Az NTH HGF tevékenysége, a jó példák

Download Report

Transcript Az NTH HGF tevékenysége, a jó példák

"... folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot
alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk
az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük
kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk,
ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év
alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer,
információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében.
Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban
valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk.
Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa,
megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpátmedencében!"
Böjte Csaba ferences atya gondolatai a megmaradásról
Magyar Kurír, 2012
http://www.magyarkurir.hu/hirek/bojte-csaba-gondolatai-megmaradasrol
Megkerestük és bemutatjuk
a hazai jó példákat!
A HGF elmélete, mintaadó gyakorlatok
Területfejlesztési füzetek sorozat:
Helyi gazdaságfejlesztés,
ötletadó megoldások, jó
gyakorlatok
(2008, gyakorlati segédlet,
szemléleti-módszertani
útmutató)
• a hazai területfejlesztés szakmai
megújítása (célok, eszközök,
módszerek) keretében, amelynek egyik
témaköre a helyi gazdaságfejlesztés
• jó gyakorlatok, minták (23 db)
feltérképezése, gyűjtése, elméleti
megalapozottság
• tudásmegosztás, know-how terjesztése
• önálló kezdeményezések
háttértámogatása
A NTH HGF tervező munkája
• Az NTH feladata a helyi és a civil-gazdaságfejlesztés szakmai
rendszerének koordinálása és egy szakmai koordinációs
hálózat kialakítása és működtetése,
• a HGF keretében az NTH kiemelt programokkal, az
innováció, a kisvállalkozások, valamint a képzés-fejlesztés
tervezésével foglalkozik,
• a 2014–20-as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra való
felkészülési feladatok között a HGF támogatásának
tervezését támogatja, koordinálja,
• az NTH összegyűjti a fenntartható helyi gazdaságfejlesztés
hazai és nemzetközi eredményeit, legjobb gyakorlatait,
megoldásait, amelyeket rendszerezés után az NTH
honlapján publikál.
Feltárt HGF beavatkozások 1.
Helyi termelő és szolgáltató
közösségek és csomagok
kialakítása, megszervezése
Helyi termék előállítása,
feldolgozása és szolgáltatás
kialakítása, fejlesztése
Innovatív helyi termék és
szolgáltatási megoldások kutatása,
kialakítása és fejlesztése
Általános helyi
(termék) értékesítés,
promóció
Közösségek által
támogatott mezőgazdaság
és szolgáltatások
Helyi termék és
szolgáltatás előállítás és
fejlesztés
Vásárló
közösségek
Érdekképviseleti, illetve
területi alapú szakmai
együttműködések
Helyi
gazdaságfejlesztés
Helyi termék és
szolgáltatás
értékesítés,
promóció
Helyi gazdasági
együttműködések
Helyi és térségi civil szervezetek,
a köz- és vállalkozói szféra
összefogása, hálózatépítése
Helyi termék
önkiszolgáló automata
rendszerek
Hangya
Szövetkezetek
Helyi termékek
értékesítését elősegítő
országos rendszer
Termelői
webpiacok
Helyi
termelői
piacok
Térségi márkák,
védjegyek
Feltárt HGF beavatkozások 2.
Szociális földprogramon alapuló közösségi
vállalkozások önellátásra, helyi termék
előállításra és értékesítésre
Szociális és
foglalkoztatási
szövetkezetek
A helyi kézműves iparhoz
kapcsolódó, ill.
szakképzések a lakosság és
a helyi gazdasági szereplői
részére
Társadalmi célú
vállalkozások
Társadalmi gazdaság és
helyi közösségek
fejlesztése
Helyi
gazdaságfejlesztés
Általános
szemléletformálás
Városi kertek,
közösségi kertek
Helyi hír és média
szolgáltatás
Helyi termékek
fogyasztásának
ösztönzése
Helyi gazdaságfejlesztési és
környezeti fenntarthatósági
szemléletformálás
Helyi gazdaság
élénkítését szolgáló
szakképzés
Vállalkozási ismereteket és
készségeket integráló képzések,
oktatási programok
Általános
közösségfejlesztési
akciók, programok
Alapvető
mezőgazdasági/háztáji
gazdálkodási ismeretek
átadása
Fenntartható életmód ismeretek átadása
és a környezet-, klíma- és
energiahasználati tudatosság
előmozdítása
Feltárt HGF beavatkozások 3.
Általános helyi
vállalkozásfejlesztés és
beruházás ösztönzés
KKV innovációs
központok,
inkubációs házak
Energiahatékonysági
programok
Helyi vállalkozásfejlesztés,
beruházás-ösztönzés
Közösségi
finanszírozású
projektek
Helyi pénz (forgatható
utalvány)
Helyi bankok,
takarékok, térségi
hitelintézetek
Helyi és térségi környezeti
fenntarthatóságot elősegítő
fejlesztések
Helyi
gazdaságfejlesztés
Helyi és térségi
gazdaságfejlesztést támogató
pénzügyi jellegű intézkedések
Közösségi
cserekör
Helyi alternatív energia,
autonóm kisközösségi
energiaellátás
Helyi vásárló
közösség létrehozása
közös energiabeszerzésre
A helyi hulladékgazdálkodás
környezeti fenntarthatóságát
elősegítő fejlesztések,
projektek, programok
A helyi víz- és
szennyvízgazdálkodás
környezeti fenntarthatóságát
elősegítő fejlesztések,
projektek, programok
Feltárt HGF beavatkozások 4.
Önkormányzat szervezésű,
illetve központú komplex helyi
gazdaságfejlesztési programok
Civil és vállalkozói kezdeményezésű
és megvalósítású komplex helyi
gazdaságfejlesztési programok
Helyi és térségi komplex
gazdaságfejlesztési
programok
Kulturtáj rehabilitáció, természet
közeli gazdálkodás, fenntartható
környezetgazdálkodás
Helyi
gazdaságfejlesztés
Egyéb helyi és térségi
gazdaságfejlesztési
programok
Ökofalu/ÉlőFalu
program
Helyi és térségi
kulturális és természeti
adottságokra építő
programok
Közösségi vállalkozás helyi
termék előállítására, helyi
hagyományok felélesztésével
A helyi és térségi kulturális és természeti
adottságokra építő turisztikai
lehetőségek kiaknázása, hasznosítása
Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Élő Tisza Védjegy
• Projektgazda: Szövetség az Élő Tiszáért (SZÖVET) , Nagykörű
• jelleg: Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció - Térségi márkák,
védjegyek
• célja: felkarolni a Tisza-menti (Tiszabecstől egészen Röszkéig, a vízgyűjtő területeket
is beleértve) termékeket és előállítóikat, a helyi lakosság megélhetésének segítése
• elemei:
– Élő Tisza védjegyrendszer bevezetése: élelmiszerek, pálinka, alkohol, kézművesipar
– Honlap, rendezvények, értékesítési hálózat
– Védjegyhasználat (45 tag), havi díj alapján
Miért jó példa?
•
•
•
•
jó példát mutat az érdekképviselet gyakorlati megvalósulására
vásárlói, termelői tudatosság, lokálpatriotizmus erősítése
közös védjegy, minőségi termékek
termelői együttműködés, fogyasztói együttműködés,
kapcsolatokon alapuló marketing és piacépítés.
http://www.elotisza.hu
Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Szimpla Kerti Háztáji Piac
• Projektgazda: Agri Kulti Kft., Szimpla Kert, Budapest
• jelleg: Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció - Helyi termelői piacok
• célja: belvárosi lakosság számára minőségi élelmiszer-beszerzési lehetőség, a
termelők számára pedig értékesítési lehetőség biztosítása. Továbbá a helyi,
termelői élelmiszerek és az ehhez kapcsolódó szemléletmód népszerűsítése,
szakmai fórum létrehozása és Belső-Erzsébetváros kulturális és turisztikai
kínálatának bővítése.
• elemei:
– piac a Szimpla Kertben
– rendszeres közös gasztronómiai és kulináris élmények
– kultúra, koncertek a piac idején
Miért jó példa?
• jelentős előnyök mind a termelőknek, mind a vásárlóknak,
• hozzájárul a piacnak helyt adó szórakozóhely jó hírnevéhez, a
környék lakóival való jó kapcsolat kialakításához, fenntartásához
• találkozási pont a helybelieknek és a távolabbról érkezőknek is,
• kulturális és kulináris élményekkel gazdagítja őket.
http://www.szimpla.hu/
Ami egy „csendes” romkocsma…
… néha Szimpla Kerti Háztáji Piac
Szimpla Kerti gasztronómia
Szimpla Kerti kultúra
Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Legyél te is gazda – baromfi örökbefogadási program
• Projektgazda: Bocskay József (Debrecen), Hamvas Gábor (Solymár)
• jelleg: Helyi termék és szolgáltatás értékesítés, promóció - Közösségek által
támogatott mezőgazdaság és szolgáltatások
• célja: a háztáji termelés újraélesztése, támogatása logisztikai
rendszerszervezéssel, egyéb informatikai és szervezési eszközökkel, és a városi
lakosság (támogatói körök) ellátása közel bio minőségű, egészséges
élelmiszerrel.
• elemei:
– támogatók befizetései,
– X * 9 db előnevelt csirke és a neveléséhez szükséges takarmány kihelyezése a gazdához,
– logisztikai és projektműködést támogató csoport.
Miért jó példa?
• az elfeledett háztáji újra használatba vétele,
• modern (informatikai, logisztikai szakmai) eszközökkel, rendszerfejlesztéssel,
módszertannal támogatott társadalomfejlesztés és gazdaságélénkítés
• tudatos termelés és fogyasztás népszerűsítése
• gazdasági kiszámíthatóság biztosítása
http://www.cifranet.hu/legyelgazda/
„Legyél te is gazda!” program
Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Önellátó energetika – olajos magvú növényekre alapozva
Projektgazda: Ferencz Ákos (CROPELL Kft.)
• jelleg: Helyi és térségi környezeti fenntarthatóságot elősegítő fejlesztések Helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás
• célja: az energetikai önfenntartás megteremtése
• elemei:
– Egy-két hektáron termő, saját termelésű olajos magvakból (napraforgó, repce)
– az olajprés, amely az olajos magvakból préselt olajat állít elő,
– dízelgenerátor, amelynek segítségével áramot és meleg vizet lehet előállítani,
– a magmaradványból pellet-pogácsa keletkezik, ami eltüzelhető.
Miért jó példa?
• egy kreatív ötlet önálló szellemi termékként megvalósult,
• a kifejlesztett technológia konkrét gyakorlati haszonnal rendelkezik,
• a kezdeményezés egy tanya innovatív módon, alternatív energiával történő
energiaellátását teszi lehetővé,
• decentralizált áram- és hőtermelést tesz lehetővé széleskörűen előállítható
alapanyagok felhasználásával.
http://www.cropell.hu/
Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm
• Projektgazda: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Somogyvámos
• Jelleg: Helyi és térségi kulturális és természeti adottságokra építő programok Ökofalu/ÉlőFalu program
• Célja: olyan élettér megvalósítása, ahol a közösség értékeit és céljait magukénak
érző Krisna-hívő családok szeretetben, egymást támogatva, közösségben
együttműködve, életüket természettel összhangban önálló mezőgazdasági
termelésre alapozva boldogan élhetnek. A kohéziós elem és cél a boldogság
elérése olyan módon, ami másokat is támogat és emel, a faluközösségen belül és
kívül egyaránt. A személyes fejlődés alapja egyfajta hivatásként végzett,
folyamatos és önzetlen szeretetteljes szolgálat, amely egyénileg és a közösség
többi tagján keresztül is Isten felé irányul.
• Elemeit túl komplex lenne felsorolni
Miért jó példa?
• komplex, a faluközösség minden tagja részt vesz benne,
• az élet szinte minden területét integrálja
• a fejlesztések, a működés elvei összhangban vannak a fenntartható vidékfejlesztési-,
mezőgazdasági- és a környezetvédelmi elvekkel.
http://okovolgy.hu/
Krisna-völgy, Ökovölgy, Somogyvámos
Krisna-völgy, Ökovölgy, Somogyvámos
Jó példák helyi gazdaságfejlesztésre
Városi kertek, közösségi kertek projekt
• Projektgazda: Rosta Gábor, Városi Kertek Közhasznú Egyesület, Budapest
• Jelleg: Társadalmi gazdaság és helyi közösségek fejlesztése - Városi kertek,
közösségi kertek
• Célja: a magyar társadalom számára a közösség fontosságának bemutatása, a
közösség építése, illetve a saját termesztés, ezáltal a megtakarítás elérése.
Hasznos, értékteremtő, életminőség javító a városi kertek művelése, erős
szociális, mentálhigiéniás, oktatási, városszépítő hasznok elérése. A programmal
célunk a, a gazdálkodás, termelés gyakorlatának megteremtése még olyan
környezetekben is, ahol e nélkül nem lenne elég önbizalom az értékteremtő
feladatok elvégzésére, illetve a részbeni önellátás megteremtése.
• elemei:
– közösségfejlesztés
– önerős kertépítés és fenntartás, élelmiszertermelés
Miért jó példa?
• az alkotás szépségének, a közösségben végzett tevékenység aktív megélése,
• a közösség, az önkormányzat és a szervezők számára sok sikerélményt nyújtó fejlesztés
• jó terep a közösségépítés folyamatához (helyhez kötöttség, feladatok egyértelműsége, a
szezonális kihívások, a kertközösségen belüliség privilégiuma)
http://www.avarositanya.hu/
Városi kert, Kispest
Ilyet még vagy kétszázat
mesélhetnénk!