 2011 mesti dinaikkan ke kelas 2012.
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Pilih Naik Kelas 2012
Klik Simpan
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Setelah anda klik simpan, tick hijau
ditandakan.
Kemaskini semua kelas 2011 sehingga
semua kelas ditandakan tick hijau.
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Naik kelas SEMUA Kelas Sesi 2011 ke
Kelas Sesi 2012
Klik OK untuk teruskan proses
naik kelas.
Klik Cancel untuk batalkan proses
naik kelas.
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Import Wizard.
OBJEKTIF:
•Menjimatkan masa key-in maklumat murid.
•Import data murid daripada SMM (TMURID.TXT).
•Auto streaming tukar kelas berdasarkan IC dan/atau Sijil Lahir.
•Auto streaming tukar sekolah berdasarkan IC dan/atau Sijil Lahir.
Import SMM2012 ke i-NILAM
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Teruskan Proses Import
Import SMM2012 ke i-NILAM
Cari dan pilih fail
TMURID.TXT sekolah anda.
Klik Open
Klik Choose File / Browse File
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 2.Muatnaik fail SMM 2012 (TMURID.TXT) ke server
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 3.Proses Data SMM 2012
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 4.Proses Kelas SMM 2012
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Pastikan Padanan Telah Dibuat tick hijau.
Jika ada yang tanda merah, klik <=PADANKAN=>
Import SMM2012 ke i-NILAM
Pilih Padankan ke Kelas i-NILAM
Klik Simpan
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 5.Semua Padanan Kelas 2012 Disahkan Benar
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 6.Import Senarai Kelas 2012 Daripada SMM ke i-NILAM
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 7.Import Senarai Murid 2012 Daripada SMM ke i-NILAM
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
AUTO STREAMING
TUKAR SEKOLAH
i-NILAM
i-NILAM
ALI BIN ABU
ALI BIN
ABU
020126086411
020126086411
A12345
A12345
T3A
T3C
SMM 2012
SMM 2012
ALI BIN ABU
ALI BIN
ABU
020126086410
020126086410
A12345
A12345
T3C
T3C
AMINAH BINTI HASAN
AMINAH BINTI HASAN
AMINAH
BINTI
HASAN
AMINAH
BINTI HASAN
020215055544
020215055544
Klik Streaming
Murid i-NILAM 2012 berdasarkan SMM 2012
Klik Proses
Tukar Sekolah
- 020215055544
- 020215055544
T3C
T3A
T3A
T3A
KASIM BIN SELAMAT
KASIM
BIN SELAMAT
020108046412
020108046412
X12345
X12345
T3B
T3B
TUKAR SEKOLAH
KASIM BIN SELAMAT
KASIM
BIN SELAMAT
020108086444
020108086444
Y12345
Y12345
T3A
T3A
Import SMM2012 ke i-NILAM
Proses i-NILAM 2012
Semakan Maklumat Murid
•Nama bertindih
•No.KP bertindih
•No.Sijil Lahir Bertindih
Daftar Murid Baru
Maklumat Murid: carian
Filter murid mengikut Sesi
Filter murid mengikut Kelas
Maklumat Murid: carian
Filter murid mengikut Nama
Filter murid mengikut No.KP
Filter murid mengikut No.Sijil Lahir
Maklumat Murid: nama bertindih
Semak nama bertindih
Maklumat Murid: nama bertindih
Bilangan nama bertindih (sekiranya ada)
Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir
Jika murid yang SAMA
Maklumat Murid: No.KP bertindih
Semak No.KP bertindih
Maklumat Murid: No.KP bertindih
Bilangan No.KP bertindih (sekiranya ada)
Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir
Jika murid yang SAMA
Jika murid yang BERBEZA
Maklumat Murid: No.SL bertindih
Semak No.Sijil Lahir bertindih
Maklumat Murid: No.SL bertindih
Bilangan No.Sijil Lahir bertindih (sekiranya
ada)
Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir
Jika murid yang SAMA
Jika murid yang BERBEZA
Maklumat Murid: daftar murid baru
Pendaftaran Murid Baru
Maklumat Murid: daftar murid baru
Masukkan No.KP
Maklumat Murid: daftar murid baru
Klik Cari
Maklumat Murid: daftar murid baru
Jika maklumat murid benar
Maklumat Murid: daftar murid baru
Pilih Kelas 2012
Maklumat Murid: daftar murid baru
Pilih Kelas 2012
Maklumat Murid: daftar murid baru
Klik Simpan
Maklumat Murid: daftar murid baru
Log Kemaskini Kelas
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
TAMAT
Tatacara
i-NILAM
2012