Prezentacja - kotły na biomasę

download report

Transcript Prezentacja - kotły na biomasę

Kotły na biomasę
Tomasz Sumera
(+48) 722 835 531
[email protected]
www.eco-doradztwo.eu
Łatwość dostosowania
projektu do potrzeb użytkownika:
Zakres mocy kotłów na biomasę
od 17kW do 1,7 MW
Wiele
możliwych
systemów
podawania
paliwa
Systemy magazynowania i
podawania paliwa
Systemy kaskadowe kotłów
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W GRECJI
SPECJALISTA W
ZAKRESIE ENERGII
Z BIOMASY
ZAKŁAD W
BUKARESZCIE
(RUMUNIA)
Przykład modernizacji
kotłownii-MPEC Dąbrowa Tarnowska
Obie funkcjonujące kotłownie miejskie pracowały w oparciu
o kotły gazowe atmosferyczne.
Kotłownia K-1 na os. Kościuszki wyposażona była w dwa kotły 600 kW każdy.
Kotły są wyeksploatowane w złym stanie technicznym.
Kotłownia Westerplatte - 2 kotły atmosferyczne firmy Viessmann
o łącznej mocy 7,7 MW. Stan techniczny kotłów jest dobry.
Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy w systemie wynosi ok. 5MW.
Zatem kotłownia jest przewymiarowana-w stosunku do aktualnych potrzeb.
Obie kotłownie charakteryzuje ponadto
wysoki koszt wytworzenia ciepła 62 zł/GJ netto.
Konieczne jest zatem przeprowadzenie zmian w celu obniżenia kosztów
eksploatacji obu kotłowni.
MPEC Dąbrowa Tarnowska
Propozycja rozwiązania ekologicznego:
kocioł na biomasę o mocy 465kW
MPEC Dąbrowa Tarnowska
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
energi a
el ektryczna
gaz zi emny
eko-groszek
bi omasa
pompy
ci epła WPF
pompy
ci epła
powi etrzne
WPL
kol ektor
słoneczny
EOS 15HP
Koszt energii cieplnej wytworzonej z różnych źródeł
MPEC Dąbrowa Tarnowska
Krzywa grzewcza kotłowni
MPEC Dąbrowa Tarnowska
Koszt modernizacji kotłowni i czas zwrotu
inwestycji
Instalacja kotłów na biomasę
Przed
modernizacją
Po
modernizacji
Wytwarzana energia cieplna
GJ/a
4 700,17
4 700,17
zapotrzebowania mocy
MW
465
465
Koszt przygotowania energii
cieplnej
zł/a
222 018,60
146 372,20
Oszczędność
zł/a
73 102,37
zł
276 678,50
Koszt modernizacji
SPBT
lata
3,78
Prace ruszyły I etap montaż kotła na biomasę
-
Montaż kotła
-
MPEC Dąbrowa Tarnowska
Magazyn Pelet wraz z systemem podawania
-
MPEC Dąbrowa Tarnowska
Uruchomienie kotła
-
Podobne przykłady można by
mnożyć…
REFERENCJE:
Dziękuję za uwagę
i zapraszam do współpracy
Tomasz Sumera
(+48) 722 835 531
[email protected]
www.eco-doradztwo.eu