Pensionsopsparing – hvordan får man det bedste afkast?

Download Report

Transcript Pensionsopsparing – hvordan får man det bedste afkast?

Pensionsopsparing – hvordan får man det bedste afkast?

Aktier, investeringsforeninger, eller?

DAF København Nord september 2014 Indlæg ved chefredaktør Morten W. Langer, Økonomisk Ugebrev og Aktieugebrevet

Agenda:

    Præsentation af nyhedsbreve Investeringsforeninger er god idé, men … Passive indeks investeringer i forhold til pensionsordninger Sammenhæng mellem omkostninger og investeringsafkast i pensionskasser?

 Skal vi hellere selv investere direkte i aktier?  Debat / synspunkter

Intro

•Cand. Polit., journalist DJH, 1987 •Børsens Nyhedsmagasin, Ugebrevet Mandag Morgen, Berlingske Nyhedsmagasin •Undervist på DJH, Den journalistiske Efteruddannelse, foredrag, kurser om børsforhold, regnskabsanalyse, selskabsledelse, finans •Siden 2003 chefredaktør og ejer af medievirksomhed med tre nyhedsbreve om finans, ledelse og aktier: AktieUgebrevet (2003), Nyhedsbrev for Bestyrelser (2005) og Økonomisk Ugebrev (2008)

Tre special nyhedsbreve:

AktieUgebrevet: udkommer hver lørdag, henvender sig til private aktieinvestorer, virksomheds- og aktieanalyser, makro- og aktiestrategi, modelporteføljer, afsæt i regnskabsanalyse, ledelseskvalitet og generel markedsanalyse Nyhedsbrev for Bestyrelser: ca. 16 en-sides artikler hver 14. dag om praktisk bestyrelsesarbejde, interview med topleder/ bestyrelsesformænd, internationale tendenser og aktuelle begivenheder / cases set gennem bestyrelsesbriller Økonomisk Ugebrev Finans/ CFO: henvender sig til erhvervslivets finans- og økonomifunktioner og chefer i den finansielle sektor. Går bag om konkrete erhvervsbegivenheder med mere perspektiv og dybde: Hvad skete der, hvorfor og konsekvenser. Omdrejningspunkt er finansmarkeder, den finansielle sektor og virksomhedernes interne forhold og omverdensforhold, herunder de problemstillinger, finans- og økonomidirektørerne står med

Investeringsforeninger en god idé – ja, i princippet

Danske investeringsforeninger slås med rigtig mange problemstillinger:

> For høje formidlingsprovisioner og kurtagesatser  Manglende klarhed om porteføljeforvaltere er dygtige nok  Aktivt forvaltede afdelinger (= dyre afdelinger) er ofte ikke bedre end indeks foreninger (= billige foreninger)   Banker rådgiver ikke kunder om de bedste foreninger, men bankens ”egne” foreninger Man får ikke tilbudt de billigste foreninger, bl.a. ETF > Ofte ”vendes” kapitalen i investeringsmandater flere gange årligt for at banken får maksimeret honorar Konklusion: anvend kun investeringsforeninger, hvis der ikke er alternativer

Penge- og Pensionspanel: Banker anbefaler kun egne foreninger

Penge- og Pensionspanel: Formidlingsprovisioner for høje og skæve ” r obligationsafdelinger men også, at der for obligationsafdelinger er tale om en betragtelig formidlingsprovision på i gennemsnit 0,34%. Sidstnævnte kan som uheldig konsekvens have den effekt, at mange kunder anbefales at foretage obligationsinvesteringer igennem investeringsforeninger Endelig finder vi også, at det er en uheldig konsekvens frem for ved en direkte investering i obligationer. For en række obligationsinvesteringer er der nemlig begrænsede fordele at hente ved at investere igennem en investeringsforening – og med de højere omkostninger specielt forårsaget af formidlings provisionen er det i en række tilfælde ikke i kundens interesse at blive anbefalet obligationsafdelinger. af formidlingsprovisionen, at de kunder, der ikke ønsker (eller bare ikke modtager) rådgivning, i så udpræget grad kommer til at betale for denne . Kilde: http://www.raadtilpenge.dk/~/media/PPP/Forskerrapporter/Rapport%20om%20formidlingsprovisioner/Rapport_formidlingsprovisi on_ved_investeringsbeviser.ashx

Nationalbanken: Vær opmærksom på ”særegne” forhold i danske investeringsforeninger Kilde: http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2008/12/kvo-4-2008_web.pdf

Finanstilsynet: Foreninger sikrer ikke altid de dygtigste forvaltere til at passe på pengene Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2014/Omkostningsunders%C3%B8gelse%202013.ashx

Nationalbanken: Aktivt forvaltede afdelinger dyre, men afkast ikke bedre end passive afdelinger Kilde: http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2008/12/kvo-4-2008_web.pdf

Konkurrencen fungerer ikke i pensionssektoren

> ingen sammenhæng mellem omkostninger og investeringsafkst

Kilde: Analyse Økonomisk Ugebrev nr. 20/2014, 1. juni 2014

Indeks investering slår pensionsopsparing

Citat: Analyse Økonomisk Ugebrev nr. 20/2014, 1. juni 2014

Kan private investorer selv skabe et tilfredsstillende aktieafkast?

Ja, det kan de, men under forudsætning af følgende >  Du skal have en klar strategi, bl.a. Stop loss  Du skal lave grundig research og sætte dig ind i både grundprincipper i fundamental analyse, teknisk analyse og aktiestrategi  Du skal løbende holde øje enkeltaktier og det generelle marked  Du skal konstant søge anden uafhængig information  Eksempelvis ved at læse AktieUgebrevet - herom senere

Afkast i Aktieugebrevets Modelporteføljer

Rød: tillids indikator

Modelporteføljer:

> Der udsendes mails til abonnenter, hvor gang der handles i modelporteføljer  Der tilbydes SMS tjeneste, hvor man får besked på mobiltelefonen, når der handles i modelporteføljerne  Investeringsstrategi: fundamental analyse, teknisk analyse, markedsallokering  Alle abonnenter får AktieUgebrevet samtidig  Uafhængige analyser, ikke interesse i høj omsætning og varetagelse af andre investeringspuljer (egenbeholdning, inst. Investorer og pensionspuljer)  Dokumenterede solide langsigtede afkast

Spørgsmål & Synspunkter