Exceliga Sina peale

download report

Transcript Exceliga Sina peale

Exceliga koos
edasi
Henn Sarv
21-märts-11
Saame tuttavaks
•
•
•
•
Henn Sarv
[email protected]
[email protected]
http://www.geni.com/people/Henn-Sarv/1448552
• 17. aasta jookseb lektoritööd
• Excel on üks mu lemmikuid
Natuke tänasest
•
•
•
•
•
Keerulisest lihtsaks
Lihtsast keeruliseks
Andmebaasid
Kujundused
Ja muud
Päevakava
I töötuba – Keerulisest lihtsaks
o 11.45 – väike lõuna
II töötuba – Andmed ja ilu …
o 14:30 – väike kohvipaus
III töötuba – Aga siis …
Keerulisest lihtsaks
Või hoopis lihtsast keeruliseks
Funktsioonidest
• Hakatuseks valemi sisestus ja HELP
• Hakatuseks lahtri vormingust
o Custom e. kohandatud vorming
• Kõige lihtsam asi – ümmardamine
o =INT, =ROUND, =ROUNDUP, =ROUNDDOWN
• Kuidas arvutada kuupäevadega
o Päeva osad (=DAY, =MONTH, =YEAR)
o Päeva kokkupanemine (=DATE)
o Periood (lahutamine, =NETWORKDAYS)
• Arv tekstiks – tekst arvuks
o =TEXT
o =--
Finantsfunktsioonid
•
•
•
•
•
=RATE – perioodi intressimäär
=CV – praegune väärtus
=FV – tulevane väärtus
=NPER – perioodide arv
=PMT – perioodi makse e annuiteet
• =PPMT – põhimakse
• =IPMT – intressimakse
Arvutused tekstidega
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekstide ühendamine &
Tekstiosad =LEFT, =RIGHT, =MID
Tekstist otsimine =FIND
Teksti pikkus =LEN
Teksti teisendus =UPPER, =LOWER, =PROPER
Excelist internetti =HYPERLINK
Tekst puhtaks =TRIM, =CLEAN
Teksti muutmine =REPLACE, =SUBSTITUTE
Veel funktsioone
• Tühjad kohad aruandes
• =COUNT, =COUNTA, =COUNTIF
• =OFFSET
Andmed ja ilu
Andmebaasid ja kujundus
Tabelid
•
•
•
•
Mis on tabel
Sorteerimine, filtreerimine, otsimine, kerimine
Valemid tabelis
=VLOOKUP (ja teised Lookupid)
Pivoottabelid
• Mis see on
• Kuidas saab
• Mida temaga teha saab
• LAMENDAJA ja KOGUJA
Kujundamine
• Lihtne kujundus
o Tingimusvormind
o Tabelivormingud
• Valemiga kujundus
Aga siis nad tulevad
… ja rikuvad kõik ära?
Kuidas kaitsta
•
•
•
•
Lahtreid
Valemeid
Lehte
Dokumenti
• Õigeid andmeid
o Automaattäitja
o Andmekontroll
Mõni vigur veel (kui
jõuab)
Mis edasi
• Vaata minu blogi
o http://sarviktaat.wordpress.com
• Kirjuta mulle
o [email protected]
o [email protected]
• Vaata näiteid
o www.sarv.ee/ftp/henn/excel
Tänu 