3D-S TERVEZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM REJT

Download Report

Transcript 3D-S TERVEZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM REJT

E-learning rendszer használata az
informatika tárgy elméleti
számonkérésében
Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia
ÓE RKK Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet
Informatika az Óbudai Egyetemen
• Informatika kar – szakember képzés
– BSc képzés,
– MSc képzés.
• Többi kar
– Alapozó képzés a BSc képzésben,
– Speciális tárgyak a BSc és az MSc
képzésben
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
2
Alapképzés - BSC
• 2008-tól lényegében egységes az egyetemen a
műszaki képzésben.
• BGK, KVK – hasonló, de nem teljesen
megegyező tematikával oktatnak, mint mi, KVK
oktatja a KGK gazdasági képzéseinél is az
informatikát,
• RKK – a 3 saját szakon (könnyűipari mérnök,
környezetmérnök, ipari termék és formatervező
mérnök) kívül hozzánk tartozik a KGK műszaki
menedzser szakán az informatika oktatása.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
3
Tanterv
• Informatika I
– heti 2 óra előadás
– vizsga
– 3 kredit
• Informatika II
– heti 2 óra előadás
– vizsga – műszaki menedzsereknél évközi jegy
– 3 kredit
• Informatika labor
– heti 2 óra labor
– évközi jegy
– 2, menedzsereknél 3 kredit
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
4
Informatika I, mint elméleti tárgy
• Mit oktassunk, ami
– előadáson leadható anyag,
– a vizsgán számon kérhető,
– rendszerezi az addigi ismereteiket,
– új ismeretet is nyújt,
– hasznos a további tanulmányik és
életpályájuk során.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
5
Tematika
•
•
•
•
•
•
Alapvető hardver és szoftver ismeretek,
rövid történeti áttekintés,
számítógépek adatábrázolása,
matematikai logika alapjai,
hálózati alapismeretek,
matematikai tanulmányokat segítő
számítógép-algebrai program bemutatása,
• szövegszerkesztési, táblázatkezelési és
prezentációkészítési alapok.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
6
Internet használata az oktatásban
Régóta tananyagok közzététele a neten:
• Kezdetben Ultraweb – követelményrendszer
és prezentációk – nyilvánosan
• Egyetem fájlszervere – követelményrendszer
nyilvánosan, prezentációk csak a hallgatók
számára
• 2008-tól Moodle rendszer – a kurzus hallgatói
férnek hozzá az anyagokhoz, de itt már a
feladatokat is feltölthetik.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
7
Informatika I
• Számonkérés év közben:
• RKK – katalógus zárthelyik,
• KGK – 1 zárthelyi a 8. vagy 9. héten.
Mindegyik teszt, 50% elérése szükséges az
aláírásért.
• Beadandó feladat – prezentáció készítése
és feltöltése a Moodle e-learning
rendszerbe.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
8
Informatika I
Év végi számonkérés
• Eddig:
– Írásbeli vizsga.
– Az elégséges feltétele 50%, a jegyek 12%onként emelkednek.
• Most:
– Környezetmérnök szakon számítógépes
vizsga.
– Másutt írásbeli vizsga.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
9
Eredmények
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
10
Vizsgáztatás a Moodle rendszer
segítségével
Cél:
• olyan rendszer kialakítása, amely nagy tömegű
vizsgadolgozat esetén is gyorsan értékelhető,
• a mai diákok jobban kedvelik, mint az írásbeli vizsgát,
• lehetővé teszi a tananyag átfogó számonkérését,
• kiküszöböli azt, hogy a diákok írását sokszor elég
nehéz elolvasni,
• reális eredményt ad a diákok tudásáról – nincs
lényeges eltérés a mostani és az előző évek
eredményei között.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
11
Lehetséges kérdéstípusok
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
12
Kiválasztott kérdéstípusok
• Esszékérdés
– manuálisan kell lepontozni maximum 2 pont,
– tudjanak fogalmazni néhány mondatban.
• Igaz-hamis kérdés
– jó válasz 2 pont, hibás válasz 0 pont.
• Feleletválasztós kérdés
– egy helyes válasz esetén a jó válasz 2, a rossz -1
pont,
– több helyes válasz esetén %-os pontozás, a
rossz válaszoknál negatív %, de a legrosszabb
esetben 0 pont.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
13
Kérdésbank
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
14
Kérdések megoszlása
• Esszékérdés 7 db
– 1-1 alapvető szoftverekre, alapfogalmakra,
helyi hálózatra.
• Igaz-hamis kérdés 13 db
– 5 táblázatkezelésre,
– 3 szövegszerkesztésre,
– 2-2 hálózatokra és prezentációkészítésre,
– 1 alapfogalmakra.
• Többi kérdés feleletválasztós.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
15
Teszt összeállítása
• 20 kérdés egy alkalommal.
• Osztályzás az eddigieknek megfelelően.
• Mintateszt a kurzusnak – ezt
tetszőlegesen sokszor kitölthették.
• Kitöltési idő 15 perc – a kollégák
tesztelése alapján.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
16
Néhány kérdés
Esszékérdés
Igaz-hamis kérdés
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
17
Feleletválasztós kérdések
1 jó válasszal
Több helyes válasszal
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
18
Kérdések megoszlása a vizsgán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alapismeretek 2-3 kérdés,
számrendszerek 2 kérdés,
matematikai logika 2 kérdés,
hardver 1 kérdés,
hálózatok 2 kérdés,
szoftveres alapok 1 kérdés,
szövegszerkesztés 2 kérdés,
táblázatkezelés 4-5 kérdés,
internet 3 kérdés,
Maple 0-1 kérdés,
prezentációkészítés 0-1 kérdés.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
19
Vizsgaeredmények
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
20
Osztályzatok megoszlása
A két utolsó vizsga eredménye – a jobboldali oszlopban
a számítógépes vizsga.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
21
Értékelés, javaslatok
• A Moodle rendszerben történő
vizsgáztatás beváltotta a hozzáfűzött
reményeket.
• A diákok is jónak tartották.
• Szükséges a kérdésbankot 300-400
kérdésre bővíteni.
• Tervezzük a jövő szemesztertől az összes
általunk oktatott szakon ennek a
vizsgáztatási formának a bevezetését.
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
22
Köszönöm a figyelmet!
XXXVIII. MAFIOK, Pécs 2014.
23