VY_32_INOVACE_CH.8.08- OXIDY

Download Report

Transcript VY_32_INOVACE_CH.8.08- OXIDY

VY_32_INOVACE_CH.8.08 – OXIDY- prezentace
Název šablony
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název VM
8. ročník- Člověk a příroda – Chemie -Oxidy
Autor VM
Gabriela Nápravníková
Období vytvoření VM
Květen 2012
Anotace
Materiál je určen k výkladu pro žáky 8. ročníku
učebního předmětu Chemie. Žáci se seznámí s
nejvýznamnějšími oxidy ( chemickými a
fyzikálními vlastnostmi ).
OXIDY
 OXIDY - starší název kysličníky, jsou dvouprvkové
sloučeniny kyslíku a dalšího prvku
- ve všech oxidech mají atomy kyslíku oxidační
číslo –II
E. Votoček - (1872- 1955)
Profesor chemie na Vysoké škole chemické v Praze,
tvůrce českého chemického názvosloví,autor učebnic
chemie.
VÝZNAMNÉ OXIDY
 Oxid siřičitý SO2 bezbarvá,plynná, ostře zapáchající
- látka dráždící ke kašli, jedovatá
- využívá se při výrobě papíru,
k bělení vlny, bavlny slámy
k dezinfekci sudů, sklepů a úlů
- meziprodukt k výrobě kyseliny
sírové
 Oxid uhelnatý CO bezbarvá, jedovatá plynná látka
- důležitá složka plynných paliv
- otrava – včasné dodání kyslíku
 Oxid dusnatý NO bezbarvý, Oxid dusičitý NO2 v přírodě
 vznikají reakcí vzdušného kyslíku a dusíku podél dráhy
 blesků.NO2 je jedovatý a má leptavé účinky.
 Oxid uhličitý CO2 plynná, nedýchatelná, bezbarvá látka
- má větší hustotu než vzduch
- vzniká při dýchání organizmů
- používá se v chladících zařízení,
k přípravě osvěžujících nápojů
 Oxid vápenatý CaO bílá prášková nebo kusová látka
- vyrábí se ve vápenkách
- stavebnictví pálené vápno
- zemědělství k vápnění půdy
 Oxid hlinitý Al2O3 v přírodě se vyskytuje jako tvrdý
- nerost korund(odrůdy jsou smirek
a drahé kameny- modrý safír a
červený rubín)
- výroba porcelánu, zubní cement,
výroba hliníku
- umělý slouží jako brusivo
 Oxid fosforečný P2O5 bílá krystalická látka
- vzniká hořením fosforu
- velká slučivost s vodou
- nejúčinnější sušidlo
 Oxid křemičitý SiO2 pevná, těžko tavitelná stálá látka
- využití ve stavebnictví, sklářství
a hutnictví(říční a křemenný písek)
- nerost křemen, součást žuly,
pískovců a jiných hornin
 Odrůdy křemene jsou drahé kameny:
 křišťál (čirý, bezbarvý), záhněda (tmavohnědý), růženín (růžový),
 ametyst (fialový)
CITACE




Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=768&gbv=2&tbm=is
ch&tbnid=UMrakBnf9YRnAM:&imgrefurl=http://www.recordum.com/index.php%3Fgr_id%3D31%26k_id%3D198%
26b_id%3D1331&docid=ABa1ZvIuKuAtM&imgurl=http://www.recordum.com/_images/4292.jpg&w=320&h=213&ei=TaWuT7aSEYrUsgbKo
N2-Bg&zoom=1
Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=768&gbv=2&tbm=is
ch&tbnid=COiraFVRswdE1M:&imgrefurl=http://www.zschemie.euweb.cz/sira/sira3.html&docid=dU0IC2ONszCsM&imgurl=http://www.zschemie.euweb.cz/sira/kour.jpg&w=400&h=600&ei=TaWuT7aSEYrUsgbKoN2Bg&zoom=1
Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+uhelnat%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&tbnid=csIp
GOhUYTvTtM:&imgrefurl=http://www.pozary.cz/c/22031&docid=b6ryHjFtH4XTM&imgurl=http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2010/01/4b64295f413b6/4c8150cbee9ce.jpg&w=45
0&h=338&ei=7qWuT7PUOsrptQbeyr2uBg&zoom=1
Google. Google [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+uhelnat%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&tbnid=jhQ3
Fj4wpRAjIM:&imgrefurl=http://www.medipool.cz/index.asp%3Fparam%3DAktuality%26ID%3D10130&docid=14hR
MYaGKdwo4M&imgurl=http://www.medipool.cz/wg_pics/co111018.jpg&w=250&h=250&ei=7qWuT7PUOsrptQbeyr2uBg&zoom=1





Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+uhli%C4%8Dit%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&tbnid
=KbQ6CS0WjcWybM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxide&docid=zEJFhBK_UgvIcM&imgurl=
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/NO2-N2O4.jpg/200px-NO2N2O4.jpg&w=200&h=236&ei=Q6euT_mUH8HPsgbz7NWfBA&zoom=1
Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+v%C3%A1penat%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&tb
nid=yA6A31rO80LgXM:&imgrefurl=http://simple.wikipedia.org/wiki/File:Oxid_v%25C3%25A1penat%25C3%25BD.
PNG&docid=bx6Gzw3N7XYIaM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Oxid_v%2525C3%2
525A1penat%2525C3%2525BD.PNG&w=628&h=240&ei=uaeuT8zuOc_IswaB9InMBg&zoom=1&iact=hc&vpx=27
4&vpy=171&dur=1250&hovh=139&hovw=363&tx=203&ty=78&sig=112109515249524900015&page=1&tbnh=67&t
bnw=175&start=0&ndsp=25&ved=
Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+hlinit%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&tbnid=Z7kdy6BJmSzlM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_hlinit%25C3%25BD&docid=KuVneMhpQtnGLM&imgurl=ht
tp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Oxid_hlinit%2525C3%2525BD.JPG/220pxOxid_hlinit%2525C3%2525BD.JPG&w=220&h=185&ei=J6iuT4LaBdGSswaFjOGnBA&zoom=1&iact=hc&vpx=212
&vpy=171&dur=391&hovh=148&hovw=176&tx=125&ty=78&sig=112109515249524900015&page=1&tbnh=136&tb
nw=164&start=0&ndsp=24&ved=1
Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+hlinit%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&tbnid=t5dc0cHLieCvM:&imgrefurl=http://sk.wikipedia.org/wiki/Oxid_hlinit%25C3%25BD&docid=VJSs2WORvS0n8M&img
url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Aluminium_oxide.jpg/220pxAluminium_oxide.jpg&w=220&h=293&ei=J6iuT4LaBdGSswaFjOGnBA&zoom=1
Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+fosfore%C4%8Dn%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm=isch&t
bnid=boAbczPhmUveWM:&imgrefurl=http://eshop.merci.cz/detail2036/chemikalie-o-s/oxid-fosforecny-p-a&docid=KZYtWKNoCgKspM&imgurl=http://eshop.merci.cz/www/obrazky/velke/253112505402.jpg&w=545&h=600
&ei=6qiuT5jeD4yMswbGkr3ZBg&zoom

Google. Google [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=oxid+k%C5%99emi%C4%8Dit%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=768&tbm
=isch&tbnid=R1O2xYY7Zz0RkM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_k%25C5%2599emi%25C4%258Dit
%25C3%25BD&docid=3Ww8093xJn8bMM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/A
methyst.bed.750pix.jpg/220pxAmethyst.bed.750pix.jpg&w=220&h=136&ei=S6muT7e0H5DbsganuPmsBg&zoom=1