GAZ KROMOTOGRAF*S*N*N YA* ENDÜSTR*S*NDE KULLANIMI

Download Report

Transcript GAZ KROMOTOGRAF*S*N*N YA* ENDÜSTR*S*NDE KULLANIMI

124240043-TUĞÇE NUR KURT 124240044-HACI KENAN ÇELİK 124240045-NURAY TURHAN 124240046-KÜBRA KOÇDEMİR 124240049-RABİA ERBAY 124240050-AYŞENUR DOĞRU

GC-Cihazı

GC-Çalışma Prensibi

Dedektör Türüne Göre Kullanılması Önerilen Taşıyıcı Gaz Türü

Yağlar ve İnsan Sağlığı İçin Önemi   Yaglar, biyolojik membranlarda gerekli yapısal kısımları olusturan ve hücrede enerji depolama görevini yapan moleküllerdir. Yag asitleri ise yagların hidrolizi ile olusan alifatik karboksilik asitlerdir.

Dogal yaglarda bulunan yag asitleri farklı zincirler ve siklopropan halkalarından olusmaktadır.Yagların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için yag asitlerinin yapılarının kalitatif ve kantitatif olarak aydınlatılması gerekmektedir. Özellikle tükettigimiz çogu yagda bulunan palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit ve linolenik asit miktarlarının oranlarının bilinmesi insan saglıgı açısından önemlidir.

GC’nin Yağ Endüstrisinde Kullanım Alanları

1. YAĞ ASİTLERİ METİL ESTER KOMPOZİSYONU ANALİZLERİ 2. STEROL ANALİZLERİ 3. AROMA BİLEŞİKLERİ ANALİZLERİ

1. YAĞ ASİTLERİ METİL ESTER KOMPOZİSYONU ANALİZLERİ

 Yağ asitleri genellikle ester formunda kromatografik olarak tayin edilirler. Çok nadir olarak serbest durumda tayin edilirler.  Ayrıca diyet içeriklerinin belirlenmesi ve gıda endüstrisinde yapılan AR-GE çalışmalarına yön vermesi açısından yağ asitleri içeriğinin belirlenmesi oldukça önemlidir.

 Yağ asitleri kompozisyonu kromatografik cihazlarla belirlenmekte ve ağırlıklı olarak Gaz Kromatografi (GC-FID (Alev İyonlaştırma Dedektörü) sistemi kullanılmaktadır.

 Yağ asitleri bileşimi,örneğe göre farklılık göstermektedir. Her bir yağ asidinin, o bitkiye has referans aralıkları incelenerek; yağın saflığına karar verilebilmektedir.

Kullanılan Gaz Kromatografi Sistemi ve Çalışma Şartları

ALIKONMA SÜRELERİ

15 cm/saniye Akış Hızı ile Elde Edilen Kromatogram

Bitkisel Yağların Yağ Asidi Metil Ester Kompozisyonu

2. STEROL ANALİZLERİ

   Zeytinyağına başka bitkisel yağların karışıp karışmadığının belirlenmesi için toplam sterol miktarı ve sterol kompozisyonu belirlenmelidir.

Zeytinyağına çok düşük oranlarda bitkisel yağ ve prina yağ katılsa bile sterol analiziyle bu durum tespit edilebilmektedir.

 Sterol tayini zeytinyağının saflığını belirlenmesinde ve tağşişin saptanmasında en önemli yöntemdir.

Sterol tayini kromatografik cihazlarla gerçekleştirilmekte ve ağırlıklı olarak Gaz Kromatografi (GC-FID -Alev İyonlaştırma Dedektörü) sistemi kullanılmaktadır.

GC Çalışma Şartları

Sterol kompozisyonu ve alıkonma zamanları

Fındık Yağı GC-FID Kromatogramı

Fındık Yağı Sonuç Tablosu

Keten Yağı GC-FID Kromotogramı

Keten Yağı Sonuç Tablosu

3. AROMA BİLEŞİKLERİ ANALİZLERİ

   Yemeklik yağların yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve tekrar tekrar kullanılması oluşan aroma bileşiklerinin yapısını değiştirmektedir.

Sıcaklık artışına bağlı olarak toksik veya kanserojen etkileri bulunan aldehit, keton ve benzeri bileşiklerin oluşumu bilinmektedir.

Aşağıda yer alana araştırmada farklı tür yağlar üzerinde farklı sıcaklık koşulları ve uygulama süreleri denenerek oluşan aroma bileşikleri incelenmiştir. Aroma bileşikşerinin analizinde Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) sistemi kullanılmış, numune ekstraksiyonu için SPME (Katı Faz Mikroektraksiyon) yönteminden yararlanılmıştır.

Zeytinyağı Örneği

 Zeytinyağı numunesinde 75 um Carboxen/PDMS SPME fiberi ile farklı sıcaklıklarda elde edilen GCMS kromatogramlarının karşılaştırması .

(siyah: 90 °C,pembe: 180 °C, mavi: 240 °C)  Sıcaklık artıkça aldehit ve keton türü bileşenler ve miktarları artış göstermektedir. En yoğun değişim 240 °C örneklerde elde edilmiştir.