Az első világháború

Download Report

Transcript Az első világháború

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
A keleti kérdés újra napirenden

Kié lesz a Török Birodalom európai birtoka?
 Csak
idő kérdése volt
 Oo, Monarchia, független Szerbia, Bulgária,
Görögország is terjeszkedni akart

1908-ban a Monarchia annektálta Boszniát
 Bulgária
1908; Szerbia 1867; Románia 1859;
Görögország 1830
I. balkáni háború

1912-13. Balkán Szövetség vs. Török Birodalom
 Létrejött
Albánia, Bulgária elégedetlensége miatt
kódolva volt a következő háború, de Szerbia is Bosznia
felé tekintett

Szerbia 1908 után D felé fordul
 Törökök
a boszniai muszlimokat felszólította a
költözésre, de Macedóniában csatlakoztak az albán
forradalomhoz
 Szerbia nem akart független Albániát
 1912.
szövetség Bulgáriával
 Macedón polgárháború

Monarchia és Fro diplomáciai megoldást akar
 Olaszország
elfoglalta a Dodekanésszoszi szigeteket
 A keresztény államok szövetségre léptek (3x túlerő)

1913. máj. 30. londoni szerződés
 Már

előtte bolgár ellenes szövetség
Általános konszenzus a Török Bir egységéről
 Nem
tudták rávenni a Balkán Szövetséget

Oo. Egy Monarchia ellenes szövetséget látott benne
 Pedig




Bulgária is tengerszorosokat akart
Fro. Kijelentette, hogy nem segít Oo-nak a Mon
ellen
NBr. Göo támogatója, inkább bolgároké legyen a
tengerszoros, mint az oroszoké
Monarchia gyenge, hagyta a szerb térnyerést
No – legyen baráti Bulgária minél nagyobb
II. balkáni háború

Szerbiát a nagyhatalmak kényszerítettek, hogy
hagyja el Albániát, ezért Macedóniában maradt
 1913.

jún. 29. Bulgária megtámadta a szövetséget
Románia és a Török Bir is Bulgáriára támadt
 Július
– görögök és románok is Szófiánál
 Fegyverszünetet


kér (július 31)
Bukaresti szerződés, konstantinápolyi szerződés
Szerbia végérvényesen Bosznia felé fordult
Nemzetközi helyzet

USA „elméletileg és gyakorlatilag is semleges”




Kereskedelem és pénzügyek miatt nem maradhatott
Japán – No keleti birtokait megszerezte, de nem
befolyásoló
Olaszország semleges
Töo 1914 nov. beszáll
Meg lehetett támadni a közel-keleti birtokait
 Lezárta a tengerszorosokat
 Lefoglalta az indiai hadosztályokat



No – Monarchia összehangolt vezetés
Fro – Oo nem

Katonai gépezet és politika elvált
 Mozgósítás
gyorsabb – csak általános tervek
 1892. Schlieffen-terv – Ny-on lesz

NBr nem maradhatott ki, de kicsi hadsereg, viszont
hatalmas pénzügyi tartalékok
 Gyarmatokon
erősebb, de No-t nem érdekli
 Tengeri ütközetek nem döntőek

No. Ny-on kedvezőbb helyzet – Keletre tud konc.
 Magaslatok
az ővé, és vasútvonalak belül


Monarchia és Olaszo. is összeomlott volna
Oo. elszigetelt, pénz és élelmiszerhiány
 1916.
már a 2. kategóriát sorozták
 Elégedetlenség – forradalom


USA – hatalmas hitelek, 18-ra tényleges segítség
No. képzettebb katonák
 1917-ben
NBr, Fro mérlegelte a békét
 Ügyetlen diplomácia az USA-val
1914


június 28.
július 23.
25. Szerbia válasza
 Oo is mobilizál




Július 28. a Monarchia hadat üzen Szerbiának
Aug. 1. No hadat üzen Oo-nak
Aug. 3. No – Fro-nak

Aug. 4. Belgium inváziója



NBr. hadat üzen
Aug. 6. Monarchia hadat üzen Oo-nak
Aug. 23. Japán hadat üzen No-nak

No. szerette volna, ha Monarchia teljesen Oo-ra
koncentrál, Mon. No segítségét várta Szerbiában
 Monarchia


megosztotta az erejét – vereségek
Aug. 12. Szerbia inváziója
No. előnye Ny-on és K-en győz (Tannenberg)
1915-17




1915. Ypres
1916. Somme, Verdun, Jutland
1917. Nivelle-i offenzíva
Bulgária a Balkánon állóháborút okoz
A
szövetséges partraszállás nem sikeres 1918-ig
 De a Monarchia csapatai az orosz fronton
Olaszország



Dél-Tirol, Isztria, Dalmácia
1902. titkos szövetség Fro-gal
1915. ápr. 26. londoni paktum
 Máj.


23. Monarchiának hadat üzen (No 1916)
1915. Isonzo front
1917. No támogatásával áttörés
 Piave
front, de szövetséges győzelem
Románia

1883. központi hatalmak szövetségese
 De
semleges maradt, majd 1916-ban szövetséges
oldalon szállt be
 Ígéret:

Erdély és Bánát
Már 1916 decemberére elfoglalják Bukarestet
 1917.
dec. fegyverszünet
 1918. máj. 7. bukaresti béke
 1918. november 10. visszalépett a háborúba
Egyesült Államok





1915. Lusitania elsüllyesztése
Wilson részt akart venni a béketárgyalásokon, és
Nemzetek Szövetsége
Korlátlan tengeralattjáró háború
Zimmermann távirat
1917. ápr. 6. Kongresszus hadat üzen
Orosz forradalom


1917-re általános elégedetlenség – hadsereg
vereségei
1917. február Kerenszkij kormánya
Cárt eltávolították
 Duális vezetés – Vörös Hadsereg


1917. október – bolsevik hatalomátvétel
Polgárháború
 December fegyverszünet


1918. márc. béke

Területeket csatol el (25% lakosságnak, ipar 90%)
Fegyverszünetek


1917. IV. Károly békejavaslata
1918. láthatóan kimerült felek, döntő lépések
Tavaszi offenzíva
 Július 100 napos offenzíva


1918. szeptember – áttörés a macedón fronton

Szept. 29. Bulgária leteszi a fegyvert



Szept. 30. Török Birodalom is leteszi
1918. október végén vereség a Piave-nál


Szabad az út Budapest és Bécs felé
November 3. padovai fegyverszünet
1918. nov. 11. campiegne-i erdő