optikot - palkkatutkimus 2013

download report

Transcript optikot - palkkatutkimus 2013

SUOMEN OPTIKOIDEN AMMATTILIITTO SOA RY Palkkatutkimus 2013

Etta Partanen Meiju Ahomäki Ari Kurlin

Innolink Research Oy

I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2 , 4 . k r s , 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2 , 0 0 1 0 0 H E L S I N K I P u h . 0 1 0 6 3 3 0 2 0 0

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

SOA ry on vuonna 1970 perustettu, puoluepoliittisesti sitoutumaton liitto.

Reilun tuhannen henkilön jäsenistö koostuu optikoista / optometristeistä ja optometristiopiskelijoista.

Syksyn työehtosopimusneuvotteluja varten SOA ry keräsi toukokuussa 2013 ajankohtaista tietoa optisen toimialan ammattilaisten palkoista, palkkakehityksestä ja muista työtehtäviin ja työolosuhteisiin liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen toteutti tamperelainen tutkimusyritys Innolink Research Oy. Tutkimuskysely lähetettiin 787 liiton jäsenelle, ja heistä 508 vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi muodostui siten 65 %.

TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA

•Vastaajista valtaosa on tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä nykyiseen työtilanteeseen kokonaisuutena.

•Alan työsuhteet ovat pääosin toistaiseksi voimassaolevia ja kokoaikaisia. •Osa-aikaisesti töitä tekee yli neljännes. Määräaikaiset pääosin nuorimpia työntekijöitä.

•Keskimääräinen palkkataso kohtalainen, mutta erot miesten ja naisten välillä suuret.

•Miesten keskipalkka 3429 (mediaani 3426) euroa ja naisilla 2995 (mediaani 3000) euroa.

•Miehet saavat myös naisia useammin tulosbonuksia.

•Optikkoliikeketjuissa peruspalkat ovat hieman keskimääräistä suuremmat ja myös tulosbonuksia maksetaan useimmin, muissa yksityisen terveydenhuollon toimiyksiköissä peruspalkat selkeästi suurimmat.

•Keskeisimpänä toiveena ikä- ja kokemuslisien porrastaminen palkkaukseen – toisaalta vertailun mukaan iäkkäämpien vastaajien palkkataso on jo nykyisellään selvästi korkeampi.

•Työajan tasoittumisjärjestelmä on useimmin käytössä optikkoliikeketjuissa. Yleisin jakson pituus on 26 viikkoa ja työvuoroluetteloiden laadintaväli 4 viikkoa. Arviot tasoittumisjärjestelmän vaikutuksista ovat neutraalit, muissa yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä selvästi positiiviset.

•Lähes neljä viidestä oli suorittanut PL-lisäkoulutuksen ja joka toinen THA-koulutuksen. Korvausta näistä koulutuksista sai joka neljäs ja joka viides vastaaja. Tyypillisimmin korvaukset olivat 100-150 €/kk. Korvaus lisäoikeuksista koetaan tärkeäksi.

•Suurin osa oli saanut viime vuosina työnantajan kustantamaa lisä- tai täydennyskoulutusta ainakin joitain päiviä. Useimmin työantaja maksoi näistä ainakin kurssi- tai osallistumismaksut, usein myös matka- ja majoituskulut. •Kuitenkin vain joka toinen kokee, että pystyy ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan riittävästi työn ohessa. Tämä oli selkein kokonaistyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Useimmin ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen onnistuu muun yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä. Myös miesten ja naisten välillä tässä on selvä ero miesten hyväksi.

•Alle keskipalkan jäävät kokevat keskeisimmäksi kehittämistarpeeksi peruspalkan korotuksen ja osaamisen kehittämismahdollisuudet. Yli keskipalkan saavat ovat näihin muita tyytyväisempiä, mutta vapaa-ajan riittävyyden merkitys nousee tärkeimmäksi kehitystarpeeksi heidän kohdallaan.

Ikä 22 - 26 vuotta 10,0% (51) 27 - 31 vuotta 19,3% (98) 32 - 36 vuotta 14,8% (75) 37 - 41 vuotta 13,2% (67) 42 - 46 vuotta 12,4% (63) 47 - 51 vuotta 13,0% (66) 52 - 56 vuotta 8,7% (44) 57 - 61 vuotta 8,1% (41) 62 vuotta tai > 0,6% (3) 0% 20% 40%

TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS

60% 80% 100% Sukupuoli mies 12,3% (62) nainen 87,7% (441) 0% 50% 100% Nykyisen työpaikan sijanti Etelä-Suomi 42,7% (212) Länsi-Suomi 27,4% (136) Keski-Suomi 4,8% (24) Itä-Suomi 10,5% (52) Pohjois-Suomi 14,5% (72) Työtilanne työssä 76,7% (388) äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla 9,3% (47) vuorottelu-/opintovapaalla 0,6% (3) osittaisella hoitovapaalla 3,8% (19) työtön 5,9% (30) osa-aikaistettu työnantajan toimesta 2,4% (12) osittain lomautettu 1,6% (8) muu 6,3% (32) 0% Tutkinto 20% 40% 60% 80% 100% optikko 41,8% (212) optometristi 58,6% (297) mahdolliset muut tutkinnot 16,2% (82) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TYÖTILANNE SUKUPUOLEN, IÄN JA NYKYISEN TYÖPAIKAN SIJAINNIN MUKAAN

nainen 74,5% (328) 10,0% (44) 4,3% 6,8% 7,0% mies 0% 22 - 26 vuotta 27 - 31 vuotta 32 - 36 vuotta 37 - 41 vuotta 42 - 46 vuotta 47 - 51 vuotta 52 - 56 vuotta 57 - 61 vuotta 62 vuotta tai > 0% Keski-Suomi Itä-Suomi 91,8% (56) 20% 40% työssä vuorottelu-/opintovapaalla työtön osittain lomautettu 86,3% (44) 70,4% (69) 58,7% (44) 76,1% (51) 84,1% (53) 33,3% (1) 20% työssä vuorottelu-/opintovapaalla työtön osittain lomautettu 60% 24,0% (18) 80% äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla osittaisella hoitovapaalla osa-aikaistettu työnantajan toimesta muu 5,9% 19,4% (19) 6,1% 5,9% 5,3% 6,7% 9,5% (6) 6,3% 100% 8,0% (6) 6,0% 4,5% 7,5% (5) 81,5% (53) 86,4% (38) 9,2% (6) 4,5% 6,8% 12,3% (8) 4,5% 87,5% (35) 10,0% (4) 5,0% 66,7% (2) 40% 87,5% (21) 60% 80% 100% äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla osittaisella hoitovapaalla osa-aikaistettu työnantajan toimesta muu 8,3% (2) 4,2% 82,4% (42) 3,9% 5,9% Etelä-Suomi 78,8% (167) 9,4% (20) 6,6% Länsi-Suomi Pohjois-Suomi 0% työssä 20% vuorottelu-/opintovapaalla työtön osittain lomautettu 75,0% (102) 74,6% (53) 40% 11,0% (15) 11,3% (8) 4,4% 5,9% 5,6% 4,2%4,2% 60% 80% äitiys- tai isyysvapaalla / vanhempainvapaalla osittaisella hoitovapaalla osa-aikaistettu työnantajan toimesta muu 6,6% 8,5% (6) 100%

NYKYINEN TYÖSUHDE

NYKYINEN TYÖSUHDE

Työsuhteen tyyppi määräaikainen 10,9% (55) kutsuttaessa työhön tuleva 2,4% (12) työllistän itseni franchising-yrittäjänä 0,4% (2) työllistän itseni itsenäisenä yrittäjänä 0,8% (4) muu 1,6% (8) toistaiseksi voimassaoleva 84,0% (424) Työsuhteen laatu kokoaikainen, työaika 37,5 tuntia / viikko 64,8% (328) osa-aikainen, sovittu viikkotyöaika 26,3% (133) ei sovittua viikkotyöaikaa 5,5% (28) muu 3,4% (17) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nykyinen työpaikka optikkoliikeketju 57,5% (290) yksityinen optikkoliike 22,6% (114) franchising-optikkoliike 11,1% (56) muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö 4,4% (22) muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) 0,6% (3) työvoimaa vuokraava yritys 0,2% (1) muu 3,6% (18) 0% 20% 40% 60% 80% Työsuhteen kesto alle 2 vuotta 29,8% (150) 2-5 vuotta 26,8% (135) 6-10 vuotta 18,3% (92) yli 10 vuotta 25,2% (127) 0% 20% 40% 60% Työehtosopimus jota sovelletaan optikoiden työehtosopimusta 90,9% (459) terveyspalvelualan työehtosopimusta 3,0% (15) kaupan alan työehtosopimusta 1,2% (6) kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta 0,4% (2) en tiedä mitä sopimusta 2,4% (12) muuta 2,2% (11) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

NYKYINEN TYÖSUHDE

Työsuhteen tyyppi ikäluokittain 22 - 26 vuotta 62,7% (32) 27 - 31 vuotta 32 - 36 vuotta 37 - 41 vuotta 42 - 46 vuotta 47 - 51 vuotta 52 - 56 vuotta 57 - 61 vuotta 62 vuotta tai > 0% 81,6% (80) 88,0% (66) 91,0% (61) 85,7% (54) 87,7% (57) 85,7% (36) 87,8% (36) 66,7% (2) 20% 40% toistaiseksi voimassaoleva kutsuttaessa työhön tuleva työllistän itseni itsenäisenä yrittäjänä 29,4% (15) 15,3% (15) 33,3% (1) 60% 80% määräaikainen työllistän itseni franchising-yrittäjänä muu 8,0% (6) 4,5% 7,9% (5) 7,7% (5) 4,8% 4,8% 9,8% (4) 100% Nykyinen työpaikka sukupuolittain optikkoliikeketju yksityinen optikkoliike 87,1% (249) 90,2% (101) 12,9% (37) 9,8% (11) franchising-optikkoliike muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) työvoimaa vuokraava yritys muu 0% 20% 77,3% (17) 66,7% (2) 89,3% (50) 100,0% (1) 88,9% (16) 40% nainen mies 60% 33,3% (1) 80% 10,7% (6) 22,7% (5) 11,1% (2) 100%

PALKKA JA MUUT LISÄT

Peruspalkka ilman lisiä /kk, kokoaikaiset 0% 2001-2500 € 4,6% (15) 20% 2501-3000 € 29,0% (94) 3001-3500 € 42,3% (137) 3501-4000 € 24,1% (78) 40% 60% 80% 100% • Kaikissa työsuhteissa miesten palkkakeskiarvo 3469 €, naisten 2995 € (miehet mediaani 3426 €, naiset mediaani 3000 €) • Vain kokoaikaiset: palkkakeskiarvo 3240 € (mediaani 3200 €). Miehet keskiarvo 3577 € (mediaani 3450 €) , naiset 3180 € (mediaani 3136 €).

• Kaikissa työsuhteissa miehistä 83,6 % asettuu kahteen korkeimpaan palkkaluokkaan, naisista 57,6 %. Peruspalkka ilman lisiä / kk, osa-aikaiset 0-1000 € 1,5% (2) 1001-1500 € 3,8% (5) 1501-2000 € 13,5% (18) 2001-2500 € 25,6% (34) 2501-3000 € 29,3% (39) 3001-3500 € 16,5% (22) 3501-4000 € 3,0% (4) tuntipalkka 6,0% (8) MUUT 0,8% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Osa-aikatyö on useimmin joko 26-30 h/vko (55 %) tai 21-25 h/vko (21 %) • 21-25 tuntia viikossa työskentelevät asettuvat useimmin palkkatasoon 1501-2000 €/kk (50 %) tai 2001-2500 €/kk (32 %). • 26-30 tuntia viikossa työskentelevistä 26 % ansaitsee 2001-2500 €/kk ja 47 % 2501-3000 €/kk.

PALKKA JA MUUT LISÄT

Peruspalkka nykyisen työpaikan mukaan, kokoaikaiset optikkoliikeketju 26,9% (53) yksityinen optikkoliike 6,0% franchising-optikkoliike 12,5% (4) muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö 6,7% (1) 13,3% (2) muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) 43,3% (29) 28,1% (9) 46,7% (7) 44,7% (88) 100,0% (2) 32,8% (22) 43,8% (14) 25,4% (50) 17,9% (12) 33,3% (5) muu 10,0% (1) 0% 30,0% (3) 20% 2001-2500 € 40% 2501-3000 € 3001-3500 € 60% 3501-4000 € 60,0% (6) 80% Peruspalkka sukupuolittain, kokoaikaiset nainen 5,5% 33,1% (90) 39,3% (107) 22,1% (60) 15,6% (5) 100% mies 6,3% 0% 56,3% (27) 20% 2001-2500 € 40% 2501-3000 € 60% 3001-3500 € 37,5% (18) 80% 3501-4000 € 100%

PALKKA JA MUUT LISÄT

Peruspalkka ikäluokittain, kokoaikaiset 22 - 26 vuotta 22,9% (8) 62,9% (22) 14,3% (5) 27 - 31 vuotta 7,1% 32 - 36 vuotta 30,6% (15) 50,0% (35) 53,1% (26) 38,6% (27) 4,3% 16,3% (8) 37 - 41 vuotta 42 - 46 vuotta 14,6% (6) 18,9% (7) 47 - 51 vuotta 5,1% 52 - 56 vuotta 11,5% (3) 57 - 61 vuotta 13,0% (3) 0% 43,6% (17) 30,8% (8) 26,1% (6) 20% 2001-2500 € 61,0% (25) 54,1% (20) 40% 2501-3000 € 60% 3001-3500 € 51,3% (20) 57,7% (15) 60,9% (14) 80% 3501-4000 € 22,0% (9) 24,3% (9) 100% Peruspalkka työsuhteen keston mukaan, kokoaikaiset alle 2 vuotta 13,5% (12) 43,8% (39) 2-5 vuotta 6-10 vuotta 16,4% (10) yli 10 vuotta 11,3% (9) 0% 39,3% (35) 20% 2001-2500 € 50,8% (31) 53,8% (43) 40% 2501-3000 € 36,0% (32) 60% 3001-3500 € 31,5% (28) 22,5% (20) 32,8% (20) 35,0% (28) 80% 3501-4000 € 11,2% (10) 100%

PALKKA JA MUUT LISÄT

Saatko yrityksen myyntiin tai tulokseen perustuvaa bonusta? Nykyisen työpaikan mukaan.

optikkoliikeketju 35,6% (103) 64,4% (186) muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö franchising-optikkoliike 63,6% (14) 83,6% (46) 36,4% (8) 16,4% (9) • Miehistä bonuksia saa 57 %, naisista 42 % yksityinen optikkoliike 88,6% (101) 11,4% muu työvoimaa vuokraava yritys muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) 0% 20% en 88,9% (16) 100,0% (1) 40% kyllä 100,0% (3) 60% 80% 11,1% 100% Saatko rahapalkkasi lisäksi yritykseltä joitakin luontoisetuja?

ateriaetu/lounassetelit 35,5% (165) puhelinetu 8,6% (40) autoetu 1,9% (9) työsuhdelippu 1,1% (5) vapaaehtoinen eläkevakuutus 2,4% (11) vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus 9,0% (42) työhön liittymättömät ulkomaanmatkat 0,4% (2) en saa luontoisetuja 40,4% (188) muu 21,5% (100) • Luontoisedut yleisimpiä optikkoliikeketjuissa työskentelevillä, harvinaisimpia franchising optikkoliikkeissä 0% 20% 40% 60% 80% 100%

PALKKA JA MUUT LISÄT

Oletko saanut työurasi aikana muita palkankorotuksia kuin SOA:n neuvottelemat yleiskorotukset? Työpaikoittain.

työvoimaa vuokraava yritys muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) optikkoliikeketju muu yksityinen optikkoliike franchising-optikkoliike 0% 68,2% (15) 66,7% (2) 61,0% (175) 50,0% (9) 48,2% (55) 41,1% (23) 20% kyllä 40% en 100,0% (1) 31,8% (7) 33,3% (1) 39,0% (112) 50,0% (9) 51,8% (59) 60% 58,9% (33) 80% 100% Oletko saanut työurasi aikana muita palkankorotuksia kuin SOA:n neuvottelemat yleiskorotukset? Sukupuolittain.

nainen 53,9% (236) 46,1% (202) mies 0% 20% 67,7% (42) 40% kyllä 60% en 32,3% (20) 80% 100%

TYÖAJAN PITUUS JA TYÖAIKA JÄRJESTELYT

TYÖAJAN PITUUS

Työviikon 5 työpäivän sijoittuminen pääsääntöisesti työpaikoittain muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) 100,0% (3) työvoimaa vuokraava yritys muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö muu 61,1% (11) 100,0% (1) 95,2% (20) 38,9% (7) yksityinen optikkoliike 24,8% (28) optikkoliikeketju 20,5% (59) 72,6% (82) 69,8% (201) 9,7% franchising-optikkoliike 12,5% maanantai - perjantai -päiville 64,3% (36) 0% 20% 40% maanantai - lauantai -päiville 60% 23,2% (13) 80% maanantai - sunnuntai -päiville 100% Työtuntien sijoittuminen vuorokauteen työpaikoittain franchising-optikkoliike optikkoliikeketju yksityinen optikkoliike muu muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö Ei vastattu muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) työvoimaa vuokraava yritys 0% 20% kello 9.00 - 18.00 välille 73,2% (41) 76,8% (222) 90,4% (103) 94,4% (17) 95,2% (20) 100,0% (2) 100,0% (2) 100,0% (1) 40% 60% kello 9.00 - 21.00 välille 26,8% (15) 23,2% (67) 9,6% 80% 100%

TYÖAJAN PITUUS

Kuinka työaikalisät (ilta- ja lauantailisät) korvataan?

0% rahana kuukausittain 68,2% (324) vaihtamalla vapaaksi (ilta 50%, lauantai 100%) 17,5% (83) työaikalisät ovat sovittu osaksi kuukausipalkkaa 8,4% (40) muutoin 5,9% (28) 20% 40% 60% 80% 100% • .

TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Onko käytössänne työajan tasoittumisjärjestelmä vai sovittu viikkotyöaika?

työvoimaa vuokraava yritys 100,0% (1) yksityinen optikkoliike 90,2% (101) 9,8% (11) muu franchising-optikkoliike muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) 76,9% (10) 75,5% (40) 66,7% (2) 23,1% (3) 24,5% (13) 33,3% (1) muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö 50,0% (11) 50,0% (11) optikkoliikeketju 20,2% (58) 0% 20% työskentelen sovitun viikkotyöajan mukaisesti Tasoittumisjärjestelmän pituus 79,8% (229) 40% 60% 80% työpaikallani on käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä 0% 1-8 vkoa 14,3% (37) 9-12 vkoa 7,8% (20) 13 vkoa 0,4% (1) 14-25 vkoa 8,1% (21) yli 26 vkoa 6,2% (16) MUU 8,5% (22) 20% 40% 26 vkoa 54,7% (141) 60% 80% 100% 100% Toimipisteen työvuoroluetteloiden laadintaväli 2 viikon ajalle 5,6% (15) 3 viikon ajalle 15,7% (42) 4 viikon ajalle 45,1% (121) 5 viikon ajalle 2,2% (6) 6 viikon ajalle 3,4% (9) 8 viikon ajalle 4,5% (12) 10 viikon ajalle 0,7% (2) 12 viikon ajalle 0,7% (2) 13 viikon ajalle 0,4% (1) vaihtelee 19,4% (52) MUUT 2,2% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Näkemykset työajan tasoittumisjärjestelmän vaikutuksista. Vertailu työpaikoittain.

TOIMINNAN TEKIJÄT

Työajat ovat joustavat - työajat eivät ole joustavat Työaikoihin pystyy vaikuttamaan paremmin - työaikoihin ei pysty vaikuttamaan lainkaan Olen tyytyväinen työaikoihini - olen tyytymätön työaikoihini

Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=508 optikkoliikeketju N=290 Yksityinen optikkoliike N=114 franchising-optikkoliike N=56 muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö N=22 muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) N=3 muu N=18 3,1 2,9 2,6 2,86

3,1 2,9 2,7

2,89

2,8 2,7 2,5

2,67

3,2 3,2 3,2

3,18

2,1 2,3 1,6

2,01

4,0 4,0 2,0

3,33

3,0 3,3 1,3

2,56

Näkemykset työajan tasoittumisjärjestelmän vaikutuksista. Vertailu työtilanteittain.

TOIMINNAN TEKIJÄT

Työajat ovat joustavat - työajat eivät ole joustavat Työaikoihin pystyy vaikuttamaan paremmin - työaikoihin ei pysty vaikuttamaan lainkaan Olen tyytyväinen työaikoihini - olen tyytymätön työaikoihini

Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=541 työssä N=388 äitiys- tai isyysvapaalla/ vanhempainvapaalla N=47 vuorottelu-/ opintovapaalla N=3 osittaisella hoitovapaalla N=19 työtön N=30 osa-aikaistettu työnantajan\toimesta N=12 muu N=32 3,1 2,9 2,6 2,86

3,0 2,8 2,6

2,79

3,3 3,1 2,6

3,02

3,7 3,3 2,0

3,00

3,4 3,1 2,9

3,13

3,1 3,1 2,3

2,83

4,0 4,0 3,8

3,93

2,8 2,6 2,5

2,64

Asteikko 1-5: Arvot 1 ja 2 ovat lähempänä ensimmäistä ääripäätä, arvot 4 ja 5 puolestaan lähempänä toista ääripäätä Vihreä tausta: arvo 2,5 tai parempi, punainen tausta: arvo 3,5 tai heikompi, sininen tausta: keskiarvo Työajan yleisimmät vaihteluvälit tasoittumisjärjestelmän aikana: (rajaus kokoaikaisiin) Työaika minimissään 0-10h 12,4% (13) 11-20h 1,9% (2) 21-30h 48,6% (51) 31-37h 35,2% (37) Yli 37 tuntia 1,9% (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Työaika maksimissaan 0-10h 13,2% (14) yli 45h 12,3% (13) 38-45h 74,5% (79) 50% 100% 0% Valtaosalla (82 %) tasoittumisjakson lopulla työtunnit ovat kutakuinkin plus miinus nolla. 15 prosentilla työtunnit jäävät plussalle.

Yleisimmin plustunnit siirretään seuraavalle jaksolle vapaana pidettäväksi (55 %).

TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Vuosilomajärjestelyt työpaikoittain optikkoliikeketju 35,2% (100) 63,0% (179) 20,1% (57) yksityinen optikkoliike 11,7% (13) franchising-optikkoliike 3,6% 30,6% (34) 44,6% (25) muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) työvoimaa vuokraava yritys 31,8% (7) 33,3% (1) 33,3% (1) 30,6% (34) 17,9% (10) 45,5% (10) 100,0% (1) 27,9% (31) 17,1% (19) 32,1% (18) 66,7% (2) 21,4% (12) 27,3% (6) 13,6% (3) muu 5,9% 47,1% (8) 0% 20% kiertävät säännönmukaisesti (toukokuu, kesäkuu, heinäkuu jne.) pätkitään omasta aloitteestani muuta 29,4% (5) 40% 60% voin pitää yhdenjaksoisena pätkitään työnantajan aloitteesta 23,5% (4) 80% 29,4% (5) 100% Kuinka usein teet vähintään kymmentuntista työpäivää?

satunnaisesti 84,0% (347) 1 - 4 päivää viikossa 4,1% (17) sovittu työnantajan kanssa muutoin 11,9% (49) Eri työpaikkojen kohdalla ei ole merkittäviä eroja. Useimmin vähintään kymmentuntista työpäivää tekevät muun yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevät (10 % viikoittain). Yksityisissä optikkoliikkeissä useimmin sovittu työnantajan kanssa muutoin (20 %) , mikä useimmin tarkoitti ettei näitä ole lainkaan.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LISÄKOULUTUS

LISÄKOULUTUS

Oletko suorittanut seuraavia lisäkoulutuksia?

PL (piilolasien sovittamiseen ja määräämiseen oikeuttava lisäkoulutus) 79,1% (402) HA (heikkonäköisten apuneuvosovittamiseen oikeuttava lisäkoulutus) 3,7% (19) DGL (diagnostisten lääkkeiden käyttämiseen oikeuttava lisäkoulutus) 5,1% (26) THA (työterveyshuollon asiantuntijakoulutus) 52,4% (266) Ei vastattu 17,3% (88) 100% 0% 20% 40% 60% 80% Maksetaanko sinulla lisäoikeuksista korvausta?

PL, piilolasilisää 25,0% (127) DGL, lääkelisää 1,6% (8) Ei vastattu 74,2% (377) 0% 20% 40% 60% 80% 100% • PL- ja DGL-lisät yleisimmin 100-150 €/kk • 19 % saa myös THA-koulutuslisää, yleisimmin 100-150 €/kk • 8 % esimieslisää, yleisimmin 100-150 €/kk • 7 vastaajaa muuta osaamisen tai pätevöitymislisää , yleisimmin 100-150 €/kk • 2 vastaajaa HA-koulutuslisää

LISÄKOULUTUS

Jos olet saanut viimeisen kolmen vuoden aikana työnantajan kustantamaa lisä- tai täydennyskoulutusta, kuinka monta päivää näistä koulutustapahtumista yhteensä kertyy?

1 - 2 päivää 35,2% (179) 3 - 5 päivää 20,1% (102) 6 - 9 päivää 7,1% (36) yli 9 päivää 9,6% (49) Ei vastattu 28,0% (142) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jos työnantaja lähettää sinut lisäkoulutukseen tai täydennyskoulutukseen, korvataanko sinulle… kurssimaksut tai osallistumismaksut 89,8% (397) matkakulut 67,0% (296) majoituskulut 52,3% (231) ruokailukulut 30,3% (134) ansionmenetys peruspalkan mukaan (ei työaikalisiä) 25,6% (113) muuta 10,9% (48) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

LISÄKOULUTUS

Kuinka monta päivää olet käyttänyt omaehtoisesti viimeisten 12 kk aikana itseopiskeluun tai muuhun itsesi kehittämiseen?

0 päivää 33,6% (165) 1 päivä 24,6% (121) 2 päivää 17,7% (87) 3 päivää 7,5% (37) 4 päivää 4,3% (21) 5 päivää 2,4% (12) 6 - 10 päivää 2,9% (14) yli 10 päivää 6,9% (34) • Useimmin muussa yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä (27 % väh. 6 päivää). Harvimmin yksityisissä optikkoliikkeissä (9 % väh. 6 päivää) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jos olet kouluttautunut omaehtoisesti, onko työnantaja korvannut sinulle… kurssimaksut tai osallistumismaksut 62,6% (67) matkakulut 39,3% (42) majoituskulut 20,6% (22) • Optikkoliikeketjuissa ja yksityisissä optikkoliikkeissä matkat on korvattu muita useammin ruokailukulut 8,4% (9) ansionmenetys peruspalkan mukaan (ei työaikalisiä) 10,3% (11) muuta 21,5% (23) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TYÖURA JA TYYTYVÄISYYS

AMMATTITAIDON YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN

Pystytkö työsi ohessa riittävästi ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi koulutuksen ym. keinojen avulla?

0% 20% 40% kyllä 54,1% (269) en 45,9% (228) 60% 80% 100% työvoimaa vuokraava yritys muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) yksityinen optikkoliike franchising-optikkoliike muu optikkoliikeketju 0% Vertailu nykyisen työpaikan mukaan 100,0% (1) 77,3% (17) 66,7% (2) 58,9% (66) 57,1% (32) 52,9% (9) 50,2% (142) 20% kyllä en 40% 22,7% (5) 33,3% (1) 41,1% (46) 42,9% (24) 47,1% (8) 49,8% (141) 60% 80% 100%

AMMATTITAIDON YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN

Pystytkö työsi ohessa riittävästi ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi koulutuksen ym. keinojen avulla?

Vertailu sukupuolen mukaan nainen kyllä 51,5% (222) en 48,5% (209) mies 0% kyllä 75,4% (46) 20% en 24,6% (15) 40% 60% 80% 100% 0-1000 € 1001-1500 € 1501-2000 € 2001-2500 € 2501-3000 € 3001-3500 € 3501-4000 € tuntipalkka MUUT 0% Vertailu peruspalkan mukaan 33,3% (1) 60,0% (3) 57,9% (11) 52,9% (27) 66,7% (2) 40,0% (2) 42,1% (8) 47,1% (24) 49,0% (70) 56,4% (93) 62,5% (55) 53,8% (7) 20% 100,0% (2) 40% kyllä 60% en 51,0% (73) 43,6% (72) 37,5% (33) 46,2% (6) 80% 100%

TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS (KUILUANALYYSI)

• • • • • • • • Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua).

Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät = kuilu -0,5 tai parempi Parantamisen varaa tekijät = kuilu -0,6 - -1,2 Kriittiset tekijät = kuilu -1,3 tai heikompi Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN TYÖTILANTEESEEN

Kuiluanalyysi: Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?

4,6 Vapaa-ajan riittävyys, 506 kpl -1,3 4,3 Peruspalkka, 507 kpl -1,3 4,2 Osaamisen kehittämismahdollisuudet, 498 kpl -1,3 4,3 Ammatin arvostus, 503 kpl -1,1 4,6 Työsuhteen pysyvyys, 497 kpl -1,1 4,1 Yrityksen arvot, 499 kpl -1,0 4,3 Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen, 503 kpl -0,9 4,1 Työtehtävien kuormittavuus, 501 kpl -0,9 4,2 Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus, 507 kpl -0,7 max 5 Onnistuneet tekijät = kuilu -0,5 tai parempi, parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,6 - -1,2 , kriittiset tekijät = kuilu -1,3 tai heikompi Asteikot: 1= Ei lainkaan tärkeä …5=erittäin tärkeä / 1=hyvin tyytymätön …5=hyvin tyytyväinen

TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN TYÖTILANTEESEEN

Kuiluanalyysi työpaikoittain: Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?

TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=508 optikkoliikeketju N=290 yksityinen optikkoliike N=114 franchising-optikkoliike N=56 muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö N=22 muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) N=3 työvoimaa vuokraava yritys N=1

Peruspalkka Vapaa-ajan riittävyys Osaamisen kehittämismahdollisuudet Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus Yrityksen arvot Ammatin arvostus Työsuhteen pysyvyys Työtehtävien kuormittavuus Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen

Kaikkien kriteerien keskiarvo -1,3 -1,3 -1,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,1 -0,9 -0,9 -1,06

-1,4 -1,5 -1,3 -0,7 -1,1 -1,2 -1,1 -1,1 -1,0

-1,16

-1,1 -0,8 -1,1 -0,6 -0,7 -1,0 -1,1 -0,5 -0,9

-0,87

-1,3 -1,8 -1,2 -0,7 -1,1 -1,3 -1,1 -0,7 -0,7

-1,09

-0,7 -0,9 -1,0 -0,5 -0,4 -0,7 -0,8 -0,4 -0,5

-0,66

-1,0 -0,3 -1,3 -0,7 0,0 -0,7 0,0 -0,7 -0,3

-0,56

Kuiluanalyysi sukupuolittain: Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?

0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0

-1,33 muu N=18

-0,4 -1,1 -1,0 -0,8 -0,6 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0

-0,86 TOIMINNAN TEKIJÄT

Peruspalkka Vapaa-ajan riittävyys Osaamisen kehittämismahdollisuudet Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus Yrityksen arvot Ammatin arvostus Työsuhteen pysyvyys Työtehtävien kuormittavuus Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen

Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=508 nainen N=441 -1,3 -1,3 -1,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,1 -0,9 -0,9 -1,06

-1,3 -1,4 -1,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,1 -1,0 -0,9

-1,09 mies N=62

-1,1 -1,2 -0,8 -0,6 -0,8 -1,2 -0,6 -0,5 -0,7

-0,83

Onnistuneet tekijät = vihreä tausta, kuilu -0,5 tai parempi, parantamisen varaa -tekijät = keltainen tausta, kuilu -0,6 - -1,2 , kriittiset tekijät = punainen tausta, kuilu -1,3 tai heikompi. Sininen tausta = keskiarvo.

Asteikot: 1= Ei lainkaan tärkeä …5=erittäin tärkeä / 1=hyvin tyytymätön …5=hyvin tyytyväinen

TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN TYÖTILANTEESEEN

Kuiluanalyysi suhteessa peruspalkkaan: Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?

TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=508 0-1000 € N=3 1001-1500 € N=5 1501-2000 € N=19 2001-2500 € N=53 2501-3000 € N=144 3001-3500 € N=170 3501-4000 € N=90 tuntipalkka N=13 MUUT N=2

Peruspalkka Vapaa-ajan riittävyys Osaamisen kehittämismahdollisuudet Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus Yrityksen arvot Ammatin arvostus Työsuhteen pysyvyys Työtehtävien kuormittavuus Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen

Kaikkien kriteerien keskiarvo -1,3 -1,3 -1,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,1 -0,9 -0,9 -1,06

-0,3 0,0 -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -2,0 -1,0 -1,0

-0,87

-1,6 -1,0 -1,0 -0,6 -1,4 -1,2 -2,4 0,4 -1,8

-1,18

-1,9 -0,4 -1,6 -0,8 -0,6 -1,1 -1,1 -0,1 -1,1

-0,96

-1,8 -1,2 -1,2 -0,8 -1,2 -1,6 -1,6 -1,0 -1,1

-1,26

-1,6 -1,3 -1,5 -0,8 -1,0 -1,2 -1,1 -0,8 -1,0

-1,14

-1,0 -1,5 -1,0 -0,6 -0,8 -1,0 -0,9 -1,1 -0,8

-0,96

-0,9 -1,5 -1,1 -0,7 -1,1 -1,1 -1,1 -0,8 -1,0

-1,04

-1,2 -1,5 -1,8 -0,5 -1,3 -0,8 -1,8 -1,1 -0,4

-1,16

0,0 0,0 -2,0 0,0 1,0 -0,5 -1,5 2,0 0,0

-0,11

Kuiluanalyysi suhteessa kokonaistyytyväisyyteen: Kuinka tärkeäksi koet seuraavat tekijät ja kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työtilanteeseesi niiden osalta?

TOIMINNAN TEKIJÄT

Peruspalkka Vapaa-ajan riittävyys Osaamisen kehittämismahdollisuudet Työtehtävien haastavuus ja kiinnostavuus Yrityksen arvot Ammatin arvostus Työsuhteen pysyvyys Työtehtävien kuormittavuus Kykyjeni ja osaamiseni huomioiminen

Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=508 1 N=33 -1,3 -1,3 -1,3 -0,7 -1,0 -1,1 -1,1 -0,9 -0,9 -1,06

-1,9 -1,6 -2,0 -1,7 -2,4 -2,2 -2,3 -1,7 -2,1

-2,00 2 N=59

-1,6 -1,6 -1,5 -1,2 -1,7 -1,3 -1,7 -1,3 -1,3

-1,48 3 N=133

-1,6 -1,6 -1,5 -0,8 -1,2 -1,4 -1,5 -1,1 -1,1

-1,31 4 N=223

-1,1 -1,2 -1,1 -0,4 -0,6 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7

-0,82 5 N=52

-0,5 -0,7 -0,6 -0,1 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

-0,38

Kokonaistyytyväisyyden asteikko: 1=hyvin tyytymätön, 5=hyvin tyytyväinen Onnistuneet tekijät = vihreä tausta, kuilu -0,5 tai parempi, parantamisen varaa -tekijät = keltainen tausta, kuilu -0,6 - -1,2 , kriittiset tekijät = punainen tausta, kuilu -1,3 tai heikompi. Sininen tausta = keskiarvo.

Asteikot: 1= Ei lainkaan tärkeä …5=erittäin tärkeä / 1=hyvin tyytymätön …5=hyvin tyytyväinen

K OKONAISTYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN

Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet nykyiseen työtilanteeseesi kokonaisuutena ottaen?

Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön … 5 = hyvin tyytyväinen 1 6,6% (33) 2 11,8% (59) 3 26,6% (133) 4 44,6% (223) 5 10,4% (52) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kokonaistyytyväisyys työpaikoittain

TOIMINNAN TEKIJÄT Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=500 optikkoliikeketju N=287 yksityinen optikkoliike N=113 franchising-optikkoliike N=56 muu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö N=22 muu terveydenhuolto (kunta, kaupunki) N=3 työvoimaa vuokraava yritys N=1 3,4 3,40

3,4

3,40

3,5

3,46

3,3

3,29

3,9

3,86

4,0

4,00

2,0

2,00 muu N=14

3,3

3,29

Kokonaistyytyväisyys ikäluokittain

TOIMINNAN TEKIJÄT Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=500 22 - 26 vuotta N=51 27 - 31 vuotta N=97 32 - 36 vuotta N=74 37 - 41 vuotta N=65 42 - 46 vuotta N=62 47 - 51 vuotta N=65 52 - 56 vuotta N=44 57 - 61 vuotta N=40 62 vuotta tai > N=2 3,4 3,40

3,5

3,55

3,3

3,33

3,5

3,54

3,4

3,40

3,4

3,40

3,4

3,35

3,2

3,16

3,4

3,43

5,0

5,00

Vihreä tausta = arvo 3,5 tai parempi Punainen tausta = arvo 2,5 tai heikompi.

Sininen tausta = keskiarvo.

K OKONAISTYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN

Kokonaistyytyväisyys suhteessa peruspalkkaan

TOIMINNAN TEKIJÄT Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=500 0-1000 € N=2 1001-1500 € N=5 1501-2000 € N=19 2001-2500 € N=53 2501-3000 € N=143 3001-3500 € N=168 3501-4000 € N=86 tuntipalkka N=13 MUUT N=2 3,4 3,40

4,0

4,00

2,6

2,60

3,2

3,21

3,1

3,06

3,4

3,44

3,6

3,60

3,5

3,50

2,6

2,62

2,5

2,50

Vihreä tausta = arvo 3,5 tai parempi. Punainen tausta = arvo 2,5 tai heikompi. Sininen tausta = keskiarvo.

Pystytkö työsi ohessa riittävästi ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi koulutuksen ym. keinojen avulla? – Kokonaistyytyväisyys työtilanteeseesi kokonaisuutena 1 24,2% (8) 2 3 4 44,8% (26) 43,4% (56) 60,6% (132) 75,8% (25) 55,2% (32) 56,6% (73) 5 0% 20% 82,7% (43) 40% kyllä 60% en Asteikko: 1=hyvin tyytymätön … 5=hyvin tyytyväinen.

39,4% (86) 17,3% (9) 80% 100%

AVOIN PALAUTE

AVOIN PALAUTE

Miten koet SOA:n suoriutuneen edunvalvontatyöstään palkkaan liittyvissä kysymyksissä?

Pääosin myönteistä tai maltillista palautetta. Keskeisimmät huomiot: -Peruspalkan taso tyydyttävä, mutta korotukset koetaan viime vuosina pieniksi.

- Liiton toivottaisiin olevan jatkossa tiukempi neuvotteluissa.

- Keskeisimpänä toiveena vuosi- ja kokemuslisät porrastuksittain.

- Ilta- ja lauantailisiä pidetään liian pieninä - Sukupuolten välinen palkkaero nähdään alalla yleiseksi Vastaajat antoivat vapaamuotoista palautetta runsaasti ja kehitysehdotuksia yksityiskohtaisesti. Tässä joitakin keskeisiä nostoja: Kiitoksia ja kehuja työstä Tiukempaa neuvottelua palkankorotuksista, lisistä ja työvuoroista ja -ajoista Jäsenmaksu mielletään ehkä korkeaksi, mutta myös perusteet sille ymmärretään Ammattialan arvostusta tulisi saada korotettua, pois ilmaisista näöntarkastuksista ja asiantuntevuus kunniaan

JOHTO PÄÄTÖKSET

JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomen Optikoiden ammattiliitto SOA ry:n jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen työtilanteeseen kokonaisuutena. Palkkataso herättää tosin hieman tyytymättömyyttä. Vastaajien keskimääräinen peruspalkka on miesten osalta 3469 euroa naisilla 2995 euroa. Kuukausittain keskimääräistä enemmän tienaavat ovat hieman muita tyytyväisempiä työtilanteensa kokonaisuuteen. Peruspalkkaa tärkeämmiksi tekijöiksi arvioidaan kuitenkin työsuhteen pysyvyys ja vapaa ajan riittävyys, ja pysyvyyteen jäsenet ovatkin melko tyytyväisiä. Parantamisen varaa silti edelleen löytyy. Kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa selkeimmin kuitenkin mahdollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa, mikä ei vastausten perusteella ole suoraan yhteyksissä palkkatasoon.

Vastaajat kokevat aiempien palkkaneuvotteluiden tuloksena saavutetun alkupalkan olevan kohtuullinen, mutta keskeisimpänä toiveena olisi kokemuslisien ja vuosikorotusten saaminen palkkataulukoihin. Myös miesten ja naisten väliset palkkaerot nostetaan esiin, ja tämä käy ilmi myös aineistosta. Paitsi eroavaisuudessa peruspalkassa, miehet ilmoittavat saavansa hieman naisia useammin myös yrityksen myyntiin tai tulokseen perustuvia bonuksia. Useimmin bonuksia jaetaan optikkoliikeketjuissa, joissa miehistä kolme neljäsosaa ja naisista vajaa kaksi kolmesta saa nämä lisät. Myös muita kuin SOA:n neuvottelemia palkankorotuksia miehet ovat onnistuneet hankkimaan hieman naisia useammin.

Valtaosa vastaajista on suorittanut PL lisäkoulutuksen ja osa myös THA-koulutuksen. Korvausta lisäkoulutuksista saa PL:n osalta joka neljäs ja THA:sta joka viides. Avovastauksissa kritisoidaankin, että ilmeisesti PL-koulutuksesta saavat lisäkorvauksen vain sen viimeisen palkkauudistuksen jälkeen suorittaneet. Korvaukset lisäoikeuksista koetaan tärkeiksi.

Kaiken kaikkiaan jäsenet toivovat liitolta tiukkaa otetta tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Edelliset neuvottelut mielletään torjuntavoitoksi, mutta tiukampaakin linjaa olisi vastaajien mielestä voitu noudattaa. Optikoiden ammattitaidon ja osaamisen korostaminen ja nostaminen arvoonsa nähdään tärkeänä tavoitteena liiton toiminnassa.