Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor

Download Report

Transcript Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor

Principale aspecte ale Regulamentului si Procedurii privind
“Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor
bilaterale de energie electrica”
OPCOM
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
Cadrul de reglementare în vigoare
• Ordinul presedintelui ANRE nr. 49/12.07.2013 pentru aprobarea
"Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă
continuă a contractelor bilaterale de energie electrică".
• Avizul presedintelui ANRE nr. 33/28.08.2013 privind
"Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă".
Cadrul de reglementare propus spre aprobare
•
•
”Procedura privind înregistrarea participanților la Piaţa Centralizată cu negociere dublă continuă a
Contractelor Bilaterale de energie electrică”;
”Convenţia de participare la Piaţa Centralizată cu negociere dublă continuă a Contractelor Bilaterale de
energie electrică”.
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
2
Caracteristicile mecanismului de tranzacționare (I)
1.
2.
-
Condiții de participare la tranzacționare
Deținerea calității de Participant la PC-OTC;
Existența contractelor agreate cu alți Participanți la PC-OTC;
Stabilirea unei Liste de eligibilitate de minim 4 Participanți la PC-OTC.
Sesiunile de tranzacționare
În fiecare zi lucrătoare;
Anonime;
Produse standard;
Prețuri zilnice de referință;
Tranzacționare continuă.
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
3
Caracteristicile mecanismului de tranzacționare (II)
3. Încheierea tranzacțiilor
-Numai cu contrapărțile din Lista de eligibilitate;
-Prin selectare (accesare la ”click”) / prin corelare automată / prin intermediere;
-Prețul de tranzacționare – prețul ofertelor selectate în cazul ordinelor accesate la ”click” / prețul ofertelor
inițiatoare în cazul corelării automate / prețul din ordinele cu preț egal supuse intermedierii.
4. Publicarea rezultatelor
-Prețul de atribuire și cantitățile aferente;
-Cel mai mare preț de cumpărare și cel mai mic preț de vânzare pentru fiecare produs;
-Detaliile complete ale tranzacțiilor la care prețul a variat cu 10% sau mai mult fată de prețul de referință sau
prețul tranzacției anterioare;
-Detaliile complete ale tranzacțiilor mai mari de 50 MW.
5.Confirmarea tranzacțiilor
-Formularul de confirmare a tranzacțiilor asumat de reprezentantul legal al Participantului la PC-OTC: profilul de
livrare, puterea, prețul, perioada de livrare, contrapartea eligibilă;
-Subscrierea tranzacțiilor asumate contractelor agreate.
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
4
1. Condiții de participare la tranzacționare



Deținerea calității de Participant la PC-OTC
Prin semnarea Convenției de participare la piață;
Existența contractelor agreate cu alți Participanți la PC-OTC
Contracte de tip EFET;
Contracte de alt tip decât EFET, publicate pe pagina web a OPCOM (www.opcom.ro), pentru o perioadă
tranzitorie de 6 luni;
- Stabilirea unei Liste de eligibilitate de minim 4 Participanți la PC-OTC
 Listă stabilită prin aplicarea unui tratament egal de evaluare de risc, prin aplicarea acelorași criterii de
evaluare, nediscriminatoriu pentru toate contrapărțile solicitante;
 Stabilită pe baza unei analize de risc specifice urmare căreia contrapartea este încadrată într-o anumită
categorie de risc, se stabilesc condiții specifice contractare și este stabilită o limită de creditare care va
fi diminuată ulterior cu tranzacțiile încheiate pe PC-OTC;
 Lista este publicată și poate fi actualizată ulterior ori de câte ori este necesar.
CompA
Vânzare
DA
Cumpărare DA
CompB
DA
DA
CompC
DA
DA
CompD
DA
DA
CompE
DA
DA
CompF
DA
DA
CompG
DA
DA
5
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
2. Sesiunile de tranzacționare



În fiecare zi lucrătoare
Conform programului publicat pe site-ul OPCOM;
Perioada de ofertare este 09:00 – 17:00 în fiecare zi de tranzacționare;
Etapă de preînchidere: 17:00 – 17:15 pentru soluționarea situațiilor de tranzacție eronată.
- Anonime
 Fereastra de piață oferă informații privind doar cantitățile (puterea) și prețurile ofertate.
- Produse standard
 Profilul livrărilor: În bandă (00:00 – 24:00); În orele de vârf de sarcină (de Luni până Vineri de la ora 07:00 – 23:00); În
orele de gol de sarcină (de Luni până Vineri 00:00 – 07:00 și 23:00 – 24:00 și Sâmbătă – Duminică 00:00 – 24:00).
 Puterea minimă orară oferită spre tranzacționare: 1 MW;
 Perioada de livrare a energiei electrice poate fi: 1 an /1 semestru /1 trimestru /1 lună /1 săptămână /1 Week-end /1 Zi.
- Prețuri zilnice de referință
 Calculate ca medie aritmetică a prețurilor transmise de către Participanții la PC-OTC;
 Utilizate pentru evaluarea variației cu 10 % a prețului primelor tranzacții.
- Tranzacționare continuă;
 Ofertele sunt formulate cunoscându-se toate intențiile de ofertare din piață;
 Gestionarea permanentă a ordinelor cunoscând toate detaliile din adâncimea pieței.
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
6
3.
Încheierea tranzacțiilor
- Numai cu contrapărțile din Lista de eligibilitate
 Ordinele contrapărților eligibile sunt marcate distinct de cele ale Participanților la PC-OTC neeligibili;
 Ordinele utilizatorilor Platformei din cadrul aceleiași companii sunt marcate distinct de celelalte ordine
existente în piață;
 După încheierea unei tranzacții în registrul de tranzacții este evidențiat numele contrapărții.
- Prin selectare (accesare la ”click”) / prin corelare automată / prin intermediere
 Tranzacțiile se realizează în ordinea concurențială a ordinelor: descrescătoare pentru ordinele de
cumpărare și crescătoare pentru ordinele de vânzare; și în funcție de marca de timp: primul ordin corelat
este cel cu marca de timp cea mai veche;
 Prin selectarea unui ordin – click trade – sunt acceptate integral condițiile ordinului selectat;
 Prin introducerea unui ordin care reprezintă intenția de tranzacționare și pentru care se poate realiza o
corelare imediat de un alt ordin propune un preț concurențial;
 Prin intermediere (modul sleeve) în care administratorul platformei intervine pentru soluționarea situațiilor
în care ”cel mai bun preț” de cumpărare și ”cel mai bun” preț de vânzare sunt oferite de Participanți
neeligibili. Procesul nu implică negocierea prețului de către administrator ci doar verificarea posibilității
intermedierii tranzacției cu marjă 0 (zero) de contraparte eligibilă comună.
-
Prețul de tranzacționare – prețul ofertelor selectate în cazul ordinelor accesate la ”click” / prețul
ofertelor inițiatoare în cazul corelării automate / prețul din ordinele cu preț egal supuse intermedierii.
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
7
Mecanismul de tranzacționare
Liste de
eligibilitate
•Stabilite de
Participantii la PCOTC
•Configurate de
administratorii
Platformei PC-OTC
Gestionare
ordine
Sesiuni zilnice de
tranzacționare
Preturi de
referință
•Propuse de
Participantii la PCOTC;
•Introduse de
administratorii
Platformei PC-OTC
•Introducere
•Modificare
•Anulare
Încheiere
de
tranzacții
•Prin selectare (la click)
•Prin corelare continuă
•Prin intermediere
Anulare
tranzacții
eronate
•În maxim 10 minute la
momentul realizării
tranzacției la solicitarea
ambilor parteneri
09:00 – 17:00
Tranzacții asumate prin
Formularul de confirmare
a tranzacțiilor
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
8
Vă mulţumim pentru atenţie !
www.opcom.ro
Workshop-ul cu tema “Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” / 09.10.2013 / București
opcom © All rights reserved
9