prezentare proiect

Download Report

Transcript prezentare proiect

Numarul de identificare:
2014-1-PL01-KA201-002775_4
Grant total proiect:
334635,00 Euro
Din care pentru Scoala Gimnaziala Magura
40915,00 Euro
Durata implementarii – 3 ani
01 sept 2014 – 31 august 2017
The slogan for Erasmus+ is:
Changing lives. Opening minds.
Inowroclaw -Polonia
www.gim4ino.webd.pl
Zakladni skola Novy Jicin, Komenskeho 66, prispevkovaorganizace
Novy Jicin –REPUBLICA CEHA
www.komenskeho66.cz
Școala Gimnazială Măgura
Buzău - ROMÂNIA
Cumhuriyet Ortaokulu
Merkez, Amasia – TURCIA
[email protected]
Stiftelsen Stockholm International School
Stockholm – SUEDIA
www.intsch.se
IES ÁGORA ALCOBENDAS– SPANIA
ies.agora.alcobendas.educa.madrid.org
Iringboroughthl – Marea Britanie
www.huxlow.northants.sch.uk
Priorități relevante abordate de
proiectul nostru:
Cele mai importante subiecte abordate de
proiectul nostru sunt:
 mediu și schimbări climatice;
 sănătate și bunăstare;
 educație interculturală / între generații și
învățare pe tot parcursul vieții.
Exemple de
rezultate așteptate:
capacitarea de a face proiecte și organizarea de
campanii de conștientizare a comunității în
vederea reciclării, economisirii energiei, a apei
și îngrijirea de specii de animale și plante;
crearea unei grădini a școlii cu diferite plante;
reducerea cantității de hârtie utilizată de către
școală prin utilizarea sporită a TIC;
folosirea limbii engleze în pregătirea de spectacole
și alte activități comunicative;
implicarea inteligenței emoționale, sub forma
bucuriei, în realizarea sarcinilor de grup;
pregătirea unui buletin de informare semestrial ce
va descrie cercetarea noastră, munca depusă, va
conține interviuri etc;
îngrijirea celui mai apropiat râu, lac sau pârâu
pentru a putea oferi informații despre tipurile de
gunoi găsite acolo, verificarea starii apei și
transmiterea concluziilor către comunitatea locală;
Realizarea unui site cu blog ce va conține toate
rezultatele.
Impactul dorit al proiectului nostru la diferite
niveluri
Proiectul își propune să fie un bun exemplu
pentru alte școli, de a actiona în același sens. În afară
de aceasta, el încearcă să sublinieze problemele de
protecție a mediului, știind că elevii participanți își
formează un mod de viață prin aplicarea a ceea ce au
experimentat și învățat în cadrul proiectului.
Impactul dorit la nivel local și regional este de a răspândi
și de a face cunoscute acțiunile întregului proiect și
rezultatele sale, astfel încât să poată aduce o
conștientizare pozitivă în anumite domenii specifice, de
exemplu, reciclare, refolosire, reducere consumuri,
precum și în cel al stilului de viață sănătos.
La nivel național și internațional, impactul dorit
este de a influența maniera de a gândi a celor care iau
decizii, astfel încât să reformuleze curricula școlară.
Aceasta ar trebui să fie orientată către propunerea unor
activități zilnice ale elevilor legate de mediul înconjurător,
îmbunătățind concomitent și abilitățile de bază și celelalte
menționate în acest proiect.
Echipa de proiect