Mesék az oktatásban és a nevelésben

download report

Transcript Mesék az oktatásban és a nevelésben

Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.

A MESE

„ A mese egységes, és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozásának egyik eszköze. Szent szellemi kincsestár.”

Mesebeli hármas út

o

mindenképp vissza akarok érkezni oda, ahonnan indultam…

o

az is jó ha végigmegyek az úton és az is , ha nem…

o

mindenképpen végigmegyek az úton…

3

Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.

A népmesék h

ő

sei

közösségvállalás mindennel, ami él

egységben a természet erőivel/Nap, szél, víz

egységben az emberekkel /szómágia

egységben az állatokkal

ösztönök, nem létezik lehetetlen

meghalnak a célért, majd újjászületnek, ahogy mi is egy-egy probléma megoldása közben vagy után

Univerzális

         

Képzelet, fantázia Látás,hallás, szaglás,ízlelés,tapintás Elemző, rendszerező képesség Tehetséggondozó,felzárkóztató Közösségteremtő- építő- megtartó Anyanyelvi , szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai művészi tudatosság és kifejezőképesség, hatékony önálló tanulás Gondolkodás, szövegértés, Személyiség és intelligenciafejlesztő, (nyelvi, inter és intraperszonális, a naturalista, spirituális és egzisztenciális ) Konfliktusmegoldó, szórakoztató, integráló, multikulturális értékközvetítő univerzális segítő, verbális bájital,varázsszer

Mindennek rendelt ideje van              

A betűk ideje - magyar A számok ideje- matematika Az alkotás ideje-rajz, technika Az állatok és növények ideje- természetismeret Más népek ideje- idegen nyelv A dal ideje- ének-zene A tánc ideje- tánc A mozgás ideje- testnevelés A mesék ideje- mese A játék ideje- játék, szabadidő, szünet A levegő ideje- udvari játék Az evés ideje- étkezések A tisztálkodás ideje- kézmosás, fogmosás stb.

A beszélgetés ideje- beszélgetőkör

Az értékválasztás döntések sorozatából áll.

A mese állandó érték a változó világban.

Mit meséljünk?

Állatmesék (AaTh 1-299.)

Tündérmesék (AaTH 300-749.)

Legendamesék (AaTh 750-849.)

Novellamesék (AaTh 850-999.)

Rászedett ördög (AaTh 1000-1199.)

Falucsúfolók (AaTh 1200-1349.)

Tréfás mesék ((AaTh 1350-1874.)

Hazugság mesék (AaTh 1875-1999.)

Formulamesék (AaTh2000-2399.)

Állatmesék

Közös álláspont, kritika megfogalmazása

Az adott közösségen belül elfogadott értékek meglétét vagy hiányát jelzik

Ami a közösségnek jó, az egyénnek miért jelent gondot

Tündérmesék

közösségvállalás mindennel, ami él

láthatatlan világokkal való kapcsolat

erősítheti a közösség transzcendentális gondolkodását

Legendamese

a kereszténység iránti érzékenységet keltheti fel

a teremtőhöz kapcsolják az embert „Sosem tudhatod mikor kopogtat be a teremtő, mindig rend legyen.”

Novellamesék

a társadalmi-intelligencia vagyonbéli különbségek

nemek közötti ellentétek

Rászedett ördög

a szenvedélybetegek, a rosszal való paktum

az ördögöt nem lehet erővel legyőzni

Falucsúfolók

saját identitását erősíti

valamihez képest erősíti magát,

nem bántóak , nevetés a vége

Tréfás Mesék

együttnevetés ereje

Hazugságmesék

egyéni, titkos, ki nem mondott vágyak

felfordult világ

Formulamesék

visszatérő nyelvi forma

a lélek struktúráját követik

Keleti Mesék

didaktikus üzenetközvetítés

általános emberi helyzeteket bemutató jelenetekkel világítanak meg problémákat

egyértelműen megfogalmazzák a válaszokat

a társadalmi rendhez való kapcsolódás

tanácsadás, szigorú fegyelmezés

Mib

ő

l Meséljünk?

A mesék, amelyeket a naponta mesélünk, ne átdolgozások legyenek, hanem eredeti szövegek, vagy pontos, igényes, művészi fordítások.

A képzelet

KÉP KÉPzelet KÉPtelenség KÉPesség elKÉPzelni sem tudom… KÉPES VAGYOK RÁ!

A fantázia

Az emberiség legnagyobb erőforrása

lehetne!

de

Nem volt,

MESE kapcsolatkeresés mindennel , ami él kirándulás játék rajz, kézművesség, alkotó folyamatok mozgás, tánc informatikai eszközök, audiovizuális eszközök beszélgetés, kérdésfeltevés, szókincsfejlesztés, vitakultúra, kommunkkáció érzékszervek fejlesztése sütés-főzés, evés-ivás összefüggések keresése a RENDSZERBEN a gyerek saját helyének megtalálása, kapcsolódása másokhoz " RENDBEN VAGYOK" állapot elérése

Brémai Városi Zenészek

gazdáknál

úton

erdőben

a rablók ablaka alatt

a házban 1

a házban 2

a házban 3

Brémai Városi zenészek

Ismerkedés

A testem hangja-állathangok

Mesetakaró

Fonalgombolyag-kapcsolódás egymáshoz

Mesemondás

Mese „megbeszélése” kendőkkel

Aki nem hiszi, járjon utána…

Bajzáth Mária

[email protected]

www.mesepedagogia.hu