Rakennusmestari (AMK)

download report

Transcript Rakennusmestari (AMK)

10/2011
10/2014
Koulutuksen esittely
Rakennusmestari
(AMK)
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
Monipuolisia vastavalmistuneen ja varttuneemman
rakennusmestarin tehtävänimikkeitä
Työnjohtaja
Työmaamestari
Kustannuslaskija
Tuotannonsuunnittelija
Vastaava
työnjohtaja
Työpäällikkö
Valvoja
Tamkissa rakennusmestareiden koulutus painottuu
talonrakentamiseen
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
OPINNOT KESTÄVÄT 3,5 VUOTTA
ja koostuvat 210 opintopisteestä
Perusopintoja, projektiopintoja ja
syventäviä opintoja
160 op
Opinnäytetyö
10 op
Vapaasti
valittavat opinnot
10 op
Harjoittelu
30 op
> ops.tamk.fi
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
PERUSOPINNOILLA luodaan
rakennusmestarin yleissivistys
Rakentamisen
perusopinnot
Orientaatioprojekti
Yleiset
perusopinnot
Tekniikan
perusopinnot
> ops.tamk.fi
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
SYVENTÄVILLÄ OPINNOILLA hankitaan monipuolista työmaalla tarvittavaa osaamista
Rakennustekniikan
syventävät
opinnot
Rakennetekniikka
Talousosaaminen
Tuotantoosaaminen
Tuotantoprojekti
Tuotannon ja
talouden
syventävät
opinnot
Johtamisosaaminen
Tuotannonsuunnittelu
projekti
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
PROJEKTIOPINNOISSA toimitaan kiinteässä
yhteydessä teollisuuden kanssa
• Työpaikkaopintoja, joissa
yritysten työmaat toimivat
oppimisympäristönä opiskelijoille
• TAMKin puolesta projektitöitä
koordinoi ohjaava opettaja,
yritykset nimeävät projektille
työpaikkaohjaajan.
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
Tamk on Suomen suurimpia rakennusalan
kouluttajia
 Tarjonnassa on insinöörin, rakennusmestarin ja
rakennusarkkitehdin koulutus
→ erittäin monipuolinen opintojaksotarjonta, josta
opiskelijalla on vara valita tutkinnon sisällön
valinnaisuuden rajoissa.
 Opettajilla on mahdollisuus keskittyä omaan
erityisosaamiseensa liittyviin opintojaksoihin.
→
Tamk tarjoaa erinomaiset puitteet
opiskella rakennus- ja kiinteistöalan
ammattilaiseksi!
10/2011
10/2014
Rakennusmestari (AMK)
KOULUTUKSEEN HAETAAN
VALTAKUNNALLSESSA KEVÄÄN
YHTEISHAUSSA.
Hakukohde 2015:
Rakennusalan työnjohdon
koulutus
Kevään 2014 yhteishaun lukuja:
Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan
koulutus,
rakennusmestari
Lisätietoja:
Paikat
Ensisijaiset
hakijat
Vetovoima
30
107
3,57
www.tamk.fi
www.opintopolku.fi
10/2011
10/2014
HAKUajat
Suomenkielisten koulutusohjelmien yhteishaku
Haku 17.3.−9.4.2015
www.opintopolku.fi
10/2011
10/2014
Tavataan
TAMKissa!
10/2011
11/2013